70. výročie vzniku školy

Slávnostná akadémia pri príležitosti 70. výročia vzniku školy

Autor: Lucia Poláková, Kvinta

25.10.2018

Spolu s mojimi 9 spolužiakmi stúpame po schodoch do Kultúrneho domu v Senici. Všetci sme slávnostne vyobliekaní, primerane slávnostnej udalosti, ktorej sa chceme zúčastniť. V kultúrnom dome sme nasmerovaní do šatní, kde sme si odložili naše kabáty. Pokračujeme smerom do sály. Cestou stretávame známe tváre našich kamarátov zo školy, profesorov súčasných, ale aj tých, ktorí už v našej škole neučia. To, že slávnostná akadémia je výnimočná udalosť, je možné vycítiť aj z prítomnosti primátora mesta Senica – Mgr. Branislava Grimma, ako aj predsedu Trnavského samosprávneho kraja, Mgr. Jozefa Viskupiča a ostatných pozvaných významných hostí. Stretáme aj ľudí, ktorí síce nevyučujú, ale bez ich práce by chod a fungovanie gymnázia neboli  zabezpečené.

Keď sme sa usadili na naše miesta, chvíľu sme čakali, kým prídu ostatní hostia. Zrazu sa znížil jas svetiel a začala hrať Slovenská hymna. Celý kultúrny dom sa zdvihol a všetci sme si vypočuli Štátnu hymnu. Následne prišli 2 moderátorky – študentky našej školy, ktoré nás sprevádzali počas celého programu.      Viac …

Autori fotografií: RNDr. Svetozár Štefeček, Juraj Chábela

« 1 z 9 »

 


Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici

Mimoriadna škola oslavuje 70. narodeniny 1948 – 2018

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

Pohľad späť alebo Najdôležitejšie informácie v časovej postupnosti

  • Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici vzniklo na jeseň roku 1948 odčlenením jednej triedy Štátnej učiteľskej akadémie v Nitre a jej premiestnením do Senice. Gymnázium v Senici začína s piatou triedou, elokovanou v budove Štátnej meštianskej školy v Senici, s počtom 32 žiakov, s riaditeľom a jednou vyučujúcou.
  • Prvým riaditeľom je Andrej Hrčka, učiteľ Gymnázia vo Zvolene.
  • Školský rok 1949/1950 – riaditeľ Ivan Voda, 72 študentov 1. a 2. ročníka.
  • Koniec školského roku 1949/1950 a gymnázium disponuje vlastnou budovou, ktorá sa nachádzala vedľa dnešnej polikliniky. Vybudovanie volejbalového i basketbalového ihriska, začína vychádzať prvý školský časopis Študent.

Viac …

 

Pamätnica vo formáte *.pdf na stiahnutie

 

Video vytvorené študentami septimy pod vedením Mgr. Eriky Vícenovej