Dopravná výchova

Autor: Mgr. Zuzana Zámečníková, Autor fotografií: Mgr. Peter Pastucha, I. ZŠ Senica

Súčasťou vyučovania na školách je okrem iného aj prierezová téma dopravná výchova. Keďže naša škola nemá detské dopravné ihrisko (ďalej len DDI), každoročne sa žiaci triedy Príma zúčastňujú dopravnej výchovy na susednej I. ZŠ V. Paulínyho – Tótha.

Tohtoroční Prímani absolvovali dopravnú výchovu dňa 8. 10. 2019. Výchova začala teoretickou prípravou, kde si žiaci porozprávali o povinnej výbave každého bicyklistu, pripomenuli si rôzne pravidlá cestnej premávky a prostredníctvom interaktívneho testu si vyskúšali znalosť križovatiek. Na konci teoretickej výuky sa chlapci i dievčatá rozdelili do viacerých skupín a zasúťažili si v poznávaní dopravných značiek.

Po hodine teoretickej prípravy sa študenti presunuli na DDI a vyskúšali si novonadobudnuté vedomosti v praxi. Každému žiakovi bol poskytnutý bicykel alebo kolobežka a nezabudlo sa ani prilby a reflexné vesty. Žiaci následne jazdili po rozľahlom ihrisku, ktorého súčasťou je aj semafor, priechod pre chodcov či kruhový objazd. Na vlastnej koži si tak mohli vyskúšať, že dodržiavanie pravidiel cestnej premávky je veľmi dôležité a potrebné. Prímani síce odchádzali z ihriska poriadne premrznutí, ale zato plní dobrej nálady, skúseností a nových informácií.

Dopravná výchova bola realizovaná z dotácie MŠVVaŠ SR na podporu praktického výcviku na DDI.

« 1 z 3 »

 Tretí ročník literárnej ceny René – Anasoft litera gymnazistov
Druhý raz sa zapojilo aj naše gymnázium

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová, Fotografie: Mgr. art. Soňa Uriková

Vzdelávací, motivačný  a popularizačný projekt, cieľom ktorého je:

  1. Zoznámiť študentov s aktuálnou slovenskou prózou, prioritne s piatimi autormi, texty ktorých sú nominované.
  2. Súčasťou sú besedy s vybranými autormi, ktoré moderuje porotca súťaže a spolu s autorom smeruje čitateľov k odhaľovaniu určených textov, zoznamuje ich s umelecky hodnotnou literatúrou a možnosťami pri interpretácii.
  3. Projekt predpokladá diskusiu s autorom, so spolužiakmi a pedagógmi iných stredných škôl, čím podporuje kritické myslenie, schopnosť komunikácie, argumentácie a formuje tiež čitateľský vkus.

Finalistami 3. ročníka sú Denisa Fulmeková s textom Doktor Mráz, Václav Kostelanski: Virtuóz, Ondrej Sokol: Ako som vozil Nórov, Vanda Rozenbergová: Tri smrtky sa plavia, Marek Vadas – Zlá štvrť.

8. októbra sme privítali práve Václava Kostelanskeho, autora nominovanej zbierky poviedok Virtuóz. Václava Kostelanskeho a jeho kolegyňu Soňu Urikovú, spisovateľku a porotkyňu literárnych súťaží, sme príjemne prekvapili počtom zapojených študentov, organizáciou a podnetnými otázkami. Po analýze poviedok sme spoločne zostavili interpretáciu jeho textov, s ktorou súhlasil. Počas besedy sme si vytvorili portrét človeka Petra Valáška (Václava Kostelanskeho), autora troch zbierok poviedok, ktorý čítaním najmä českej literatúry (Hrabal, Hašek) a ruskej literatúry (Gorkij, Erenburg…), anabázou rôznych povolaní  a vďaka literárnemu talentu dokáže čitateľovi  priblížiť život a sprostredkovať správu o svete, v ktorom sú ľudia leniví i extrémne pracujúci, outsideri, bojujúci s osudom, so životom, s byrokraciou, poverčivosťou… Ako v reálnom svete – hrdinovia tiež pijú, nadávajú, sú dobrí a zlí, dôležití i bezvýznamní. Václav Kostelanski našich študentov zaujal zrozumiteľným dejom, čo  nás motivovalo k reflexii a k záujmu o jeho tvorbu. To prekvapilo aj samotného autora.  Zoznámili sme sa  s človekom, ktorý má rád svoju prácu, je odhodlaný pomôcť deťom a hendikepovaným a sústavne na sebe pracuje. Pôvodne čitateľská beseda sa svojím obsahom posunula k rozhovoru  o sociálne znevýhodnených, o spolupatričnosti a zmysle života.
Projekt teda vstupuje do 2. etapy, keď rozhodneme, komu z nominovaných spisovateľov dáme svoj hlas. Ukončenie je naplánované na 29. – 30. 11. 2019, vtedy bude náš zástupca diskutovať so všetkými spisovateľmi v Bratislave.

Ďakujeme  všetkým za zodpovedný prístup k projektu, za aktivitu i účasť na besede.

« 2 z 2 »

 „Mesto robotov“

Autor: Laura Valičeková, Kvinta

Dňa 8.10.2019 sa žiaci Tercie a Kvinty v sprievode troch pani profesoriek – Mgr. Silvie Blažekovej, PaedDr. Eriky Knejpovej, PhD. a Mgr. Zuzany Pípovej zúčastnili medzinárodnej výstavy najnovších robotov v Bratislave. Na unikátnej výstave Mesto Robotov bolo možné vidieť 72 najnovších robotov z USA, Japonska, Južnej Kórey, Veľkej Británie a Ruska, taktiež 8 zón virtuálnej a rozšírenej reality či divadlo robotov. Návštevníci sa mohli s robotmi spriateliť, porozprávať aj objať. Odborný lektor predstavil i robo-psa, robota-pavúka, robotickú rybu či dokonca robota, ktorý je schopný umyť okná. Kvintáni si veľmi obľúbili ukecaného robota Kevina z Ruska a tanečnú hru Just Dance. Po ukončení prehliadky žiaci  dostali v Avione krátky rozchod na občerstvenie. Všetkým sa výlet nesmierne páčil a každý si ho užil naplno. Dúfam, že ľudia, ktorí sa zaoberajú robotikou a programovaním, neprestanú s inovovaním, pretože robia náš svet modernejší a vyspelejší.

« 1 z 7 »

Návšteva Gabriely Beregházyovej, PhD.

Autor: RNDr. Iveta Petrovičová

V piatok, 27. septembra 2019, navštívila senické gymnázium Gabriela Beregházyová, PhD. Je jednou z mnohých úspešných absolventov nášho gymnázia. Po maturite sa zaoberala poznávaním korupcie na viacerých britských univerzitách, kde dokončila aj doktorát. V súčasnosti sa venuje iniciatívam, ktoré pomáhajú Slovákom spoznať vlastné korene, snaží sa podeliť o svoje jedinečné poznanie so svetom. Je spoluautorka kníh „Slovensko: legenda lipy“ a „Veľký návrat“, ktoré sa rozhodla darovať aj do knižnice gymnázia. Prvá pozýva na sentimentálnu cestu do hĺbky slovenskej a slovanskej duše, otvára chodníček do čarovného sveta, ktorého vstup chráni lipa. Druhá prináša 58 hlasov z politiky, biznisu a spoločenských organizácií. Päťdesiaty deviaty hlas patrí samotnej autorke. Odhaľuje podmanivý osobný príbeh straty, uvedomenia a znovunájdenia. Návrat na Slovensko je nielen možnosťou, ale nesmiernou príležitosťou.

Počas 70 minút pôsobivého vystúpenia sa snažila priblížiť našim študentom krásy ale i úskalia, ktoré ich možno stretnú, ak si zvolia podobnú cestu štúdia a poznávania samých seba ako ona.
ĎAKUJEME.

« 1 z 2 »

¿Que hora es?

Autor: Lukáš Ludva, Oktáva

Ako sa volajú dni po španielsky, koľko gramov soli na liter vody potrebujeme na správne uvarenie cestovín, či prečo do filmového priemyslu nehľadajú “pravú” rómčinu?

Na tieto otázky sme dostali odpovede na festivale jazyka LigvaFest, ktorý sa konal na Ekonomickej univerzite v Bratislave 26 – 27. septembra. Festival spája rozmanitosť jazykov aj kultúr, prostredníctvom prednášok, workshopov a vystúpení. Ihneď po príchode nám pani profesorky rozdali mapky a uvoľnili nohy i ruky, a každý sme si vyberali program podľa svojho gusta. Ja so svojou spolupútničkou sme stihli navštíviť kúsok prednášky o rómčine, workshop španielčiny pomocou mexickej telenovely (naša obľúbená pasáž výletu) a nakoniec workshop/prednáška o cestovinách, všetko bolo “incluso”- samotný pravý Talian, šarmantná prekladateľka, čerstvé cesto a aj možnosť si pripraviť svoje vlastné cappelletti (druh cestovín typický pre rodný región nášho talianskeho kamaráta). Mimo hlavného programu boli po areáli školy boli roztrúsené stánky, ktoré boli k dispozícii hladným návštevníkom, či už po jedle alebo informáciách. Možností bolo veľa, no náš čas bol obmedzený, výber prednášok nám trošku sťažili mierne chaotické rozmiestnenie stanovíšť aj jemná preľudnenosť budovy. Takže budúcim návštevníkom odporúčame sa vyzbrojiť kamarátom, nájsť trochu odvahy sa pretlačiť a pevné nervy s hľadaním Posluchárne číslo 3.

Samozrejme, aj napriek komplikáciám sme si festival užili a po hustom návale multikultúrnosti sme pocítili chuť sa vrátiť, tak sme cestu po planéte zakončili – rýdzo, slovensky, smažákom v školskej kantíne!

Lingvafest 2019 – program


Návšteva vedeckého veľtrhu v Bratislave

Autor: Alexandra Bobotová, Sexta

Veda nás baví! Taký je slogan Vedeckého veľtrhu v Bratislave, na ktorom sme sa 13.9.2019 zúčastnili i my (žiaci Sexty, II.A, II.B, II.C). Vyskúšali sme si ako poskladať počítač, naučili sme sa veľa informácií z genetiky či chémie, spoznali nové vynálezy. Svoje vedomosti sme si mohli otestovať v súťažných kvízoch.

Organizátorom 4. ročníka Vedeckého veľtrhu bola Omniveda pod záštitou bývalého prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.


Návšteva OSN

Autor: Adela Sadloňová, Septima

Viedeň už dlho patrí k obľúbeným destináciám študentov senického gymnázia. Exkurzie do rakúskej metropoly tak organizuje naša škola pomerne často. Vymyslieť program pre starších študentov, ktorí už „všade boli a všetko videli“, sa zrazu stáva čoraz náročnejšou úlohou. Tento raz však profesori vytiahli z rukávu jedno veľké eso – návštevu centrály Organizácie Spojených národov.

Najmä pre nás, ktorí seriózne uvažujeme nad štúdiom medzinárodných vzťahov a diplomacie, bol tento výlet nezabudnuteľným zážitkom. Vstupom do centrály sme sa dostali na medzinárodné územie. Všade naokolo pobehovali ľudia rôznych rás a národností. Spoločne pracovali, obedovali, debatovali a smiali sa. Krásny príklad rešpektu a tolerancie. Potom sa človek sám seba pýta, prečo je vo svete toľko nenávisti založenej na rasovej či inej odlišnosti?

 Sympatický sprievodca nás podrobne oboznámil s históriu, fungovaním a základnými princípmi celej organizácie. Tým hlavným, je zachovanie mieru vo svete, aby sa predišlo globálnemu konfliktu akým bola 2. svetová vojna. Mali sme možnosť nahliadnuť aj do sídel troch pridružených organizácií spadajúcich pod OSN – UNIDO (organizácia pre priemyselný rozvoj) a IAEA (agentúra pre atómovú energiu) a UNOOSA (úrad pre vesmírne záležitosti). Celý komplex by sa dal charakterizovať ako „svet vo svete“, kde sú všetky krajiny – veľké i malé, bohaté či chudobné – rovnocennými partnermi.

V rámci výletu sme tiež navštívili Viedenskú univerzitu, posedeli si na trávniku v Rosengarten, a samozrejme, nechýbal ani Stephansdom či ikonická budova mestskej radnice. Jediné, na čo nám, žiaľ, nezostal čas, bol poriadny Schnitzel a Sacherova torta. Ešteže sa tie exkurzie konajú tak často.

« 1 z 4 »

Týždeň dobrovoľníctva 16.9. – 22.9. 2019 – natieranie plota okolo školy

Autor fotografií: M. Kovaríková


Gazdovský dvor

           9.septembra sa vybrali žiaci zo sekundy na Gazdovský dvor, kde sa varil slivkový lekvár. Na začiatku sme sa porozprávali o regionálnom pestovaní ovocia, dievčatá potom vykôstkovali slivky a začalo sa variť. Počas varenia sme si zaspievali, zatancovali a na záver pochutnávali na chlebíku s lekvárom a bylinkovom čaji.

« 1 z 2 »

Kampaň k problematike boja proti obchodovaniu s ľuďmi

           Ministerstvo vnútra SR sa v rámci šírenia povedomia o fenoméne nachytávania obetí za účelom obchodovania s  ľuďmi rozhodlo v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť vizuál komunikačnej  kampane, v rámci ktorej upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania.  Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že aj pri zdanlivo lákavých ponukách sľubujúcich nečakané zážitky sa môžu tieto skončiť tragicky, v prípade, že si neoveria všetky skutočnosti, ktoré im inak majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie. Pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovania. Pri cestovaní do zahraničia za prácou je to ešte o to dôležitejšie, že sa môžu ocitnúť v prostredí, ktoré je im cudzie, v niektorých prípadoch nemusia ovládať reč a následne sa dovolať pomoci býva náročné. Nikto nechce, aby jeho snaha skončila tragicky, preto odporúčame byť vždy opatrní a prezieraví aj pri hľadaní si práce nielen doma, ale ja v zahraničí.

                         


Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva 2019

Autor: Natália Dujková, IV.A

         Posledný týždeň minulého školského roka som sa zúčastnila 13. ročníka Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva v Bratislave na Slovenskej technickej univerzite. Všetci účastníci letnej školy boli ubytovaní na internáte Mladá Garda. Krátkodobý pobyt v Bratislave mi umožnilo vyskúšať si pravý vysokoškolský život – prednášky, cestovanie MHD a najmä laboratórne cvičenia. Prvý deň som bola zadelená do skupinky, v ktorej som pracovala celý čas s ďalšími tromi študentmi. Svojimi predstavami o pobyte sme si „sadli“ natoľko, že celý čas sme tvorili jeden priateľský tím a čas trávili spolu.

       Letná škola trvala 5 dní, počas ktorých sme mali pripravený bohatý program zameraný nielen na laboratórne cvičenia. Mali sme možnosť zúčastniť sa fakultného podujatia ChemShow, kde boli pre nás pripravené zaujímavé prednášky a experimenty. Ďalej sme navštívili hrad Devín s návratom loďou a tento rok bola pre nás pripravená exkurzia vo firme Slovnaft. Každý večer po škole sme mali voľný program, takže sme tento čas väčšinou využívali na spoznávanie krás nášho hlavného mesta. Najzaujímavejšou časťou boli pre všetkých účastníkov letnej školy laboratórne cvičenia, počas ktorých sme mali možnosť pracovať so zaujímavými prístrojmi, zariadeniami a pomôckami. Sprevádzali nás príjemní inžinieri a doktoranti. V posledný deň nášho pobytu sme naše poznatky formou prezentácie predviedli pred očami zástupcov fakulty chemického a environmentálneho inžinierstva a zástupcov rôznych firiem.

A úplný záver:  len prevzatie certifikátov a aj smútok, že to trvalo len tak krátko, rozlúčka s novými priateľmi a odchod domov.

Tak to bola moja prvá skúška vysokoškolského pobytu!

« 1 z 2 »

Ďakovný list od organizátorov Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva

Vážená pani profesorka, vážený pán profesor,

dovoľte, aby sme sa Vám my, organizátori 13. letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, menovite prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. – riaditeľ ústavu ChEI, Ing. Miroslav Variny, PhD. – vedúci letnej školy a ďalší vrátane mňa, poďakovali za tohtoročnú, podľa všetkých znakov veľmi úspešnú letnú školu. Umožnili ste nám to Vy účasťou Vašich šikovných študentov. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať a úspech tejto školy nebol posledný. Viac v ďakovnom liste (*.pdf) riaditeľa nášho ústavu.

Pripájam sa k želaniu zaslúženého oddychu počas letných prázdnin a všetkého dobrého do budúcna.

S pozdravom V. Rizman, tajomník letnej školy

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita
Radlinského 9, 812 37 Bratislava


ŠTUDENTSKÁ RADA INFORMUJE