Archív školský rok 2018/2019

Quality labedl za projekt E-Twinning

Autor: PaedDr. Anna Jankovýchová

       Naša škola sa zapojila do E-Twinning projektu STREET ART AROUND EUROPE. Pracovali na tomto projekte triedy 2.A a 2.C. Cieľom projektu bolo v medzinárodnom tíme spolupracovať na téme Street art around Europe – umenie v uliciach mesta. Za tento projekt sme získali značku kvality.

Quality Labe
Pre záujemcov , ktorí sa chcú pozrieť na projekt uvádzame prihlasovacie údaje
URL link: https://twinspace.etwinning.net/

Username: etwinning.team.15

Password: junipertree

 Pozvánka na Vanovičove dni


Viac ….


Pozdrav z Kurzu ochrany života a zdravia – Chopok Juh

 

« 1 z 3 »

ZASE VEĽKÉ ÚSPECHY VO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDE

Autor: Mgr. Iveta Mudrochová

Aj tento školský rok sa našim študentom vo fyzikálnej olympiáde veľmi darilo. Aj keď niektorí neboli úspešní riešitelia, chýbalo im veľmi málo. Adamovi a Martinovi len pol boda, Filipovi, Matejovi a Alexejovi dva body – aj tak sa tešíme. Všetci v tejto náročnej súťaži bojovali a podali naozaj kvalitné výkony a všetkým srdečne blahoželáme. Umiestnenia:

 • Kategória B – Krajské kolo
  • 2. miestoMartina Sabová – úspešná riešiteľka
  • 3. miesto  Filip Tomek – riešiteľ
 • Kategória C – Krajské kolo
  • riešitelia – Martin Tomašovič, Adam Pipíška
 • Kategória D – Krajské kolo
  • 4. miesto – Filip Pavlovič – úspešný riešiteľ
  • riešitelia – Jakub Petrovič, Viliam Šimon
 • Kategória E – Krajské kolo
  • 3. miestoRoman Nečas – úspešný riešiteľ
 • Kategória E – Okresné kolo
  • 3. miestoRoman Nečas – úspešný riešiteľ
  • riešitelia – Matej Zavřel, Alexej Markovič
 • Kategória F – Okresné kolo
  • 2. miesto Jakub Fischer – úspešný riešiteľ
  • riešitelia – Andrej Mihel, Matej Škrabák, Matúš Ráček, Richard Jačanin
 • Kategória E (Archimediáda) – Okresné kolo
  • 1. miestoMatej Lanko – úspešný riešiteľ
  • 2. miestoRoderik Provazník – úspešný riešiteľ
  • 3. miesto Jaroslav Černek – úspešný riešiteľ
  • 4. miesto – Adam Durec – úspešný riešiteľ
  • riešiteľ – Oliver Pribila

René – Anasoft litera gymnazistov

Autor: PhDr. Margita Hološková

Žiaci našej školy majú opätovnú možnosť zapojiť sa do čitateľskej súťaže René – Anasoft litera gymnazistov. Podmienkou je prečítať 5 kníh z tvorby súčasných slovenských autorov, finalistov významnej súťaže známej pod menom Anasoft litera. Tento raz odborná porota vybrala nasledovné diela:

 • Denisa Fulmeková: Doktor Mráz
 • Václav Kostelanský: Virtuóz
 • Vanda Rozenbergová: Tri smrtky sa plavia
 • Ondrej Sokol: Ako som vozil Nórov
 • Marek Vadas: Zlá štvrť.

Škola dostala k dispozícii 15 kníh, ktoré si záujemcovia už zapožičiavajú a vymieňajú medzi sebou. V októbri navštívi školu niektorý zo spisovateľov v rámci literárnych besied. Každá zo súťažiacich škôl hlasovaním rozhodne o tom, komu dáva svoj hlas. Celoslovenské finále , na ktorom bude mať každá škola svojho zástupcu, bude zorganizované Slovenským literárnym centrom. Na ňom sa po diskusii rozhodne o víťazovi. V minulom ročníku našu školu úspešne reprezentovali Monika Maxianová a Juraj Pivák. Po súťaži sa prečítané knihy stávajú majetkom školy.

Podrobnejšie informácie poskytnú učitelia slovenského jazyka a literatúry.


Vzácna návšteva

Autor: Adela Sadloňová, sexta     Foto:  N – Tomáš Benedikovič

Jana Juráňová, spisovateľka a prekladateľka – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literárnej činnosti.

11. júna 2019 poctila našu školu svojou návštevou pani Jana Juráňová – žena činu, ktorá zanechala svoju stopu hádam v každej oblasti slovenskej kultúry. Poznáme ju ako spisovateľku, dramaturgičku, prekladateľku, komentátorku rádia Slobodná Európa alebo ako zakladateľku mnohých knižných projektov, ale tiež feministického projektu ASPEKT. Myslím si, že tu niet o čom pochybovať. Stretnúť sa s takouto osobnosťou bolo pre nás všetkých veľká česť.

Keď do miestnosti vstúpila sivovlasá dáma s láskavou tvárou, so spolužiačkou sme si vymenili šokované pohľady. „Veď to je pani profesorka Medovičová! Takto nejako bude vyzerať v staršom veku!“ povedali sme si šeptom, idúc si na nej oči vyočiť. Už táto úplne náhodná skutočnosť v nás oboch vyvolala príjemný pocit nostalgie a v tom momente sme vedeli, že dnešná beseda bude stáť za to. Nemusela povedať ani slovo, jednoducho sme to tak cítili.

Osobne ma príjemne prekvapil rozsah tém, ktorými sa táto výnimočná žena zaoberá. Od štúrovcov cez hrôzy druhej svetovej vojny a následnej komunistickej hmly, ktorá sa dlhé desaťročia rozprestierala nad našou krajinou, až po feminizmus či zmeny mentality ľudí žijúcich v dnešnej spoločnosti. Počas diskusie mal človek pocit, že by sa mohol opýtať takmer na čokoľvek, aj tak by vždy dostal zmysluplnú odpoveď.

Najčastejšie otázky sa týkali jej literárnej tvorby, ale najmä feminizmu a jeho uplatňovaniu v bežných oblastiach života. Súhlasila, že najväčší problém je v tom, že ľudia si tento pojem vysvetľujú nesprávne. Feminizmus je presvedčenie, že muži i ženy by mali mať rovnaké práva a možnosti v každej životnej oblasti. Znamenajú snáď ženy niečo menej ako muži? Pravdaže nie. Nemali by sme byť potom feministi všetci?

Spomenula, aké ťažké je dostať sa k relevantným prameňom, preto veľa času trávi hľadaním informácií v archívoch. Jej diela však nie sú faktografickými encyklopédiami, ale zachytávajú osudy ľudí, ktorí si daným obdobím prešli a na vlastnej koži pocítili jeho silu, pády i víťazstvá. Týmto spôsobom si čitateľ dokáže lepšie predstaviť život v danej dobe, pochopí zmýšľanie vtedajších ľudí, a v najlepšom možnom prípade si začne vážiť to, čo má.

Na záver besedy nás pani Juráňová odmenila krásnymi knižkami, dokonca nám ich aj vlastnoručne podpísala. Väčšine z nás sa ušla zbierka poviedok s tematikou diskriminácie. Bolo to veľmi milé gesto a dúfam, že čoskoro na pôde našej školy privítame ďalšiu takú zaujímavú osobnosť, akou je pani Jana Juráňová.


Dejepisná exkurzia na južnú Moravu

Autor: Mgr. Anna Zburinová

        Dňa 6. 6. 2019 sa vybraní študenti, zaujímajúci sa o dejepis, zúčastnili dejepisnej exkurzie na južnú Moravu.
Prvá zastávka bola v obci Buchlovice, kde sme navštívili zámok, ktorý patrí k najkrajším barokovým šľachtickým sídlam v Čechách.
Po prehliadke interiérov sme sa poprechádzali v zámockom parku a záhradách, kde sme obdivovali veľa exotických a vzácnych drevín a kvetov.
Druhá zastávka bola v obci Modrá. Prezreli sme si archeoskanzen. Ide o repliku veľkomoravského opevneného sídliska z 9. storočia, jediného svojho druhu v Európe. Súčasťou skanzenu sú aj živé zvieratá.
Počas našej návštevy archeoskanzenu mali študenti možnosť pozorovať archeológov pri práci, nakoľko tu momentálne prebieha archeologický výskum lokality. A mali sme šťastie! Práve sa im podarilo odkryť kostru, pravdepodobne malého dieťaťa.

K príjemne prežitému dňu prispelo pekné júnové počasie a aj dobrá nálada študentov.

« 1 z 3 »

Gympel má študentskú miestnosť!

Autor: Mgr. Lucia Jurigová, Koordinátorka ŠR

        Srdečne Vás pozývam do našej novej študentskej miestnosti a zároveň by som rada poďakovala všetkým študentom,  pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, firmám a priateľom školy, ktorí mi pomohli.
Veľké ďakujem!


EXKURZIA DOBRÁ VODA, KATARÍNKA

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

        Čas náročných maturitných skúšok využili triedy I.A, I.C a 29. mája 2019 navštívili obec Dobrá Voda, aby si vypočuli informácie o posledných 6 rokov života slovenského básnika a prekladateľa Jána Hollého. Ján Hollý si na Dobrej Vode našiel útočisko u priateľa Martina Lackoviča, tu sa liečil z popálenín po požiari v predchádzajúcom pôsobisku v Maduniciach. Prezreli sme si Pamätnú izbu Jána Hollého a miesto posledného odpočinku na miestnom cintoríne.

  V druhej časti exkurzie sme naplánovali prehliadku Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej (hovorovo Katarínka). Kláštor patriaci františkánom nás skutočne zaujal. Dýchla na nás história: kláštor bol postavený na začiatku 17. storočia, vypálili ho vojská Juraja Rákociho I., prepadli ho Turci, plienili tu vojská Imricha Tőkolyho. O stavbe píše Juraj Fándly, farár v neďalekej obci Naháč. Kláštor bol zrušený r. 1786 nariadením cisára Jozefa II.

Videli sme, zažili sme, páčilo sa nám…


Biologická exkurzia do Ledníc

Autor: Sabína Paracková, septima

Dňa 24. 5. 2019 sa oba tretiacke semináre zúčastnili exkurzie v Ledniciach. Vítalo nás pekné slnečné počasie. Prešli sme sa nádhernou záhradou v okolí a oboznámili sa s rôznymi rastlinami, čo rozšírilo naše obzory na poli biológie. Taktiež sme mali možnosť vidieť zaujímavé druhy vtákov žijúce v okolí jazera v areáli Ledníc. Vychádzku sme si spríjemnili malou zastávkou s občerstvením pri Minarete a potom sa lodičkami vrátili po rieke späť k zámku. Myslím si, že všetci zúčastnení by so mnou súhlasili, ak by som túto exkurziu označila za nádhernú a nezabudnuteľnú.

« 1 z 6 »

Exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi

Autor: Katarína Šimková, Septima

        Dňa 23.5. 2019 sa žiaci tretieho ročníka a septimy zúčastnili exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi.

        Stretávali sme sa 7:15 ráno pred budovou školy, kde na nás čakali 2 autobusy, do ktorých sme sa po triedach rozdelili. Na miesto sme prišli o pol hodiny skôr, no ochotní pracovníci sa nás i tak ujali a začali sme s prezentáciou o holokauste na Slovensku. Súčasťou prezentácie boli aj videovýpovede ženy, ktorá prežila koncentračný tábor a muža, ktorý v tej dobe pomáhal s deportáciami. Táto prezentácia v nás nechala zmiešané pocity, no nie tak, ako následná obhliadka budov bývalého pracovného tábora.

        I na obhliadke sme boli rozdelení na 2 skupiny a ujali sa nás sprievodcovia, ktorí nám porozprávali niečo o budovách, zachovalých pôvodných predmetoch, o režime počas holokaustu a tiež aj niečo o útekoch z koncentračných táborov. Navštívili sme aj železničný vagón, ktorý je súčasťou múzea. V neveľkom vagóne sa v časoch deportácií prevážalo často až 1000 ľudí a mnohí z nás nemali ani odvahu doň vstúpiť.

        Počas prehliadky nás mnohých striasalo, no nie od zimy. Odniesli sme si nielen nové vedomosti, no i silné zážitky a morálne posolstvá. Či už ide o kresťana, žida, moslima, Nemca, Afričana alebo Číňana, buďme tolerantní. Pretože tolerancia je kľúčom k tomu, aby sa podobné príbehy ako príbehy seredského múzea už nikdy neopakovali.


Múzeum holokaustu v Seredi

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

        23. mája 2019 študenti celého tretieho ročníka a septimy zažili takmer 3 hodiny v bývalom pracovnom a koncentračnom tábore v Seredi, aby si prostredníctvom filmových výpovedí očitých svedkov, prednášok, autentických dokumentov, fotografií, predmetov a propagandistických plagátov doplnili informácie o genocíde Židov počas 2. svetovej vojny. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz.
Mali sme možnosť sledovať a uvedomiť si premyslenú antisemitskú propagandu počas Slovenského štátu.
Pracovný tábor v Seredi bol prestupnou stanicou do vyhladzovacích táborov s plynovými komorami. Tábor vznikol v roku 1941 v areáli vojenského objektu. Oficiálny názov tábora v Seredi bol Koncentračné stredisko a pracovný tábor pre Židov. Prvá Sereď (od septembra 1941 do augusta 1944) a Druhá Sereď (od septembra 1944 do marca 1945) sú pomenovania prevzaté od väzňov, ktorí prešli táborom. V prvej etape bola Sereď pracovným a v druhej etape koncentračným táborom. Podľa Židovského kódexu v Seredi, Novákoch a Vyhniach pracovali Židia vo veku 16 – 60 rokov. Väzni pracovali ako zámočníci, krajčíri, stolári. V prvej etape, od marca do októbra 1942, odišlo z tábora 57 transportov, od tohto roku boli transportované celé rodiny. V druhej etape, po potlačení SNP, tu sústredili Židov, ktorí ešte zostali na území Slovenska. Tábor viedol nacistický vojnový zločinec Alois Brunner, spolupracovník Adolfa Eichmanna, ktorý bol zodpovedný za deportácie židov z mnohých krajín. Posledný transport odišiel zo Serede 31. marca 1945 do Terezína.
Medzi väzňami v seredskom tábore sa nachádzali aj rodáci z Trnavy. Jedným z najznámejších bol Alfréd Wetzler (Jozef Lánik), ktorému sa podarilo uniknúť z koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau. Do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau Wetzlera previezli 13. apríla 1942 zo slovenského pracovného a koncentračného tábora v Seredi. V Seredi pracoval aj ako nosič mŕtvol.
Lektori sa v prednáške venovali aj pôsobeniu gardistov v tábore: prvý veliteľ tábora Jozef Vozár, Imrich Vašina, sprostredkovali nám autentické svedectvá väzňov o mučení a vraždení v tábore. Pracovným a koncentračným táborom v Seredi prešlo okolo 16 000 ľudí. Slovenská vláda zaplatila 500 ríšskych mariek Nemecku za každého deportovaného Žida.
Exkurzia bola financovaná z prostriedkov Trnavského samosprávneho kraja. Aj takto si môžeme pripomenúť výzvu Heleny Weinwurmovej, ktorá prežila v koncentračnom tábore v Osvienčime 3 roky: „Nech sa to už nikdy neopakuje! Nikde a nikomu!“

« 1 z 2 »

TESTOVANIE 9 NA NAŠOM GYMNÁZIU

Autor: RNDr. Iveta Petrovičová

        V školskom roku 2018/19 sa po prvý raz museli zúčastniť Testovania 9 žiaci kvarty osemročného štúdia gymnázia. „Naši kvartáni“ nesklamali. V matematike dosiahli priemer 85,6 %, čo je 22,5 % nad národným priemerom, v slovenskom jazyku 85,1 %, čo je 22,8% nad národným priemerom.

         Blahoželáme kvarte k dosiahnutým nadpriemerným výsledkom. Ďakujeme vyučujúcim slovenského jazyka a matematiky, pani profesorke Vícenovej a Knejpovej.

Gratulujeme.


Frisbee

Autor: Júlia Urbanová, 1.C

 Dňa 10. 5. 2019 sme sa ako tím zložený zo žiakov našej školy zúčastnili vo finálovom celoslovenskom kole Stredoškolskej ligy v športe ultimate frisbee. Na tento turnaj sme postúpili zo západoslovenského kola, na ktorom sme aj napriek daždivému počasiu odohrali pár dobrých zápasov. V zostave 8 hráčov (Viktória Vizváryová, Júlia Urbanová, Monika Bahnová, Katarína Poláková, Richard Čederle, Anton Havlíček, Radovan Kopúnek a Jakub Bartoň) sme vyrazili do Trnavy na štadión Slávia. Opäť nás na ihrisku počas druhého zápasu privítal dážď, ktorý pretrvával približne do konca turnaja, ale dobrá nálada a ochota hrať zostala s nami. Nakoniec sme v konkurencii na celoštátnej úrovni  obsadili 6. miesto a odniesli sme si  nové skúsenosti. Taktiež by som chcela poďakovať pani profesorke Suchovskej a pánovi profesorovi Madunickému, ktorí boli ochotní ísť s nami ako dozor.

V Senici existuje ultimate frisbee tím s názvom Kus Plastu, ktorý bol založený v roku 2010. Zúčastnil sa mnohých turnajov na slovenskej i zahraničnej scéne a tiež mnoho turnajov organizoval. Minulý rok bol pre náš tím celkom úspešným rokom, napr. 3. miesto na Halových majstrovstvách Slovenska. Hráči z nášho tímu sú zapojení v slovenskej reprezentácii a v auguste ich čakajú Majstrovstvá Európy vo Wroclawe.

Ak ťa tento šport zaujal, neváhaj sa pýtať na našej fb stránke Kus Plastu – senický ultimate frisbee tím, noví hráči sú vítaní!

 


Exkurzia do Technického múzea vo Viedni

Autor: Mgr. Iveta Mudrochová

        Tak ako každý školský rok, aj tentokrát sa naši najmladší zo štvorročného gymnázia vybrali na exkurziu do Technického múzea do Viedne. Triedy 1. A a kvinta exkurziu absolvovali 30. 4. 2019 spolu s pani profesorkami Mudrochovou a Pípovou a pánom profesorom Štefečkom, triedy 1. B a 1. C ju absolvovali 1. 5. 2019 s pani profesorkami Petrovičovou, Hercogovou a Maliarikovou. Ráno okolo 8.00 sa všetci stretli pri škole, nastúpili do autobusu a plní očakávania sa vybrali na super akciu. V múzeu sme všetci strávili skoro tri hodiny, počas ktorých každý našiel to, čo ho najviac zaujalo a potešilo. Študenti si mohli na príslušnom modeli vyskúšať jav elektromagnetickej indukcie, v kabínke si mohli fakt „zakričať“ a odmeralo to decibely ich hlasu, na obrovskej páke skúšali, či je lepšie kratšie alebo dlhšie rameno a mohli obdivovať a vyskúšať veľa-veľa iných pokusov. V ďalšej časti si mohli pozrieť staré hračky, staré modely človeka, staré pračky a mnoho iných starých vecí bežnej potreby. Mohli sa spustiť po dráhe a odmerala sa rýchlosť ich pohybu. Pri modeli lokomotívy skutočnej veľkosti všetci obdivne vyvaľovali oči a skúmali jednotlivé časti. Niektorí objavili aj miestnosť so starými a vzácnymi hudobnými nástrojmi. Skončili sme v predajni exponátov, kde sme si mohli kúpiť veci od výmyslu sveta. Cestou domov sme sa zastavili pri Viedni a posilnili. Dobrá atmosféra pokračovala aj v autobuse. V prvom autobuse kvinta celú cestu vyspevovala a v druhom im pani profesorka Maliariková porozprávala mnoho zaujímavostí o Viedni. Či v prvom, či v druhom, mali sme veľký zážitok.


Literárna súťaž v love slov – SLOVO 2019

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

      V literárnej súťaži v tvorivom písaní bola opäť úspešná naša talentovaná Alexandra Bobotová, ktorá zaujala poviedkou Slzy lipy. Súťažiaci reagovali na zadanú tému Slovensko – návrat do budúcnosti. Ich práce hodnotili spisovatelia Ing. Peter Juščák a Erik Ondrejička, prebiehalo tiež verejné hlasovanie. V marci sme hlasovali i my. Na slávnostnom vyhodnotení 15. mája 2019 Cenu verejnosti našej Saške odovzdala Adela Banášová.

Gratulujeme.


EXKURZIA DO NR SR A MÚZEA ŽIDOVSKEJ KULTÚRY

Autor: Aleš Polakovič, III.A

      Študenti III. ročníka v rámci Spoločenskovedného seminára navštívili dňa 10.4.2019 budovu Národnej rady SR a Múzeum židovskej kultúry v Bratislave.
Exkurzia NR SR bola prvá v poradí. Oficiálny začiatok bol o 10.30. Pred vstupom do vestibulu budovy sme boli poučení o postupe bezpečnostnej prehliadky nevyhnutnej pre prístup do Národnej rady SR. Po prehliadke, podobnej ako na letisku, sa nám pri vitríne so štátnymi symbolmi predstavil vedúci našej exkurzie – pán Adamišin. Niekoľko minút sme diskutovali o štátnych symboloch, o buste M.R. Štefánika …. Následne sme sa presunuli o poschodie vyššie k olejomaľbám Albína Brunovského – k najkrajšej veci, ktorú som v budove videl. Pán Adamišin nám rozprával o histórii obrazov, o ich bývalej a dnešnej hodnote. Potom sme sa presunuli na balkón rokovacej sály, ktorá je väčšinou prístupná pre verejnosť a novinárov. Sála bola pekná, no predsa ochudobnená o majestátny luster, ktorý tam visel mnoho rokov, ale na základe obáv o bezpečnosť poslancov (prezývali ho gilotína), bol odstránený. Následne sme sa presunuli do miestnosti podobnej kinu, kde sme si pozreli krátky film venovaný histórii slovenského parlamentarizmu. Tým sme ukončili návštevu Národnej rady a už sme sa ponáhľali do Múzea židovskej kultúry.
V múzeu sa nás ujala mladá a veľmi múdra žena. Veci sme si uložili do šatne, zobrali vankúše na sedenie, ktoré nám odporučila vzhľadom na dĺžku trvania výkladu – hodinu a pol. V sklenených vitrínach sa nachádzali rôzne predmety , ktoré židia používali pri každodennom živote, alebo vo sviatočných dňoch. Napríklad taký JAD, ktorý predstavoval do tvaru ruky vytvarované ukazovadlo na čítanie Tóry. V ďalších expozičných priestoroch sa nachádzali najmä predmety náboženských rituálov – obriezka, bar micva, sobáš a iné. Rozprávala nám tiež o rôznych židovských slávnostiach a sviatkoch. Prehliadku sme ukončili v miestnosti, ktorá predstavovala synagógu.

« 1 z 2 »

Exkurzia z fyziky v Jaslovských Bohuniciach

Autor: Natália Dujková, III.A

      Dňa 8.4.2019 a 9.4.2019 študenti III.A, III.B, III.C a septimy spolu s profesormi fyziky navštívili jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach.

      V informačnom centre bol pre nás pripravený bohatý program. Mali sme odborný výklad doplnený prezentáciou o zdrojoch energie, druhoch elektrárni. Potom sme si pozreli film o rádioaktivite a 3D film o vyraďovaní jadrovej elektrárne V1. V ďalšej časti návštevy sme sa presunuli do miestnosti, kde sme si mohli pozrieť modely elektrárne V1, reaktora VVER 440, ochranný odev a ďalšie zaujímavé modely. V predposlednej časti sme si vyskúšali výrobu elektrickej energie na rotopédoch, test stresu, odolnosť budov počas zemetrasenia a ďalšie zaujímavé hry a pokusy.
Záver našej návštevy tvorila prehliadka autobusom okolo areálu jadrovej elektrárne a pohľad na chladiace veže.
Návšteva jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach nás všetkých obohatila o nové znalosti z výroby elektrickej energie.


Úspechy v krajských kolách matematických súťaží.

Autor: RNDr. Eva Millová

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA, 68.ročník
Do krajského kola matematickej olympiády postúpili úspešní riešitelia školského kola, ktoré sa uskutočnilo 11.decembra 2018 pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov a 29.januára 2019 pre žiakov prvých a druhých ročníkov.
Krajské kolo matematickej olympiády kategória A sa uskutočnilo 15.januára 2019 v Trnave. Tu nás reprezentovali a riešiteľmi boli traja žiaci štvrtých ročníkov Richard Čederle 4.B, Peter Slovák 4.A a Peter Denkóci 4.A.
V krajskom kole matematickej olympiády v kategóriách B a C dňa 2.apríla 2019 súťažili žiaci prvých a druhých ročníkov. V kategórii C nás reprezentovali piati žiaci. Úspešnými riešiteľmi boli dvaja, žiak 1.C triedy Peter Mikuš, obsadil 5. miesto a Viliam Šimon, žiak kvinty, ktorý obsadil 6.miesto. Riešiteľmi v tejto kategórii boli tiež žiaci kvinty: Jozef Pukančík, Miroslav Blažek a Shadije Bordáčová.
Žiaci druhých ročníkov v ten istý deň súťažili v kategórii B. Tu nás reprezentovali dvaja riešitelia, žiaci kvinty Adam Pipíška a Zuzana Durcová.

Súťažiacim srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v matematických súťažiach.

 


Úspechy v okresných kolách matematických súťaží.

Autor: RNDr. Eva Millová

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA, 68.ročník
Matematická olympiáda prebieha vo viacerých kolách. Žiaci nižších ročníkov sa do okresného kola prebojujú správnym vyriešením minimálne štyroch príkladov zo šiestich v domácom kole.
Okresné kolo matematickej olympiády kategória Z9 sa uskutočnilo 30.januára 2019. Reprezentovali nás dvaja žiaci z kvarty, Matej Zavřel a Kristína Šimková.
Dňa 2. apríla 2019 sa súťažilo obvodnom kole matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8. V kategórii Z7 obhájil 6. miesto a bol úspešný riešiteľ žiak sekundy Adam Durec.

Každý žiak, ktorý nás v týchto súťažiach reprezentoval, vynaložil úsilie, aby do okresného kola postúpil.
Všetkým súťažiacim k výborným dosiahnutým výsledkom blahoželáme.


Veľkonočný volejbalový turnaj

Autor fotografií: Ondrej Vrábel (sexta)

« 1 z 6 »

Veľkonočný jarmok Študentskej rady

Autor fotografií: Ondrej Vrábel (sexta)

« 1 z 10 »

Úspechy v obvodných kolách matematických súťaží.

Autor: RNDr. Eva Millová

PYTAGORIÁDA, 40. ročník

Školské kolo Pytagoriády prebehlo v triedach príma, sekunda, tercia 13. decembra 2018. Pätnásť úloh riešili všetci prítomní žiaci čo v najkratšom čase. Do okresného kola postúpili tí, ktorí správne vyriešili minimálne desať úloh. K výslednému bodovaniu sa pripísali aj body za čas, jeden bod za každé 4 minúty.

Okresné kolo Pytagoriády  sa uskutočnilo dňa 27. marca 2019.

Riešiteľmi v kategórii P6 boli dvaja naši žiaci prímy Pia Luisa Ercolano a Šimon Šinko.

Úspešní riešitelia v okresnom kole v kategórii P7 sú z našej školy  dvaja žiaci zo sekundy: Martin Kalný obsadil prvé miesto a Magdaléna Zelenáková druhé miesto.

Riešiteľmi v kategórii P8 v okresnom kole našu školu reprezentovali a boli riešiteľmi  dvaja žiaci tercie Jakub Fischer a Richard Jačanin.

Ceníme si záujem aj reprezentáciu našich žiakov v tejto tradičnej matematickej súťaži a k dosiahnutým výsledkom blahoželáme.

 


Biologická olympiáda

Autor: Mgr. Elena Grečná

Dňa 26.3.2019 sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády. V kategórii A našu školu reprezentovali Miriam Srogončíková zo 4.A, Monika Maxianová, Kristína Halašová, Kristína Chudá zo 4.B.  Miriam Srogončíková sa umiestnila na 4. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou krajského kola biologickej olympiády.

 


MATEMATICKÝ NÁBOJ BRATISLAVA

Autor: RNDr. Eva Millová

Matematický náboj je medzinárodná matematická súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. V roku 2011 prevzala garanciu nad kvalitou príkladov Katedra matematickej analýzy MFF UK.

Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia na jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac príkladov
Na začiatku súťaže dostane každý tím zadania šiestich príkladov. Akonáhle tím dospeje u niektorého z nich k správnemu, väčšinou číselnému výsledku, dostane zadanie ďalšieho. Kto vyrieši v časovom limite najviac príkladov, vyhráva. Viac o priebehu súťaže nájdete na https://math.naboj.org/

22.marca 2019 súťažilo na Slovensku 120 juniorských a 111 seniorských tímov.

Za našu školu v Bratislave súťažil tím juniorov, ktorí sa umiestnil na 62.mieste:

Vrábel Ondrej sexta, Pipíška Adam sexta, Polák Gregor sexta, Tomašovič Martin 2A, Ponechal Adrián 2A.

Naši žiaci bojovali v tejto známej medzinárodnej tímovej súťaži s nadšením a za dosiahnuté výsledky im srdečne blahoželáme.


Esej Jána Johanidesa 2019
Esej Križovatky

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

S esejou Križovatky získala Lucia Poláková z kvinty 3. miesto v prestížnej štylistickej súťaži Esej Jána Johanidesa. V eseji reagovala na myšlienku prozaika Jána Johanidesa: „Občas sa zdá, že rozhodnutie znamená zmenu smeru. Azda. Ale viete, že rozhodnutie nesmeruje k cieľu, pre ktorý ste sa vlastne rozhodli.“ Lucka sa svojím textom vyjadrila k možnosti voľby, ale aj k nutnosti často v živote riešiť dilemu. Subjektívne postrehy prepojila s aktuálne riešenými otázkami voľby politikov a ich schopnosti zmeniť svoje chybné rozhodnutie. Odbornú porotu zaujal aj výber historického rámca eseje – osobné a dejinné križovatky Alexandra Dubčeka.
Lucii Polákovej gratulujeme a teší nás, že pokračujeme v tradícii nových literárnych talentov z našej školy.

Ďakujeme tiež Alexandre Bobotovej za reprezentáciu gymnázia v celoslovenskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom sa zaradila k 8 najúspešnejším vo svojej kategórii v tomto školskom roku.


Výmena študentov v Španielsku od 18.3 do 22.3 2019

Autor: Anna Sekáčová 3.B

  Obrovské objatia, úsmevy od ucha k uchu, radosť a zvedavosť v očiach. Takto nejako prebiehalo naše opätovné stretnutie so študentmi z Katalánska. Po 3 dlhých týždňoch sme sa konečne opäť stretli, no tento raz u nich doma. Hneď po prílete sme sa zaľúbili do ich malebnej krajiny. V prvý deň sme nemali naplánovaný žiaden spoločný program, a tak sme mali dosť času zoznámiť sa s našimi hosťovskými rodinkami a domácim prostredím, v ktorom sme nasledujúce dni žili. V utorok nás čakali tzv. „welcome activities“, čiže úvodný program v škole, a následne aj spoznávanie mestečka Gironella (kde sídli ich škola). Nemohli sme vynechať ani učenie sa tradičného katalánskeho tanca Sardanes. A konečne streda, kedy sme mali naplánovaný výlet do Barcelony. V skratke … úžasný deň plný spoznávania a zábavy. Dych vyrážajúca Basilica de Sagrada Familia, barcelonské pláže, prístav, Barcelonská katedrála, centrum mesta či vrch Monjuic nás jednoducho očarili. Avšak aj návšteva Múzea histórie a kultúry Katalánska bola veľmi zaujímavá. Štvrtý deň sme bližšie spoznávali mestečko Berga, ktoré má 16 tisíc obyvateľov a od Gironelly je vzdialené asi 10 km. Berga je taktiež centrom tradičného festivalu La Patum, ktorý sa koná každoročne v polovici júna. Po návšteve malého mestského múzea sme sa vybrali na vrch Queralt sanctuary. Očakávali sme, že to bude príjemná prechádzka, avšak po pár minútach sme zistili, že to bude náročná turistika. Ale stálo to ta to. Vďaka počasiu, ktoré nám prialo po celý týždeň, bol nádherný výhľad nie len na Bergu, ale i široké okolie. Večer sme ukončili spoločnou ochutnávkou tradičných domácich jedál, tancom a zábavou.

      Ani sme sa nenazdali a už bol deň odletu. Stali sa z nás ešte lepší priatelia a pevne verím, že ostaneme v kontakte, čo najdlhšie. Fotky a videá nám budú pripomínať nezabudnuteľné zážitky po celý život. Ďakujeme.

« 1 z 2 »

Krajské kolo dejepisnej olympiády

Autor: Mgr. Marta Horňáčková

       Dňa 21. marca 2019 sa v CVČ Dúha v Hlohovci konalo krajské kolo dejepisnej olympiády.
Z našej školy sme mali zastúpenie v troch kategóriách:

„C“Lucia Rapáková3. miesto – úspešný riešiteľ ( 87 bodov )

„E“Kamila Nečasová6. miesto – úspešný riešiteľ (66 bodov )

„A“ Mária Anastázia Lenárdová2. miesto – postup do celoslovenského kola.

Študentky pripravovali Mgr. Pípová, PaedDr. Pikartová a Mgr. Horňáčková.

Blahoželáme a Márii prajeme úspešnú reprezentáciu v máji v Trenčianskych Tepliciach.


Intenzívny konverzačný kurz angličtiny (11.3. – 15.3.2019)

Autor: Karolína Škápiková, Kvarta

  Prišiel týždeň písomných maturít. Pre našich štvrtákov jeden z najťažších týždňov ich stredoškolského štúdia, pre nás, účastníkov anglického kurzu, jeden z tých najlepších. Celých 5 dní sme si, ako obvykle, sadali na šesť hodín do školských lavíc, no teraz každé ráno plní nadšenia a očakávaní. Zúčastnilo sa nás 18 žiakov, z tried malého i veľkého gymnázia a jeden energický Angličan menom Guy. Na každý deň sme si vybrali jednu tému, ktorej sme sa venovali počas všetkých hodín. Hrali hry, súťažili, rozprávali sa, vymýšľali scénky… Minúty nám utekali ako na bežiacom páse. Na hodinách sme nielen vylepšili a naplno využili našu angličtinu, no hlavne sa veľa nasmiali, zapojili kreativitu a nadobudli nezabudnuteľné zážitky i skúsenosti. Kľudne by sme takéto týždne prijali i viackrát do roka a už teraz sa nevieme dočkať toho ďalšieho. Ďalšieho kurzu i Guya s jeho (nie vždy úplne vtipnými) vtipmi o gorilách. Preto nemaj strach a dúfam, že sa tam budúci rok spolu vidíme.


Víťazi si prevzali ocenenia z rúk francúzskeho veľvyslanca

Autor: PhDr. Margita Hološková

      20. marca sa vo večerných hodinách uskutočnila v priestoroch Francúzskeho inštitútu v Bratislave milá slávnosť. Konala sa vernisáž dvoch výstav komiksov: Komiks a imigrácia a Spirou, bojovník za ľudské práva. Cieľom výstavy je šíriť hodnoty a princípy Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ako sú otvorenosť, tolerancia, veľkorysosť, odvaha…

          Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie ocenení víťazom súťaže „Oživuj hodnoty frankofónie“, ktorá sa konala v rámci Mesiaca frankofónie. Veľmi úspešne sa do nej zapojili aj žiaci našej školy. Mali za úlohu vytvoriť návrh plagátu s francúzskym citátom, ktorý korešponduje s vizuálnym stvárnením témy vyjadrenej v textovej zložke.
Na podujatí sa zúčastnilo viacero významných hostí. Víťazi si prevzali ocenenia z rúk veľvyslanca Francúzskej republiky i za prítomnosti belgického veľvyslanca a ďalších osobností.

1.miesto získala Mária Karásková z III.B

3. miesto obsadila Martina Sabová zo septimy.

Slávnosť sa zakončila recepciou.

Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.


Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Autor: Mgr. Miriam Suchovská

  V pondelok 18. marca 2019 sa naši traja študenti, víťazi školského kola, zúčastnili krajského kola olympiády vo francúzskom jazyku, ktoré sa konalo v Trnave v CVČ Kalokagatia.
Študentka Marcela Konyariková z 2.B súťažila v kategórii 2A, Ema Vícenová zo septimy v kategórii 2B a Jozef Pukančík z 1.A si pomeral sily v najnáročnejšej kategórii 2C.
Všetci traja boli úspešnými riešiteľmi a ich konečné umiestnenia v jednotlivých kategóriách nás veľmi teší. Marcela Konyariková obsadila pekné 4. miesto, Ema Vícenová bola tretia a Jozef Pukančík bol najúspešnejší, pretože sa umiestnil na krásnom druhom mieste.
Všetkým srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a povzbudzujeme ich do ďalšieho štúdia tohto krásneho jazyka.


Ahojte zo Španielska.

Autor: Mgr. Alica Maliariková

Posielame zopár fotiek. Od 18.3. do 22.3 2019 sme na výmene študentov v španielskom meste Gironella.

« 1 z 2 »

Návšteva z Katalánska

Autor: Anna Sekáčová, 3.B

Týždeň od 18. do 22. februára bude pre 17tich študentov gymnázia L.N. určite nezabudnuteľným. Naša škola sa po dlhej odmlke opäť zapojila do výmenného pobytu, a to najmä vďaka pani profesorke Anne Jankovýchovej, ktorá sa na požiadavky našich študentov ihneď ujala iniciatívy. Po výbere, s ktorou zahraničnou školou bude tento výmenný pobyt prebiehať, nasledovalo stretávanie sa a dohadovanie aktivít pre našich „kataláncov“. Veľmi úsmevné boli pre nás najmä otázky typu: prečo sa musíme v škole prezúvať, prečo obedujeme tak skoro, jeme tak často alebo prečo máme vyučovaciu hodinu 45 minút (zatiaľ čo oni 55 minút). Vďaka utorňajšej aktivite „ Senica-go“ sa študenti mohli dozvedieť veľa zaujímavostí o Senici a jej pamiatkach. Streda sa niesla v duchu spoznávania nášho hlavného mesta. Dostali sme mapku s centrom mesta, pamiatkami a s rôznymi úlohami a vyrazili sme spoznávať krásy Bratislavy v malých skupinkách. Našim hosťom sme chceli ukázať taktiež umenie, a preto sme ich zobrali do galérie “Nedbalka“ neďaleko Námestia SNP. Vo štvrtok sme prostredníctvom prezentácii priblížili našim výmenným študentom slovenskú hudbu, jedlo, umenie či folklór a poobede sme si v telocvični Gymnázia všetci spoločne zašportovali. Za spomenutie určite stoja aj spoločné večery, kedy sme sa hádam najviac zblížili. Naši kamaráti z Katalánska nás presvedčili o tom, že aj za tak krátky čas si dokážeme veľmi obľúbiť niekoho v podstate „cudzieho“. A myslím, že hovorím za nás všetkých, keď poviem že sa už nevieme dočkať kedy sa opäť uvidíme a vyobjímame. Avšak tento raz už u nich doma.

SENICA/GIRONELLA

Autor: Karolína Pirohová, 2.C

,,To nie sú Španieli, to sú Katalánci!“ Veta, ktorá v priebehu prvej časti výmenného pobytu zaznela mnohokrát. Či už pár minút pred príchodom našich partnerov, alebo počas zoznamovania sa, ba dokonca aj pri spoločenských aktivitách. Táto veta bola počuť na každom kroku!
Možno rozmýšľate, prečo sú na obyčajné pomenovanie tak citliví?
Je to tým, že Katalánci bojujú o nezávislosť. Viacerí to zrejme zachytili až v poslednej dobe pre protesty, ktoré môžeme sledovať na internete prostredníctvom fotografií a videí. 27. októbra 2017 vyhlásil katalánsky parlament nezávislosť Katalánska pod názvom Katalánska republika. Španielska vláda v Madride ten istý deň odvolala katalánsku vládu, rozpustila katalánsky parlament a obmedzila autonómiu. V súčasnosti prebieha súdny proces s niekoľkými katalánskymi politikmi, ktorí iniciovali referendum o nezávislosti Katalánska. Súdny proces by mal prebiehať až do mája a oficiálna španielska vláda avizuje už teraz trest až 25 rokov. Vieme, že tento problém existuje stáročia. Postoj španielskej vlády je odmietavý, ale v Katalánsku je aktuálny nacionalizmus, badateľný už po stáročia.

To však nič nemení na priebehu celej výmeny, ktorá prebiehala vo výbornej atmosfére. Poukazovali sme im pamiatky v Senici i v Bratislave. Naučili sme sa zopár fráz v katalánčine a oni naopak v slovenčine. Medzi super zážitky určite patria aj spoločné večere, pri ktorých sme si nikdy nezabudli zaspievať.

Myslím si, že celý týždeň sme si všetci veľmi užili aj bez ohľadu na rozdiely našich kultúr a spolu s ostatnými Slovákmi sa tešíme, ako si o necelý mesiac vyskúšame život v okolí malého mesta Gironella.


Florbal žiačok SŠ

Autor: Mgr. Zuzana Oravcová

 Dňa 13. februára 2019 sa našim žiačkám pod vedením pani profesorky Oravcovej podarilo obsadiť 1. miesto v Okresnom kole vo florbale žiačok.

Tím v zložení: Šrámková, Petrušová, Ragulová, Sadloňová, Zríniová, Vicianová, Bahnová, Buchová, Kurucová, Konyariková vybojoval zlaté medaily bez jedinej prehry a dievčatá si tak zabezpečili postup na Župnú olympiádu v Trnave, ktorá sa uskutoční 25. – 26.4.2019.


Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Autor: PhDr. Margita Hološková

    12. februára 2019 sa v Trnave konal XXI. ročník krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž má viac kategórií a v rámci každej z nich môže postúpiť do vyššieho kola vždy iba jeden žiak. Naša škola mala zastúpenie v dvoch kategóriách.

       V kategórii A, ktorá je určená pre vyššie ročníky gymnázia / 3. a 4. ročník, septima a oktáva /, obsadila žiačka 4. B Monika Maxianová 3. miesto.

V kategórii B zaujala porotu žiačka p. profesorky Pikartovej z kvinty Alexandra Bobotová, ktorá získala 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola.

Obidvom žiačkam ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme úspech v ďalšom štúdiu.


Veľký úspech na Olympiáde ľudských práv

Autor: Mgr. Zuzana Zámečníková

   Cieľom Olympiády ľudských práv (OĽP) je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie. Ide o postupovú súťaž stredoškolskej mládeže a tento rok sa v našom štáte koná už XXI. ročník tejto prestížnej olympiády.

Po niekoľkoročnej prestávke sa aj žiaci našej školy opäť zapojili do tejto súťaže. Víťazmi školského kola sa stali hneď dvaja šikovní študenti – Adelka Sadloňová zo Sexty a Jurko Foltín z III. A. Obaja zároveň získali šancu zúčastniť sa Krajského kola OĽP, ktoré sa konalo 7. 2. 2019 na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Spolu sa tu stretlo 22 študentov z viacerých stredných odborných škôl a gymnázií Trnavského kraja. Súťaž otvorila riaditeľka gymnázia Miroslava Hanková a primátor mesta Peter Jančovič, pod ktorého záštitou sa krajské kolo konalo. Po prvom kole testovania nasledovala ústna časť súťaže. Z nej potom osem najúspešnejších študentov postúpilo do celoštátneho kola a medzi nimi aj náš Juraj Foltín. Adelka Sadloňová zasa získala ocenenie ako úspešná riešiteľka.
Celoštátne kolo sa bude konať začiatkom apríla v Omšení pri Trenčianskych Tepliciach. Jurkovi i Adelke srdečne blahoželáme a v celoslovenskom kole prajeme Jurajovi veľa šťastia a odvahy.


 

Gympel má talent

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová
Autor fotografií: Juraj Chábela, kvinta a Jakub Bartoň, III.B

        Vo štvrtok 31. januára, v deň odovzdávania polročných vysvedčení, sa na našej škole konal nultý ročník talentovej súťažnej šou nazvanej Gympel má talent. O tom, že na našu školu chodí veľa talentovaných žiakov, nás presvedčili tí, ktorí sa predstavili početnému publikum a predviedli svoje umenie.

         „Snívať je krásne. Pre svoje sny však treba aj niečo urobiť,“ povedal niekto múdry a my s ním súhlasíme.

Víťazkou nultého ročníka zábavnej súťažnej show Gympel má talent sa stala Pia Ercolano, ktorá pred celou školou na klavíri zahrala skladbu River flows in you.

„Pripraviť túto šou však nebolo vôbec jednoduché. Takáto súťaž mi na našej škole veľmi chýbala. Viem, že v laviciach našej školy sedí veľa talentov. Dať im príležitosť predstaviť sa pred publikom, bolo cieľom tejto súťaže. Ďakujem všetkým, ktorí môj nápad nezavrhli a podporili ma pri jeho realizácii,“ hovorí Alexandra Bobotová, študentka kvinty, ktorá stojí za zrodom súťaže.
Na našej škole máme veľa talentov. Niektorí sa osmelili až po výkonoch svojich spolužiakov, iní sa ešte stále skrývajú. Kto vie, možno práve ďalší ročník súťaže prinesie veľa prekvapení a ešte viac výnimočných vystúpení.
organizátori súťaže

Každý z nás má potenciál pre ďalší rast a zo školy by mal mladý človek odchádzať ako harmonická osobnosť, v ktorej sa dopĺňajú vedomosti, zručnosti, tvorivosť a morálne postoje. Každodenne sa počas vyučovania podieľame najmä na rozvoji intelektových, akademických a pohybových schopností študentov. Nemali by sme však zabúdať na tvorivosť a umelecké schopnosti, emocionalizáciu vyučovania, to je odkaz aktivity študentov „Gympel má talent“.
Pripraviť akciu pre celú školu je výzva, ktorá si vyžaduje spoluprácu, ale aj cieľavedomosť a samostatnosť. Takáto akcia rozvíja organizačné a vodcovské schopnosti, to nám ukázala kvinta, ktorá pomáhala realizovať myšlienku spolužiačky Alexandry Bobotovej. Poďakovanie teda patrí realizačnému tímu kvinty a študentskej rade pod vedením Mgr. Jurigovej. Osobne sa teším nielen na pokračovanie, ale tiež na ďalšie zaujímavé podujatia i charitatívne akcie v réžii našich študentov.
PaedDr. Žaneta Pikartová


Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Autor: Mgr. Anna Zburinová

   17. januára 2019 sa v Skalici konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali 3 študenti a to veľmi úspešne.
V kategórii 2A obsadila Zuzana Durcová zo sexty 1. miesto.
V kategórii 2B zvíťazila Sabina Rýzková zo 4. B. Marek Polák, tiež zo 4. B, skončil na 2. mieste.
Všetci traja postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční 14. februára v Trnave.
Srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole súťaže.


LVVK pre Terciu, kvintu a prvákov

Autor: Mgr. Rudolf  Bíly

     Tak ako každý rok, aj tento rok sme v januári LVVK pre študentov Tercie, Kvinty a 1. ročníkov. Prvý turnus od 6. – 11. januára 2019 sa uskutočnil v lyžiarskom stredisku Tále a druhý turnus od 20. –   25. januára 2019 na Chopku. Na obidvoch kurzoch sme si užili výborné snehové podmienky a odniesli sme si kopec pekných zážitkov.

« 1 z 2 »

Trinásty ročník celoškolskej súťaže SUDOKU

Autor: RNDr. Eva Millová

    Prvý deň po zimných prázdninách, 8. januára 2018, sa počas tretej vyučovacej hodiny v priestoroch jedálne sústredilo 16 súťažiacich žiakov našej školy. Zmerali si svoje schopnosti v riešení SUDOKU, známeho hlavolamu japonského pôvodu. Každý žiak mal za úlohu v čo najkratšom čase vyriešiť hlavolam strednej a ťažkej úrovne. Atmosféra bola bojovná a nejednému z nich chýbalo len pár minút do ukončenia hlavolamu.
Najrýchlejší boli títo žiaci:

  1. Peter Slovák,  4.A               12 min
  2. Richard Čederle, 4.B           22 min
  3. Ľuboš Ravas, 3.C                 17 min
  4. Emma Šiflová, kvarta         25 min

Blahoželáme

 


FYZIKÁLNY NÁBOJ A NÁBOJ JUNIOR

Autor: Mgr. Iveta Mudrochová

     Aj tento školský rok sme sa na jeseň zúčastnili medzinárodnej fyzikálnej súťaže Náboj v Bratislave a Náboj Junior v Hlohovci. V Bratislave za nás bojovali dve družstvá, starší v zložení Martina Sabová, Richard Čederle, Marek Polák, Matúš Nečas a Richard Ladislav obsadili 26. miesto zo 48 družstiev na Slovensku a 76. miesto v medzinárodnom meradle zo 122 družstiev. Mladší dopadli ešte lepšie, boli na 14. mieste z 52 družstiev na Slovensku a v medzinárodnom meradle na 34. mieste z 92 družstiev a to v zložení Adam Pipíška, Ondrej Vrábel, Martin Tomašovič, Adrian Ponechal a Viliam Šimon. Sú to úžasné umiestnenia v takej náročnej súťaži a pri takej silnej konkurencii. Aj naši kvartáni a terciáni bojovali v Hlohovci a riešili náročné matematické a fyzikálne úlohy. Kvartánom v zložení Viktória Chocholáčková, Alex Markovič, Roman Nečas a Karolína Škápiková sa ušla zemiaková medaila, teda 4. miesto. Terciáni Jakub Fischer, Matej Škrabák, Richard Jačanin a Matúš Ráček obsadili 6. miesto. Získali však veľmi obohacujúcu skúsenosť. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy.


Best in English

Autor: PaedDr. Anna Jankovýchová

     Dňa 30.11.2018 sme sa na našej škole zapojili do medzinárodnej súťaže Best in English, ktorú organizovala spoločnosť Injoy agency s.r.o., aby sme si otestovali vedomosti z anglického jazyka. Z našich študentov si najlepšie viedli Jakub Gašparín oktáva, Martin Jediný septima, Anna Studeničová 3A, Magdaléna Böhmová 3B, Ondrej Vrábel sexta. Z našej školy sa zúčastnilo 20 študentov. Tohtoročného kola súťaže 2018 sa zúčastnilo 922 stredných škôl a 21110 študentov z 30 štátov. Zo Slovenskej republiky sa zúčastnilo celkom 123 škôl a 2700 študentov. Poradie najlepších škôl nájdete na stránke https://bestinenglish.org/results-2018/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=bie_2018_results_cz_sk_ucitele&utm_medium=email#all-resultsSchool

Naša škola má nasledovné umiestnenie :
– medzinárodné umiestnenie: 362 z 922 škôl
– na Slovensku : 37 z 123 škôl
– v našom regióne: 6
– v rámci gymnázií na Slovensku: 29


Septimáni úspešní v skúške DELF

Autor: PhDr. Margita Hološková

     Septimáni Martin Jediný, Tomáš Krška, Matúš Nečas, Martina Sabová, Katarína Šimková, Štefan Šinko a Ema Vícenová sa v novembri podrobili vo Francúzskom inštitúte v Bratislave skúške DELF scolaire B1. Skvelým výsledkom dosiahli certifikát s medzinárodnou platnosťou, ktorý potvrdzuje ich znalosti francúzskeho jazyka na úrovni B1. K úspechu im blahoželáme a ďakujeme za šírenie dobrého mena školy.
Želáme úspešný štart do ďalšieho kola.

 

 


8. ročník Vianočného turnaja v šachu

Autor: Mgr. Ľubomír Staňo

    20. decembra 2018 sa uskutočnil už ôsmy ročník školského šachového turnaja za rekordnej účasti 23 šachistov. Už tradične mal dobrú úroveň, zúčastnili sa ho registrovaní hráči, ale i veľký počet nováčikov, ktorí hrajú s použitím šachových hodín iba sporadicky. Hralo sa švajčiarskym systémom na sedem kôl za odborného dohľadu bývalého študenta našej školy Rastislava Diviaka. Víťazom turnaja sa stal Adam Pipíška zo sexty, na 2. mieste skončila Michaela Trojková zo septimy (jediné dievča v turnaji), na bronzovom stupni sa umiestnil Martin Hrdlička zo sexty. Najlepším neregistrovaným hráčom sa stal Pavol Adamíček zo septimy. Všetkým zúčastneným žiakom želáme veľa radosti pri ďalšom hraní a veríme, že svoje schopnosti budú ešte zlepšovať. Tiež dúfame, že sa v budúcnosti do tejto hry, ktorá rozvíja tvorivosť a logické myslenie, zapojí viac dievčat.

Dopĺňame ešte informáciu o celoštátnom kole Majstrovstiev stredných škôl v zrýchlenom šachu Michaela Trojková v Topoľčanoch 18. decembra skončila na solídnom trinástom mieste.

« 1 z 2 »

Mikuláš na našom Gymnáziu!


Krajské kolo Zenitu v programovaní

Autor: Ing. Ivan Spiššák

    Na základe výsledkov školských kôl boli pozvaní aj dvaja naši nádejní programátori. V kategórii B (1. – 2 . ročník) obsadil Adam Pipíška zo sexty druhé miesto. V kategórii A (3. – 4 . ročník) Matej Hrica zo 4. A v školskom kole získal najviac bodov v kraji. Na krajskom kole obsadil siedme miesto.

Srdečne blahoželáme.


11. ročník Internetovej matematickej olympiády

Autor: RNDr. Eva Millová

organizovaný Ústavom matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, prebehol tradične posledný utorok v novembri 27. 11. 2018.
V tomto ročníku sa do súťaže sa prihlásilo 65 škôl ( 119 tímov) z Čiech a Slovenska. Žiaci riešili úlohy v čase od 9:00 do 11:00 hod. Po prihlásení na stránku http://matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx súťažné tímy získali úlohy, ktoré bolo potrebné v danom čase vyriešiť, skenovať a odoslať. Za našu školu sa prihlásili do súťaže tri tímy – tím štvrtých, tretích a druhých ročníkov. Najlepšie sa umiestnil tím tretích ročníkov. Za účasť v súťaži boli tímy odmenené diplomami organizátorov súťaže, podpísanými riaditeľom Ústavu matematiky FSI VUT.

Mená súťažiacich:

Tím tretích ročníkov: Jakub Bartoň, Richard Ladislav, Martin Hrkeľ, Martina Sabová, Ľuboš Ravas, Filip Barančík, Tomáš Valent (89)

Tím štvrtých ročníkov: Marek Polák, Jakub Kollár, Adam Žák, Marek Zloch, Jakub Gašparín, Lenka Mudrochová, Richard Čederle (92)

Tím štvrtých ročníkov: Peter Slovák, Matej Hrica, Roman Matúš, Peter Denkóci, Andrea Hlavenková, Tatiana Polakovičová, David Chovanec (103)

Za úsilie a dosiahnuté výsledky ďakujeme

Viac o súťaži sa dozviete na stránke http://matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx


Okresné a krajské kolo v šachu

Autor: Mgr. Ľubomír Staňo

    V priebehu novembra 2018 sa uskutočnili dve postupové kolá v zrýchlenom šachu žiakov základných škôl a osemročných gymnázií a študentov stredných škôl.
Zastúpenie mala tradične aj naša škola v oboch kategóriách. V priestoroch CVČ Stonožka v Senici sa 7. 11. uskutočnilo okresné kolo. Zo stredoškolskej kategórie chlapcov postúpili Martin Hrdlička a Adam Pipíška (Sexta) a Tomáš Valent (3.C). Z kategórie dievčat Michaela Trojková (Septima). Mali sme zastúpenie aj medzi mladšími žiakmi, kde bola väčšia konkurencia. Najviac sa darilo Jakubovi Fischerovi (Tercia) a Adamovi Durcovi (Sekunda), ktorí skončili na 6. a 7. mieste.
V krajskom kole 28. 11. v Trakoviciach bola úspešná M. Trojková, ktorá skončila na 2. mieste, medzi chlapcami bol najúspešnejší A. Pipíška na 5. mieste.
Miške držíme palce na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v Topoľčanoch 18. decembra 2018.


Medzinárodná dejepisná súťaž v Chebe

Autor: Mgr. Ľubomír Staňo

    Už piatykrát po sebe si družstvo našej školy porovnávalo vedomosti z dejepisu za účasti 75 tímov z gymnázií Českej a Slovenskej republiky. Súťaž pozostávala zo štyroch kôl, v ktorých sa testovali vedomosti z československých dejín reformného roka 1968 a rokov nasledujúcej normalizácie.
22. novembra 2018 sa súperenie odohrávalo v aule Západočeskej univerzity v Chebe. Našu školu reprezentovali: Anna Studeničová (3. A), Marek Mach (3. C) a Matej Zahumenský (Sexta). V prvých dvoch kolách sa držali veľmi dobre, boli na 26. mieste s malou stratou na prvú pätnástku. Žiaľ tretie kolo, najviac bodované, im nevyšlo, čo znamenalo zosun do druhej polovice tímov. Štvrté kolo dopadlo lepšie, ale návrat do prvej polovice sa už nepodaril. Celkovo skončili na 44. mieste (z osemnástich slovenských gymnázií na ôsmom). Presadiť sa v tejto súťaži je z roka na rok ťažšie, príprava vyžaduje štúdium veľkého množstva materiálov, audio a video nahrávok.
Súťaž mala vysokú úroveň aj z dôvodu účasti pozvaných hostí – významných súčasných historikov, zástupcov Ministerstva SR a ČR a českých politikov. Študenti si určite odniesli hodnotné zážitky. Našim žiakom ďakujeme za ochotu venovať sa náročnej príprave a dôstojné reprezentovanie školy.


Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – kategórie A,B.

Autor: Mgr. Erika Vícenová

  Dňa 4. 12. 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii A /študenti 3., 4. roč.,septimy, oktávy/ a v kategórii B /študenti 1., 2. roč., kvinty, sexty/.
Študenti si v rámci svojich kategórií zmerali sily až v troch samostatných súťažných častiach. Prvé dve boli zamerané na vedomosti z jazykovej, slohovej i literárnej zložky predmetu SJL, ďalej na čítanie s porozumením a na transformáciu či tvorbu textu. V tretej časti si súťažiaci preverili svoje schopnosti v rečníckych prejavoch. A tu sú mená víťazov v jednotlivých kategóriách:

Kategória A
1. miesto: Monika Maxianová (4.B)
2. miesto: Mária Karásková (3.B)
3. miesto: Marek Polák (4.B)

Kategória B
1.miesto: Alexandra Bobotová (kvinta)
2.miesto: Valéria Mrázová (II.A)
3.miesto: Klára Suchovská (sexta)

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v ďalších kolách súťaže.


Čitateľská súťaž René pozná svojho víťaza

Autor: PhDr. Margita Hološková

      V sobotu 1. 12. 2018 sa v bratislavskej Novej cvernovke zišli zástupcovia gymnázií zo všetkých kútov Slovenska, aby rozhodli o víťazovi čitateľskej súťaže René – Anasoft litera – gymnazistov. Besedu moderovala pani Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného  centra, za prítomnosti ostatných členov realizačného tímu. Delegovaní zástupcovia predstavili najskôr víťazov svojich škôl, s poukazom na kvality, ktoré boli pri čitateľskom výbere rozhodujúce.
V druhom kole diskusie delegáti prezentovali už svoj vlastný, argumentačne podložený výber. To bola najzaujímavejšia časť stretnutia – živá, zaujatá, vtipná. Našu školu v nej reprezentovali

Monika Maxianová /4.B / a Juraj Pivák /4. B/.

Na záver bolo potrebné hlasovaním rozhodnúť o víťazovi – stal sa ním Daniel Majling so svojou knihou Ruzká klazika. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto podnetnej súťaže zapojili. Prispeli tiež k tomu, že naša školská knižnica je obohatená o 24 nových zaujímavých kníh z tvorby súčasných slovenských autorov.


Úspech v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C.

Autor: Mgr. Erika Vícenová

  O úspech v okresnom kole OSJL v kategórii C, ktoré sa dňa 28.11.2018 konalo v Skalici na SSOŠ VIA HUMANA, sa v tomto školskom roku postarala kvartánka Emma Šiflová, ktorá obsadila pekné tretie miesto.

Emme srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

 


Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Autor: Mgr. Ľubica Sadloňová

 V stredu 28. novembra sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 30 študentov od prímy až po maturantov. Súťažilo sa v štyroch kategóriách a súťažiaci sa v písomnej časti museli popasovať s úlohami zameranými na gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením. Ústna časť preverila nielen ich jazykové znalosti ale i kreativitu a schopnosť v relatívne krátkom čase vymyslieť čo najoriginálnejší príbeh.
Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať v okresnom, resp. obvodnom kole. Držíme im palce.
Výsledky:
Kategória 1A (príma, sekunda)

1. miesto – Martin Kalný (Se)
2. miesto – Eva Blanáriková (Pr)
3. miesto – Monika Kaňová (Se)

Kategória 1B (tercia, kvarta)

1. miesto – Laura Valičeková (Kv)
2. miesto – Alžbeta Markovičová (Kv)
3. miesto – Petra Simonová (Te)

Kategória 2A (1., 2. roč., kvinta, sexta)

1. miesto – Juraj Chábela (Kn)
2. miesto – Marcel Motus (1. C)
3. miesto – Samuel Búzek (2. B)

Kategória 2B (3., 4. roč., septima, oktáva)

1. miesto – Anna Studeničová (3. A)
2. miesto – Filip Barančík (3. C)
3. miesto – Jakub Gašparín (Ok)


Imatrikulácie prvákov a prímanov 22.11.2018 očami objektívu fotoaparátu

Autor fotografií: Juraj Chábela

« 1 z 8 »

Adam Durec – druhý v celoslovenskom kole recitačnej súťaže

Autor: Mgr. Erika Vícenová

   Dňa 19.10. 2018 si v Banskej Bystrici zmeralo vo finále celoslovenskej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča sily niekoľko desiatok najlepších recitátorov z celého Slovenska. Veľkú radosť nám urobil Adam Durec zo sekundy, ktorý v kategórii starších žiakov obsadil nádherné druhé miesto. Adamovi ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme veľa ďalších recitačných úspechov.

Za PK SJL Mgr. Erika Vícenová


Workshop s Richardom Pupalom

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

      Richard Pupala, talentovaný empatický spisovateľ, ktorý sa v zbierke poviedok Čierny zošit snaží čitateľovi priblížiť každodennú realitu sociálnych problémov, netradične využíva hororové prvky a prvky mysteriózneho – ako rekvizity, ako ozvláštnenie, ako tajomstvo a prekvapenie.
Takto študenti kvinty, prvého ročníka a IV.B charakterizovali autora, s ktorým diskutovali 12. novembra 2018. Workshop vznikol ako súčasť projektu Cena René ̛Anasoft litera gymnazistov, do ktorého sme sa zapojili. Cieľom projektu je podporiť čítanie študentov, zoznámiť ich so súčasnou literatúrou a recipročne podporiť aj talentovaných autorov. Cenu udeľujú študenti vybraných gymnázií raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera, ocenenie vzniklo v roku 2017.

Organizátori podujatia oslovili v tomto školskom roku aj Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici, tiež sme sa zviditeľnili kvalitnou autorskou tvorbou našich študentov – popredné umiestnenia v Mladej literárnej poviedke, v Literárnej Senici Ladislava Novomeského, v súťaži Esej Jána Johanidesa…
IV.B pod vedením PhDr. Hološkovej sa do projektu zapojila ešte v júni, študenti odvtedy aktívne čítajú päticu vybraných kníh, diskutujú medzi sebou i na hodinách literatúry. Keď sme ako dar získali tri sady kníh, v septembri sa pripojili tiež študenti 1. ročníka, niektorí druháci a študenti kvinty. Hodiny literatúry sú spestrené recenziami, zaujímavými debatami a sledovaním besedy LQ – Literárny kvocient, v ktorej vybrané tituly analyzujú a interpretujú poprední literárni teoretici. Študenti, ktorí počas troch mesiacov prečítali 5 kníh, rozhodnú o víťaznej knihe – nominantovi nášho gymnázia. Projekt vstúpi do finále, keď aj študent našej školy sa spoločnom stretnutí študentov vybraných škôl vystúpi ako hovorca nášho gymnázia. Študenti zapojených škôl rozhodnú o laureátovi ceny René – Anasoft litera gymnazistov.   Viac …..


Zlatá medaila z IOAA 2018 pre Janku Švrčkovú

Autor: RNDr. Svetozár Štefeček Foto: Vladimír Miček, TASR

      V dňoch 4. – 11. novembra 2018 sa v čínskom Pekingu konal 12. ročník IOAA (Medzinárodná olympiáda z astronómie a astrofyziky). Už dva razy sa v celoslovenskom tíme objavila i naša študentka – Janka Švrčková. Z predchádzajúcich vystúpení (2016 – Bhubaneswar, India; 2017 – Phuket, Thajsko) si priniesla bronzovú medailu, takže sme očakávali ďalší kov. Janka nesklamala a tentokrát siahla na méty najvyššie – z Číny sa vrátila so zlatom.
Spravila tak nádhernú bodku za svojou stredoškolskou astronomickou kariérou – od septembra je už poslucháčkou MFF Karlovej univerzity v Prahe.
Prvé kroky našej medailistky viedli práve na pôdu našej školy, kde ju srdečne privítali členovia predmetovej komisie fyziky. Janke ešte aj touto formou srdečne blahoželáme a prajeme úspešné štúdium i budúcu vedeckú kariéru.

   

Informácie o IOAA 2018 nájdete na stránke:
http://ioaa2018.bjp.org.cn


Ocenenie výnimočným

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

       Mesto Senica v spolupráci s Centrom voľného času a Študentským parlamentom mesta Senica oceňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva každoročne výnimočných študentov, ktorí dosiahli nadpriemerné výsledky vo vedomostných, jazykových, štylistických a recitačných súťažiach a sú pre svojich spolužiakov vzorom životného postoja, morálky a pracovitosti. V tomto školskom roku si ocenenie prevzali:
Michaela Trojková, septima, za výborný prospech a nadpriemerné výsledky v šachu: majsterka kraja v rokoch 2014, 2016 a 2017,
Martin Tomašovič, 2.A, za výborný prospech a nadpriemerné výsledky v prírodovedných súťažiach – 2. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády.
Zuzana Durcová, sexta, počas celého gymnaziálneho štúdia získava popredné umiestnenie v celoslovenskom kole Biblickej olympiády: 2014 – 2. kategória – 2. miesto, 2015 3. kategória – 5. miesto, 2016 – 3. kategória – 4. miesto, 2017 – 3. kategória – 2. miesto, 2018 – 4. kategória – 1. miesto. Školu reprezentuje tiež v Matematickej olympiáde a vo fyzikálnej súťaži Náboj,
Mária Karásková, 3. B, od začiatku štúdia sa úspešne zapája do Olympiády zo slovenského jazyka. Je suverénnou víťazkou školských kôl a úspešne školu reprezentuje v krajských kolách tejto súťaže (2016 – 3. miesto, 2017 – 2. miesto),
Monika Maxianová, 4. A, školu reprezentovala v recitačných súťažiach Hurbanov pamätník a Timravina studnička, kde sa opakovane umiestnila na 2. mieste v okresnom a regionálnom kole, tiež v Olympiáde zo slovenského jazyka, v Olympiáde v anglickom jazyku a v súťaži Best of English. Na letnej škole chemického a environmentálneho inžinierstva získala ocenenie ako najlepšie prednášajúci.
Cena senickej mládeže bola udelená PhDr. Margite Hološkovej za celoživotnú prácu a pedagogické majstrovstvo, ktoré venovala všetkým svojim študentom. PhDr. Margita Hološková profesionálne ovláda francúzsky jazyk a už desaťročia vedie študentov k popredným umiestneniam v Olympiáde z francúzskeho jazyka, jej študenti úspešne absolvujú skúšku z francúzskeho jazyka DELF SCOLAIRE priamo vo Francúzskom inštitúte. Všetci obdivujeme jej rozsiahle znalosti svetovej a slovenskej literatúry, inšpiruje nás osobným príkladom neustáleho profesionálneho rozvoja. Jej mimoriadna pracovitosť, záujem o slovenskú reč a literatúru ukazujú generáciám študentov správny smer na osobnej i profesionálnej ceste životom.
Ďakujeme.


Slovenská akadémia – Deň otvorených dverí

Autor: Anna Sekáčová, 3.B Foto: Natália Dujková, 3.A, Anna Sekáčová, 3.B

      V stredu 7.11.2018 sme sa my, tohtoroční nádejní seminaristi z chémie, vybrali do Slovenskej akadémie vied v Bratislave na Deň otvorených dverí. Ústav anorganickej chémie nám toho ponúkol naozaj veľa. Okrem prednášky na zaujímavú tému o keramike a jej využití v každodennom živote, či už v medicíne, v doprave alebo vo vesmírnej technike, sme mali možnosť nahliadnuť do priameho pracoviska našich vedcov. A musíme vyvrátiť mýtus, že s vedcami nie je sranda, pretože v skutočnosti to bolo presne naopak. V každom laboratóriu nás okrem príjemných ľudí taktiež čakali zaujímavé experimenty, ktoré sme si mohli vyskúšať na vlastnú kožu. A my sme sa nenechali dlho núkať. Veď rozbiť ružu o stôl, zväčšiť ovsenú vločku niekoľko stonásobne, či overiť pravosť peňazí nemáme možnosť zažiť každý deň. Za našu aktivitu sme boli odmeňovaní rôznymi malými darčekmi.
Iste môžem povedať, že pre každého z nás, bola táto nová skúsenosť zaujímavou príležitosťou získania nových informácií.

« 1 z 2 »

Mladý prekladateľ 2018

Autor: PhDr. Margita Hološková

      Dňa 9. 11. 2018 sa v Akropole v Nitre konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Mladý prekladateľ 2018.
Organizátorom súťaže bola Katedra translatológie FF UK, žiaci v nej mali preukázať svoje kompetencie v preklade z angličtiny, nemčiny, francúzštiny ruštiny a španielčiny. Súťaž oboslali študenti gymnázií a ostatných SŠ z Nitrianskeho, Trenčianskeho a Trnavského kraja. Našu školu reprezentovali žiaci v preklade z francúzskeho jazyka, v ktorom

septimán Štefan Šinko obsadil 1. miesto za preklad poviedky Hervého Mazoyera.

Po vyhlásení výsledkov členovia poroty poskytli súťažiacim všeobecné informácie o texte určenom na preklad, ukázali im odbornú učebňu, kde si vyskúšali, ako sa pracuje v tlmočníckych kabínkach.
Štefanov úspech nás teší o to viac, že do podobnej súťaže sme sa zapojili po prvýkrát.
Blahoželáme.


V tomto školskom roku prvá

Autor: Mgr. Jana Kováčová

       Denisa Lutovská, študentka 2. A triedy, sa každoročne zapája do celoštátnej súťaže mladých autorov Mladá slovenská poviedka.
V tohtoročnom 15. ročníku tejto literárnej súťaže sa umiestnila o dve priečky vyššie ako v tom predchádzajúcom. Dňa 19. októbra 2018 si v Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne prevzala diplom za 1. miesto v 2. kategórii, za poviedku V ten večer som mala fialové krídla.
Srdečne blahoželáme!


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

       5. 11. 2018 v školskom kole súťažilo 11 dievčat a 2 chlapci z tercie a kvarty. Vedomostný test preveril rozsah slovnej zásoby súťažiacich, schopnosť interpretovať báseň, čítať s porozumením, uplatniť pravopisné princípy a vedomosti o slovných druhoch. V štylistickej časti súťažiaci písali správu a ústna časť bola najzaujímavejšia – vypočuli sme si múdre a podnetné myšlienky vysvetľujúce príslovie: „Kto stratí zdravie, stratí veľa, kto stratí priateľa, stratí viac, ale kto stratí ducha, stratí všetko.“
Víťazstvo patrí Eme Šiflovej z kvarty, ktoré postupuje do okresného kola (termín konania 28. 11. 2018).
Poradie súťažiacich:

1. Ema Šiflová, kvarta
2. Ema Ravasová, kvarta
3. Lucia Rapáková, kvarta


Slávnostná akadémia pri príležitosti 70. výročia vzniku školy

Autor: Lucia Poláková, Kvinta

25.10.2018

Spolu s mojimi 9 spolužiakmi stúpame po schodoch do Kultúrneho domu v Senici. Všetci sme slávnostne vyobliekaní, primerane slávnostnej udalosti, ktorej sa chceme zúčastniť. V kultúrnom dome sme nasmerovaní do šatní, kde sme si odložili naše kabáty. Pokračujeme smerom do sály. Cestou stretávame známe tváre našich kamarátov zo školy, profesorov súčasných, ale aj tých, ktorí už v našej škole neučia. To, že slávnostná akadémia je výnimočná udalosť, je možné vycítiť aj z prítomnosti primátora mesta Senica – Mgr. Branislava Grimma, ako aj predsedu Trnavského samosprávneho kraja, Mgr. Jozefa Viskupiča a ostatných pozvaných významných hostí. Stretáme aj ľudí, ktorí síce nevyučujú, ale bez ich práce by chod a fungovanie gymnázia neboli  zabezpečené.

Keď sme sa usadili na naše miesta, chvíľu sme čakali, kým prídu ostatní hostia. Zrazu sa znížil jas svetiel a začala hrať Slovenská hymna. Celý kultúrny dom sa zdvihol a všetci sme si vypočuli Štátnu hymnu. Následne prišli 2 moderátorky – študentky našej školy, ktoré nás sprevádzali počas celého programu.      Viac …

« 1 z 9 »

Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici

Mimoriadna škola oslavuje 70. narodeniny 1948 – 2018

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

Pohľad späť alebo Najdôležitejšie informácie v časovej postupnosti

 • Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici vzniklo na jeseň roku 1948 odčlenením jednej triedy Štátnej učiteľskej akadémie v Nitre a jej premiestnením do Senice. Gymnázium v Senici začína s piatou triedou, elokovanou v budove Štátnej meštianskej školy v Senici, s počtom 32 žiakov, s riaditeľom a jednou vyučujúcou.
 • Prvým riaditeľom je Andrej Hrčka, učiteľ Gymnázia vo Zvolene.
 • Školský rok 1949/1950 – riaditeľ Ivan Voda, 72 študentov 1. a 2. ročníka.
 • Koniec školského roku 1949/1950 a gymnázium disponuje vlastnou budovou, ktorá sa nachádzala vedľa dnešnej polikliniky. Vybudovanie volejbalového i basketbalového ihriska, začína vychádzať prvý školský časopis Študent.

                                                                                                                                                                                   Viac …

 

Pamätnica vo formáte *.pdf na stiahnutie


Príma v pohybe

Autor: Mgr. Alica Maliariková

       Dňa 23.októbra 2018 sme mali možnosť stráviť dopoludnie na dopravnom ihrisku. Prvú hodinu sme si s pánom Pastuchom zopakovali hravým spôsobom pravidlá cestnej premávky. Potom sme nasadli na bicykel, na hlavu dali helmu a teóriu riešili prakticky, či už ako jazdci, chodci alebo riadili dopravu ako pán policajt.

« 1 z 3 »

Školské kolo Zenitu v programovaní

Autor: Ing. Ivan Spiššák

       V kategórii A (3. – 4 . ročník) vyhral s veľkým náskokom Matej Hrica zo 4. A. Druhý skončil Marek Mach z 3. C. Na spoločnom treťom mieste skončili Adam Žák, Michal Rosa a Marek Zloch z oktávy.

V kategórii B (1. – 2 . ročník) vyhral jediný účastník Adam Pipíška (sexta). Úspešný riešiteľ z minulých rokov Ondrej Vrábel sa nezúčastnil kvôli inej aktivite.


Príma na Gazdovskom dvore

Autor: Mgr. Alica Maliariková

       18. októbra 2018 sme navštívili na Turej Lúke Gazdovský dvor, kde sme absolvovali interaktívne podujatie tradičnej ľudovej kultúry pod názvom Priadky. Videli sme ukážky pradenia na drevenom kolovrate, technológiu tkania, vypočuli si rozprávanie o ľudových zvykoch, vyskúšali si prácu s lámkou, potierkou, hachlou, motovidlom, kolovrátkom. Každý mal možnosť prakticky vyskúšať tkanie s vlnou na malých krosnách. Vyskúšali sme si aj tradičný odev, naučili sme sa spievať ľudovú pieseň o pradení, zatancovali si a na záver sme ochutnali chlieb s domácim lekvárom a bylinkový čaj.


René – Anasoft litera – gymnazistov

Autor: PhDr. Margita Hološková  

    Čitateľská súťaž gymnazistov o najzaujímavejšiu knihu vstupuje do 2.fázy. 12. novembra 2018 sa v našej škole uskutoční literárna beseda s Richardom Pupalom o jeho knihe Čierny zošit. Pre menej informovaných pripomeňme knižky, ktoré si majú žiaci do 20. novembra prečítať, aby sa mohli do súťaže zapojiť. Sú to:

 • Daniel Majling: Ruzká klazika
 • Richard Pupala: Čierny zošit
 • Vanda Rozenbergová: Muž z jamy a  deti z lásky
 • Maroš Hečko: Ďalej na západ sa dá ísť len na východ
 • Ľuba Lesná: Tisícročná žena.

V škole je k dispozícii 20 knižiek, ktoré putujú po triedach, treba si ich navzájom vymieňať.


Zážitkové vyučovanie so sekundou

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

17. októbra 2018 sme absolvovali štvorhodinové  vyučovanie v Slovanskom hradišti v Mikulčiciach  (národná kultúrna pamiatka), významnej archeologickej lokalite z obdobia Starej Moravy (8. storočie) a Veľkomoravskej ríše (9. storočie), ktorá bola jedným zo sídelných miest veľkomoravských kráľov Mojmíra I., Rastislava, Svätopluka I., Mojmíra II., Svätopluka II. i miestom pôsobenia solúnskych bratov, svätého Cyrila a Metoda, patrónov Európy.

Hradisko v Mikulčiciach sme navštívili po dôkladnej príprave na hodinách dejepisu (to konštatovali aj lektori), ale exkurzia nám poskytla enormné množstvo nových informácií.                  Viac …


Dramatizácia Kukučínovej prózy Neprebudený

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

V poradí 261. premiéra v Divadle Jána Palárika v Trnave a prvú reprízu

videli 1.B, 1.C, 2.A a 2.C  15. októbra 2018.

Režisérom inscenácie a tiež autorom dramatizácie je Peter Palík. Úlohu Ondráša Machuľu zveril Michalovi Jánošovi, Zuzu Bežanovie hrá Silvia Soldanová. Kukučínovu poviedku minulý rok spracovali v dramatickej podobe tiež herci Divadla z  Pasáže Banská Bystrica. Inscenáciu sme sledovali s očakávaním, ako bude vyzerať dramatizácia jednoduchej dejovej línie. Realizmus psychologickej poviedky z roku 1886 je a bude aktuálny – tragické dôsledky nepochopenia, nerešpektovania inakosti, ľudskej dôstojnosti a nadradenosť a netolerancia väčšiny. Tento problém je možno aktuálnejší než kedykoľvek v minulosti. Naše študentské kolektívy sme potrápili akousi mozaikovou recenziou – poskladali sme študentské dojmy, hodnotenia a  recenzie.                   Viac …


Kúzelná fyzika

Autor: Karolína Škápiková  

    Dňa 10. 10. 2018 sa naša trieda kvarta, spoločne s triedou terciou zúčastnila podujatia s názvom Kúzelná fyzika. Prednáška sa konala v Piešťanoch. Tu sme sa stretli aj s ďalšími strednými školami, ktoré prednášku absolvovali spolu s nami. Počas asi hodinového rozprávania, sme mali možnosť spoznať fyziku ako vedu, ktorá ovláda vlastne všetko okolo nás. Od samotného človeka, po najdrobnejšie zrnko trávy. Oboznámili sme sa s ťažiskom, svetlom, energiou a rôznymi ďalšími fyzikálnymi pojmami. Videli sme množstvo pokusov, do ktorých sme sa mohli sami zapojiť a získať odmenu v tvare nálepky. Celá prednáška prebiehala vo veľmi dobrej atmosfére, poznatky nám boli podané vtipnou formou a sami sme zistili, že fyzika znamená viac ako holé riadky naučené z učebnice. Odniesli sme si tak nielen množstvo nových poznatkov, ale najmä nový pohľad na vec a hlavne veľa dobrej energie. Tešíme sa na ďalší takýto výlet, kde sa nielen veľa naučíme, ale i dobre zabavíme.


Vedecký veľtrh Bratislava

Autor: Denisa Lutovská, II.A   

    Dňa 14.9. 2018 sme sa my, druháci, vybrali na Vedecký veľtrh do Bratislavy. V blízkosti obchodného domu Eurovea nás čakali stánky s rôznym zameraním. Objavili sme v nich rôzne pokusy zo sveta fyziky, chémie, informatiky a biológie. Celú akciu sprevádzal moderátor, ktorý si na pódium volal ľudí z jednotlivých stánkov a tí predvádzali svoje pokusy a rozprávali o nich. Bolo to poučné a zároveň zábavné, keďže program bol obohatený aj o vystúpenie kúzelníka. Strávili sme v Bratislave zaujímavý vedecký deň.


Faites vivre les valeurs de la francophonie

/Oživte tradície frankofónie/

Autor: PhDr. Margita Hološková  

    – tak znel názov súťaže, vypísanej Francúzskym inštitútom v Bratislave, do ktorej sa úspešne zapojili aj žiaci našej školy. Úlohou súťažiacich bolo vybrať si niektorý zo zadaných výrokov slávnych osobností a ľubovoľnou technikou urobiť plagát ku dňom frankofónie, v ktorom využijú vybraný text. Výtvarné riešenie plagátu malo vystihnúť vybranú myšlienku.

Výsledok nás teší, keďže

1. miesto získala Mária Karásková z III. B,

3. miesto Martina Sabová zo septimy.

Blahoželáme.


Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva

Autor: Monika Maxianová, IV.B  

    Posledný týždeň minulého školského roka sme sa my, Monika Maxianová a Kristína Chudá, zúčastnili 12.ročníka Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva v Bratislave na Slovenskej technickej univerzite. Mali sme možnosť vyskúšať si vysokoškolský život so všetkým, čo k nemu patrí- internát, cestovanie MHD, prednášky a hlavne laboratórne cvičenia. Celých 5 dní sme mali pripravený zaujímavý program, ktorý pozostával nie len z chemickej oblasti, ale taktiež aj kultúrnej. Tento ročník ponúkol plavbu po Dunaji, návštevu vodného diela v Gabčíkove, areálu vodných športov Čunovo a večerné spoznávanie krás nášho hlavného mesta. Najzaujímavejšou časťou však boli samotné laboratórne cvičenia a pokusy, ktorých sme sa aktívne zúčastňovali. Mali sme možnosť pracovať so zariadeniami, prístrojmi a rôznymi pomôckami. Sprevádzali nás príjemní inžinieri a doktoronati, ochotní všetko vysvetliť a odpovedať na každú otázku. Na záver sme predviedli naše novo nadobudnuté poznatky, a to formou prezentácie. Posledný deň sme odchádzali s certifikátmi v rukách, síce trocha smutné, že naše chemické dobrodružstvo už skončilo, avšak plné skúseností, ktoré sa nám na hodinách chémie bez pochýb zídu.


Jedinečný  úspech na Medzinárodnej  fyzikálnej olympiáde

Autor: RNDr. Iveta Petrovičová            Fotto: www.iuventa.sk

Zdroj: www.iuventa.sk

    Letné prázdniny v plnom prúde, väčšina študentov si vychutnáva sladké ničnerobenie, niektorí možno skúšajú ako sa „zarába na chlebík“, no kto by sedel nad knihami?

    Predsa niekto áno. Naša maturantka Janka Švrčková. Po úspešnom celoslovenskom kole Fyzikálnej olympiády, náročnom výberovom sústredení a maturite ju v dňoch 21. – 29. júla 2018 čakalo medzinárodné kolo Fyzikálnej olympiády v hlavnom meste Portugalska v Lisabone.

    Na súťaži sa zúčastnilo 396 súťažiacich z 87 krajín sveta.
   Janka získala bronzovú medailu, čo v histórii senického gymnázia ešte nebolo.

    K dosiahnutému veľkolepému úspechu jej srdečne blahoželáme, ďakujeme za obdivuhodný výkon a reprezentáciu školy. Želáme jej veľa úspechov na medzinárodnom kole Astronomickej olympiády v novembri 2018 v Číne i v ďalšom štúdiu fyziky na Karlovej univerzite v Prahe.