Archív školský rok 2018/2019

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

DOD 2018


Mladý prekladateľ 2018

Autor: PhDr. Margita Hološková

      Dňa 9. 11. 2018 sa v Akropole v Nitre konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Mladý prekladateľ 2018.
Organizátorom súťaže bola Katedra translatológie FF UK, žiaci v nej mali preukázať svoje kompetencie v preklade z angličtiny, nemčiny, francúzštiny ruštiny a španielčiny. Súťaž oboslali študenti gymnázií a ostatných SŠ z Nitrianskeho, Trenčianskeho a Trnavského kraja. Našu školu reprezentovali žiaci v preklade z francúzskeho jazyka, v ktorom

septimán Štefan Šinko obsadil 1. miesto za preklad poviedky Hervého Mazoyera.

Po vyhlásení výsledkov členovia poroty poskytli súťažiacim všeobecné informácie o texte určenom na preklad, ukázali im odbornú učebňu, kde si vyskúšali, ako sa pracuje v tlmočníckych kabínkach.
Štefanov úspech nás teší o to viac, že do podobnej súťaže sme sa zapojili po prvýkrát.
Blahoželáme.


V tomto školskom roku prvá

Autor: Mgr. Jana Kováčová

       Denisa Lutovská, študentka 2. A triedy, sa každoročne zapája do celoštátnej súťaže mladých autorov Mladá slovenská poviedka.
V tohtoročnom 15. ročníku tejto literárnej súťaže sa umiestnila o dve priečky vyššie ako v tom predchádzajúcom. Dňa 19. októbra 2018 si v Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne prevzala diplom za 1. miesto v 2. kategórii, za poviedku V ten večer som mala fialové krídla.
Srdečne blahoželáme!

 

 


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

       5. 11. 2018 v školskom kole súťažilo 11 dievčat a 2 chlapci z tercie a kvarty. Vedomostný test preveril rozsah slovnej zásoby súťažiacich, schopnosť interpretovať báseň, čítať s porozumením, uplatniť pravopisné princípy a vedomosti o slovných druhoch. V štylistickej časti súťažiaci písali správu a ústna časť bola najzaujímavejšia – vypočuli sme si múdre a podnetné myšlienky vysvetľujúce príslovie: „Kto stratí zdravie, stratí veľa, kto stratí priateľa, stratí viac, ale kto stratí ducha, stratí všetko.“
Víťazstvo patrí Eme Šiflovej z kvarty, ktoré postupuje do okresného kola (termín konania 28. 11. 2018).
Poradie súťažiacich:

1. Ema Šiflová, kvarta
2. Ema Ravasová, kvarta
3. Lucia Rapáková, kvarta


 

Slávnostná akadémia pri príležitosti 70. výročia vzniku školy

Autor: Lucia Poláková, Kvinta

25.10.2018

Spolu s mojimi 9 spolužiakmi stúpame po schodoch do Kultúrneho domu v Senici. Všetci sme slávnostne vyobliekaní, primerane slávnostnej udalosti, ktorej sa chceme zúčastniť. V kultúrnom dome sme nasmerovaní do šatní, kde sme si odložili naše kabáty. Pokračujeme smerom do sály. Cestou stretávame známe tváre našich kamarátov zo školy, profesorov súčasných, ale aj tých, ktorí už v našej škole neučia. To, že slávnostná akadémia je výnimočná udalosť, je možné vycítiť aj z prítomnosti primátora mesta Senica – Mgr. Branislava Grimma, ako aj predsedu Trnavského samosprávneho kraja, Mgr. Jozefa Viskupiča a ostatných pozvaných významných hostí. Stretáme aj ľudí, ktorí síce nevyučujú, ale bez ich práce by chod a fungovanie gymnázia neboli  zabezpečené.

Keď sme sa usadili na naše miesta, chvíľu sme čakali, kým prídu ostatní hostia. Zrazu sa znížil jas svetiel a začala hrať Slovenská hymna. Celý kultúrny dom sa zdvihol a všetci sme si vypočuli Štátnu hymnu. Následne prišli 2 moderátorky – študentky našej školy, ktoré nás sprevádzali počas celého programu.      Viac …

« 1 z 9 »

 


Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici

Mimoriadna škola oslavuje 70. narodeniny 1948 – 2018

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

Pohľad späť alebo Najdôležitejšie informácie v časovej postupnosti

  • Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici vzniklo na jeseň roku 1948 odčlenením jednej triedy Štátnej učiteľskej akadémie v Nitre a jej premiestnením do Senice. Gymnázium v Senici začína s piatou triedou, elokovanou v budove Štátnej meštianskej školy v Senici, s počtom 32 žiakov, s riaditeľom a jednou vyučujúcou.
  • Prvým riaditeľom je Andrej Hrčka, učiteľ Gymnázia vo Zvolene.
  • Školský rok 1949/1950 – riaditeľ Ivan Voda, 72 študentov 1. a 2. ročníka.
  • Koniec školského roku 1949/1950 a gymnázium disponuje vlastnou budovou, ktorá sa nachádzala vedľa dnešnej polikliniky. Vybudovanie volejbalového i basketbalového ihriska, začína vychádzať prvý školský časopis Študent.

Viac …

 

Pamätnica vo formáte *.pdf na stiahnutie


Príma v pohybe

Autor: Mgr. Alica Maliariková

       Dňa 23.októbra 2018 sme mali možnosť stráviť dopoludnie na dopravnom ihrisku. Prvú hodinu sme si s pánom Pastuchom zopakovali hravým spôsobom pravidlá cestnej premávky. Potom sme nasadli na bicykel, na hlavu dali helmu a teóriu riešili prakticky, či už ako jazdci, chodci alebo riadili dopravu ako pán policajt.

« 1 z 3 »

Školské kolo Zenitu v programovaní

Autor: Ing. Ivan Spiššák

       V kategórii A (3. – 4 . ročník) vyhral s veľkým náskokom Matej Hrica zo 4. A. Druhý skončil Marek Mach z 3. C. Na spoločnom treťom mieste skončili Adam Žák, Michal Rosa a Marek Zloch z oktávy.

V kategórii B (1. – 2 . ročník) vyhral jediný účastník Adam Pipíška (sexta). Úspešný riešiteľ z minulých rokov Ondrej Vrábel sa nezúčastnil kvôli inej aktivite.


Príma na Gazdovskom dvore

Autor: Mgr. Alica Maliariková

       18. októbra 2018 sme navštívili na Turej Lúke Gazdovský dvor, kde sme absolvovali interaktívne podujatie tradičnej ľudovej kultúry pod názvom Priadky. Videli sme ukážky pradenia na drevenom kolovrate, technológiu tkania, vypočuli si rozprávanie o ľudových zvykoch, vyskúšali si prácu s lámkou, potierkou, hachlou, motovidlom, kolovrátkom. Každý mal možnosť prakticky vyskúšať tkanie s vlnou na malých krosnách. Vyskúšali sme si aj tradičný odev, naučili sme sa spievať ľudovú pieseň o pradení, zatancovali si a na záver sme ochutnali chlieb s domácim lekvárom a bylinkový čaj.


René – Anasoft litera – gymnazistov

Autor: PhDr. Margita Hološková  

    Čitateľská súťaž gymnazistov o najzaujímavejšiu knihu vstupuje do 2.fázy. 12. novembra 2018 sa v našej škole uskutoční literárna beseda s Richardom Pupalom o jeho knihe Čierny zošit. Pre menej informovaných pripomeňme knižky, ktoré si majú žiaci do 20. novembra prečítať, aby sa mohli do súťaže zapojiť. Sú to:

  • Daniel Majling: Ruzká klazika
  • Richard Pupala: Čierny zošit
  • Vanda Rozenbergová: Muž z jamy a  deti z lásky
  • Maroš Hečko: Ďalej na západ sa dá ísť len na východ
  • Ľuba Lesná: Tisícročná žena.

V škole je k dispozícii 20 knižiek, ktoré putujú po triedach, treba si ich navzájom vymieňať.

 


Zážitkové vyučovanie so sekundou

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

17. októbra 2018 sme absolvovali štvorhodinové  vyučovanie v Slovanskom hradišti v Mikulčiciach  (národná kultúrna pamiatka), významnej archeologickej lokalite z obdobia Starej Moravy (8. storočie) a Veľkomoravskej ríše (9. storočie), ktorá bola jedným zo sídelných miest veľkomoravských kráľov Mojmíra I., Rastislava, Svätopluka I., Mojmíra II., Svätopluka II. i miestom pôsobenia solúnskych bratov, svätého Cyrila a Metoda, patrónov Európy.

Hradisko v Mikulčiciach sme navštívili po dôkladnej príprave na hodinách dejepisu (to konštatovali aj lektori), ale exkurzia nám poskytla enormné množstvo nových informácií.                  Viac …


Dramatizácia Kukučínovej prózy Neprebudený

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

V poradí 261. premiéra v Divadle Jána Palárika v Trnave a prvú reprízu

videli 1.B, 1.C, 2.A a 2.C  15. októbra 2018.

Režisérom inscenácie a tiež autorom dramatizácie je Peter Palík. Úlohu Ondráša Machuľu zveril Michalovi Jánošovi, Zuzu Bežanovie hrá Silvia Soldanová. Kukučínovu poviedku minulý rok spracovali v dramatickej podobe tiež herci Divadla z  Pasáže Banská Bystrica. Inscenáciu sme sledovali s očakávaním, ako bude vyzerať dramatizácia jednoduchej dejovej línie. Realizmus psychologickej poviedky z roku 1886 je a bude aktuálny – tragické dôsledky nepochopenia, nerešpektovania inakosti, ľudskej dôstojnosti a nadradenosť a netolerancia väčšiny. Tento problém je možno aktuálnejší než kedykoľvek v minulosti. Naše študentské kolektívy sme potrápili akousi mozaikovou recenziou – poskladali sme študentské dojmy, hodnotenia a  recenzie.                   Viac …


Kúzelná fyzika

Autor: Karolína Škápiková  

    Dňa 10. 10. 2018 sa naša trieda kvarta, spoločne s triedou terciou zúčastnila podujatia s názvom Kúzelná fyzika. Prednáška sa konala v Piešťanoch. Tu sme sa stretli aj s ďalšími strednými školami, ktoré prednášku absolvovali spolu s nami. Počas asi hodinového rozprávania, sme mali možnosť spoznať fyziku ako vedu, ktorá ovláda vlastne všetko okolo nás. Od samotného človeka, po najdrobnejšie zrnko trávy. Oboznámili sme sa s ťažiskom, svetlom, energiou a rôznymi ďalšími fyzikálnymi pojmami. Videli sme množstvo pokusov, do ktorých sme sa mohli sami zapojiť a získať odmenu v tvare nálepky. Celá prednáška prebiehala vo veľmi dobrej atmosfére, poznatky nám boli podané vtipnou formou a sami sme zistili, že fyzika znamená viac ako holé riadky naučené z učebnice. Odniesli sme si tak nielen množstvo nových poznatkov, ale najmä nový pohľad na vec a hlavne veľa dobrej energie. Tešíme sa na ďalší takýto výlet, kde sa nielen veľa naučíme, ale i dobre zabavíme.


Vedecký veľtrh Bratislava

Autor: Denisa Lutovská, II.A   

    Dňa 14.9. 2018 sme sa my, druháci, vybrali na Vedecký veľtrh do Bratislavy. V blízkosti obchodného domu Eurovea nás čakali stánky s rôznym zameraním. Objavili sme v nich rôzne pokusy zo sveta fyziky, chémie, informatiky a biológie. Celú akciu sprevádzal moderátor, ktorý si na pódium volal ľudí z jednotlivých stánkov a tí predvádzali svoje pokusy a rozprávali o nich. Bolo to poučné a zároveň zábavné, keďže program bol obohatený aj o vystúpenie kúzelníka. Strávili sme v Bratislave zaujímavý vedecký deň.


Faites vivre les valeurs de la francophonie

/Oživte tradície frankofónie/

Autor: PhDr. Margita Hološková  

    – tak znel názov súťaže, vypísanej Francúzskym inštitútom v Bratislave, do ktorej sa úspešne zapojili aj žiaci našej školy. Úlohou súťažiacich bolo vybrať si niektorý zo zadaných výrokov slávnych osobností a ľubovoľnou technikou urobiť plagát ku dňom frankofónie, v ktorom využijú vybraný text. Výtvarné riešenie plagátu malo vystihnúť vybranú myšlienku.

Výsledok nás teší, keďže

1. miesto získala Mária Karásková z III. B,

3. miesto Martina Sabová zo septimy.

Blahoželáme.


Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva

Autor: Monika Maxianová, IV.B  

    Posledný týždeň minulého školského roka sme sa my, Monika Maxianová a Kristína Chudá, zúčastnili 12.ročníka Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva v Bratislave na Slovenskej technickej univerzite. Mali sme možnosť vyskúšať si vysokoškolský život so všetkým, čo k nemu patrí- internát, cestovanie MHD, prednášky a hlavne laboratórne cvičenia. Celých 5 dní sme mali pripravený zaujímavý program, ktorý pozostával nie len z chemickej oblasti, ale taktiež aj kultúrnej. Tento ročník ponúkol plavbu po Dunaji, návštevu vodného diela v Gabčíkove, areálu vodných športov Čunovo a večerné spoznávanie krás nášho hlavného mesta. Najzaujímavejšou časťou však boli samotné laboratórne cvičenia a pokusy, ktorých sme sa aktívne zúčastňovali. Mali sme možnosť pracovať so zariadeniami, prístrojmi a rôznymi pomôckami. Sprevádzali nás príjemní inžinieri a doktoronati, ochotní všetko vysvetliť a odpovedať na každú otázku. Na záver sme predviedli naše novo nadobudnuté poznatky, a to formou prezentácie. Posledný deň sme odchádzali s certifikátmi v rukách, síce trocha smutné, že naše chemické dobrodružstvo už skončilo, avšak plné skúseností, ktoré sa nám na hodinách chémie bez pochýb zídu.


Jedinečný  úspech na Medzinárodnej  fyzikálnej olympiáde

Autor: RNDr. Iveta Petrovičová            Fotto: www.iuventa.sk

Zdroj: www.iuventa.sk

    Letné prázdniny v plnom prúde, väčšina študentov si vychutnáva sladké ničnerobenie, niektorí možno skúšajú ako sa „zarába na chlebík“, no kto by sedel nad knihami?

    Predsa niekto áno. Naša maturantka Janka Švrčková. Po úspešnom celoslovenskom kole Fyzikálnej olympiády, náročnom výberovom sústredení a maturite ju v dňoch 21. – 29. júla 2018 čakalo medzinárodné kolo Fyzikálnej olympiády v hlavnom meste Portugalska v Lisabone.

    Na súťaži sa zúčastnilo 396 súťažiacich z 87 krajín sveta.
   Janka získala bronzovú medailu, čo v histórii senického gymnázia ešte nebolo.

    K dosiahnutému veľkolepému úspechu jej srdečne blahoželáme, ďakujeme za obdivuhodný výkon a reprezentáciu školy. Želáme jej veľa úspechov na medzinárodnom kole Astronomickej olympiády v novembri 2018 v Číne i v ďalšom štúdiu fyziky na Karlovej univerzite v Prahe.