Archív – zmluvy, objednávky, faktúry, súhrnné správy

Podľa Zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

 

Súhrnné správy

 

Zmluvy

 

Objednávky

 

Faktúry