Zmluvy, faktúry, objednávky


          Podľa Zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

Zmluvy 2011


pdf, 1,01 MB

 Zmluva č. -
 Popis: Kúpna zmluva - dodávka zemiakov
 Druhá strana: Ján Gergeľ, Prietržka
  Dátum zverejnenia: 05.02.2011   


pdf, 944 kB

 Zmluva č. 9004210
 Popis: Zmluva o poskytovani sluzieb
 Druhá strana: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Bratislava
  Dátum zverejnenia: 05.02.2011   


pdf, 173 kB

 Zmluva č. 37/2010/P
 Popis: Zmluva o dodávke a odbere tepelnej energie
 Druhá strana: Dalkia a.s., Bratislava
  Dátum zverejnenia: 05.02.2011   


pdf, 35 kB

 Zmluva č. 1/2011
 Popis: Zmluva o nájme nebytových priestorov
 Druhá strana: OBECNÝ ÚRAD RYBKY, Rybky
  Dátum zverejnenia: 05.02.2011   


pdf, 1,02 MB

 Zmluva č. 106258
 Popis:
 Druhá strana: NOWACO Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
  Dátum zverejnenia: 31.01.2011   


pdf, 347 kB

 Zmluva č. 37/2010/P
 Popis: dodávka a odber tepelnej energie    
 Druhá strana: Dalkia, a.s., Bratislava    
  Dátum zverejnenia: 31.01.2011