Kontakt

Gymnázium Ladislava Novomeského Senica

Zriaďovateľ školy: Trnavský samosprávnykraj

Adresa školy: Dlhá ulica 1037/12, 905 40 Senica

Telefónny kontakt:
    ústredňa: 034/6941318,
    sekretariát: 034/6941311,
    riaditeľ:034/6941315

E – mail: sengym@sengym.sk

Webová stránka: http://www.sengym.sk

Informačný systém školy: http://sengym.edupage.org

Mapa umiestnenia:

 

Zamestnanci

 

Vedenie školy

RNDr. Iveta PETROVIČOVÁ
riaditeľka školy , tel.034/6941311, petrovicova.i@sengym.sk, web

Mgr. Pavel OTÉPKA
zástupca riaditeľa školy, tel. 034/6941317, sengym@sengym.sk, web

Mgr. Vladimíra BAJANOVÁ, PhD.
zástupca riaditeľa školy, tel.034/6941317, bajanova.v (at) sengym.sk, web

 

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Rudolf BÍLY bily.r (at) sengym.sk web
Mgr. Silvia BLAŽEKOVÁ blazekova.s (at) sengym.sk web
Ing. Štefan BULKA bulka.s (at) sengym.sk web
Mgr. Elena GREČNÁ grecna.e (at) sengym.sk web
Mgr. Gabriela HAVLOVÁ havlova.g (at) sengym.sk web
Mgr. Zuzana HERCOGOVÁ hercogova.z (at) sengym.sk web
Mgr. Peter CHLUPÍK chlupik.p (at) sengym.sk  
PaedDr. Anna JANKOVÝCHOVÁ jankovychova.a (at) sengym.sk web
Mgr. Lucia JURIGOVÁ jurigova.l (at) sengym.sk web
PaedDr. Erika KNEJPOVÁ, PhD. knejpova.e (at) sengym.sk web
Mgr. Jana KOVÁČOVÁ kovacova.j (at) sengym.sk web
Mgr. Lenka KRIŠTOFÍKOVÁ kristofikova.l (at) sengym.sk web
Mgr. Miroslav MADUNICKÝ madunicky.m (at) sengym.sk web
Mgr. Miroslava MEDOVIČOVÁ medovicova.m (at) sengym.sk web
RNDr. Eva MILLOVÁ millova.e (at) sengym.sk web
Mgr. Iveta MUDROCHOVÁ mudrochova.i (at) sengym.sk web
Mgr. Marianna NAHIRNYAK nahirnyak.m (at) sengym.sk web
Mgr. Zuzana ORAVCOVÁ oravcova.z (at) sengym.sk web
Mgr. Zuzana PÍPOVÁ pipova.z (at) sengym.sk web
Mgr. Ľudmila RADOČÁKOVÁ radocakova.l (at) sengym.sk web
Mgr. Roman RAVAS ravas.r (at) sengym.sk web
Mgr. Terézia RAVASOVÁ ravasova.t (at) sengym.sk web
Mgr. Ľubica SADLOŇOVÁ sadlonova.l (at) sengym.sk web
Ing. Ivan SPIŠŠÁK spissak.i (at) sengym.sk web
Mgr. Ľubomír STAŇO stano.l (at) sengym.sk web
Mgr. Miriam SUCHOVSKÁ suchovska.m (at) sengym.sk web
Mgr. Viera SVATOŇOVÁ svatonova.v (at) sengym.sk web
RNDr. Svetozár ŠTEFEČEK stefecek.s (at) sengym.sk web
Mgr. Erika VÍCENOVÁ vicenova.e (at) sengym.sk web
Mgr. Anna ZBURÍNOVÁ zburinova.a (at) sengym.sk web

 

Sekretariát

Anna JAKÁBOVÁ jakabova.a (at) sengym.sk 034/6941311

 

Hospodárka školy

Jozefína KUKLIŠOVÁ kuklisova.j (at) sengym.sk 034/6941319

 

Vedúca školskej jedálne

Vlasta MAREČKOVÁ mareckova.v (at) sengym.sk 034/6514771