Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Gymnázium Ladislava Novomeského Senica na internetovej stránke „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov: Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica

Adresa: Dlhá 1037/12, 905 40 Senica

IČO: 00160342 DIČ: 2021063517

Kontaktné osoby: