Školský učebný plán

          Náš školský vzdelávací plán je založený na princípe poskytnúť študentovi možnosť pripraviť sa na maturitnú skúšku a na vysokoškolské štúdium podľa vlastného zamerania. Slúži k tomu ako nástroj súbor voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku, ktoré majú formu seminárov. V 3. ročníku si študent volí 2 semináre, každý z nich má 2-hodinovú dotáciu, so zmeraním na plánované maturitné predmety. Vo 4. ročníku v týchto predmetoch automaticky pokračuje, a keďže sa jedná o maturitné predmety, ich hodinová dotácia sa v rámci voliteľných hodín zvýši na 5. Okrem toho si vo 4. ročníku volí študent ešte 1 z ponúkaných voliteľných predmetov, zväčša s ohľadom na potreby vysokoškolského štúdia, prípadne s ohľadom na záujmy.

Školský rok 2016/2017

Školský učebný plán pre štvorročné a osemročné štúdium (5 – 8)

– učebný plán sa realizuje v 1. a 2. roč. štvorročného štúdia a v kvinte a sexte osemročného štúdia

Učebný plán

Školský učebný plán pre osemročné štúdium (nižšie stredné vzdelanie)

– učebný plán sa realizuje sa pre prímu a sekundu

Učebný plán

 

Školský učebný plán pre štvorročné a osemročné štúdium (5 – 8)

– učebný plán sa realizuje v 3. – 4. roč. štvorročného štúdia a v septime osemročného štúdia

Učebný plán

Školský učebný plán pre osemročné štúdium (nižšie stredné vzdelanie)

– učebný plán sa realizuje v tercii a kvarte

Učebný plán

 

Školský vzdelávací plán 2016/2017 (*.pdf)