Súhrnné správy

Podľa Zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

Súhrnné správy  od roku 2015 – odkaz

2014

 

  

2013

Pdf

  Súhrnná správa za 3. štvrťrok

Pdf

   Súhrnná správa za 4. štvrťrok

2012

sprava

  Súhrnná správa za 4. štvrťrok

sprava

  Súhrnná správa za 2. štvrťrok

  Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2012

2011

  Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2011

  Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2011