Uzatvorené zmluvy

Podľa Zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

 

obr
pdf,

1,30 MB

 Zmluva č. SE103/2018
Popis: 
Zmluva o odbere a likvidácii biologického odpadu z kuchynských zariadení kuchynského odpadu
Druhá strana: 
ALATERE s.r.o., Paprad 1586, 916 01 Stará Turá
  Dátum zverejnenia: 23.01.2018   

obr
pdf, 216,00 KB

 Zmluva č. 03/2016
Popis: 
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Druhá strana: 
Obchodná akadémia, Dlhá 257, 905 01 Senica
  Dátum zverejnenia: 05.09.2017   

obr
pdf, 140,00 KB

 Zmluva č. 03/2016
Popis: 
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/2016
Druhá strana: 
Senická volejbalová mládež, Občianske združenie, Štefánikova 707/51, 905 01 Senica
  Dátum zverejnenia: 22.01.2016   

obr
pdf, 464,00 KB

 Zmluva INTA s.r.o. Trenčín
Popis: 
Zmluva o poskytovaní služieb
Druhá strana: 
INTA s.r.o., Ing. Eduard Kolesár, PD Šalgovce, 956 06 Orešany
  Dátum zverejnenia: 22.01.2016