Využitie prostriedkov ZRPŠ

Z prostriedkov ZRPŠ sa časť financií podľa schváleného rozpočtu venuje aj na skvalitnenie didaktickej základne školy.
Na obrázkoch si môžete pozrieť kde sú vynaložené finančné prostriedky ZRPŠ.


Učebňa CJ US1 

Učebňa CJ US2

Počítačová učebňa CH2

Počítačová učebňa IVT3

Učebňa IVT2