Základné informácie

Gymnázium Ladislava Novomeského Senica

 

Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj

Vyučovací jazyk: slovenský

Adresa školy: Dlhá ulica 1037/12, 905 40 Senica

Tel. kontakt – ústredňa: 034/6941318, sekretariát : 034/6941311, riaditeľ / fax : 034/6941315

E-mail: sengym@sengym.sk

Webová stránka: http://www.sengym.sk

Informačný systém školy: http://sengym.edupage.org

Vedenie školy:

riaditeľka školy – RNDr. Iveta Petrovičová

zástupca riaditeľa – Mgr. Vladimíra Bajanová, PhD.

zástupca riaditeľa – Mgr. Pavel Otépka