Zážitkové vyučovanie so sekundou

        17. októbra 2018 sme absolvovali štvorhodinové  vyučovanie v Slovanskom hradišti v Mikulčiciach  (národná kultúrna pamiatka), významnej archeologickej lokalite z obdobia Starej Moravy (8. storočie) a Veľkomoravskej ríše (9. storočie), ktorá bola jedným zo sídelných miest veľkomoravských kráľov Mojmíra I., Rastislava, Svätopluka I., Mojmíra II., Svätopluka II. i miestom pôsobenia solúnskych bratov, svätého Cyrila a Metoda, patrónov Európy.

Hradisko v Mikulčiciach sme navštívili po dôkladnej príprave na hodinách dejepisu (to konštatovali aj lektori), ale exkurzia nám poskytla enormné množstvo nových informácií.

Samostatné múzeum bolo pre nás miestom, kde sme skúmali základy veľkomoravského kostola, slovanskú keramiku, hroby veľmožov so zbraňami, šperky, opasky, člny, ostrohy, sekery, šípy, zvyšky mostov… Videli sme film, ktorý nám priblížil mikulčickú sídelnú aglomeráciu s rozlohou 200 ha a počtom obyvateľov až 2500. Archeologický výskum tu stále prebieha, ale my sme preskúmali  základy i virtuálne zobrazenie nájdených až 12 rôznych kostolov tejto oblasti. Dievčatá obdivovali šperky, krížiky, gombíky, chlapci meče.

Naši študenti v podstate nahliadli do dielne historika a uvedomili si, že hmotné pramene neposkytujú absolútne informácie, lebo skúmali zvyšky 12 kostolíkov, každý mal úplne iné rozmery: 12,5 x 6,5 m, 16,5 x 9,5 m, 26 x 11 m, 2,5 x 2,5m, rotunda so studňou, priemer 9,6 m… Spolu sme konštatovali, že nevieme, prečo rôzne rozmery sakrálnych stavieb, aké skupiny obyvateľstva kostolíky navštevovali…

Náš program pokračoval prednáškou vedúceho hradišťa, PhDr. Františka Syneka. Objednali sme si odborný výklad na tému Slovanskí bohovia i z dôvodu minimálneho množstva informácií. Dozvedeli sme sa o vplyve keltskej, iránskej, indickej  i germánskej kultúry na náboženstvo Slovanov. Prekvapilo nás zobrazenie niektorých bohov  s viacerými hlavami  i diferencovanie bohov podľa svetových strán.

Zážitkové vyučovanie sme ukončili praktickou polhodinou písania v hlaholike. Písali sme si odkazy na voskové doštičky rydlami (stilus) – prísne hlaholikou.

Po výnimočnom vyučovaní si všetci želáme, aby Mikulčicko-kopčiansky archeopark s kostolíkom Sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch (rozmery 11,9 m x 5,21 m – jednoloďová stavba, s hrobmi) bol zapísaný na Listinu svetových kultúrnych a prírodných pamiatok UNESCO.