Archív - školský rok 2014/2015Finále školského turnaja v Counter Strike, 24. 6. 2015

Autor: Ing. Ivan Spiššák      Fotogaléria
Counter Strike - turnaj       Majstrami školy v najhranejšej tímovej online hre Counter Strike sa v tomto školskom roku stala trieda 1. B. V dramatickom finále porazili hráčov z kvarty. Počas školského roka 6-členné družstvá z každej triedy bojovali v skupinách. V semifinále boli ešte triedy oktáva a 1. C. V niektorých družstvách hrali aj dievčatá.

Ing. Ivan Spiššák
Fotogaléria

Autor fotografií:  Ing. Ivan Spiššák  


Radlinského Kúty

Autor: PhDr. Margita Hološková      
Andrej radlinský       Žiačky 1. C triedy úspechom v XVI. ročníku literárnej súťaže Radlinského Kúty veľmi dobre zavŕšili prvý rok štúdia na našej škole. Laura Krenťochová obsadila 1. a Tamara Poláková 3.miesto.
       K dosiahnutému výsledku im blahoželáme a prajeme pekné prázdniny.

Výmena študentov s partnerskou školou v Taliansku

Autor: PaedDr. Anna Jankovýchová      Fotogaléria
Výmenný pobyt       V novembri 2014 sme začali v rámci projektu E-Twinning spolupracovať na projekte Kultúra a tradície v našich krajinách. Projekt sa posunul do skype videokonferencií, kde študenti prezentovali tradície a kultúru našich regiónov - slovenského Záhoria a talianskeho regiónu Friuli. Naša partnerská škola ISIS "A. Malignani" di Udine je v meste Udine. Práca na projete E-Twinning prirodzene dospela do spoločnej výmeny študentov. Od 31.5.2015 sme hostili našich partnerov na Slovensku, kde sme im pripravili bohatý program. Navštívili sme Bratislavu, múzeum na Bratislavskom hrade, potulky mestom absolvovali v malých skupinkách v spoločnosti našich študentov, ktorí ich oboznámili s pamätihodnosťami tohto mesta v spoločnom komunikačnom jazyku, ktorým bola angličtina.
Na záver dňa odišli do rodín partnerov, kde získali nový domov a rodinu na celý týždeň. V pondelok sme po návšteve 2 vyučovacích hodín porovnali školské systémy na Slovensku a v Taliansku, po výdatnom obede sa formou hry zoznámili so Senicou . Pekné a slnečné počasie nás sprevádzalo aj na výlete do Trnavy, kde v barokovom kostole Jána Krstiteľa kde sa okrem angličtiny mohli potešiť rodným talianskym jazykom z úst kňaza, ktorý nám prehliadku umožnil. Nové nápady mali aj študentky, ktoré im pripravili prehliadku mesta netradičnou formou a vláčik nás večer odviezol do rodín, aby sme ráno vyrazili spoznávať kráľovské mesto Skalicu. Osvieženie priniesla plavba po Baťovom kanáli a kulinárske umenie sme spoločne obdivovali u Františkánov, kde sme vychutnávali vôňu čerstvých značkou chránených skalických trdelníkov a po upečení sme ich aj ochutnali. Ani po večeroch sa študenti nenudili, ale pozvali svojich partnerov na ďalšie zaujímavé aktivity ako jazda na koníkoch v Sobotišti, bicyklovanie a podobne. Vo štvrtok sme vyšľapali na zrúcaninu hradu Branč, zažili tradičnú slovenskú „opekačku“, ktorá mala veľký úspech u všetkých študentov. Po návrate do Senice sme si pozreli výrobu ultraľahkých lietadiel Shark v spoločnosti Shark s.r.o.

Exchange (prezentácia)
Exchange 2 (prezentácia)

PaedDr. Anna Jankovýchová
Exkurzia do Blanska v Českej republike

Autor: Mgr. Ivana Petráková      Fotogaléria
Exkurzia       15.-17. júna 2015 sa trieda 2.C pod vedením triednej profesorky Havlovej a profesorky Petrákovej zúčastnila exkurzie do Blanska v Českej republike. V týchto dňoch si svet pripomína 200-ročnicu od porážky Napoleonovej armády pri Waterloo. V náväznosti na toto výročie si naši študenti pozreli pamätník Mohyla míru a múzeum venované Bitke troch cisárov pri Slavkove . /Austerlitz/ Oboznámili sa aj s prírodnými krásami Moravského krasu a priepasti Macocha. Navštívili aj novo zrekonštruovaný renesančný zámok v Blansku, ktorého expozícia je zameraná na históriu umeleckého hutníctva v tejto oblasti.

Mgr. Ivana Petráková
Fotogaléria

Autor fotografií:  Ing. Ivan Spiššák  


Poznajme sa navzájom.

Autor: RNDr. Eva Millová      
Poznajme sa navzájom     V tomto školskom roku 2014/2015 žiaci 4. A triedy Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici v spolupráci so žiakmi Gymnázia Moravský Krumlov realizovali projekt „Poznajme sa navzájom“.
     Projekt sa realizoval prostredníctvom portálu eTwinning (www.etwinning.net), pomocou ktorého môžu zapojené školy spolu komunikovať. Je prístupný v dvadsiatich piatich jazykoch, zaregistrovalo sa na ňom už viac ako 230 277 individuálnych realizátorov programu a viac ako 5 462 projektov.
      Cieľom projektu bolo získanie a porovnanie informácií zo života žiakov obidvoch škôl. Na úvod projektu sa žiaci navzájom predstavili v prezentáciách „Naše koníčky“. V rámci štatistiky sme vytvorili dotazníky „Kam na vysokú školu“, „Ako trávim voľný čas“. Žiaci partnerskej školy vytvorili dotazníky „Výše kapesného a jeho využití“ a „Oblíbený a neoblíbený předmĕt“. Dotazníky sme si navzájom poslali a nasledovalo štatistické vyhodnocovanie. Boli určení žiaci a triedy, v ktorých sa dali dotazníky vyplniť, potom sa vyhodnocovali, spracovávali a sumarizovali získané odpovede v programoch Excel a v PowerPoint. Výsledkom boli štyri prezentácie našich žiakov na každú tému, ktoré sme zverejnili na stránkach portálu eTwinning. Rovnako to bolo aj na moravskej strane.
      Aby naša spoločná práca mala očakávaný prínos, bolo potrebné výsledky obidvoch škôl porovnať. Urobili sme to vytvorením záverečných prezentácií, ktoré si môžete pozrieť aj na tejto stránke.
      Čo žiaci štatistickým prieskumom zistili?   Viac ...
Dotazníky:
Kam na vysokú školu    (pdf formát)
Vreckové a jeho využitie   (pdf formát)
Obľúbený a neobľúbený predmet   (pdf formát)
Voľný čas   (pdf formát)
Poznajme sa navzájom
Poznajme sa navzájom
Poznajme sa navzájom
Prezentácie na dotazníky
Kam na vysokú školu    (ppsx formát)
Vreckové a jeho využitie   (ppsx formát)
Obľúbený a neobľúbený predmet   (ppsx formát)
Voľný čas   (ppsx formát)
Porovnanie výsledkov
Voľný čas - porovnanie (ppsx formát)
Vysoké školy - porovnanie (ppsx formát)Bilancia úspechov našich žiakov v Geografickej olympiáde

Autor: Mgr. Ľubomír Staňo      
Dejepisná exkurzia      Dejepisná exkurzia     
V školskom roku 2014/15 sa v jednotlivých kategóriach a kolách opäť darilo študentom našej školy. V porovnaní s minulým školským rokom však bolo ťažšie presadiť sa pre zlúčenie kategórií (príma + sekunda resp. 6. a 7. ročník ZŠ a tercia + kvarta resp. 8. a 9. ročník ZŠ). Z tohto dôvodu sa zvýšila náročnosť pri príprave na súťaž i konkurencia v jednotlivých kolách.
      Žiak tercie – Andrej Búran zvíťazil v okresnom kole, v krajskom sa umiestnil na 3. mieste a v slovenskom kole (uskutočnilo sa v Nitre) obsadil 4. miesto. Jeho úspešné vystúpenie je o to cennejšie, že v slovenskom kole mal 30 súperov (najlepších zástupcov jednotlivých krajov) a väčšina z nich patrila k starším žiakom.
      Darilo sa aj M. Serdahelymu zo sekundy – 1. miesto v okresnom kole a 2. miesto v krajskom kole (z tejto kategórie sa žiaľ nepostupuje ďalej) a A. Slezákovi, tiež zo sekundy 2. miesto v okresnom kole a 8. miesto v krajskom kole.
      Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Ľubomír StaňoVýlet do Technického múzea vo Viedni

     
      Vo štvrtok 28. mája 2015 sme ráno o ôsmej vyštartovali na niekoľkohodinovú cestu autobusom až k našim susedom Rakúšanom. Po zaparkovaní nášho autobusu sa pani profesorky Gergelová a Mudrochová, a pán profesor Štefeček zhostili úlohy a previedli nás spleťou uličiek k bielej budove múzea. So vstupenkami a informáciami o cene exponátov sme dostali trojhodinový rozchod po múzeu. Hneď na začiatku si všetci prezreli mapu a vybrali cieľové časti múzea, ktoré chceli vidieť. Expozícia je obrovská a každý si určite prišiel na svoje. Niektorí behali v koliesku ako škrečok, iní kričali z plných pľúc v malej búdke merajúcej decibely, ďalší sa šmýkali zo šmýkačky zobrazujúcej svoju rýchlosť. Zaujímavé boli aj miniatúry lodí, historické hudobné nástroje alebo nábytok a spotrebiče.
      Niektoré veci by sa mohli uplatniť v každodennom živote aj dnes. Napríklad, aby sme nesedeli len tak pred televíziou, ale aby sme energiu na jej spustenie získali šliapaním na bicykli. Po prehliadke múzea a postláčaní všetkých možných tlačidiel sme si unavene posadali na futuristické lavičky lievikovitého tvaru vo vchode a čakali na profesorov. Tí nás priviedli k autobusu a po hodinovej zastávke v obchodnom centre pri štadióne, sme sa o šiestej vrátili naspäť pred naše gymnázium.Spoznávanie histórie južnej Moravy- dejepisná exkurzia

Autor: Mgr. Anna Zburínová      Fotogaléria
Dejepisná exkurzia       Dňa 4. 6. 2015 sa študenti II. C triedy zúčastnili dejepisnej exkurzie na južnú Moravu.
      Dopoludnia sme navštívili zámok a zámocký park Buchlovice, ktorý patrí k najkrajším barokovým šľachtickým sídlam v Čechách. Hneď pri príchode do zámockého areálu nás privítal škrekot pávov. Voľne sa pohybujú po záhrade a sú už zvyknutí na návštevníkov. Žiaci obdivovali znaky barokovej architektúry a porovnali ich s poznatkami, ktoré nadobudli na hodine dejepisu.
     Po krátkom rozchode sme opäť nasadli do autobusu a presunuli sa o pár kilometrov ďalej - do obce Modrá, kde sme navštívili archeoskanzen-repliku veľkomoravského opevneného sídliska z 9. storočia. Od pani sprievodkyne sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o tom, ako žili naši predkovia v čase Veľkej Moravy. Porovnali sme príbytok chudobných s veľmožským palácom, prezreli sme si pekáreň, školu, kostolík, kováčsku dielňu....Voľne po areáli pobehovali zvieratká, ktoré chovali ľudia vo veľkomoravskom období -kozy, hydina, prasiatka...
      Verím, že poznatky, získané prostredníctvom autentických zážitkov, si žiaci budú schopní dlhšie pamätať .

Mgr. Anna Zburínová
Francúzsky inštitút hodnotil

           V uplynulých dňoch Francúzsky inštitút v Bratislave vyhodnotil súťaž "Dis-moi dix mots 2015" /Povedz mi desať slov/, do ktorej sa zapojilo osem žiakov našej školy v dvoch kategóriách. Medzi najlepšími sa ocitli
Martina Sabová z tercie - v kategórii A1 obsadila 3. miesto
a Emma Závodská z III. B - v kategórii A2 - B1 obsadila 2. miesto.
 Nadviazali tak na výsledky predchádzajúcich ročníkov, v ktorých sme získali viaceré ocenenia. Srdečne blahoželáme.

PhDr. Margita Hološková
Výlet London

London            V dňoch 10.5.-13.5.2015 absolvovali žiaci našej školy (1.A, 1.B, 1.C, kvinty, 3.B) výlet do Londýna. Štart nášho výletu sme zahájili na letisku v Bratislave, kde sme bezproblémovo prešli všetkými kontrolami. Spolu s ostatnými pasažiermi sme nastúpili do lietadla smer Londýn. Výhľad z lietadla bol neuveriteľný. Po 2 hodinovom lete sme šťastne pristáli. Kúpili sme si Oyster kartu a šup do metra hľadať naše ubytovanie. Ubytovaní sme boli v hoteli Travelodge a každý deň sme dochádzali do centra Londýna metrom. Ráno sme sa zišli v jedálni na raňajkách a potom sme celý deň chodili po Londýne. Ako prvý sme navštívili Buckinghamský palác. Najslávnejší kráľovský palác v Londýne, ktorý je aj oficiálnym sídlom kráľovnej. Odtiaľ sme sa presunuli na námestie Trafalgar Square, London Eye a pokračovali sme smerom k Houses of Parliament, ktorý je spojený s Big Benom. Ako každý návštevník sme ani my nemohli odísť bez selfie fotky s Big Benom :) . Druhý deň nás čakala plavba loďou po Temži. Na rieke Temži leží 900 rokov stará pôvodne kráľovská pevnosť London Tower, kde sú uskladnené korunovačné klenoty. Ďalšia selfie fotka pribudla s jednou z ikon Londýna Tower Bridge. Po ňom sme kráčali smerom k Shakespearovmu divadlu a odtiaľ k St. Paul’s Cathedral. Tretí deň sme navštívili Múzeum voskových figurín Madame Tussauds. Založila ho sochárka, ktorá vytvárala voskové figuríny. Mohli sme tam vidieť napríklad figurínu Kráľovskej rodiny, Madonny, Michaela Jacksona a mnoho ďalších známych ľudí. Pri každej figuríne sme sa odfotili. Múzeum bolo veľké, priestranné. Posledný deň sme sa vybrali do múzeí Natural History Museum a Science Museum, kde sme si každý prišli na svoje. Poslednou zastávkou bola Harrods, kde sme sa pokochali drahými značkovými obchodmi. Tiež sme navštívili veľa londýnskych parkov, múzeí. Samozrejme sme počas každého dňa shoppingovali napríklad na Oxford street, Piccadily Circus, londýnskych trhoch a dali sme zabrať aj rýchlym občerstveniam. Počas týchto dní sme mali krásne slnečné počasie. Každý večer sme sa vracali do hotela vyčerpaní, ale nemohli sme sa dočkať ďalšieho dňa. Výlet ubehol rýchlo a tak sme sa s Londýnom rozlúčili a nasadli do lietadla smer Bratislava. Myslím si, že pre každého z nás to bol nezabudnuteľný zážitok a určite nám tie skvelé zážitky zostanú v pamäti po celý život! Na záver patrí veľké ĎAKUJEM p.profesorke Jurigovej, p. profesorke Krištofíkovej absolvovali žiaci našej školy (1.A, 1.B, 1.C, kvinty, 3.B) výlet do Londýna. Štart nášho výletu sme zahájili na letisku v Bratislave, kde sme bezproblémovo prešli všetkými kontrolami. Spolu s ostatnými pasažiermi sme nastúpili do lietadla smer Londýn. Výhľad z lietadla bol neuveriteľný. Po 2 hodinovom lete sme šťastne pristáli. Kúpili sme si Oyster kartu a šup do metra hľadať naše ubytovanie. Ubytovaní sme boli v hoteli Travelodge a každý deň sme dochádzali do centra Londýna metrom. Ráno sme sa zišli v jedálni na raňajkách a potom sme celý deň chodili po Londýne. Ako prvý sme navštívili Buckinghamský palác. Najslávnejší kráľovský palác v Londýne, ktorý je aj oficiálnym sídlom kráľovnej. Odtiaľ sme sa presunuli na námestie Trafalgar Square, London Eye a pokračovali sme smerom k Houses of Parliament, ktorý je spojený s Big Benom. Ako každý návštevník sme ani my nemohli odísť bez selfie fotky s Big Benom :) . Druhý deň nás čakala plavba loďou po Temži. Na rieke Temži leží 900 rokov stará pôvodne kráľovská pevnosť London Tower, kde sú uskladnené korunovačné klenoty. Ďalšia selfie fotka pribudla s jednou z ikon Londýna Tower Bridge. Po ňom sme kráčali smerom k Shakespearovmu divadlu a odtiaľ k St. Paul’s Cathedral. Tretí deň sme navštívili Múzeum voskových figurín Madame Tussauds. Založila ho sochárka, ktorá vytvárala voskové figuríny. Mohli sme tam vidieť napríklad figurínu Kráľovskej rodiny, Madonny, Michaela Jacksona a mnoho ďalších známych ľudí. Pri každej figuríne sme sa odfotili. Múzeum bolo veľké, priestranné. Posledný deň sme sa vybrali do múzeí Natural History Museum a Science Museum, kde sme si každý prišli na svoje. Poslednou zastávkou bola Harrods, kde sme sa pokochali drahými značkovými obchodmi. Tiež sme navštívili veľa londýnskych parkov, múzeí. Samozrejme sme počas každého dňa shoppingovali napríklad na Oxford street, Piccadily Circus, londýnskych trhoch a dali sme zabrať aj rýchlym občerstveniam. Počas týchto dní sme mali krásne slnečné počasie. Každý večer sme sa vracali do hotela vyčerpaní, ale nemohli sme sa dočkať ďalšieho dňa. Výlet ubehol rýchlo a tak sme sa s Londýnom rozlúčili a nasadli do lietadla smer Bratislava. Myslím si, že pre každého z nás to bol nezabudnuteľný zážitok a určite nám tie skvelé zážitky zostanú v pamäti po celý život! Na záver patrí veľké ĎAKUJEM p.profesorke Jurigovej, p. profesorke Krištofíkovej a našej sprievodkyni, ktoré tento výlet spolu s nami absolvovali. :)

Terézia Vašková, III.B
Volejbal dievčat - celoštátna olympiáda

Župná olympiáda

           V dňoch 28. a 29. apríla 2015 sme sa zúčastnili Župnej olympiády v Trnave. Reprezentovali sme naše gymnázium vo volejbale dievčat. Družstvo tvorili Kristína Fábiková, Erika Trizuliaková, Petra Adamovičová, Klára Kollárová, Klára Sakmárová, Simona Michalicová, Andrea Malíková, Simona Jurková, Veronika Komorná a ako trénerka, profesorka a dozor nás sprevádzala Mgr. Dagmar Blažeková. Po oficiálnom otvorení nám oznámili dve rozlosované skupiny. V skupine sme si prehrali zápas s Piešťanami a vyhrali sme nad Dunajskou Stredou a Trnavou. Postúpili sme z druhého miesta a hrali sme proti prvým z druhej skupiny, Skalicou. Vybojovali sme si postup do finále, kde sme sa opäť stretli s Piešťanami, ktoré sme porazili a vyhrali sme. Víťazstvom Župnej olympiády sme si odniesli krásne medaily a postup na Celoštátnu olympiádu, ktorá sa tiež konala v Trnave v dňoch 6. a 7. mája 2015. Kedže to bol výber z celého Slovenska, mali sme možnosť hrať s ligovými hráčkami z klubov ako COP Nitra, ŠŠK Bilíková Bratislava. Po nekonečnom zohrávaní, bojovaním o každú loptu sme skončili na krásnom 6. mieste.

Klára Kollárová, IV.B
Po roku opäť postup do Chebu

            Trojčlenný tím našej školy v zložení Richard Keračík (3.A), Dagmar Gajarová (2.C) a Laura Krenťochová (1.C) obsadil 2. miesto v krajskom kole česko-slovenskej vedomostnej dejepisnej súťaže, ktoré sa uskutočnilo v gymnáziu Galanta. Postúpil do finálového kola, ktoré sa uskutoční v novembri v aule západočeskej univerzity v Chebe.
      V tomto roku súťažiaci riešili náročné úlohy zamerané na dejiny Slovenského štátu a Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). V neoficiálnom hodnotení všetkých slovenských gymnázií dosiahli štvrtý najvyšší počet bodov (postupuje 16 slovenských gymnázií). V Chebe ich čaká náročná skúška v „súboji“ s ďalšími 74 družstvami z gymnázií z Českej a Slovenskej republiky. Želáme im veľa úspechov.

Mgr. Ľubomír Staňo
Úspešný rok v Dejepisnej olympiáde

            V tomto školskom roku sa našim žiakom darilo vo všetkých kolách Dejepisnej olympiády. Už v okresnom kole sa presadili traja žiaci, ktorí postúpili do krajského kola: v kategórii C Adam Žák z kvarty skončil na 1. mieste, v kategórii D Pavol Adamíček z tercie a v kategórii E Michal Serdahely zo sekundy sa umiestnili na 2. mieste.
           V krajskom kole (prebehlo v Gymnáziu J. Hollého v Trnave) P. Adamíček a M. Serdahely svoje kategórie vyhrali, A. Žák skončil na 9. mieste. P. Adamíček ako víťaz kategórie D postúpil na celoštátne kolo, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave. V konfrontácii najlepších z jednotlivých krajov skončil na peknom 6. mieste. Ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Ľubomír Staňo


Dejepisná olympiáda Dejepisná olympiáda
Ocenenie P. Adamíčka v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave
 po skončení celoštátneho kola Dejepisnej olympiády.Úspešné krajské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach


            Astronomická súťaž Čo vieš o hviezdach má už 25-ročnú tradíciu. Vznikla v hlohoveckej hvezdárni a pôvodne bola určená pre trojčlenné družstvá žiakov základných škôl. Jej koncepciu prevzala a upravila Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a tak je dnes súťažou celoslovenskou pre jednotlivcov v troch vekových kategóriách. Okresné resp. regionálne kolá sa uskutočnili v priebehu marca a 28. apríla sme sa stretli v krajskom kole v Hlohovci. Úlohy, ktoré našich študentov čakali, boli zaujímavé a primerane náročné a tak sme v kútiku duše očakávali, že by sa niektorí z nich mohli ocitnúť i v kole celoštátnom. Naše nádeje potvrdila odborná porota, ktorá prišla s nasledujúcimi výsledkami:

2. kategória (sekunda – kvarta, resp. 7. – 9. ročník ZŠ): 2. miestoPavol Adamíček (tercia); 3. miesto – Matúš Nečas (tercia); 4. miesto Štefan Šinko (tercia)

3. kategória (kvinta – oktáva, resp. 1. – 4. ročník gymnázia): 1. miestoJana Švrčková (1. B)

           Do celoštátneho kola, ktoré sa začiatkom júna uskutoční v Nitre, postúpili Pavol Adamíček, Matúš Nečas a Jana Švrčková. Všetkým zúčastneným ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a postupujúcim želáme výbornú formu v najvyššom kole.

RNDr. Svetozár Štefeček
Hollého pamätník

Hollého pamätník

            Krajské kolo súťaže v prednese poézie a prózy sa konalo 29.apríla 2015 v Trnave. Našu školu opäť výborne reprezentovali žiačky z 3.C. Dominka Štuberová získala 3. miesto v 4. kategórii - próza a Zuzana Frťalová tiež 3. miesto v 4. kategórii - poézia. Obom dievčatám srdečne blahoželáme!

Mgr. Miroslava MedovičováESEJ JÁNA JOHANIDESA

Esej Jána Johanidesa Esej Jána Johanidesa

            V utorok 21.apríla 2015 sa na Mestskom úrade v Šali odovzdávali ceny v súťaži Esej Jána Johanidesa. Cieľom súťaže je pripomenúť stredoškolákom Johanidesovu tvorbu a rozvíjať tvorivé písanie. V tomto roku sa zapojilo 28 škôl a súťažilo až 82 žiakov vo veku 15-19 rokov. Zo Senice to bola iba jediná žiačka - Kristína Oslejová z kvinty. Hoci má iba 15 rokov, získala 3. miesto! Dôstojne tak nadviazala na úspech minuloročného absolútneho víťaza, ktorým bol náš (dnes už bývalý) žiak Martin Pagerka.

Kristínke ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme veľa tvorivých nápadov.

Mgr. Miroslava Medovičová
Rok Ľudovíta Štúra

Školská súťaž v písaní diktátov

     Ľudovít Štúr
     Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ.Štúra, jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského národa,sa na našej škole uskutočnila súťaž v písaní diktátov. Súťažilo sa v troch kategóriách:
                        1. kategória- študenti Prímy a Sekundy,
                        2. kategória- študenti Tercie a Kvarty,
                        3. kategória- študenti Kvinty, Septimy a 1. až 4. ročníkov.

        Študenti sa v rámci všetkých troch kategórií popasovali s pravopisne veľmi náročnými textami. Svedčí o tom i fakt, že sa ani v jednej kategórii nepodarilo žiadnemu študentovi napísať diktát bez chyby. Mnohí však vyšli zo vzájomného súboja diktát-študent so cťou. A tu sú mená víťazov:
1. kategória:
1.miesto /1 chyba v diktáte/ - Simona Španková/Príma/, Filip Buchel/Príma/, Ján Sukupa/Príma/, Jakub Jankových/Sekunda/.
2.miesto /2 chyby v diktáte/- Jakub Buchel/Príma/, Samuel Adásek/Príma/, Juraj Gergel/Príma/, Miroslava Sukupová/Sekunda/, Richard Zelenka/Sekunda/, Zuzana Durcová/Sekunda/, Michal Serdahely/Sekunda/, Gregor Polák/Sekunda/.
3.miesto /3 chyby/-  Alexandra Bobotová/Príma/, Shadije Bordáčová/Príma/, Ondrej Vrábel/Sekunda/, Juraj Slezák/Sekunda/, Adam Pipíška/Sekunda/, Michaela Mikušová/Sekunda/, Adriana Nemcová/Sekunda/, Martin Gergel/Sekunda/.

 2.kategória:
1.miesto /1 chyba/- Samuel Vacula/Tercia/, Sabina Paracková/Tercia/, Andrej Búran/Tercia/, Katarína Šimková/Tercia/, Lenka Mudrochová /Kvarta/.
2.miesto /2 chyby/- Veronika Jurkovičová/Tercia/, Štefan Šinko/Tercia/, Martina Sabová/Tercia/,  Veronika Strnadíková/ Kvarta/
3.miesto /3 chyby/- Michaela Trojková/Tercia/.

  3.kategória
1.miesto /1 chyba/- Dávid Baša /III.C/, Hana Kubinová/III.C/.
2.miesto /2 chyby/-  Tibor Schneider/III.C/, Katarína Gažová/IV.B/, Nikola Jankovičová/IV.B/, Petra Šefčíková/II.B/,  Dagmar Gajarová/II.C/.
3.miesto /3 chyby/- Sabina Huťová/I.A/, Patrícia Čederlová /I.C/, Šimon Vrba /I.C/, Bianka Filípková/III.A/, Sára Filová/III.A/, Anna Škrhová/III.C/, Sandra Hajdúchová/IV.A/, Jana Švrčková/1.B/, Nicolette Válková/III.B/, Terézia Vašková/III.B/,  Denis Šimon/Kvinta/, Adriana Slezáková /Kvinta/, Marek Motus/IV.B/.
            Veľa ďalších úspechov a dobrých známok z diktátov želá víťazom, ale i všetkým žiakom školy PK SJL.

Mgr. Erika Vícenová
47. Hurbanov pamätník - okresné kolo

Hurbanov pamätník

            Uskutočnilo sa 14.apríla 2015. Našu školu výborne reprezentovala Zuzana Frťalová z 3.C. Získala krásne 2. miesto (4. kategória - poézia) a postúpila do krajského kola Hollého pamätníka v Trnave.

Gratulujeme a držíme palce!

Mgr. Miroslava Medovičová
47. Hurbanov pamätník - obvodné kolo

Hurbanov pamätník Hurbanov pamätník


            Uskutočnilo sa dňa 31.3.2015 v ZUŠ v Senici a našu školu v prednese poézie a prózy reprezentovali Miroslav Blažek (príma), Alexandra Bobotová (príma), Michaela Mikušová (sekunda) a Zuzana Závodská (tercia). Konkurencia bola tento rok naozaj veľká, ale máme aj víťazné pozície. Alexandra Bobotová získala 3. miesto v 2. kategórii - próza a Michaela Mikušová 3.miesto v 3. kategórii - poézia. 

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Miroslava Medovičová
Súťaž Junior Internet. Článok na www.živé.sk

            Ondrej Vrábel (sekunda) sa v dňoch 27. až 28. marca 2015 zúčastnil súťažnej konferencie Junior Internet. Je to odrazový mostík pre začínajúcich webových programátorov, grafikov a dizajnérov, programátorov mobilných aplikácií a blogerov. Na túto konferenciu postúpil až v dvoch kategóriach: JuniorWEB a JuniorLEARN. V oboch bol veľmi úspešný. V kategórii JuniorWEB sa umiestnil na 2. mieste, v kategórii JuniorLEARN na 1. mieste. Za svoje projekty http://edu.pinf.exo.eu a http://www.pinf.exo.eu a ich prezentáciu získal Cenu dekana Fakulty informatiky a informačných technológií STU.
            O Ondrejovi Vrábelovi sa môžeme dočítať aj v článku "Mladý Slovák vytvoril hry pre deti s mozgovou obrnou. Pomôžu im s farbami i písmenami" na www.Živé.sk.

Blahoželáme!
PaedDr. Erika Knejpová, PhD.Dva dni s astronómiou

Astronómia Atronómia Astronómia

            Marec je v našich zemepisných šírkach spájaný so začiatkom jari, tento rok však bol pre astronómov i niektorých našich študentov mimoriadne zaujímavý. Hoci na celej Zemi nastávajú počas roka minimálne dve zatmenia Slnka, tento úkaz na určitom mieste je oveľa vzácnejší a vždy na seba sústredí pozornosť nielen astronómov, ale aj širokej verejnosti. Nebolo tomu inak ani v piatok 20. marca 2015 v dopoludňajších hodinách. Štvorročná absencia tohto javu na Slovensku sa prejavila už pár dní pred týmto termínom, telefonáty, maily i osobné kontakty nás presvedčili, že sa treba prichystať nielen na odbornú stránku, ale aj na záujem početnejšieho publika. A tak sme oprášili ďalekohľady, vyčistili čipy kamier, upratali interiér i okolie hvezdárne. Predpovedné modely vývoja počasia naznačovali, že obloha bude jasná a tak nezostaneme len pri „mokrom“ variante. V piatok ráno sme sa spolu s kolegom Mgr. Ľubomírom Staňom a približne 20 študentmi nášho gymnázia stretli v budove Hvezdárne v Sobotišti. Po krátkej prednáške o zatmeniach sme „naštartovali“ techniku a čakali na 1. kontakt. Ten nastal po 9:38 SEČ ako predpovedala interaktívna mapka tieňa a polotieňa Mesiaca na stránke francúzskeho odborníka Xaviera Jubiera (http://xjubier.free.fr). Pri maximálnej fáze o 10:47 SEČ mesačný disk zakryl 63% slnečnej fotosféry, čo sa prejavilo i poklesom teploty asi o 2 °C. Úkaz skončil tesne pred obedom, o 11:59 SEČ.

Viac ...

RNDr. Svetozár Štefeček  Dva dni s astronómiou

  Astronómia Atronómia Astronómia

              Marec je v našich zemepisných šírkach spájaný so začiatkom jari, tento rok však bol pre astronómov i niektorých našich študentov mimoriadne zaujímavý. Hoci na celej Zemi nastávajú počas roka minimálne dve zatmenia Slnka, tento úkaz na určitom mieste je oveľa vzácnejší a vždy na seba sústredí pozornosť nielen astronómov, ale aj širokej verejnosti. Nebolo tomu inak ani v piatok 20. marca 2015 v dopoludňajších hodinách. Štvorročná absencia tohto javu na Slovensku sa prejavila už pár dní pred týmto termínom, telefonáty, maily i osobné kontakty nás presvedčili, že sa treba prichystať nielen na odbornú stránku, ale aj na záujem početnejšieho publika. A tak sme oprášili ďalekohľady, vyčistili čipy kamier, upratali interiér i okolie hvezdárne. Predpovedné modely vývoja počasia naznačovali, že obloha bude jasná a tak nezostaneme len pri „mokrom“ variante. V piatok ráno sme sa spolu s kolegom Mgr. Ľubomírom Staňom a približne 20 študentmi nášho gymnázia stretli v budove Hvezdárne v Sobotišti. Po krátkej prednáške o zatmeniach sme „naštartovali“ techniku a čakali na 1. kontakt. Ten nastal po 9:38 SEČ ako predpovedala interaktívna mapka tieňa a polotieňa Mesiaca na stránke francúzskeho odborníka Xaviera Jubiera (http://xjubier.free.fr). Pri maximálnej fáze o 10:47 SEČ mesačný disk zakryl 63% slnečnej fotosféry, čo sa prejavilo i poklesom teploty asi o 2 °C. Úkaz skončil tesne pred obedom, o 11:59 SEČ.

  Viac ...

  RNDr. Svetozár Štefeček
  Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku v školskom roku 2014/15

  Diplom

              Dňa 12. marca 2015 sa na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Našu školu reprezentovali Michaela Mikušová zo Sekundy, Ema Vicenová z Tercie a Adam Denkóci z 2.C. V kategórii 2B mala súťažiť Kristína Hilková zo Septimy, ale kvôli chorobe sa žiaľ súťaže nemohla zúčastniť.

  A ako sa našim žiakom darilo? Ema Vicenová súťažila v kategórii 1B a obsadila 4. miesto, Adam Denkóci sa umiestnil v kategórii 2A na peknom 3. mieste a Michaela Mikušová sa v kategórii 1A umiestnila na krásnom 1. mieste! K postupu do celoslovenského kola jej chýbali len 4 body! Félicitations!

        Blahoželáme všetkým študentom, ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a prajeme veľa elánu do ďalšieho štúdia tohto pekného ale náročného jazyka.  Školské kolo Hurbanovho pamätníka

            Hurban       
   
            Dňa 13.3. 2015 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník v II.a v III. kategórii. Žiaci Prímy až Kvarty súťažili v prednese poézie a prózy.

  Tu sú víťazné umiestnenia:

  II. kategória- poézia :
  1. miesto - Miroslav Blažek /Príma/

  II. kategória - próza:
  1. miesto - Alexandra Bobotová /Príma/

  III. kategória - poézia:
  1. miesto - Michaela Mikušová /Sekunda/
  2. miesto - Sabina Paracková /Tercia/
  3. miesto - Felicity Jellúšová /Sekunda/

  III. kategória - próza:
  1. miesto - Zuzana Závodská /Tercia/
  2. miesto - Miroslava Sukupová /Sekunda/
  3. miesto - Katarína Šimková /Sekunda/

  Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v obvodnom kole.
  Naši nemčinári úspešní

             Máme za sebou ďalší ročník olympiády v nemeckom jazyku a naši žiaci boli opäť úspešní. Terézia Cintulová z 2. A (pripravovala Mgr. D. Blažeková) a Matúš Hladík zo 4. C (pripravovala Mgr. A. Zburinová) nás reprezentovali v okresnom kole súťaže, ktoré sa konalo 13. januára 2015 sa na Strednej zdravotníckej škole Skalica. Obaja obsadili vo svojich kategóriách 1. miesto a postúpili tak do krajského kola.
         11. februára 2015 sa na Športovom gymnáziu J. Herdu v Trnave konalo krajské kolo. T. Cintulová v ňom získala výborné druhé miesto, pričom víťazstvo i postup do celoslovenského kola jej unikol len o jeden bod. Blahoželáme.

  Lyžiarsky kurz

      Fotogaléria
       LVVK                 Slniečko svietilo, rozospaté tváre študentov hýrili radosťou ba nedočkavosťou a rodičia si užívali posledné chvíle s nami pred lyžiarskym kurzom. Takto prebiehalo nedeľné ráno pred odchodom do Tatranskej Lomnice. Po zrátaní všetkých študentov pán autobusár šliapol na plyn a naša výprava sa mohla začať.
          Cesta prebiehala plynule. Krátili sme si ju spevom, rozprávaním sa medzi sebou a morom zábavy. Po 4 hodinách strávených v autobuse sme v Tatranskej Lomnici vystúpili ako partia ľudí, ktorí sa poznajú celý život. Tam už nás čakal pripravený hotel Sasanka. Krátko po vybalení sa, sme išli ukázať svoje zručnosti na svah. Pani profesorky Blažeková a Oravcová a páni profesori Bíly a Vágner si nás roztriedili do skupín podľa zdatnosti. V nasledovných skupinách sme jazdili celý týždeň. Prvý večer v spoločenskej miestnosti prebehol v príjemnej atmosfére v spoločnosti gitary a spoločenských hier. Večierku sme rešpektovali, i keď tajné ponocovanie bolo samozrejmosťou. Prvý deň uplynul ako voda. Každý nasledovný deň bol niečím výnimočný a krásny. Veľa z nás vďaka lyžiarskemu získalo v seba väčšiu istotu na svahu. Profesori sa nám venovali, ak videli akýkoľvek problém v našom lyžovaní poprípade jazde na snowboarde. Najväčší zážitok však majú študenti, ktorí mali možnosť sa dostať so svojou skupinou do Lomnického Sedla. Počasie nám prialo a tak čierna zjazdovka čakala len na nás. Burcujúce pokriky neodradili ani toho najväčšieho bojka. Práve tam sa ukázala naša súdržnosť. V tento deň dostali naše telá poriadne zabrať. A tak v strede týždňa, keď si naše svalstvo potrebovalo najviac oddýchnuť, nás profesori vzali do miestneho aquaparku. Po 2 hodinách šantenia vo vode sme sa pobrali na hotel.
          Celý kurz sme prežili v kruhu zábavných ľudí, priateľských profesorov a starostlivej pani doktorky. Tak ako nám dni utekali pomedzi prsty, sa naša výprava blížila ku koncu. Avšak my sme tomu nevenovali žiadnu pozornosť, pretože sme mali plnú hlavu nových zážitkov a dobrodružstiev. A tak sme s príjemným pocitom, že sme spoznali nových ľudí a prežili nové veci aj odchádzali. Cesta bola dva krát dlhšia ako keď sme cestovali do Lomnice, ale my sme boli len radi. Užívali sme si, že môžeme spolu tráviť čas navyše. Cestu sme si spríjemnili niečím čo sa spev asi nazvať nedalo, ale úsmev na tvári to vyčarilo každému. Náš dlho očakávaný lyžiarsky vyšiel podľa predstáv a už len dúfame či dostaneme príležitosť si ho zopakovať.  Naši žiaci ovládli Geografickú olympiádu.

  Autor: Mgr. Peter Chlupík    
       Sudoku   Dňa 5.2.2015 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Táto súťaž sa každoročne teší obrovskému záujmu. Tento rok súťažilo 80 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do 3 kategórii. Naši žiaci ovládli 2 kategórie (v tretej neštartovali, lebo je určená pre piatakov). V kategórii F obsadil prvé miesto Michal Serdahely, druhý bol Juraj Slezák (obaja zo sekundy). V kategórii E dominoval Andrej Búran (tercia), ktorý v celom 100-bodovom teste spravil jedinú chybu. Našim žiakom gratulujeme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole, ktoré sa uskutoční v apríli.  Fotografie z našich aktivít

  Autor fotografií: Ing. Ivan Spiššák     


  VYHODNOTENIE ZBIERKY MOBILOV

  Autor: Mgr. Miroslava Gergelová     
       Centrum Slniečko       Od novembra do konca januára sme zbierali staré mobily a postupne sme ich odovzdávali v pobočke Orange.
      Bohužiaľ, zapojilo sa len 12 žiakov, ktorí ale spolu nazbierali 83 mobilov, tzn. že neziskovej organizácii SLNIEČKO, ktorá nás o spoluprácu požiadala, venuje Orange 83 eur.
      Päť žiakov, ktorí priniesli najviac mobilov, získalo po 3 ospravedlnenky z ústneho skúšania, ktoré môžu použiť počas celého druhého polroka. Zároveň sme v piatok 30.1.2015 zo všetkých zapojených žiakov vyžrebovali výhercu mobilného telefónu Prestigio.

      Čo sa týka jednotlivých tried, zapojili sa:
  príma 5 žiakov
  tercia 2 žiaci
  kvarta 2 žiaci
  1.C, 3.A, oktáva po 1 žiakovi  Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku v školskom roku 2014/15

  Autor: Mgr. Miriam Suchovská     
       Olympiáda vo francúzskom jazyku  
  Dňa 21. januára 2015 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku.

  Žiaci tercie (Martin Jediný, Vanesa Krchňavá, Tomáš Krška, Lukáš Ludva, Matúš Nečas, Martina Sabová, Katarína Šimková, Štefan Šinko, Ema Vícenová) súťažili v kategórii 1B. Študenti z 3.B (Ján Balga, Nicole Černeková, Andrej Londák) a Septimy (Kristína Hílková) súťažili v kategórii 2B.


  Tu sú výsledky:
  Kategória 1B:
  1. Ema Vícenová, Tercia
  2. Katarína Šimková, Tercia
  3. Martina Sabová, Tercia
  Štefan Šinko, Tercia

  Kategória 2B:
  1. Kristína Hílková, Septima
  2. Andrej Londák, 3.B
  3. Nicole Černeková, 3.B

  Félicitations!

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a prajeme veľa ďalších úspechov.
  Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 12. marca 2015 v Trnave. Veľa šťastia!  Deviaty ročník celoškolskej súťaže SUDOKU

  Autor: RNDr. Eva Millová     Fotogaléria
       Sudoku   Prvý deň po zimných prázdninách, 8. januára 2015, sa počas tretej vyučovacej hodiny v priestoroch jedálne sústredilo 24 súťažiacich žiakov našej školy. Zmerali si svoje schopnosti v riešení SUDOKU, známeho hlavolamu japonského pôvodu. Každý žiak mal za úlohu v čo najkratšom čase vyriešiť hlavolam strednej a ťažkej úrovne. Atmosféra bola bojovná a nejednému z nich chýbalo len pár minút do ukončenia hlavolamu.

  Najrýchlejší boli títo žiaci:
  1. Janka Mikušová, 3.B
  2. Patrik Vilk, 3.B
  3. Izabela Vrablecová, 3.A
  4. Viktória Včelková, 3.A
  5. Dominika Hamerlíková, kvinta
  6. Emma Závodská, 3.B  Zapojili sme sa do internetovej matematickej olympiády

  Autor: RNDr. Eva Millová     
       Internetová matematická olympiáda   Dňa 25. novembra 2014 organizoval Ústav matematiky, Fakulta strojného inžinierstva VUT v Brne, siedmy ročník Internetovej matematickej olympiády. Do tejto súťaže sa v tomto školskom roku zapojilo 188 tímov zo stredných škôl Čiech a Slovenska. Prihlásené tímy riešili v čase od 9:00 do 11:00 hod. 10 príkladov, riešenia skenovali a okamžite odosielali.
       Z našej školy súťažil sedemčlenný tím zo 4.C triedy: Kristína Holotová, Branislav Bulka, Patrik Blanárik, Jakub Konečný, Ondrej Harnúšek, Ľubomír Koprla a Martin Harnoš. Pre žiakov sú cenné skúsenosti z netradičnej súťaže. Patrí im poďakovanie a odmena vo forme diplomu, ktorý im zaslal riaditeľ Ústavu matematiky FSI VUT v Brne.
      Viac informácií o tejto súťaži získate na stránke matematiky našej školy a na stránkach http://matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx  Poznajme sa navzájom.

  Autor: RNDr. Eva Millová     
       Poznajme sa navzájom   V tomto školskom roku 2014/2015 sa žiaci 4.A triedy našej školy v spolupráci so žiakmi Gymnázia Moravský Krumlov zapojili do projektu „Poznajme sa navzájom“.
      Projekt sa realizuje prostredníctvom portálu eTwinning, www.etwinning.net, pomocou ktorého môžu zapojené školy spolu komunikovať. Tento portál je prístupný v dvadsiatich piatich jazykoch, zaregistrovalo sa na ňom už viac ako 230 277 individuálnych realizátorov programu a viac ako 5 462 projektov.
     Cieľom nášho projektu je štatistický prieskum na obidvoch partnerských školách, jeho spracovanie pomocou programu Excel, vzájomná komunikácia pomocou portálu eTwinning a porovnanie výsledkov. Žiaci budú získavať informácie medzi spolužiakmi svojej školy a spracujú výsledky štyroch dotazníkov: Kam na vysokú školu, Voľný čas, Vreckové, Predmety a príprava na vyučovanie. Na záver projektu formou prezentácií v programe PowerPoint porovnáme získané výsledky obidvoch škôl a budeme vás o nich informovať.Pod vysokou sieťou 

Autor fotografií:  Ing. Ivan Spiššák  


Vianočný šachový turnaj

Autor:  Mgr. Ľubomír Staňo     Fotogaléria
     Vianočný šachový turnaj   17. decembra 2014 sa uskutočnil už 4. ročník vianočného šachového turnaja pre študentov našej školy. Zúčastnilo sa ho 11 žiakov. Turnaj mal vysokú úroveň, veď medzi hráčmi boli aj žiaci, ktorí pravidelne nastupujú v šachových súťažiach na Slovensku a úspešne reprezentujú školu na šachových turnajoch. Vo finále sa stretli najvyššie nasadení hráči Michal Jozefek z 3. A a Martin Očko z Kvinty. Zvíťazil Michal Jozefek 2:0 na zápasy. V boji o tretie miesto zvíťazil Adam Pipíška zo Sekundy, ktorý porazil Ľubicu Čelústkovú z 3. A 1,5:0,5. Na organizácii turnaja sa podieľal Mgr. Ľubomír Staňo, materiálne a rozhodcovskou činnosťou prispel bývalý absolvent gymnázia Rastislav Diviak. Najúspešnejší boli odmenení vecnými cenami a darčekovými poukážkami.Fotografie z rôznych akcií

Autor fotografií:  Ing. Ivan Spiššák  


Literárna Senica Ladislava Novomeského

Autor:  PhDr. Margita Hološková     

         4. decembra sa v popoludňajších hodinách konala v Záhorskej galérii Jána Mudrocha nevšedná slávnosť. Vyhodnocoval sa XXVIII. ročník autorskej súťaže Literárna Senica, ktorej sa zúčastňujú mladí autori z celého Slovenska. V pekných priestoroch galérie, uprostred výstavy autorov nášho regiónu, bolo plno. Odzneli aj zhudobnené verše Laca Novomeského, príhovory umelcov - členov hodnotiacej poroty. V prítomnosti predstaviteľov mestských inštitúcií, Literárneho informačného centra v Bratislave a záujemcov odzneli mena víťazov. Medzi ocenenými nechýbal zástupca našej školy

Martin Pagerka,

ktorý obsadil 2. miesto v III. kategórii za poéziu. K výsledku mu srdečne blahoželáme.Krajské kolo súťaže Zenit v programovaní

  Fotogaléria     Zenit  
3. decembra 2014 sa v Trnave na Strednej priemyselnej škole dopravnej  konalo krajské kolo 31. ročníka  súťaže Zenit v programovaní. Naši študenti nás reprezentovali vo všetkých troch kategóriach. V kategórii  B (študenti 1. a 2.ročníka SŠ) nás repezentoval študent sekundy Ondrej Vrábel, ktorý sa umiestnil na treťom mieste. V kategórii A (študenti 3. a 4. ročníka) sa Patrik Blanárik (IV.C) umiestnil na piatom mieste. V kategórii Webdizajnér  nás reprezentovali a skončili  na piatom mieste Jakub Mareček (II.C) a Martin Milota (III.B).  Blahoželáme.Účasť na medzinárodnej dejepisnej súťaži v Chebe

Autor:  Mgr. Ľubomír Staňo     Fotogaléria
       Medzinárodná dejepisná súťaž v Chebe  20. novembra 2014 družstvo troch našich študentov (Branislav Bulka – 4. C, Richard Keračík – 3. A, Dagmar Gajarová – 2. C) pod vedením Mgr. Ľubomíra Staňa reprezentovalo Gymnázium L. Novomeského v súťaži, ktorá v počte zúčastnených škôl nemá v predmetových súťažiach konkurenciu. V aule Západočeskej univerzity v Chebe sa zišli tímy 75 gymnázií z Českej a zo Slovenskej republiky, ktoré v apríli 2014 prekonali prvú prekážku - postúpili z krajských kôl. Medzi 16 postupujúcimi gymnáziami zo Slovenska mala zastúpenie i naša škola.
    Na cestu sme „vyrazili“ v skorých ranných hodinách 19. novembra. Prešli sme autobusom cez Česko z východu na západ až k česko-nemeckým hraniciam. Tu sme boli ubytovaní v hoteli Pyramída vo Františkových Lázňach. Na druhý deň prebehla súťaž v Chebe, odkiaľ sme sa (po jej skončení) presunuli do Prahy s individuálnym večerným programom (zažili sme večernú atmosféru na Staroměstskom námestí, Karlovom moste a Hradčanoch). Domov sme sa vrátili nadránom 21. novembra.
    A čo samotná súťaž? Mala mimoriadne dôstojnú úroveň, o čom svedčí osobná účasť popredných českých i slovenských historikov (napr.: prof. Rychlík, prof. Holec), predstaviteľov karlovarského kraja i mesta Cheb a hlavne prítomnosť českého ministra školstva pána Chládka. Pre všetkých zúčastnených študentov boli pripravené knižné publikácie z histórie a darčekové predmety. Účasť slovenských gymnázií (doprava, ubytovanie, strava) boli hradené z Ministerstva školstva SR.
   Otázky v štyroch kolách boli zamerané na dejiny prvej a druhej Československej republiky. Boli mimoriadne náročné, najmä pre slovenské družstvá (pretože pomer v otázkach bol asi 3 : 1 v prospech otázok z českého politického, kultúrneho a športového prostredia). Naše družstvo sa však držalo statočne, predovšetkým v prvých troch kolách. V celkovom poradí náš tím skončil na 42. mieste (zo 75.), v redukovanom poradí slovenských gymnázií však na veľmi peknom 3. mieste. Študentom, ktorí sa zúčastnili súťaže (vrátane T. Vizváryovej zo 4. C, ktorá bola v družstve v krajskom kole) ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.Exkurzia do ústavu anorganickej chémie SAV

Autor:  Nikola Bordáčová, 4. C     Fotto:  Nicole Černeková, III.B     Fotogaléria
  Deň otvorených dverí SAV Dňa 13. 11. 2014 sme sa zúčastnili dňa otvorených dverí ústavu anorganickej chémie SAV. Pre niektorých to bolo po prvý raz a niektorý si chceli oživiť minuloročné spomienky a získané vedomosti. Hoci sme mali pol hodinové meškanie, videli sme mnoho zaujímavých pokusov a možno sme sa i čo to naučili.
    Po príchode nás personál milo uvítal prezentáciou, po ktorej sme sa rozdelili do skupiniek a s radosťou sa vrhli na prehliadku jednotlivých laboratórií a prístrojového vybavenia spolu s odborným výkladom. Samozrejme až po malom občerstvení. V laboratóriách sme mohli vidieť účinky tekutého dusíka na nafúknutý balón, alebo sme pomocou neho rozbili ružu. V inom laboratóriu sme dostali náučnú prednášku o elektrónovom mikroskope, ktorého jednoduché ovládanie sme si mohli vyskúšať. Rovnako sme sa zoznámili s „bambuľkou“, čo bol box s konštantným tlakom, teplotou i vlhkosťou. Tú si zobrala do parády spolužiačka, ktorá rozsypala takmer všetko čo bolo v miskách a tak zabezpečila pracovníkom večerný program (upratovanie). Taktiež sme sa oboznámili s vlastnosťami ílu, ktoré sme mali česť aj vyskúšať. Okrem toho sme videli ako sa vyrába „slonia pasta“, ako vytvoriť „tajné písmo“ a mnoho ďalšieho. Najviac zvedaví a najaktívnejší účastníci dostali aj malé odmeny vo forme odznakov alebo pier s logom ústavu.
     Po skončení prehliadky nasledoval rozchod, z ktorého sme mali asi najväčšiu radosť. Samozrejme sme sa všetci nakoniec stretli v Mc Donalde, odkiaľ sme sa unavení pobrali domov.Dinosaurium

Autor:  Sabína Paračková, Tercia        fotto: Adam Pipíška, Sekunda
       Dinosaurium  
Boli sme (my – tercia, spolu so sekundou) na školskej exkurzii v Inchebe v Bratislave na výstave prehistorických dinosaurov.
V Dinosauriu nám pedagogický dozor robili p. profesor Štefeček, p. profesorka Grečná a p. profesorka Knejpová.
Táto výstava - Dinosaurium je to pravé miesto pre tých, ktorí sa zaujímajú predovšetkým o druhohory a živočíchy, ktoré v tej dobe žili. Na tejto výstave nájdete všetko, od zrodenia dinosaurov, cez ich život až po ich vyhynutie.
Výstava bola spracovaná veľmi pútavo, s utriedením tematicko-historických okruhov a s audio sprievodcom. Úvodný film nás vniesol do atmosféry v ére dinosaurov. Nasledovala prehliadka a zaujímavé rozprávanie o každom z vystavených exponátov s prúdom nových informácií o tomto, dávno vyhynutom živočíšnom druhu.
Kostry dinosaurov vsadené do ich „prirodzeného“ prostredia spolu s odtieňom osvetlenia vytvárali ilúziu prechádzky po Jurskom parku.
Táto výstava bola poučná a zaujímavo spracovaná. Každý, kto nebol, môže ľutovať.


Výstava Tutanchamon

Autor:  Martin Škrovina, Sekunda        fotto: Adam Pipíška, Sekunda
       Výstava Tutanchamon Výstava Tutanchamon 
29.10.2014 dve triedy z Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici vyrazili na výlet do Incheby Bratislava na výstavu Tutanchamon. Podľa mňa, obe tieto triedy zažili pekný zážitok. Na výstave sme videli veľa zaujímavých exponátov zo Starého Egypta. Všetky exponáty boli očíslované. Páčilo sa mi, že nám rozdali slúchadlá a automatického sprievodcu, ktorého sme mohli po zadaní čísla exponátu zapnúť a povedal nám všetko o zadanom exponáte. Ako exponáty tam boli sarkofágy, posmrtná maska Tutanchamona, modely staroegypských lodí, bojový voz, sochy Tutanchamona, a veľa daľších zaujímavých exponátov zo Starého Egypta. Z tejto výstavy sme všetci odišli o niečo múdrejší. Bolo to naozaj zaujímavé. Ja osobne som bol výstavou nadšený a doporučujem túto výstavu navštíviť aj ostatným.


XXI. Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany

Autor:  Mgr. Miroslava Medovičová    

     V novembri 2014 sa v Modre uskutočnilo výberové kolo festivalu v prednese poézie Beniakove Chynorany. Našu školu úspešne reprezentovali Dominika Štuberová z 3.C a Lucia Cabicarová z 3. A. Obe súťažili v II. kategórii - študenti SŠ a VŠ (17 -19 roční). Dosiahli krásne umiestnenia - D. Štuberová 2. miesto a L. Cabicarová 3. miesto.
       Obom dievčatám srdečne blahoželáme !Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Autor:  Mgr. Erika Vícenová     

       Dňa 7.11. 2014 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka vo všetkých troch kategóriách. Študenti si v rámci svojich kategórií zmerali sily až v troch samostatných súťažných častiach. Prvé dve boli zamerané na vedomosti z jazykovej, slohovej i literárnej zložky predmetu SJL, ďalej na čítanie s porozumením a na transformáciu textu. V tretej časti si súťažiaci preverili svoje schopnosti v rečníckych prejavoch. A tu sú mená víťazov v jednotlivých kategóriách:

Kategória C

1.miesto : Teodor Šefčovič - Kvarta
2.miesto : Michaela Trojková - Tercia
3.miesto : Samuel Vacula - Tercia

Kategória B

1.miesto : Dominika Hamerlíková - Kvinta
2.miesto : Aida AL Khufash - 1.B
3.miesto : Laura Krenťochová - 1.C

Kategória A

1.miesto : Róbert Ravas - 3.A
2.miesto : Emma Závodská - 3.B
3.miesto : Kristína Hílková - Septima

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v ďalších kolách súťaže.

Školské kolo súťaže Zenit v programovaní

Autor:  PaedDr. Erika Knejpová, PhD.     

       Dňa 6.11. 2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v programovaní. V tomto školskom roku sme sa zapojili okrem tradičnej kategórie Programovanie (v jazyku C, C++, Pascal, Python, Delphi) aj do kategórie Programovanie - Web. V kategórii programovanie súťažili Ondrej Vrábel (sekunda), Ján Balga (III.B), Patrik Blanárik (IV.C), Ondrej Harnúšek (IV.C), Pavel Klečko (IV.B), Ľubomír Koprla (IV.C), Adam Žúrek (Oktáva). V kategórii Programovanie webu sme mali dve súťažné družstvá Martin Chovanec (I.A), Jozef Chovanec (I.A) a druhé družstvo v zložení Jakub Šuran (II.A),  Martin Milota (III.B).

Výsledky školského kola súťaže Zenit v programovaní:

Zenit v programovaní kategória A
1.miesto : 
Patrik Blanárik (IV.C)
2.miesto : 
Ľubomír Koprla (IV.C)
3.miesto :
Ondrej Harnúšek (IV.C)

Zenit v programovaní kategória B
1.miesto : Ondrej Vrábel (Sekunda)

Zenit v programovaní kategória Web
1.miesto : 
 Jakub Šuran (II.A),  Martin Milota (III.B)
2.miesto :  
Martin Chovanec (I.A), Jozef Chovanec (I.A)

Blahoželáme a postupujúcim želáme veľa úspechov v krajskom kole súťaže.

Deň študentstva na radnici

Autor:  Tibor Schneider, III.C     

       Deň študentstva na radnici Deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu si každoročne pripomíname začiatkom novembra na pôde Mestského úradu v Senici podujatím Deň študentstva na radnici. 6. novembra sa na mestskom úrade v Senici konalo už po 12. krát udeľovanie cien pre 17 najčinorodejších študentov z celej Senice, ktorí boli ocenení primátorom mesta. Z nášho gymnázia to boli 5 študenti, Branislav Bulka, Natália Plešová, Richard Keračík, Martin Očko a Dominika Hamerlíková. Študenti boli ocenení hlavne za ich študijné výsledky ale aj za mimoškolské aktivity a reprezentáciu mesta.
           Gratulujeme!

Vyhodnotenie Súťaže o najlepší propagačný leták školy


1. miesto Lebánková Tamara, II.C Leták
udelené dve prvé miesta Mareček Jakub, II.C Leták
2. miesto Bulka Branislav, IV.C Leták
3. miesto Cvečková Gabriela, I.C Leták

         Ďakujeme za veľmi pekné návrhy propagačných letákov školy odoslaných účastníkmi súťaže.Študentská kvapka krvi

Autor:  Mgr. Miroslava Gergelová     

         V dňoch 13. a 22. októbra 2014 sa niekoľkí študenti našej školy zapojili do kampane Študentská kvapka krvi, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc.
      Tento rok sa koná jubilejný 20. ročník tejto kampane. Jej hlavným cieľom je získavanie pravidelných darcov krvi z radov mládeže. Mnohí si neuvedomujú, že darovaním tejto vzácnej tekutiny môžu zachrániť život vážne chorým ľuďom ako aj ľuďom po vážnych úrazoch a často to pochopia až vtedy, keď sa v takejto situácii ocitne niekto z ich blízkych. Pri každom odbere zdravý človek daruje 450 ml krvi, ale zároveň získa skvelý pocit, že takýmto jednoduchým spôsobom niekomu pomohol.
       A tú sú mená našich darcov: Matúš Hladík, Martin Harnoš, Adam Tarkoš, Jakub Konečný, Martin Černek, Branislav Bulka, Tomáš Černák, Adam Krčík, Martin Závodský, Michal Jozefek, Lukáš Mikuš, Dominik Pucheľ, Sebastián Mach, Daniel Krchňavý a p.prof Ravas.

LetákDopravná výchova

Autor:  Mgr. Iveta Mudrochová    Fotogaléria  

Dopravná výchova          14. októbra 2014 žiaci našej prímy absolvovali dopravnú výchovu na 1. ZŠ v Senici (ul. V. P. Tótha). Prvé dve hodiny boli teoretické - tu si zopakovali napr. vybavenie bicykla, značky, križovatky a na záver ich inštruktor preskúšal formou hry. Potom sa presunuli na dopravné ihrisko, kde si mohli teoretické vedomosti vyskúšať v praxi aj ako chodci, aj ako cyklisti. Všetkým žiakom, aj pani profesorke triednej sa veľmi páčilo, všetci odchádzali nadmieru spokojní. Za možnosť absolvovať dopravnú výchovu ako prierezovú tému na 1. ZŠ patrí veľké poďakovanie, osobitne pánovi učiteľovi Mgr. Petrovi Pastuchovi.Zoznamka s faraónom Tutanchamónom

Autor:  Mgr. Ľubomír Staňo    Fotogaléria  

Zoznamka s faraónom Tutanchamónom        9. októbra 2014 46 žiakov našej školy (prváci až tretiaci) navštívilo expozíciu v bratislavskom výstavisku Incheba s názvom „Tutanchamón – jeho hrobka a poklady“. Výstava navodila atmosféru z obdobia, keď archeológ Howard Carter objavil faraónovu hrobku. Jej súčasťou je viac ako tisíc predmetov, vrátane sarkofágu a posmrtnej masky, ktoré boli vyrobené ako dokonalé repliky nálezu z roku 1922. Najzaujímavejšia bola časť výstavy, ktorá odkrývala Carterov postup pri objavovaní – s umiestnením pokladov tak, ako boli nájdené v pohrebnej komore a pokladnici v mierke 1:1. Každý významný predmet má svoj príbeh alebo vysvetľujúci komentár, ktorý si mohli žiaci individuálne vypočuť cez zvukovú nahrávku. Výstava inovatívnym a kreatívnym spôsobom umožnila žiakom nahliadnuť do života a smrti vládcu starovekého Egypta.Výsledky Literárneho Zvolena sú známe

Autor:  PhDr. Margita Hološková   

     Pred pár dňami slávnostne vyhlásili výsledky celoslovenskej literárnej súťaže, v ktorej získal Martin Pagerka čestné uznanie za poéziu. Dnes je už Martin vysokoškolským študentom v Prahe, práce však posielal ešte ako študent 4. C triedy nášho gymnázia. K úspechu mu blahoželáme a držíme palce v ďalšom štúdiu.Návšteva z Moravského Krumlova

Autor:  RNDr. Eva Millová    Fotogaléria  

Návšteva z Moravského Krumlova       30. septembra 2014 navštívili našu školu žiaci 3.A triedy a sexty Gymnázia Moravský Krumlov so svojimi pedagógmi i riaditeľkou školy. Návšteva nadviazala na projekt “Extrémy Čiech a Slovenska v Európskej Únii“, ktorý sme realizovali spoločne so žiakmi 3.B triedy v máji a v júni školského roka 2013/2014.
      Žiaci partnerskej školy si prezreli priestory nášho gymnázia a v učebni biológie sa prostredníctvom prezentácií informovali o činnosti obidvoch škôl. Po prehliadke námestia sme spoločne absolvovali výstavu obrazov v Záhorskej galérii. Nasledoval malý výlet k zrúcanine hradu Branč, kde sa na náučnom chodníku naši hostia poučili o jeho histórii a obdivovali prekrásnu panorámu okolitej prírody.
       V priateľskej atmosfére sme naplánovali ďalšie projekty a spoluprácu, o priebehu ktorej budeme priebežne informovať.


Poznávame prírodu – poznávame seba

Autor:  Dagmar Gajarová, Hana Michalicová, 2.C, Foto: Ing. Marie Šmídová      

Poznávame prírodu   Zaujal nás názov projektu Poznávame prírodu-poznávame seba, ktorý sa skladal zo štyroch hlavných aktivít: mapovať sysľa pasienkového v katastri Velkých Pavlovic, poznať Lednicko-valtický areál ako kultúrnu pamiatku na zozname UNESCO, naučiť sa pracovať s astronomickým ďalekohľadom a zhodnotiť mieru biodiverzity v biocentre Zahájka. A tak dňa 7.7.2014 sme plní očakávania čakali pred Gymnáziom Ladislava Novomeského v Senici na mikrobus. Mikrobus nás doviezol do Ekocentra Trkmanka vo Velkých Pavloviciach, kde sme strávili celý projekt. V Ekocentre nás privítala Marie Šmídová a naši českí kamaráti. Na úvod sme mali odbornú prednášku o sysľoch od pána Zajíčka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, ktorú dopĺňal odborný lektor Stanislav Prát. Pán Prát nám s projektom pomáhal celý týždeň a priblížil nám mapované územia a mesto Velké Pavlovice. Prvé dva dni sme mapovali sysľa pasienkového v určených lokalitách, bolo ich celkovo 6. Boli sme rozdelení na štyri skupiny. Každá skupina dostala GPS a územie, kde mala zaznamenávať nory. Tretí deň sa k nám pripojili deti z Ekocentra, s ktorými sme mapovali. Jedna skupina odoberala vzorky z tôní v biocentre Zahájka a druhá mapovala syslie nory. Na večer sme zisťovali látky nájdené vo vode a vyhodnocovali výskyt rastlín a živočíchov .
Štvrtý deň sme navštívili Lednicko-valtický areál. Najviac nás zaujali pamiatky: Lednický a Valtický zámek, Tri grácie a úplne najviac Minaret. Počas každého večera sme pozorovali nočnú oblohu a pán profesor Svetozár Štefeček nás naučil pracovať s ďalekohľadom a poznávať nočnú oblohu. V piatok sme ukončili projekt a každá skupina odprezentovala svoje zistenia. Rozlúčili sme sa s pani Šmídovou , pánom Prátem a s českými kamarátmi. Tento projekt bol pre nás dobrým zážitkom, pri ktorom bola naša práca aj užitočná. A na rozdiel od prvého workshopu sme videli aj sysľa. Odniesli sme si nové zážitky, nové slová a nové vedomosti. Ak by bol ešte podobný workshop, neváhali by sme a prihlásili sa znova.
Dagmar Gajarová, Hana Michalicová, 2.C
 

Projekt

FOND MIKROPROJEKTŮ

http://www.gymnazium.velke-pavlovice.cz/h/projekty.htm/default.htmLetná škola chemikov

Autor:   Jana Končitá, Nikola Jankovičová a Kristína Holotová    Fotogaléria  

Letná škola chemikov      V dňoch 30.6.- 4.7.2014 sme sa zúčastnili 8. ročníka Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT na STU v Bratislave. Neboli sme však samé, celkovo sa nás zúčastnilo 45 najlepších študentov chémie z celého Slovenska. Počas tohto týždňa bol pre nás pripravený bohatý program. Do Bratislavy sme sa vydali v pondelok ráno ešte za tmy a vôbec sa nám tam nechcelo ísť, keďže to bol prvý prázdninový deň. Po dvoch hodinách cesty a chvíli blúdenia sme konečne dorazili na miesto, kde sme boli ubytovaní. Tam nás srdečne privítal a ubytoval tajomník LCHŠ Viliam Rizman. Hneď v prvý deň sme sa oboznámili so zameraním tejto fakulty pri 1. Laboratórnej práci po ktorej nás čakala zaujímavá prednáška o STU a jej študijných programoch. Počas tohto týždňa sme absolvovali ďalších 5 laboratórnych prác, z ktorých každá bola inak zameraná. Tieto práce nám pomáhali robiť doktorandi z FCHPT, ktorí nás taktiež oboznámili so štúdiom na tejto škole. Na konci týždňa nás čakala nemilá povinnosť pripraviť prezentáciu o jednej z laboratórnych prác. Takisto sme sa každý deň zúčastňovali rôznych poučných prednášok s biologickou, a najmä chemickou tematikou. Program sme mali aj mimo školy. Jedno poobedie sme navštívili Bratislavský hrad a prezreli si Staré mesto. Ďalšie sme strávili prehliadkou čističky odpadových vôd v Hamuliakove, vodného diela Gabčíkovo, s ktorou bola spojená plavba loďou po Dunaji. Na záver tohto výletného dňa sme navštívili areál Divoká voda v Čunove. Najmä tu sa nám všetkým najviac páčilo. Štvrtok bol deň športu a vedomostí. My sme sa rozhodli zapojiť do volejbalového turnaju, kde sme zostavili družstvo aj s našimi novými kamarátmi. Na začiatku sme ani nedúfali v úspech, no celý turnaj vyhralo práve naše družstvo zvané „Zlokoti“. Boli sme vo vytržení až tak, že sa nám podarilo vyhrať aj vedomostný kvíz, ktorý nasledoval po turnaji. Za takto úspešný deň sme získali veľmi chutnú tortu a vecné ceny. Posledný deň sme všetci prezentovali svoje práce z laboratórnych prác a slávnostne sme ukončili LCHŠ. Nielen, že sme získali certifikáty o jej absolvovaní, ale aj nezabudnuteľné zážitky, nové skúsenosti, a najmä veľa nových kamarátov z celého Slovenska. Tento týždeň by sme si opäť s radosťou zopakovali a odporučili by sme ho každému zanietenému chemikovi.

S pozdravom chemické inžinierky
Jana Končitá, Nikola Jankovičová a Kristína Holotová Od 6.10.2013
počítadlo.abz.cz