Archív aktualít - školský rok 2009/2010

 


Učitelia v laviciach
projekt logo

    Školáci majú prázdniny a väčšina ľudí je presvedčená , že učitelia sú na tom rovnako. Na senickom gymnáziu je však tento rok na začiatku prázdnin rušno. Do opustených lavíc zasadli pedagógovia, aby si osvojili vyučovaciu metódu e-learning a mohli ju postupne začleniť do vyučovania všetkých predmetov.
    Výpočtovej techniky a moderných vyučovacích pomôcok vďaka realizovanému projektu Implementácia školského vzdelávacieho programu s inovovanými vzdelávacími metódami a pomôckami pribudlo a učitelia chápu, že ich treba využívať zmysluplne a racionálne. Preto uvítali možnosť, ktorú im ponúka spomínaný projekt, naučiť sa pracovať s e-learningom, aby svojim žiakom mohli poskytnúť spestrenie vyučovacích hodín a snáď im aj uľahčiť prípravu na vyučovanie.
    Po skončení školenia sa aj pedagógovia senického gymnázia odoberú na zaslúženú dovolenku, aby nabrali sily potrebné pre nasledujúci školský rok.
Fotogaléria

Školenie


Medzitriedny turnaj vo volejbale zmiešaných družstiev

       29.6.2010 si študenti našej školy spestrili posledné chvíle v škole medzitriednym turnajom vo volejbale zmiešaných družstiev. Turnaja sa zúčastnilo 12 tried, ktoré medzi sebou súperili v štvorčlenných skupinách o postup do finále. V ňom sa nakoniec stretli a prvé tri miesta obsadili triedy v tomto poradí: VII.O, I.B a III.C. Víťazom gratulujeme a všetkým prajeme pekné prázdniny.

Volejbalový turnaj


Dejepisná exkurzia

       22. júna 2010 sa žiaci III.O, I.C a Sexty A zúčastnili dejepisnej exkurzie na trase Smolenice, Červený Kameň, Devín a Bratislava. Cieľom bolo spoznať významné regionálne pamiatky slovenskej histórie a hlavné mesto Slovenska.

Fotogaléria ...

Dejepisná exkurzia


Olympiáda vo francúzskom jazyku bola pre školu úspešná

       V krajskom kole sme mali zastúpenie v dvoch kategóriách. Súťažili Ivana Tomešová zo VI. O a Viera Sedláková z VIII. O /v minulosti už získala 3. miesto v celoslovenskom kole/.

        Ivana Tomešová obsadila 1. miesto v krajskom kole a reprezentovala školu v celoslovenskom kole, ktoré sa konalo 18. apríla v Bratislave.

Olympiáda vo francúzskom jazyku


"Memoriál L. Krejčího – čo vieš o čs. légiach"

       Do tejto (v prvých dvoch kolách korešpodenčnej súťaže) sa zapojili žiaci Marcel Petráš zo septimy (VII.O) a Michal Filípek z 3. B. V prvom kole zvládli vedomostný test, v 2. kole vypracovali úvahu na zadanú tému.

       17. 6. 2010 sa uvedení žiaci zúčastnili medzinárodnej konfrontácie v Brne. M. Petráš sa umiestnil na 3. mieste v štvorčlennom finále, M. Filípkovi postup zo semifinálového kola tesne unikol, skončil na 5. mieste.

Memoriál L. Krejčího


Cesty 2010 - výtvarné dielne

        V dňoch od 31.5. do 7.6. prebiehali výtvarné dielne návštevou našich študentov z Gymnázia L. Novomeského v partnerskej škole Velké Pavlovice v Českej republike. Výtvarné dielne sú súčasťou projektu Cesty 2010, ktorého koordinátorkou je na českej strane pani Ing. Marie Šmídová a na Slovensku PaedDr. Anna Jankovýchová. Odbornými poradcami boli pán Štefan Orth a pani Jana Skubanová zo základnej umeleckej školy v Senici. Pán prof. Peter Horáček z gymnázia Velké Pavlovice bol vedúcim tvorivej dielne mladších študentov. Tvorivých dielní sa zúčastnilo spolu 48 študentov.
      Cieľom projektu bolo nadviazať spoluprácu obidvoch škôl prostredníctvom výtvarného umenia.

Viac ...

Fotogaléria ...


logo projektu

Plenér 2010


Ocenenie úspešných študentov

        V piatok, 4. júna 2010 sa v Trnave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie diplomov a ocenení víťazom krajských kôl Matematickej, Fyzikálnej, Chemickej, Biologickej, Geografickej olympiády a Olympiády v informatike.
       Ocenení za našu školu:

  • Dária Adamovičová /VI.O/- 1. miesto Biologická olympiáda kat. B, projektová časť

  • Jakub Gabčo /VI.O/- 2. miesto Fyzikálna olympiáda kat. C

Srdečne blahoželáme!
Fotogaléria ...

Ocenenie študentov


Aj chemici sa majú čím pochváliť.

        Každoročne sa študenti nášho gymnázia zúčastňujú chemickej olympiády, ktorá prebieha v štyroch kategóriách. Kategória A pre študentov 3.a 4.ročníka, kategória B pre študentov 2.ročníka, kategória C pre študentov 1.ročníka a Dg pre študentov IV.O. Súťažiť v krajskom kole je pre študentov z roka na rok ťažšie, lebo silnie konkurencia študentov iných škôl a prirodzene, pribúda aj náročnosť súťažných úloh. Napriek tomu sme i v tomto školskom roku 2009/2010 zabodovali.
      Úspešní riešitelia v krajskom kole sú :
          * kategória B    - Katarína Mihályová
          * kategória C    - Stanislava Lisická, Pavol Fuksa
          * kategória Dg  - Juraj Gembeš, Michal Mudroch, Filip Nosko,

                                    Zuzana Kadlečíková, Matúš Pős

   Gratulujeme k dosiahnutému úspechu !


Úspešní chemici


Študentský plenér

      Naši študenti sa od pondelka 31. mája do pondelka 7. júna na pozvanie svojich moravských kamarátov zúčastňujú výtvarného plenéra vo Velkých Pavloviciach.

Študentský plenér Študentský plenérlogo projektu


Vyhodnotenie matematických súťaží v školskom roku 2009/2010

   Úspešní riešitelia matematickej olympiády a Pytagoriády.
      Dňa 30. marca 2010 sa uskutočnilo krajské kolo MO kat. B. Na peknom piatom mieste sa umiestnila Agáta Kubincová, ktorá jediná zastupovala našu školu v tejto kategórii. V ten istý deň sa uskutočnila aj MO kat. C. Úspešnými riešiteľkami v tejto kategórii boli tri naše žiačky, Stanislava Lisická, Eva Millová a Simona Ožvoldíková.
Viac ...

   Matematický klokan
       Už po druhýkrát sa naša škola zaradila medzi riešiteľov medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorá sa uskutočnila dňa 22.3. 2010. Zúčastnilo sa jej spolu 53 408 súťažiacich z celého Slovenska. Medzi nimi bolo 30 našich študentov, ktorí si overili svoje matematické schopnosti v piatich kategóriách.


Viac ...

Matematický klokan


Biologická olympiáda školský rok 2009/2010

        Vyhodnotenie biologickej olympiády v školskom roku 2009/2010 - školské kolo, krajské kolo, ...


Viac ...

Biologická olympiáda


Maturanti to už majú za sebou

        Po roku opäť zaklopala na dvere tried nášho gymnázia očakávaná i obávaná maturita. Ostatné roky je rozdelená na dve časti – písomnú časť maturitnej skúšky absolvovali študenti v marci a ústnu časť v maturitnom týždni od 17. do 20. mája. Maturitou žili všetci – profesori, školníci, vrátničky, študenti nižších ročníkov, ale hlavne naši maturanti. Po upršanom akademickom týždni zasadlo k zelenému stolu 120 študentov troch tried 4-ročného a jednej triedy 8-ročného štúdia. Mierne nervózni, no nabití vedomosťami, ťahali otázky zo slovenského jazyka, matematiky, cudzích jazykov a ďalších voliteľných predmetov. V priebehu 20 minút mali možnosť prezentovať nadobudnuté 4-ročné vedomosti pred trojčlennými predmetovými komisiami.
Každý z nich si uvedomoval, že je to ich prvá vážna skúška dospelosti, ktorej úspešné zvládnutie im otvára dvere do ozajstného života a poskytuje viac možností sebarealizácie.
Všetkým maturantom srdečne blahoželáme a odkazujeme, že maturita nie je len formalita! :)


Fotogaléria ...

Výsledky maturitnej skúšky - známky a priemery ...

Maturita 2010


Vesmír v blízkosti absolútnej nuly

        Pod týmto názvom sa v piatok 14. mája uskutočnila prednáška RNDr. Ladislava Hrica, CSc. z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Vzhľadom na prípravu maturitných miestností sa síce namiesto v pôvodne plánovanej učebni biológie konala v jedálni, ale to sa nakoniec ukázalo ako strategický ťah. Miestnosť bola do poslednej stoličky zaplnená záujemcami o fyziku a astronómiu, ktorí sa z úst odborníka dozvedeli o histórii spoznávania rozmerov vesmíru a jeho postupnom chladnutí. A hoci je fyzika hviezdneho vesmíru náročnou disciplínou, prednášajúci ju publiku priblížil pútavou formou, takže nikto zo zúčastnených sa rozhodne nenudil. Dr. Hric nakoniec ocenil záujem našich študentov o problémy súčasnej kozmológie a ich inteligentné a zaujímavé otázky.

Beseda


Môžete robiť čokoľvek...
Z besedy s Michaelou Rosovou


    5. mája 2010 sa v Záhorskej galérii študenti II.C a II.B stretli s pozoruhodnou nádejnou senickou spisovateľkou žijúcou a študujúcou v Bristole - Michaelou Rosovou (1984). Miška, ktorá pomerne nedávno ešte zodierala gymnaziálne lavice, vydala svoj prvý román Hlava nehlava vo vydavateľstve KK Bagala. Reč bola nielen o jej knihe, písaní, literárnych súťažiach, ktoré vyhrala, ale aj o jej pohľade na Senicu, Bristol, na literatúru a celkovo na život.

Viac ...

Beseda s Michaelou Rosovou


História večne živá, alebo ako spropagovať ozbrojené sily SR

    V stredu 5. mája sa žiaci všetkých tretích ročníkov Senického gymnázia zúčastnili na výchovnom programe s názvom História večne živá. Podujatie sa konalo v Kultúrnom dome Senica a okrem našej sa tu zišli i ostatné senické školy. Počas troch vyučovacích hodín nám členovia zložiek ozbrojených síl Slovenskej republiky prezentovali najskôr prierez históriou 2. svetovej vojny, interaktívnou formou otázok, ktoré sme mohli klásť a za ktoré bola odmena v podobe pohára s logom ozbrojených síl SR, sme boli zapojení aj my. V ďalšej časti nám bolo prezentované video z misie slovenských vojakov v Afganistane, po ktorom nasledovala opäť voľná diskusia. V závere na nás apelovali, aby sme sa nebáli vstupu do armády, čím elegantne zavŕšili pointu celej prednášky a síce propagáciu ozbrojených síl.

Mária Bederková, III.BHollého pamätník

    29. apríla 2010 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hollého pamätník. Našu školu reprezentoval Adam Pavlovčin zo IV.O, ktorý sa umiestnil na prvom mieste s postupom na celoslovenskú nesúťažnú prehliadku v prednese poézie a prózy najlepších recitátorov - Hviezdoslavov Kubín. Darilo sa aj Eliške Gáfrikovej z V.O, ktorá získala krásne druhé miesto. Srdečne blahoželáme!

Mgr. Miroslava MedovičováGymnázium L.Novomeského
- víťaz IV.župnej olympiády stredoškolskej mládeže vo volejbale


    V Trnave sa v dňoch 29.-30.apríla 2010 uskutočnila IV. župná olympiáda stredoškolskej mládeže. Vo volejbale našu školu, ale aj celý Senický okres úspešne reprezentovali dievčatá na fotografii - zľava dole: Monika Filípková, Lenka Štěpániková, Barbora Kubíčková,Silvia Reháková, hore: Mgr.Dagmar Blažeková, Romana Jakábová, Petra Gembešová, Lucia Pukančíková, Michaela Kubalaková.

Viac ...

Župná olympiáda 2010


Vzdelávanie inak
logo projekt

    Projekt Implementácia školského vzdelávacieho programu inovatívnymi vzdelávacími metódami a pomôckami v našom Gymnáziu Ladislava Novomeského Senica zaviedol do Viedne do technického múzea študentov
1. ročníka a V.O v utorok 20.4.2010, aby si doplnili a utvrdili svoje vedomosti z fyziky priamym kontaktom s rôznymi druhmi strojov, prístrojov a ďalších technických zariadení či modelov. So záujmom a nadšením si vyskúšali, ako fungujú fyzikálne javy, menia sa fyzikálne veličiny, ako rôzne stroje a prístroje slúžia človeku, uľahčujú mu život i ako ochraňujú jeho zdravie.
Podobné zážitky mali tiež študenti 2. ročníka a VI.O, ktorí sa tohoto vzdelávacieho projektu vo Viedni zúčastnili vo štvrtok 22.4.2010.
Viac ...
"Pani učiteľka, poďme sa hrať "

Exkurzia do technického múzea


Exkurzia do Viedne    WIEN,VIENNA,VIEDEŇ - hlavné mesto našich susedov, ktorého krásy obdivujú turisti z celého sveta. V piatok 16.apríla 2010 sa k nim pridali aj naši žiaci. Hoci na Slovensku nám počasie neprialo, Viedeň bola zaliata jarným slnkom a bez kvapky dažďa.
Viac ...


Exkurzia do Viedne


Deň narcisov 2010


           V piatok 16. apríla 2010 sa uskutočnil 14. ročník Dňa narcisov, ktorý organizuje Liga proti rakovine SR. Gymnázium L. Novomeského v Senici bolo opäť aj v tomto roku jediným spoluorganizátorom tejto akcie v Senici.

Na akcii sa podieľalo 106 dobrovoľníkov z našej školy.
Vyzbierali sme 9 391, 62 € / 282 931,94 Sk/

Viac ...

Deň narcisov


18. ročník Goetheho pamätníka

        Dňa 8.4. 2010 sa vybraní žiaci z II.O triedy zúčastnili 18. ročníka Goetheho pamätníka -okresnej súťaže pre deti v interpretácii nemeckého jazyka. Súťaž sa konala v CVC Senica. V kategórii poézia obsadila Dominika Mihálová 2. miesto a v kategórii hudobný prejav obsadil kolektív dievčat- Kristína Bašnárová, Jana Maťťová, Milada Mikulová, Anna Surová 3. miesto. Súťaž nie je postupová, ide v nej len o motiváciu žiakov a výmenu skúseností medzi pedagógmi.

Goetheho pamätníkGoetheho pamätník


Filip Nosko opäť boduje!

        8.4.2010 sa Filip Nosko zo IV.O zúčastnil celoštátneho kola olympiády v anglickom jazyku, kde skončil na peknom 5. mieste.
Gratulujeme!


Tlačová konferencia
Logo projekt

        V utorok 30. marca 2010 sa konala prvá tlačová konferencia k nášmu projektu Implementácia školského vzdelávacieho programu s inovovanými vzdelávacími metódami a pomôckami. (informácie o projekte na http://vzdelavanie.sengym.sk)
Tlačovej konferencie sa zúčastnili zástupcovia regionálnych médií TV SEN, Záhorák a Naša Senica. Projekt na úvod predstavil riaditeľ školy Mgr. Pavel Otépka. Na otázky novinárov odpovedali tiež členovia projektového tímu Mgr. Zlata Hečková (projektový manažér), Ing. Martin Lidaj (SERRA) a Ing. Roman Krištofík (publicity manažér).

Viac ...

Tlačová konferencia


Na gymnáziu učili žiaci

    Dňa 25. marca 2010 sa na našej škole postavili za katedry študenti. Na tento deň študentská rada pri príležitosti Dňa učiteľov pripravila program s názvom „Dnes učíme my“ a počas piatich vyučovacích hodín svojich spolužiakov učili žiaci. Seriózne témy napr. globálne problémy sveta alebo prvá pomoc sa striedali so zábavnými kvízmi, súťažami či prezentáciami z rôznych oblastí a v niektorých triedach sa dokonca vyučoval tanec alebo bojové umenia! Najväčším ocenením pre všetkých, ktorí program v jednotlivých triedach pripravovali, sú určite spokojní žiaci, ktorí odchádzali s novými vedomosťami. A keďže reakcie na tento deň boli naozaj pozitívne, už dnes sa všetci tešia na budúci rok.

Viac ...

Dnes učíme my


Sme majstrom senického okresu vo volejbale

    24.marca 2010 sa v telocvični Gymnázia L.Novomeského stretli študentky stredných škôl z okresu Senica v boji o majstra senického okresu vo volejbale a zároveň o postup na 4.ročník župnej olympiády. Naše dievčatá v stretnutiach preukázali veľkú bojovnosť a snahu po víťazstve, ktorá bola nakoniec korunovaná zaslúženým víťazstvom v turnaji, keď porazili všetky svoje súperky: SOŠ 2:0, SSŠOP 2:0, OA 2:1. Reprezentovali nás: Lenka Štěpániková, Lucia Pukančíková, Barbora Kubíčková, Monika Filípková, Silvia Reháková, Romana Jakábová, Petra Gembešová a Lívia Romančíková. Prajeme našim dievčatám veľa úspechov na župnej olympiáde, ktorá sa uskutoční na konci apríla v Trnave.

Viac ...

Imatrikulácie 2010


Okresné majstrovstvá vo volejbale dievčat

    16.marca 2010 sme v telocvični nášho gymnázia odohrali okresné majstrovstvá vo volejbale dievčat nar. v r.1994 a ml. V silnej konkurencii 5 základných škôl z okresu naše dievčatá ani raz neprehrali a stali sa Majstrami okresu Senica. Postúpili do regionálneho kola, kde žiaľ v boji o postup na krajské majstrovstvá prehrali 1:2 so svojím súperom zo Skalice. Reprezentovali nás: Pavlína Hercogová, Erika Filková,Ema Kittová, Alexandra Vicenová, Veronika Bernáthová, Mária Kolényová, Monika Krutá, Patrícia Gembešová, Kristína Hílková a Katarína Radočáková.

Viac ...

Imatrikulácie 2010


Konečne imatrikulovaní

    25. februára 2010 sa naši prváci konečne stali plnohodnotnými členmi cechu študentského. Pôvodný tradičný novembrový termín sme museli zrušiť pre zvýšenú chorobnosť. Imatrikulujúci aj imatrikulovaní ponúkli v programe svojim pedagógom a spolužiakom dve hodiny študentského humoru a netradičný pohľad do sveta známych literárnych diel a ľudovej slovesnosti. Nechýbali ani pamätné listy pre prvákov a imatrikulačný akt sa nevyhol, prirodzene, ani novým pedagógom.

Fotogaléria ...

Imatrikulácie 2010


Olympiáda v nemeckom jazyku

    Dňa 21.1. 2010 sa konalo v Skalici okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnila žiačka VII.O Lýdia Rosová. Vo svojej kategórii obsadila 1. miesto a postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 11.2.2010 v Trnave. Tu skončila na 5. mieste. Gratulujeme k peknému výkonu a úspešnej reprezentácii našej školy.

Olympiáda Nj


    Workshop z Onkologickej výchovy

    V dňoch 5. – 7. 2. 2010 sa naši študenti Andrej Vyskoč a Marián Medlen, zúčastnili workshopu z Onkologickej výchovy v Poprade, ktorý organizovala Liga proti rakovine SR. Workshopu sa zúčastnilo 37 škôl z celej SR.

Účastníci si pripravili prezentácie na 4 témy:

  • Klasická a alternatívna liečba chorôb
  • Aký je Váš názor na doplnky výživy, vitamíny?
  • Čo je únava?
  • Špecifiká komunikácie s onkologickým pacientom

Viac ...

Workshop onkológia


    Projekt Cesty 2010-02-10

    Naša škola sa zapojila do spoločného projektu Cesty 2010 s partnerskou školou Gymnázium Velké Pavlovice, ktorý bude podporený finančne z prostriedkov európskej únie. Výtvarné diela vzniknú vo výtvarných dielňach –plenéroch, ktoré sa uskutočnia :
Pre starších žiakov ( V.O –VIII.O, I –IV ročník) od 31.5.2010 do 4.6.2010
Pre mladších žiakov ( I.O až IV.O ) od 4.6. 2010 do 7.6.2010 vo Velkých Pavloviciach.

Viac ... 


logo projektu


Imatrikulácie našich prvákov

    Blíži sa trochu oneskorený čas imatrikulácie našich prvákov. Veľa z vás už určite pozabudlo na túto tradíciu, keďže sme kvôli chrípke museli presunúť termín. Prváci však nebudú gymnazistami, kým my, tretiaci, nepovieme posledné slovo! My ho samozrejme povieme a to vo štvrtok, 25. februára, kedy sa budú vyučovať prvé štyri hodiny, po ktorých sa celá škola (s výnimkou maturantov – tí sa pôjdu domov učiť) presunie do kultúrneho domu. O 11:45 začíname! Bližšie informácie o organizácii tohto dňa sa včas dozviete.

S láskou, Vaši tretiaci


Valentín na gymnáziu

    Dňa 15.2.2010 počas prestávok „poštári“ z 2.C roznášali študentom valentínsku poštu. Boli to rôzne vyznania i poďakovania svojim spolužiakom ale i profesorom, ktoré odosielatelia počas predchádzajúceho týždňa vhodili do schránky pri vrátnici. Tí odvážnejší svoje pocity zverejnili na nástenke, ktorá bola určite najčítanejšou na celej škole:) Veríme, že sme obdarovaných potešili a na budúci rok bude odkazov ešte viac.


Valentínska oslava lásky

    Sviatok sv. Valentína sa slávi už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch sveta. Pre nás je to pomerne nový sviatok, ale k oslave zamilovaných sme sa radi pridali. Valentínsky panel sa zaplnil množstvom vyznaní, prianí a odkazov a tí menej odvážni využili schránku Valentínskej pošty. Kiežby čaro tohto sviatku úplne nevyprchalo a aspoň kúsok z jeho posolstva sa preniesol do každého dňa v roku.


Fotogaléria ...

Jazyková učebňa


Pokrok nezastavíš

    Doba napreduje. Moderné technológie už môžeme nájsť v takmer každom odvetví a školstvo takisto nie je výnimkou. V zdokonaľovaní a skvalitňovaní vyučovacieho procesu nechceme ani my zaostávať. Našou prioritou je zefektívnenie vyučovania cudzích jazykov. Preto vedenie školy vytvorilo novú jazykovú učebňu vybavenú didaktickou technikou, ktorú zakúpilo z prostriedkov rodičovského združenia vo výške 10 000 eur, a zároveň nainštalovalo nový softvér pre všetky cudzie jazyky.


Viac ...

Jazyková učebňa


Úspešní španielčinári

    V stredu, 3.2.2010, sa v Seredi konalo krajské kolo olympiády španielskeho jazyka. V A -kategórii sa ho zúčastnili aj dvaja naši študenti z 2.A – Marianna Filípková a Zdenko Lenghardt – ktorí zaznamenali pekný úspech. Zdenko Lenghardt sa umiestnil na 2. mieste a Marianna Filípková si svojím víťazstvom zabezpečila postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 30.3. v Bratislave. Obom súťažiacim k peknému výkonu gratulujeme a Marianne želáme vo finále veľa šťastia.

Olympiáda Šj


Úspech Filipa Noska v Trnave

    Dňa 2.2.2010 sme sa zúčastnili na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku so žiakmi Filipom Noskom (IV.O), Dominikou Vacovou (III.A) a Katarínou Radočákovou (II.O). Najväčší úspech dosiahol Filip zo IV.O, ktorý vo svojej kategórii zvíťazil a tým postúpil do celoslovenského kola. Gratulujeme a držíme mu palce.

Olympiáda Aj


Beseda s ministrom obrany Slovenskej republiky

    V piatok 22. januára 2010 sa študenti IV.C senického gymnázia spolu so študentami štvrtých ročníkov zo SSŠP v Senici zúčastnili besedy s ministrom obrany SR Jaroslavom Baškom.
    Témou stretnutia študentov s ministrom bola profesionálna armáda a mierové misie slovenských vojakov v zahraničí.


Viac ...

Beseda s MO SR

   

Stužkové sú už za nami ...

stužkové slávnosti stužkové slávnosti
Turnaj "O pohár riaditeľa Gymnázia Ladislava Novomeského Senica"

    V utorok 22.12.2009, posledný deň pred vianočnými prázdninami sa na našej škole uskutočnil Vianočný medzitriedny turnaj v mixvolejbale. Hoci už takmer tradičný volejbalový turnaj zmiešaných družstiev v tomto roku začal novú tradíciu ako turnaj "O pohár riaditeľa Gymnázia L.Novomeského Senica". Do turnaja sa prihlásilo 16 tried /cca 150 žiakov/, ktoré súperili v štvorčlenných skupinách o postup do záverečných bojov. Z putovnej trofeje sa nakoniec tešili žiaci III.C, ktorí tentokrát vo finále porazili "stabilných" víťazov zo VII.O. Tretie miesto obsadili študenti IV.B. Turnaj prebiehal v príjemnej predvianočnej atmosfére v duchu fair-play a víťazmi sa nakoniec stali všetci, ktorí sa ho zúčastnili.


Fotogaléria turnaja ...

SenicaPOHÁR ZOSTÁVA DOMA

   

     17. decembra 2009 sa na pôde Gymnázia Ladislava Novomeského uskutočnil volejbalový turnaj pedagógov senických stredných škôl o pohár primátora mesta Senica.

    Turnaja sa zúčastnili 3 senické školy. Okrem domácich družstvo SOŠ Senica, SSŠP Senica a hostia z družobného Gymnázia Velké Pavlovice. Putovný pohár aj pohár pre tohtoročného víťaza do turnaja venoval primátor mesta RNDr. Ľubomír Parízek a turnaj prišiel osobne aj so zástupcom primátora Mgr. Petrom Huttom otvoriť.

      Po niekoľkohodinovom zápolení sa víťazom turnaja stalo družstvo domácich pedagógov, na 2 . mieste sa umiestnili hostia z Velkých Pavlovíc, 3. miesto obsadili učitelia SOŠ Senica. Dôležité však nie je umiestnenie, ale dobrá nálada a príležitosť stretnúť sa aj inak ako v pracovnom prostredí.

            Dovidenia o rok, športu zdar! ...


Fotogaléria turnaja ...

SenicaŠtudentská kvapka krvi

    V pondelok 14.decembra 2009 študentská rada Gymnázia Ladislava Novomeského Senica zorganizovala v spolupráci s organizáciou Červeného kríža Študentskú kvapku krvi. Vzácnu tekutinu odovzdalo 13 študentov 4. ročníka: Dadová, Havlová, Holič, Hollý, Jankovýchová, Jakabová, Nečas, Rojkovič, Rudňanská, Speváková, Šišolák, Trubanová, Zajíčková a 1 pedagóg.

Všetkým dobrovoľným darcom ďakujeme.

odber krvi


 Stretnutie senických a veľkopavlovických študentov


    Po októbrovom družobnom stretnutí študentov našich škôl vo Velkých Pavloviciach sa v utorok 1. decembra 2009 uskutočnila podobná akcia na pôde nášho mesta. Na mestskom úrade privítal zúčastnených primátor Senice RNDr. Ľubomír Parízek.

   Naše tretiačky Simona Ravaszová a Dominika Vacová predstavili našim moravským priateľom históriu mesta, Jana Faboková a Zuzana Kádeková sa vo svojej prezentácii zamerali na našu školu a študentský život. Po prehliadke pamätnej izby na mestskom úrade nasledoval presun do Sobotišťa, kde nás privítala starostka obce Ing. Dana Černeková a študenti si pozreli múzeum a dokumentárny film o tradíciách družstevníctva. Počasie nám nebolo priaznivo naklonené a tak astronomická prezentácia Juraja Knapca nemohla byť doplnená o „živé“ pozorovanie Slnka v sobotištskej hvezdárni. Po obede na Salaši Sobotišťan sa celá výprava presunula naspäť do Senice. Po odohratí volejbalového zápasu s naším družstvom si ešte moravskí kolegovia prezreli priestory nášho gymnázia a po 15.00 hod. sa s nami rozlúčili. Napriek upršanému počasiu bolo stretnutie príjemné a tak veríme, že podobné podujatia sa budú konať i v budúcnosti.    
Viac ...

Senica návšteva Veľkopavlovičanov
Oslavy k 105. výročiu narodenia L. Novomeského


    26. novembra 2009 sa konali v Senici oslavy k 105. výročiu narodenia básnika, spisovateľa, politika, novinára Ladislava Novomeského. Gymnázium Ladislava Novomeského pravdaže na týchto oslavách nechýbalo. Naši študenti z III.B a VII.O sa zúčastnili doobedňajšieho spomienkového seminára v MsKS a prispeli doň aj recitačným vystúpením. Študent IV.C Andrej Drinka recitoval aj pri soche básnika v poobedňajších hodinách a v galérii na spomienkovej slávnosti vystúpili študenti maturitného ročníka s literárno-hudobným pásmom o živote Laca Novomeského.
    Viac ...

Oslava L. NovomeskýOcenenie našich študentov

    Žiaci z II.A Filip Grék, Filip Jurovatý a Hana Šteffeková sa úspešne zapojili do súťaže organizovanej Trnavským samosprávnym krajom "Kraj, ktorý je mojím domovom". V súťaži sa preverovali vedomosti z oblasti kultúry, športu, osobností Trnavského kraja s využitím internetu. Po postupe z okresného kola skončili v krajskom kole na peknom 2. mieste. Dňa 19.11.2009 boli žiaci ocenení pri príležitosti Dňa študentstva v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave. Ocenení žiaci si prevzali pamätné listy a finančnú odmenu.Beseda s podpredsedom vlády Dušanom Čaplovičom
    Študenti štvrtého ročníka sa zúčastnili besedy s podpredsedom vlády Dušanom Čaplovičom.
Viac ...Študentská výmena
Od 10.10.2009 do 17. 10.2009 sa už po piaty raz konala študentská výmena s partnerskou školou Rozenberg S.O. z belgického mesta Mol.
Viac ...