Archív aktualít - školský rok 2011/2012

 


Koncoročný olympijský volejbalový medzitriedny volejbalový turnaj

            

         28.6. sa uskutočnil koncoročný, tentoraz olympijský volejbalový medzitriedny turnaj zmiešaných družstiev, ktorého sa zúčastnilo 12 tried. Víťazom sa stala trieda III.C v zložení Monika Filípková, Lujza Vargová, Monika Krahulcová, Lukáš Mrázek, Ján Mášik, Martin Tomovič, Miroslav Zríni. 2. miesto obsadil kolektív triedy I.B, 3.miesto získali študenti zo sexty. Nepopulárne 4. miesto patrí II.A. Dôležité ale je, že sme sa všetci zabavili a pohybom strávili pekný "posledný" deň v škole.  

Mgr. Dagmar Blažeková

Volejbalový turnaj


Gymnazisti na 3.študentskej konferencii v Senici 5. júna 2012

       

      Naši gymnazisti sa zúčastňujú i študentských konferencií v meste Senica, kde môžu prezentovať svoju odbornú činnosť. V tejto činnosti ich viedla RNDr. Mária Holická. 

Reprezentovali nás: 

1. Viktor Bíly - s prácou – Historický vývoj cechov, remesiel a manufaktúr na území Holíčsko - Šaštínskeho panstva a jeho okolia 

2. Denisa Kudláčová, Kvetoslava Mravcová, Ema Ožvoldíková - s projektom – Prečo sa ne/fajčí na našej škole 

3. Lenka Adamíčková, Veronika Koporcová, Monika Chvaštulová – s výskumným projektom – Analýza stavu životného prostredia v okolí Senice 

4. René Valúšek – s výskumným projektom - Vplyv vybraných faktorov z prostredia na človeka a okolitú prírodu.

  RNDr. Mária Holická


Plenér 2012 - Projekt cesty 2010-02-10

        Naša škola sa v roku 2010 zapojila do spoločného projektu Cesty 2010 s partnerskou školou Gymnázium Velké Pavlovice, ktorý bol podporený finančne z prostriedkov európskej únie. 

       Projekt si kladie za cieľ prehĺbenie kontaktov medzi školami, výmenu skúseností pedagógov aj študentov, očami výtvarníkov spoznávať okolie spolupracujúcich regiónov, uskutočnením putovných výstav oboznámiť širšiu verejnosť s výsledkami svojej práce, odbúravať bariéry a predsudky, hľadať spoločné a odlišné znaky pre obidve kultúry. 

        V rámci udržateľnosti projektu sme aj tohto roku zorganizovali spoločnú výtvarnú dielňu –plenér2012, ktorý sa uskutočnil od 1.6.2012 do 3.6.2012 na chate OZ Gymnázia L.N. v Senici v Plaveckom Mikuláši.

Viac ...

PaedDr. Anna Jankovýchová

Postreh študenta 

       Jedným z mojich najobľúbenejších spôsobov relaxu je rozhodne maľba a kresba áut. Tento víkend tomu však bolo, z pohnútok p.prof. Jankovýchovej z nášho gymnázia a p.prof. Šmídovej z gymnázia velkopavlovického, úplne inak. Musel som sa zmieriť s tým, že objektom mojich estetických záujmov nebudú úchvatné krivky Porsche 911, ale naopak krivky stvorené tisícročnicami geologického vrásnenia v tu Karpatoch, v malebnom okolí Plaveckého Mikuláša. 

         Čo teda na našu dvanásťčlennú, prevažne českú a až na mňa čisto ženskú osádku žltého mikrobusu čakalo pri vylodení? Veľa, veľa akvarelu, papieru, štetcov, alergénov, kliešťov a inej hávedi, ale zároveň aj trochu toho nadšenia z toho, že je víkend a navyše je vždy výhodnejšie sa v pondelok vyhovoriť pri skúšaní, než z fleku dostať za 5.  

Viac ...

František Pisarovič 

-PiF-


logo projektu

Plenér 2012

Plenér 2012

Plenér 2012

Plenér 2012


Dejepisná exkurzia II.- Spoznávanie histórie južnej Moravy

        Dňa 6. 6. 2012 sa študenti II. B triedy zúčastnili dejepisnej exkurzie na južnú Moravu. 

   Prvá zastávka bola v obci Modrá, kde sme navštívili archeoskanzen-repliku veľkomoravského opevneného sídliska z 9. storočia, ktorý nám priblížil, ako žili naši predkovia v čase Veľkej Moravy.

    Druhá zastávka bola vo Velehrade pred velehradským kláštorom, ktorého súčasťou je Bazilika Nanebovzatia Panny Márie a svätého Cyrila a Metoda. Velehrad najvýznamnejšie pútnicke miesto v Českej republike a už teraz sa pripravuje na oslavy v r. 2013, kedy si pripomenieme 1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. 

   Ako posledný sme navštívili zámok a zámocký park Buchlovice, ktorý patrí k najkrajším barokovým šľachtickým sídlam v Čechách. Po parku sa voľne prechádzajú pávy, páva mal vo svojom erbe rod Petřvaldů, ktorému patril zámok do roku 1800.

Fotogaléria ...

Mgr. Anna Zburinová


Projekt

Dejepisná exkurzia

Dejepisná exkurzia


"Klokan bez hraníc"

            

         Keď sa v roku 1994 uskutočnil 1. ročník medzinárodnej súťaže Matematický klokan, zúčastnilo sa na ňom „iba“ pol milióna žiakov z 8 krajín. V tomto roku bolo súťažiacich viac ako 6 miliónov zo 46 krajín Európy, Ázie i Ameriky. Sme hrdí, že k tomuto číslu prispieva aj naša škola. V tomto ročníku sa medzi 20% najlepších riešiteľov zaradilo 9 našich žiakov a Matúš Pös zo sexty získal titul šampióna školy. Matematický klokan je dôkazom toho, že matematika nemusí byť vždy iba nezáživný predmet, ale naopak, môže byť zdrojom zábavy a v prípade úspechu i radosti. 

Mgr. Zuzana Hercogová

Klokan bez hraníc


Exkurzia do Ledníc - 15. mája 2012

            

         15. mája 2012 sa štyridsať tretiakov a septimánov - seminaristov z biológie vybralo do Ledníc na biologickú exkurziu. Program exkurzie bol nasledovný: prehliadka skleníka, pozorovanie ornitofauny v parku, plavba loďkou.  

Fotogaléria ...

Fotografie: Mgr. Roman Ravas

Astronómia


Deň a noc s astronómiou II.

    Hoci sequely mnohých „kasových trhákov“ patria často k filmovým prepadákom, určite to neplatí o astronomickej akcii, ktorej sa zúčastnili naši kolegovia z Velkých Pavlovíc. Piatok 27. apríla sa ukázal ako správna voľba, počasie bolo mimoriadne prajné a tak hneď po príchode výpravy sa mohlo začať s pozorovaním. V kupole hvezdárničky v Sobotišti sme namierili ďalekohľad na Slnko a projekciou na papier sme sledovali slnečné škvrny a fakulové polia. Na dvore pred budovou sme rozložili chromosférický teleskop Coronado, ktorý nám ukázal aktivitu vo vyššej vrstve atmosféry Slnka. 

    Po prvej etape pozorovania bol čas na vychádzku po náučnom chodníku odhaľujúcom bohatú históriu Sobotišťa.     Viac ...

RNDr. Svetozár Štefeček 

Fotografie: Ing. Marie Šmídová


Projekt

Astronómia


Župná olympiáda v Trnave
 1. miesto vo volejbale a 2. miesto vo florbale

        26. - 27.4.2012 sme sa s našími úspešnými reprezentantami vo volejbale dievčat a florbale chlapcov zúčastnili na župnej olympiáde v Trnave. Obe družstvá výborne bojovali a vyhrali pre školu dva ďaľšie krásne poháre za 1. miesto vo volejbale a 2. miesto vo florbale. Gratulujeme. Katka Suchánová dostala cenu pre najlepšiu smečiarku turnaja. 

      Reprezentovali nás: 

  • volejbal - Barbora Kubíčková, Monika Filípková, Pavlína Hercogová, Simona Mikulíčková, Erika Trizuliaková, Katarína Suchánová, Klára Kollárová, Veronika Bernáthová, Monika Krutá, /Bl/ 
  • florbal - Filip Pajpach, Denis Oravec, Ondrej Šlahor, René Slezák, Laco Klíma, Šimon Szalva, Matúš Mareček, Matúš Hladík, Patrik Krásny, /Ma/         

Mgr. Dagmar Blažeková
Župná olympiáda 2012
Fotogaléria ...

Lenka Adamíčková z Kvinty - víťazka celoštátneho kola olympiády v španielskom jazyku pre rok 2012

        Dňa 30. apríla 2012 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku. Naša študentka Lenka Adamíčková z Kvinty zastupovala našu školu v kategórii A a zvíťazila! Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v Primaciálnom paláci v Bratislave. Lenka si okrem zlatej medaily, diplomu a cien za 1. miesto priniesla aj krásny zážitok a nové skúsenosti. Lenke srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa ďalších úspechov.         

Mgr. Miriam Suchovská
Víťazka celoštátneho kola

Dnes učíme my

        Dňa 4.4.2012 si opäť naši žiaci vyskúšali miesta za katedrami a učili svojich spolužiakov ako sa ubrániť, hrali Fresbee, dozvedeli sa o krásach Japonska, čare fotografovania a hviezd a veľa ďalších zaujímavostí a hier. Sme radi, že túto príležitosť tento školský rok využili všetky triedy a touto cestou by sme im chceli poďakovať za ich úsilie a náučný program.           

Mgr. Lucia Jurigová

Dnes učímy my 2012

Fotogaléria ...


GOETHEHO PAMÄTNÍK

        Centrum voľného času Stonožka v Senici zorganizovalo 3. apríla 2012 20. ročník súťaže pre deti v interpretácii NEMECKÉHO JAZYKA- GOETHEHO PAMÄTNÍK. Súťažilo sa v 5 kategóriách- poézia, próza, dramatizácia, hudobný prejav a vlastná tvorba. Našu školu reprezentovali Jana Mattová /Kv/- v kategórii próza obsadila 2. miesto a Tatiana Španková /Kv/- v kategórii poézia sa umiestnila tiež na 2. mieste.           

Mgr. Anna Zburínová

Goetheho pamätník


Krajské kolo Hurbanovho pamätníka

                     

         V piatok 30.3.2012 v krajskom kole Hurbanovho pamätníka obsadila 1.miesto v kategórii próza Sabína Phanová zo Sexty a 3. miesto v rovnakej kategórii Eliška Gáfriková zo Septimy. Sabína Phanová zároveň postupuje na súťažnú prehliadku najlepších recitátorov na Slovensku - Hviezdoslavov Kubín. Obidvom dievčatám srdečne blahoželáme ku krásnym výsledkom!

 Mgr. Miroslava MedovičováHurbanov pamätník

                    

         V okresnom kole Hurbanovho pamätníka 20.marca 2012 našu školu reprezentovali Sabína Phanová (Sexta) - 1.miesto a Mária Kolényová (Sexta) - 2.miesto

         Sabína Phanová postúpila do krajského kola.
Blahoželáme!

 Mgr. Miroslava Medovičová

Hurbanov pamätníkKrajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

                    

          19. marca 2012 sa v Trnave konalo krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. V kategórii 1B obsadila Kristína Hílková 3. miesto, v kategórii 2A súťažila Rebeka Michalicová /4. miesto/ a v kategórii 2B získala Ivana Tomešová 3. miesto.

Blahoželáme.

 PhDr. Margita HološkováBlahoželáme oceneným športovcom!

        Dňa 27. februára 2012 sa v kinosále Domu kultúry v Senici uskutočnilo slávnostné vyhlásenie ankety Športovec roka 2011. Športovci boli rozdelení do kategórií žiaci, dorastenci, dospelí a tréneri. Medzi ocenenými mali svoje zastúpenie aj študenti a pani profesorka našej školy, ktorí prevzali ocenenie a gratuláciu od primátora mesta RNDr. Ľubomíra Parízka.   
           Srdečne blahoželáme!

Ocenení v jednotlivých kategóriách Športovec roka 2011 ...

Športovec roka 2011

Fotogaléria ...


Školský majster okresu vo volejbale základných škôl

        29.2.2012 sa v našej telocvični stretlo 5 dievčenských volejbalových družstiev vo vzájomných zápasoch o školského majstra okresu vo volejbale základných škôl. Víťazom turnaja sa stali naše domáce dievčatá v zložení: Bernáthová, Gembešová, Vícenová, Rehušová, Hílková, Chropovská, Radočáková, Sakmárová a Hečková, ktoré zároveň postupujú do regionálneho kola. 

Celkové poradie: 

  1. Gymnázium L.Novomeského Senica
  2. IV. ZŠ Senica 
  3. III. ZŠ Senica 
  4. ZŠ Sekule 
  5. ZŠ Kúty  
 Mgr. Dagmar Blažeková

Volejbal


Darcovia krvi opäť v akcii

        Už po druhýkrát sme sa v tomto školskom roku zúčastnili dobrovoľného darovania krvi, tentoraz v rámci 17. ročníka kampane Valentínska kvapka krvi. Táto náborová kampaň je druhou najväčšou kampaňou, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž (SČK) v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a hematologicko- transfuziologickými oddeleniami nemocníc (HTO).
      Dňa 15.2.2012 darovali krv Simon Šiška, Patrik Martiš, Tadeáš Hyža, Patrik Polák a Barbora Tóthová a pán profesor Madunický.
         Ostatní záujemcovia o darovanie, ktorí sa nemohli zúčastniť zo zdravotných dôvodov, majú možnosť do 9. marca, ktorý je posledným dňom tohtoročnej kampane.
        
Štatistiky úspešnosti kampane z predchádzajúcich rokov:

Rok Počet darcov Počet prvodarcov
2011 25 019 5 075
2010 20 079 5 123
2009 17 949 4 406

Daruj krv


Naši športovci opäť úspešní!

  15.2.2012 v domácej telocvični odohrali naše dievčatá okresné kolo vo volejbale SŠ. V konkurencii všetkých 4 Senických SŠ nenašli premožiteľa, obsadili prvé miesto a postúpili na župnú olympiádu do Trnavy. Budeme im držať palce. Reprezentovali: Barbora Kubíčková, Monika Filípková, Silvia Reháková, Pavlína Hercogová, Simona Mikulíčková, Erika Trizuliaková, Katarína Suchánová, Klára Kollárová, Monika Krutá a Mária Kolényová.

Fotogaléria ...

Mgr. Dagmar Blažeková

Volejbalový turnaj SŠ


Európsky týždeň IT zručností (eSkills week 2012)

    V období od 15. februára do 15. marca 2012 sa koná kampaň Európskej komisie na Slovensku pod názvom Európsky týždeň IT zručností (eSkills week 2010). V rámci tejto kampane prebieha celoslovenská aktivita – testovanie digitálnych zručností s názvom IT FITNESS Test. Práve tu máte možnosť zapojiť sa a overiť si tak úroveň svojich digitálnych zručností. Zapojení jednotlivci môžu vyhrať hodnotné ceny .

Skills weekOlympiáda v španielskom jazyku

      Dňa 9. februára sa v Seredi konalo krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku. V A kategórii vyhrala naša študentka z Kvinty – Lenka Adamíčková. Svojím víťazstvom si zabezpečila postup do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať začiatkom apríla v Bratislave. K dosiahnutému úspechu jej gratulujeme a vo finále želáme veľa šťastia!

Mgr. Erika Farkašová

Olympiáda v španielskom jazyku

Naši športovci opäť úspešní!

   8.2.2012 sme sa po dlhšej prestávke zúčastnili okresného kola v hádzanej dievčat SŠ. Naše mladé družstvo, zložené prevažne zo študentiek prvých ročníkov podalo veľmi sympatický, bojovný výkon a hoci obsadilo až tretie miesto, je prísľubom dobrých výkonov do budúcnosti. Treba len vydržať v tréningu a na budúci rok zabojovať o lepšie umiestnenie. Družstvo viedla prof. Blažeková. Hrali: Anna Reptová, Radka Reháková, Simona Baumgartnerová, Denisa Kudláčová, Klaudia Kotvanová, Kvetka Mravcová, Erika Trizuliaková, Ema Ožvoldíková, Natália Madunická, Simona Mikulíčková

Mgr. Dagmar Blažeková

Logo hádzanej


Valentínska pošta

       

       Milí študenti,
     je to zasa tu. 14. februára máme Valentína. Stalo sa už tradíciou, že na našom gymnáziu funguje takzvaná „Valentínska pošta“. Ani tohto roku to nebude inak. Ak sa chcete vyznať svojej láske, alebo jednoducho urobiť radosť spolužiakovi alebo profesorovi, máte na to najlepšiu príležitosť. Oproti hlavnému vchodu, pri schodoch bude umiestnená zapečatená schránka, do ktorej môžete vhadzovať svoje odkazy. Prosím, svoju poštu označte celým menom adresáta a triedou do ktorej chodí. Nad schránkou bude umiestnená Valentínska nástenka, na ktorú môžete napísať svoje odkazy verejne. Poštu môžete vhadzovať do schránky do 14:30 hod., 13. februára.  

14. februára počas prvej hodiny bude pošta zaručene doručená.

Dúfame, že odkazov bude mnoho a prinesú veľa radosti.

  Veronika Kuzlbauerová, II.A

Valentín 2011 ...


Valentínska pošta

Olympiáda ľudských práv

       7. februára 2012 sa na trnavskom Gymnáziu Angely Merici uskutočnilo krajské kolo 14. ročníka Olympiády ľudských práv. Našu školu v ňom reprezentoval Filip Jurovatý zo IV.A. Vďaka veľmi úspešnému absolvovaniu vedomostného testu a ústnej časti bol spolu so siedmimi ďalšími študentmi vybraný porotou, aby sa so svojimi vedomosťami a schopnosťami prezentoval na celoslovenskom kole tejto olympiády. To sa bude konať 21.-23. marca v Liptovskom Jáne.

Filipovi blahoželáme a prajeme úspech v celoštátnom kole!

  Mgr. Lenka Krištofíková

Viac ...


Olympiáda ľudských práv

Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

       Septimánka Eliška Gáfriková sa umiestnila na 2.mieste v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa konalo vo štvrtok 2.2.2012 v Seredi. K dosiahnutému úspechu jej srdečne blahoželáme!

Mgr. Miroslava MedovičováOkresné kolá olympiád v cudzích jazykoch

       Dňa 17. 1. 2012 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v kategóriách najmladších žiakov. Našu školu reprezentovali Jakub Gašparín z prímy a Richard Mička z kvarty.
        Na druhý deň súťažili starší študenti. Všetci traja reprezentanti našej školy - Filip Nosko (sexta), Filip Petrovič (septima) a Magdaléna Marčišová (septima) vo svojich kategóriách zvíťazili a postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári.
       Poslednou súťažiacou bola Martina Janáková (3.A), ktorá 19.1.2012 súťažila v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku. Víťazstvom vo svojej kategórii si zabezpečila účasť v krajskom kole. 

       Všetkým víťazom blahoželáme a ostatným ďakujeme za reprezentáciu školy.

Mgr. Miroslava GergelováŠiesty ročník celoškolskej súťaže SUDOKU

      Prvý deň po zimných prázdninách, 9. januára 2012, sa počas tretej vyučovacej hodiny v priestoroch jedálne sústredilo 52 súťažiacich žiakov našej školy, aby si zmerali svoje schopnosti v riešení SUDOKU, známeho hlavolamu japonského pôvodu. Každý žiak mal za úlohu v čo najkratšom čase vyriešiť dva hlavolamy strednej úrovne. Atmosféra bola bojovná a nejednému z nich chýbalo len pár minút do ukončenia hlavolamu.

     

Najrýchlejší riešitelia:

P.č.

Meno a priezvisko

Trieda

Čas riešenia

1.

Ivana Laschová

tretia B

9 min.

2.

Peter Valášek

štvrtá C

13 min.

3.

Natália Skuráková

druhá B

14 min.

4.

Pavlína Hercogová

septima

16 min.

5.

Ondrej Šlahor

tretia B

18 min.

6.

Denisa Kudláčová

prvá A

19 min.

RNDr. Eva Millová

SudokuSudoku

Celoslovenské kolo literárnej súťaže Škultétyho rečňovanky

       V celoslovenskom kole literárnej súťaže Škultétyho rečňovanky obsadila žiačka II. C triedy, Antónia Grebeníčková, 3. miesto v kategórii próza

          Blahoželáme.

PhDr. Margita HološkováBrnenská logická hra  - matematická súťaž      

Brloh  http://brloh.math.muni.cz/

Do tejto zábavnej internetovej súťaže podporovanej Prírodovedeckou fakultou Masarykovej univerzity v Brne a jej Ústavom matematiky a štatistiky pre základné školy a nižšie ročníky gymnázií sa zaregistrovalo 391 tímov z Čiech a Slovenska. Má tri kolá a z našej školy súťažili tri tímy:

 

„Phantom's delicious Muchentuchen“

 Richard Mička, Jakub Robota, Dávid Gál, Patrik Masaryk

 

„Senické Pumy

Michaela Planková, Katarína Radočáková, Katarína Petrášová, Kristína Hílková

 

„Happy Four Friends“

Erik Čepka, Andrej Gáfrik, Tomáš Mrkva, Martin Očko

 RNDr. Eva Millová

Brloh - matematická súťaž

Vianočný šachový turnaj

      21. decembra 2011 sa uskutočnil šachový turnaj pre študentov našej školy. Zúčastnilo sa ho 12 žiakov. Turnaj mal vysokú úroveň, veď medzi hráčmi boli aj najlepší dvaja z krajských majstrovstiev. A práve Martin Pagerka z 2. C a Tibor Čajka z Oktávy sa dostali do finále, v ktorom odohrali niekoľko veľmi pekných zápasov. Nakoniec zvíťazil M. Pagerka 3:2, ale obaja si zaslúžia pochvalu za predvedené výkony. Na 3. mieste sa umiestnila Monika Nemečkayová zo 4. C, jediné dievča na turnaji.

Mgr. Ľubomír Staňo
Vianočné športové turnaje


Vianočné športové turnaje

        21. decembra 2011 sa uskutočnil 3.ročník medzitriedneho Vianočného turnaja o pohár riaditeľa Gymnázia vo volejbale zmiešaných družstiev. Turnaja sa zúčastnilo 17 družstiev, cca 140 študentov. Po kvalitných a bojovných výkonoch sa držiteľom pohára pre školský rok 2011/12 stal kolektív IV.B v zložení Krajčiová, Mikulíčková, Flámik, Madunický, Macháček, Ondruš, Pecha, Ravas. Druhé miesto obsadila III.C, tretie III.B. Uznanie patrí aj najmladším účastníkom z kvarty, ktorí síce všetky zápasy prehrali, ale boli svojím starším spolužiakom dôstojným súperom.

Fotogaléria ...

        22. decembra pokračovali vianočné turnaje futsalom pre žiakov primy až kvarty, v ktorom zvíťazili mladí futbalisti zo sekundy v zložení Gáfrik, Mášik, Perička, Čepka, Filo, Drinka, Očko.

Fotogaléria ...

      

       Poobede 22. decembra 2011 patrila telocvičňa našim pedagógom, ktorí sa stretli na treťom ročníku Vianočného volejbalového turnaja o pohár primátora mesta Senica. Naši reprezentanti nesklamali a získali putovný pohár už po tretíkrát, čím sa stali jeho stálym držiteľom. Poďakovanie patrí všetkým účastníkom, ktorí sa postarali o skvelú atmosféru počas celého turnaja, ako aj našim súperom z Velkých Pavlovíc, SOŠ a SSOŠP Senica. O víťazstvo sa zaslúžili profesori: Bíly, Blažeková, Gergelová, Chlupík, Jurigová, Krištofíková, Madunický, Ravas a Spiššák.

Mgr. Dagmar Blažeková

Vianočné športové súťaže
Vianočné športové turnaje

Vianočné športové turnaje


Zachráňme sochy

        Mesto Senica vyhlásilo verejnú zbierku za účelom záchrany a reštaurovania sôch Panny Márie Immaculaty, sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Floriána nachádzajúcich sa pred kostolom Naštívenia Panny Márie v Senici. Akciu mala organizačne na starosti pani JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ Senica. Zbierku vykonávalo 30 našich gymnazistov, dňa 11. 11. 2011

 Zoznam aktivistov (pdf)

RNDr. Mária Holická


Zapojili sme sa do internetových matematických súťaží

      Dňa 19. októbra 2011 sa dva tímy našej školy zúčastnili tretieho ročníka matematickej súťaže Mathrace organizovanej Ústavom matematiky a štatistiky pre študentov stredných škôl. Do tejto súťaže sa zapojilo 76 tímov z Čiech a Slovenska.
      Dobre si počínali a do ďalšieho ročníka sa teší tím 3.C triedy Martin Tomovič, Monika Filípková, Jana Benková, Miroslav Zríni.


     Do štvrtého ročníka internetovej matematickej olympiády, ktorú organizoval Ústav matematiky FSI VUT v Brne sa zaregistrovalo 168 tímov českých a slovenských študentov stredných škôl. Riešili 10 príkladov počas 120 minút. Z našej školy súťažili tri sedemčlenné tímy z tried II.A (Ľubica Kukurová, Ondrej Hadidom, Kristína Janšáková, Lucia Michalicová, Rebeka Michalicová, Simona Mikulíčková, Klaudia Vachová), z III.C (Jana Benková, Monika Filípková, Pavol Fuksa, Lukáš Mrázek, Nikola Štepanovská, Martin Tomovič, Miroslav Zríni) a zo septimy (Filip Petrovič, Filip Havel, Jakub Hladík, Eva Millová, Lucia Poláková, Matej Surový, Daniel Tököly).

Internetová matematická olympiáda diplom                      Internetová matematická olympiáda diplom                        Internetová matematická olympiáda diplom

Viac informácií o týchto súťažiach získate na stránke matematiky našej školy a na stránkach
http://brkos.math.muni.cz/mathrace/index.php

http://matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx

RNDr. Eva Millová


Predseda Trnavského samosprávneho kraja ocenil našu školu v súťaži Škola roka

Diplom Škola roka


Naši štvrtáci

        Ako je už každý rok zvykom, v predstužkový týždeň sa nám naši štvrtáci predviedli v zaujímavých kostýmoch. Ani tento rok sa nedali zahanbiť a objavili sa na chodbách IV.B ako Rrrr (ľudoopy), IV.A blázni, Oktáva šmolkovia a nakoniec IV.C ako piráti. Naša škola má veľa kreatívnych detí a podľa toho vyzerali aj štvrtácke triedy. Boli pekne vyzdobené. V škole sa nám objavila dokonca pirátska loď, mreže bláznov a ocitli sme sa i v pralese a dome Tatka šmolka. Bolo to pre všetkých mladších študentov pekné spestrenie každodenného školského života. Všetkým štvrtákom prajeme prijemnú zábavu na stužkovej a šťastnú ruku pri zelenom maturitnom stole.

Veronika Kuzlbauerová, II.A

Fyzika inak
Pred stužkovou Pred stužkovou Pred stužkovou

Športové súťaže

           Naši športovci úspešní aj vo vyšších postupových kolách: 1. decembra 2011 futbalisti Valkovič, Černek, Mareček, Vilkovský, Filípek, Blažek, Ventura, Otrísal, Morbacher, pod vedením p.prof.Bíleho získali pohár za krásne tretie miesto na školských majstrovstvách Trnavského kraja. 

        8.12.2011 sa uskutočnilo v Piešťanoch krajské kolo vo florbale študentov SŠ. Naši reprezentanti pod vedením p.prof.Madunického porazili vo finále svojho ťažkého súpera z hokejovej Skalice a postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo hneď 12. - 13.12. 2011 v Nitre. Tu už naši chlapci nestačili na svojich súperov a obsadili 8. miesto. Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

          14. decembra 2011 sa v telocvični nášho gymnázia uskutočnil turnaj v mini a midivolejbale pre žiakov a žiačky základných škôl. Naše dievčatá Kristína Hílková, Katarína Radočáková, Patrícia Gembešová, Barbora Chropovská, Lenka Hečková a Klára Sakmárová po peknom bojovnom výkone obsadili druhé miesto.


Mgr. Dagmar Blažeková

Fyzika inak

        V piatok, 9. decembra 2011, prijali na naše gymnázium pozvanie RNDr. Aba Teleki, PhD. a Mgr. Boris Lacsný, PhD. z Katedry fyziky UKF z Nitry.
     Asi 80 študentov, ktorým je fyzika aspoň trošku symtatická, si najskôr vypočulo prednášku „Extrémna fyzika“, v ktorej im RNDr. Aba Teleki, PhD načrtol objavy a novinky posledných 10 rokov „na vesmírnej scéne“.
    Druhá časť bola venovaná veľmi zaujímavým experimentom ako sledovanie magnetických vlastností kvapalného kyslíka, tornádo, levitácia. Naši milí hostia sa s nami rozlúčili s misou kakaovej zmrzliny, z ktorej sa ušlo každému účastníkovi.
      Myslím, že akcia študentov zaujala, a ešte raz i takouto formou ďakujem prednášajúcim, že si našli čas a prišli na senické gymnázium.


RNDr. I. Petrovičová


Fyzika inak
Fotogaléria ...

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

        Dňa 2. 12. 2011 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťažilo 12 žiakov v 2 kategóriach. V kategórii 2A / 1.-2. roč./ zvíťazil Sebastián Mach / I. A/, 2. miesto obsadil Matúš Hladík / I. C/ a na 3. mieste skončil Pavol Mráz / I. A/.
     V kategórii 2B / 3.-4. roč./ zvíťazila Martina Janáková / III. A/. Na 2. mieste skončila Monika Nemečkayová / IV.C/ a na 3. mieste bola Soňa Dobiašová / III.A/.

          Víťazom blahoželáme a Martine Janákovej želáme veľa úspechov v obvodnom kole.

Mgr. Anna Zburínová


Olympiáda v nemeckom jazyku
Fotogaléria ...

Máme aj výborných programátorov ...

      Prvý december bol pre našich programátorov úspešný. V krajskom kole súťaže Zenit v programovaní Ondrej Kudláč (IV.C) skončil na druhom mieste v kategórii A a postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa bude tento rok konať začiatkom februára v Košiciach. Peter Halaš (Oktáva) v tej istej kategórii skončil na veľmi peknom 4. mieste. Zastúpenie sme mali aj v mladšej kategórii. V kategórii B sa Filip Ravas (Sexta) umiestnil na 7. mieste. 

      Blahoželáme a postupujúcemu Ondrejovi Kudláčovi želáme veľa riadkov toho správneho zdrojového kódu v celoslovenskom kole v Košiciach.


Zenit v programovaní

Internetová matematická olympiáda

      Dňa 29.11.2011 sa na naši študenti zúčastnili Internetovej matematickej olympiády. V časovom limite dvoch hodín mali vypočítať čo najviac úloh a elektronickú verziu riešenia uploadovať na server organizátora súťaže. Najmä posledné minúty boli veľmi hektické. Reprezentovali nás týmy: z II.A (Ľubica Kukurová, Ondrej Hadidom, Kristína Janšáková, Lucia Michalicová, Rebeka Michalicová, Simona Mikulíčková, Klaudia Vachová), z III.C (Jana Benková, Monika Filípková, Pavol Fuksa, Lukáš Mrázek, Nikola Štepanovská, Martin Tomovič, Miroslav Zríni) a zo septimy (Filip Petrovič, Filip Havel, Jakub Hladík, Eva Millová, Lucia Poláková, Matej Surový, Daniel Tököly). 


Fotogaléria ...


Internetová matematická olympiáda

Majstrovstvá kraja v šachu

        24.11.2011 sa v Šaštíne uskutočnili školské Majstrovstvá kraja v šachu. Naši reprezentanti dokázali, že patria skutočne medzi slovenskú špičku, keď v kategórii chlapcov suverénne zvíťazili a získali nielen pohár pre víťaza - Martin Pagerka, ale aj 2. miesto - Tibor Čajka. V kategórii dievčat naša reprezentantka Monika Nemečkayová v tuhom boji o víťazstvo v turnaji takisto porazila svoju súperku Katarínu Šimnovú z Trnavy a obsadila prvé miesto. Patrí im skutočne uznanie a vďaka za vzornú reprezentáciu školy o to viac, že v čase, keď sa potili nad šachovnicou, sa ich spolužiaci zabávali na Imatrikulácii.

  Mgr. Dagmar Blažeková


Šachový turnaj


Krajské kolo aerobic maratónu SŠ

        Dňa 22. novembra 2011 sa v Senickej športovej hale uskutočnilo krajské kolo aerobic maratónu študentov stredných škôl. Zúčastnilo sa ho cca 60 účastníkov, z toho 14 dievčat z nášho gymnázia. Zo súťažiacich bola cítiť energia, radosť z pohybu, túžba vyhrať, ale aj vzájomná podpora. Súťažilo sa v 4 kolách, kde si nadšenci aerobicu mohli zatancovať v rytmoch latina, tiež si vyskúšali náročnejší kickbox, či posilňovanie. Do celoslovenského finále postúpilo 10 súťažiacich, z toho 7 z našej školy. Reprezentovať nás budú: Lucia Poláková (2.miesto), Natália Madunická (3.miesto), Ema Kittová (4.miesto), Paula Krajčiová (5.miesto), Daniela Škojcová (6. miesto), Rebeka Michalicová (8.miesto) a Barbora Bartošová (10.miesto). Gratulujeme a budeme držať palce na celoslovenskom kole. Celkovou víťazkou sa stala Nikola Šišková z Obchodnej akadémie. 

   Mgr. Dagmar Blažeková


Aerobic SŠ


Majstrovstvá okresu vo futsale žiakov stredných škôl        16.11.2011 sme sa zúčastnili majstrovstiev okresu vo futsale žiakov stredných škôl v športovej hale v Senici. Naši študenti začali famóznym spôsobom, keď prevalcovali svojich súperov zo Súkromnej školy 4:0 a Gymnázium Šaštín 9:0. Po víťazstve 3:2 nad SOŠ už o postupe nášho družstva nebolo pochýb, hoci v poslednom stretnutí tesne prehrali s Obchodnou akadémiou 2:3. Hrali: Richard Valkovič, Jozef Švolík, Zdeno Filípek, Jakub Blažek, Michal Vilkovský, Matúš Mareček, Peter Černek, René Slaný pod vedením p.prof Bíleho. Veríme, že sa im bude dariť aj v krajskom kole. V ten istý deň bojovali o postup vo futsale aj žiaci osemročného gymnázia, ktorí v rozhodujúcom zápase prehrali s III. ZŠ 1:2.

   Mgr. Dagmar Blažeková


Floorballový turnaj SŠ

Fotogaléria ...

Študentská kvapka krvi        V tomto školskom roku opäť pokračujeme v tradícii dobrovoľného darcovstva krvi. Naším cieľom je, aby sme k tejto vysoko humánnej činnosti priviedli čo najviac študentov a zároveň veríme, že darovanie krvi sa stane pravidelnou súčasťou ich života i po ukončení štúdia na našej škole. 

      Dňa 14.11.2011 darovali krv títo študenti: Dária Adamovíčová, Patrik Polák, Michal Planka, Tadeáš Hyža, Patrik Martiš a Ján Kachlík. Pridali sa k nim aj p. prof. Gergelová a p. prof. Madunický.

     Tí z pôvodne prihlásených študentov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemohli tentokrát zúčastniť, dostanú ďalšiu príležitosť už vo februári. Bude nás tešiť, ak sa k nám budú pridávať ďaší a ďalší nadšenci.

  Mgr. Miroslava Gergelová


Darcovstvo krvi

Exkurzia chemikov
     Dňa 10.11. 2011 sa v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku konal Deň otvorených dverí v Ústave anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Aj naša škola, pravdaže hlavne budúci semináristi z chémie, na ňu boli pozvaní. Záujem bol prekvapivo veľký, neočakávane sme zaplnili celý autobus. Všetci sme sa veľmi tešili, čo nové sa dozvieme, čo nám ukážu. A ako vyzerala prehliadka SAV? Rozdelili sme sa na menšie skupinky, každej skupinke bol pridelený jeden ,,sprievodca“ vedec. Postupne sme navštívili rôzne laboratória. Vždy nás tam čakal vedec, prípadne skupinka vedcov, ktorá nás oboznámila s prácou, ktorú vykonávajú v príslušnom laboratóriu.  ...

Viac ...

Katarína Masárová, 4. B


Exkurzia chemikov

Okresné kolo vo florbale stredných škôl

        

9.novembra 2011 sa študenti našej školy po prvýkrát zúčastnili okresného kola vo florbale stredných škôl: prišli, videli a suverénne zvíťazili. Dokázali, že gymnazisti nie sú len "kockaté hlavy", ale vedia to aj s guľatou loptičkou. Reprezentovali nás: Macháček, Černek, Mareček, Šiška, Martiš, Zimka, Pajpach, Šimonovič, Oravec, Slezák pod vedením pána profesora Madunického. Gratulujeme k víťazstvu a prajeme veľa úspechov na župnej olympiáde.

Výsledky: Gym. - OA 6:2, SSOŠP 3:1, SOŠ 5:2, Gym.J.Bosca 5:1

        Mgr. Dagmar Blažeková


Floorballový turnaj SŠ

Deň študentstva na radnici

        Dňa 8.11.2011 sa uskutočnil Deň študentstva na radnici. Pri tejto príležitosti primátor prijal na Mestskom úrade v Senici najlepších študentov stredných škôl, ktorým odovzdal Plaketu mesta a podpísali sa do pamätnej knihy mesta. Za našu školu ocenenie získali Eliška Gáfriková (Septima), Filip Petrovič (Septima), Filip Nosko (Sexta), Hana Rýzková (IV.A) a Marianna Filípková (IV.A), ktorí nás v minulom školskom roku úspešne reprezentovali v rôznych súťažiach a olympiádach. Medzi ocenenými nechýbala ani Monika Kolényová (III.C), ktorú na ocenenie navrhol mestský študentský parlament za aktívnu činnosť. Všetkým srdečne blahoželáme!

       Mgr. Lucia Jurigová

Fotogaléria

Viac ...


Deň študentstva na radnici


Prednáška o korupcii s ministrom vnútra Danielom Lipšicom

        Dňa 4.novembra 2011 nás navštívil minister vnútra Daniel Lipšic. Po vrelom uvítaní od riaditeľa školy, prednášal študentom tretieho a štvrtého ročníka o korupcii a boji proti nej. Našepkal nám, že si máme všímať viacej činy, než slová. Dozvedeli sme sa niečo viac o agentovi provokatérovi, o korunnom svedkovi, o rôznych prípadoch, kedy sa stretli s korupciou, o trestoch a následkoch, ale aj o tom aký je dôležitý charakter ľudí. Neboli by potreby, vymýšľať nové a efektívne prostriedky na boj s korupciou, ak by tu boli len samí „správni“ ľudia, lebo charakterný človek úplatok neponúkne, ale ani neprijme. Po našich zvedavých otázkach zakončil svoju prednášku porekadlom korupcie: „Korupcia je ako slaná voda, čím viacej jej pijete, tým ste väčšmi smädný.“

        

Fotogaléria

Monika Krahulcová, III.C


Beseda s Danielom Lipšicom

Šachové majstrovstvá okresu - postup na majstrovstvá kraja

         2.11.2011 sa v Šaštíne uskutočnili šachové majstrovstvá okresu. Naši študenti zvíťazili suverénnym spôsobom a zabezpečili si tak postup na Majstrovstvá kraja. V kategórii stredných škôl chlapci 1.miesto obsadil Tibor Čajka z oktávy, 2. miesto Martin Pagerka z II.C, medzi dievčatami vyhrala Monika Nemečkayová zo IV.C. Teší nás, že aj medzi mládežou vyrastajú ďalšie nádeje, o čom svedčí 4. miesto Martina Očka zo sekundy. Všetkým gratulujeme a prajeme veĺa úspechov v ďaľších kolách.

Mgr. Dagmar Blažeková


majstrovstvá v šachu

Poznávací zájazd Londýn - Paríž

       

     V dňoch 23. 10. - 29. 10.2011 absolvovali žiaci našej školy (VI.O, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A a IV.C) poznávací zájazd v Londýne a Paríži. Za celkom vydareného počasia sme mali možnosť navštíviť svetoznáme kultúrne i historické pamiatky: v Paríži to bol Louvre Musée , Notre-Dame, Námestie svornosti a Eiffelovu vežu kde si všetci odvážlivci vyskúšali svoju fyzickú zdatnosť a vyšli pešo až na druhé poschodie. Unavení ale spokojní sme nastúpili do autobusu a v skorých ranných hodinách sme boli v Calais, odkiaľ nám išiel trajekt do Anglicka. Cestu sme si spríjemňovali obľúbeným filmom našich pani profesoriek „Marečku, podejte mi pero“. Dorazili sme do Doveru a o pár hodín sme boli v nádhernej metropole Európy, Londýne... 

Viac ...

Veronika Kuzlbauerová, II.A

      


Poznávací zájazd Paríž Londýn


Celoslovenské kolo literárnej súťaže Škultétyho rečňovanky

       V celoslovenskom kole literárnej súťaže Škultétyho rečňovanky obsadila žiačka II. C triedy, Antónia Grebeníčková, 3. miesto v kategórii próza

          Blahoželáme.

Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev pri príležitosti Dní župy

       V piatok 7.10.2011 sa v telocvični nášho gymnázia stretlo 15 družstiev – cca 140 študentov, aby si zmerali svoje sily vo volejbale. Niektorí bojovali na palubovke po prvý raz, ďaľší sa snažili o obhajobu víťazstva z posledného turnaja, ale všetci sa snažili zo všetkých síl o najlepší výsledok, povzbudzovaní svojimi spolužiakmi. Z víťazstva sa nakoniec po prvý krát tešili študenti sexty / Bernáthová, Kolényová, Rehušová, Vícenová, Švolík, Valkovič, Phanová, Škojcová, Gembeš, Pös/ ktorí vo finále zdolali družstvo IV.B. Tretie miesto obsadilo družstvo III.C po víťazstve nad IV.C. Uznanie patrí všetkým účastníkom za bojovné výkony a spoluprácu pri organizácii.

Mgr. Dagmar Blažeková 

Fotogaléria ...


Volejbalový turnaj - Dni župy 2011

Družba s Gymnáziom Velké Pavlovice pokračuje...

       V piatok 24. septembra 2011 sa nielen študenti ale aj profesori nášho gymnázia opäť stretli so svojími priateľmi na športoviskách vo Velkých Pavloviciach. Najskôr študenti - futbalisti: Matúš Mareček, Peter Černek, Filip Duban, René Slaný, Adam Krčík, Erik Flámik a Jakub Blažek pod vedením pána profesora Bíleho odohrali bez straty jediného bodu 4 kvalitné zápasy proti družstvám Velké Pavlovice, Klobouky, Mikulov, Valtice a obohatili zbierku našich pohárov.
Poobede nastúpili naši profesori na volejbalovom turnaji proti družstvu Mikulova a domácim Veľkým Pavloviciam. Stretnutia sa niesli v priateľskom duchu pod heslom nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Dôležité bolo, že sa nikto nezranil, všetci si dobre zašportovali a následne sa pobavili na priateľskom posedení s kolegami z Pavlovíc. Už teraz sa tešíme na Vianočný turnaj u nás doma.

Mgr. Dagmar Blažeková

Fotogaléria ...


Veľké Pavlovice september 2011

Poznávací zájazd Paríž

       V dňoch 24. 9. - 28. 9.2011 absolvovali žiaci našej školy poznávací zájazd v Paríži. Za krásneho slnečného počasia mali možnosť navštíviť svetoznáme kultúrne a historické pamiatky: Louvre, Musée d´Orsay, Centre G. Pompidou, Notre-Dame, Conciergerie, Víťazný oblúk, Sacré-Coeur, Défense, Luxemburgské záhrady, Tuilerské záhrady, Námestie svornosti, Eiffelovu vežu, Versailles, Cintorín Pere-Lachaise... Svoju fyzickú zdatnosť si mohli vyskúšať pri výstupe na Víťazný oblúk Hviezdy, pri prechádzke po Elyzejských poliach, výstupe na Monmartre, prehliadke historického centra tejto nádhernej metropoly... V Chráme Matky Božej mali možnosť započúvať sa do večerného organového koncertu, na Montmartri si vychutnali typickú atmosféru prostredia plného hudby a priateľstva. Zájazd bol bohatý na informácie a nové poznatky,turistiku i relax a vznik nových priateľstiev. Určite zostane trvalou spomienkou pre všetkých účastníkov.


Paríž 2011