Beseda s ministrom obrany Slovenskej republiky

    V piatok 22. januára 2010 sa študenti IV.C senického gymnázia spolu so študentami štvrtých ročníkov zo SSŠP v Senici zúčastnili besedy s ministrom obrany SR Jaroslavom Baškom.
    Témou stretnutia študentov s ministrom bola profesionálna armáda a mierové misie slovenských vojakov v zahraničí.
    V úvode vystúpil minister Baška a oboznámil študentov s historickými medzníkmi Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ako jeden z najdôležitejších medzníkov označil vytvorenie profesionálnych OS SR, pričom vysvetlil ich poslanie v misiách doma i v zahraničí. V krátkosti popísal štyri misie slovenských vojakov v zahraničí, ich ciele a fungovanie.
    Po ministrovi sa študentom predstavil major Adrián Melega, ktorý v roku 2008 pôsobil v Afganistane ako veliteľ Slovenského kontingentu v operácii ISAF. Vo svojej prezentácii doplnenej o zaujímavé fotografie predstavil pôsobenie jednotiek v tejto misii. Popísal úlohy misie, systém jej fungovania a tiež nebezpečenstvá, ktorým musia jednotky v Afganistane čeliť.
    Následne sa študenti dozvedeli o možnosti stať sa profesionálnym členom OS SR a o požiadavkách kladených na uchádzačov o štúdium na vojenskej vysokej škole.
     V závere stretnutia dostali študenti možnosť klásť otázky tak ministrovi ako aj majorovi, na ktoré dostali uspokojivé odpovede.
Súčasťou stretnutia bola i prehliadka vojenskej výzbroje a možnosť informovať sa o profesionálnej armáde z propagačných materiálov MO SR.


Fotogaléria ...