Môžete robiť čokoľvek...
Z besedy s Michaelou Rosovou


    5. mája 2010 sa v Záhorskej galérii študenti II.C a II.B stretli s pozoruhodnou nádejnou senickou spisovateľkou žijúcou a študujúcou v Bristole - Michaelou Rosovou (1984). Miška, ktorá pomerne nedávno ešte zodierala gymnaziálne lavice, vydala svoj prvý román Hlava nehlava vo vydavateľstve KK Bagala. Reč bola nielen o jej knihe, písaní, literárnych súťažiach, ktoré vyhrala, ale aj o jej pohľade na Senicu, Bristol, na literatúru a celkovo na život.
K profilu autorky prispela aj pani profesorka Hološková, ktorá Mišku učila osem rokov a zaspomínala na prvé prejavy jej literárneho talentu na hodinách slovenčiny. Už vtedy sa u mladej spisovateľky objavil nevšedný cit pre zvukovú podobu slova. Samotná autorka sa o láske k slovu vyjadrila, že má pocit, akoby bolo priam hmotou, matériou, s ktorou môžete robiť čokoľvek. Doslova to však povedala o živote. Hovorila, že píše vtedy, keď má čo povedať, preto nie je samozrejmosťou, že odteraz bude už len písať. „Čo ja viem, možno zajtra začnem maľovať“, povedala s úsmevom, pohliadnuc na úchvatné expozície Ivana Patúca (v galérii práve prebiehala výstava Metallum). Každý človek je strojcom svojho šťastia. Tak je to i s literárnymi postavami, ktoré vystupujú v jej príbehu. Inšpirovala ju vlastná rodina, ale napríklad aj obraz Judita a Holofernes. Jej jazyk je osobitý, živý, zachytáva rôzne hovorové výrazy ako súčasný spisovateľ Michal Hvorecký, ale štylistická metóda pripomína Marcela Prousta. Sama autorka však priznala, že hoci ju mnohí porovnávajú aj s Joyceom, nikdy ho nedočítala. A kedysi ju zaujala Faulknerova kniha Bľabot a bes, skúsila písať bez interpunkcie, pretože niekedy je tok myšlienok taký rýchly, že doplňovanie znamienok ju zdržuje. O literárnych záujmoch hovorila takto nenútene i naďalej; tiež ju nebavilo čítať slovenskú klasiku počas gymnaziálneho štúdia, no počas štúdia v zahraničí sa stali pre ňu životodarným komunikačným prameňom. Asi je pravda, že si začneme vážiť vlastnú krajinu, až keď z nej odídeme – povedala Michaela.
Príjemným prekvapením stretnutia bolo aj to, že prišiel aj sám vydavateľ pán Bagala osobne.
Samozrejme, väčšina študentov ani netušila, s kým má dočinenia, ale to pánovi Bagalovi neprekážalo, vybalil škatuľu plnú kníh a ponúkal ich so zľavou a s úsmevom. Žiaci prezerali knihy, ale zopár z nich si kúpilo román Hlava nehlava. Ak sa teda aj vám dostane do rúk, prečítajte si aspoň prvú stranu. Už sa od knihy neodlepíte.

Mgr. Marianna Nahirnyak
Beseda s Michaelou Rosovou

Beseda s Michaelou Rosovou