Študentský časopisGYMSEN - posledné číslo v šk.roku 2012/2013

         Posledným vydaním uzatvárame šk. rok a zároveň sa lúčime so šéfredaktorkou, grafičkou a fotografkou Magdalénou Marčišovou (oktáva) a redaktorkou Eliškou Gáfrikovou (oktáva), ktoré úspešne zmaturovali. Touto cestou im v mene celej redakcie chcem poďakovať za ich kreatívnu prácu a zaželať im veľa šťastia v ďalšom živote. Ich posledné príspevky nájdete tu.            

Mgr. Miroslava Medovičová

 štvrté číslo

 

casopis


/// Ročník 4, číslo 4, 2012/2013 ///

Ročník 4, číslo 3, 2012/2013

casopis

casopis

 

casopis

Ročník 4, číslo 2, 2012/2013

/// Ročník 4, číslo 1, 2012/2013 ///

Ročník 3, číslo 4, 2011/2012

casopis

///

casopis

 ///

casopis

Ročník 3, číslo 3, 2011/2012

///

Ročník 3, číslo 2, 2011/2012

///

Ročník 3, číslo 1, 2011/2012

casopis

///

casopis

 ///

casopis

December 2010 - Január 2011

///

Október 2010 - November 2010

///

Apríl 2010 - Máj 2010

casopis

///

casopis

 ///

casopis

November 2009

///

December 2009 - Január 2010

///

Február 2010 - Marec 2010