Deň narcisov 2010


       V piatok 16. apríla 2010 sa uskutočnil 14. ročník Dňa narcisov, ktorý organizuje Liga proti rakovine SR.
       Gymnázium L. Novomeského v Senici bolo opäť aj v tomto roku jediným spoluorganizátorom tejto akcie v Senici.


Na akcii sa podieľalo 106 dobrovoľníkov z našej školy.

Vyzbierali sme 9 391, 62 € / 282 931,94 Sk/Naši gymnazisti sa doteraz zúčastnili 12. ročníkov a celkom vyzbierali

2 036 638, 64 Sk = 67 604,016 €

       V minulom roku sa v rámci celého Slovenska vyzbieralo 788 966, 85 € a tak mohli byť podporené nasledovné projekty:
  1. Podpora klinických a výskumných projektov ............................................................... 398 872, 77 €
  2. Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny................................233 393, 70 €
  3. Projekty smerujúce k rozvoju výchovy, informovanosti a poradenstva..............................45 712, 15 €
  4. Čiastka ponechaná na zabezpečenie regionálnych potrieb a podporu činnosti v organ. zložkách LPR
    .................................................................................................................................111 359, 09 €


Bližšie informácie nájdete na letáčikoch, prípadne na internetovej stránke LPR SR: www.lpr.sk.

       Aktivisti DN z nášho gymnázia vyzbierali v minulom roku v Senici a blízkom okolí 326 628, 20 Sk =10 842, 07 €

       Liga proti rakovine je národná, nezávislá, dobrovoľná, charitatívna organizácia.
Jedinou zbierkou, ktorú organizuje počas roka je Deň narcisov.
Cieľom kampane je upozorniť na problematiku nádorových ochorení šíriť informácie a získať prostriedky na podporu programov prospešných pre celú spoločnosť.
LPR podporuje výskum, výchovu k tejto problematike v školách, vydáva rôzne letáky a brožúry s problematikou rakoviny, prevencie a liečby...


       Každý váš dar, poskytnutý LPR, prispeje k boju proti zákernej chorobe, ktorá sa stáva jedným z najzávažnejších zdravotných problémov sveta, Slovensko nevynímajúc.

Narcis opäť spojil všetkých, ktorí sa rozhodli pomôcť.

Ďakujeme

RNDr. Mária Holická
Gymnázium L.N. Senica
spoluorganizátor DN


Fotogaléria ...