Vyhodnotenie krajských súťaží a ocenenie úspešných študentov, Trnava, 4.jún 2010Imatrikulácie 2009/2010

Imatrikulácie 2009/2010

Imatrikulácie 2009/2010