Pokrok nezastavíš

    Doba napreduje. Moderné technológie už môžeme nájsť v takmer každom odvetví a školstvo takisto nie je výnimkou. V zdokonaľovaní a skvalitňovaní vyučovacieho procesu nechceme ani my zaostávať. Našou prioritou je zefektívnenie vyučovania cudzích jazykov. Preto vedenie školy vytvorilo novú jazykovú učebňu vybavenú didaktickou technikou, ktorú zakúpilo z prostriedkov rodičovského združenia vo výške 10 000 eur, a zároveň nainštalovalo nový softvér pre všetky cudzie jazyky. Keďže najlepšou investíciou rodičov je investícia do svojich detí, boli by sme radi, milí študenti, aby ste im svojimi študijnými výsledkami a svojím prístupom k vybaveniu učebne dokázali, že ich snaha nebola márna. Vážte si, čo Vám život ponúka a využívajte to tak, aby učebňa mohla slúžiť nielen Vám, ale aj budúcim spolužiakom!Jazyková učebňa

Jazyková učebňa

Jazyková učebňa