Gymnázium Ladislava Novomeského Senica

Zriaďovateľ školy: Trnavský samosprávny kraj

Adresa školy: Dlhá ulica 1037/12, 905 40 Senica

Telefónny kontakt:
    ústredňa: 034/6941318,
    sekretariát: 034/6941311,
    riaditeľ / fax: 034/6941315

e - mail: sengym@sengym.sk

Webová stránka: http://www.sengym.sk

Informačný systém školy: http://www.sengym.edupage.org