Oko vidí - Úvod

Pokračovanie   Prvé  >>>

Milí študenti!

    Pred časom sme sa ocitli na začiatku obdobia vytúženej modernizácie, inovácie a skrášľovania našej školy. Vymaľované steny, nové dlažby na chodbách a v triedach, nové tabule, lavice a stoličky, nové počítačové vybavenie, interaktívne tabule, televízory a DVD prehrávače... tu všade vidno veľkú snahu školy o skvalitnenie vzdelávania, ale tiež o spríjemnenie pobytu v nej (veď tu strávime denne 5 až 8 hodín). A to by sme si mali vážiť. Veď to, čo máme na našej škole, nie je pre nikoho iného, len pre nás –pre naše vzdelanie.
    Je to jasné. Možno aj logické. Dáva to zmysel. Tak prečo tu o tom píšem? Nájdu sa totiž jednotlivci, ktorí majú na tieto skutočnosti asi odlišný názor. Niečo v zmysle „po nás potopa“. Čo sa asi odohráva v mysli človeka, ktorý príde do kontaktu s novou vecou? Je to niečo ako:
Nová lavica? – Áá! Popíšem ju!
Očistené skrinky? – Super! Onálepkovať!
Nové počítače? – ...ani nespomínam...
    ...ničiť (alebo ak chcete, poškodzovať) školský majetok? Ale prečo? Z pohľadu človeka, ktorý navštevoval toto gymnázium pred niekoľkými rokmi a nemal možnosť využívať toľko podobných „vymožeností“, je mi to naozaj ľúto. Táto neschopnosť vážiť si veci, ktoré navyše uľahčujú a spríjemňujú náš život viacerým ľuďom, je podľa mňa divná.
    Preto sme sa rozhodli, že na internetových stránkach našej školy zverejníme zopár fotografií, ktoré ilustrujú to, ako si niektorí študenti našej školy vážia (či skôr nevážia) nové vybavenie školy a snahu zamestnancov školy za týmto vybavením stojacu. Pohľad na niektoré fotografie možno nie je veľmi príjemný. Mrzí ma to, ale vybavte si to s „vinníkmi“.

    Toto sú staré lavice.
Stará lavica
    Preto sme radi, že vám môžeme postupne poskytnúť nové. Aspoň to bude v triede pekne vyzerať a vy budete mať lepší pocit z krajšieho prostredia.
Nová lavica
    A potom zistíte, že (minimálne) jeden zo študentov má vášnivo rád fixky.
Nová popísaná lavica Nová popísaná lavica

    Toto je, ak sa prizriete bližšie, stena. Vymaľovaná.
Čistá stena
    A potom idete na telesnú a vidíte, ako rýchlo sa tá stena zmenila. Nepôsobí to príliš esteticky.
stena po útoku študentov stena po útoku študentov stena po útoku študentov

    Toto sú nové počítače.
Nové počítače
    A potom pustíte do učebne uvedomelých študentov gymnázia a nestačíte sa čudovať.
Počítače

    A na záver šatne. Možno by sa sem hodila nejaká fotografia peknej skrinky v šatni. Bohužiaľ... To samozrejme nie je chyba len súčasných študentov gymnázia, popisovanie a polepovanie skriniek v šatni sa javí ako úspešná športová disciplína. No všetci vieme, že na začiatku školského roka boli skrinky čo možno najlepšie zbavené nálepiek a nápisov. Niektorým bolo však týchto skriniek asi ľúto, a tak sa polepovanie a popisovanie začalo nanovo. Výsledok?
Skrinky Skrinky Skrinky Skrinky Skrinky

Poškodzovaním a znehodnocovaním školského majetku nielen porušujete školský poriadok, ale hlavne škodíte sebe samým a svojim spolužiakom.

Skúsme sa zamyslieť sa nad tým, čo máme, čo chceme a čo sme ochotní pre to urobiť.Pokračovanie Prvé >>>