Onkologická výchova


    Onkologickú výchovu sme vyučovali ako nepovinný predmet /krúžok/ od roku 1999. Naša škola bola medzi prvými na Slovenku. Rozsah vyučovania onkologickej výchovy je 1 hodina týždenne. Učebnice ako i rôzny propagačný a osvetový materiál škole poskytuje Liga proti rakovine SR. K najobľúbenejším osvetovým aktivitám študentov onkologickej výchovy patrí Deň narcisov. K ďalším aktivitám patrí Deň jabĺk


Cieľom nepovinného predmetu Onkologická výchova ako i krúžku je vyvolať u študentov:
  • záujem o vlastné zdravie a poukázať na základný význam zdravého spôsobu života
  • informovať o rizikových faktoroch, prevencii, včasných príznakoch a liečení onkologických ochorení
  • vytvoriť kladný postoj k onkologickým pacientom a k riešeniu ich problémov.

Obsah onkologickej výchovy je rozčlenený do niekoľkých okruhov:

  • Hovoríme prečo je potrebné rozširovať poznatky o rakovine. Rozlíšenie normálnej a nádorovo zmenenej bunky. Čo zapríčiňuje premenu normálnej bunky? Aké druhy nádorov poznáme.
  • Aké sú príčiny vzniku rakoviny a ako sa jej dá predísť? - uvádzame faktory, ktoré vyvolávajú určité druhy rakoviny: fajčenie, alkohol, niektoré potraviny, priemyselné chemikálie, slnečné a ionizujúce žiarenie... Široko diskutovanou témou býva - Fajčenie a rakovina.
  • Aký vplyv na vznik rakoviny má stravovanie, čo sa musí v zdravej strave nachádzať, čo sú antioxydanty. Aký význam má fyzická aktivita. Aké sú príčiny obezity a nadváhy.
  • Zaujímavosťou sú aj Geografické špecifiká výskytu niektorých druhov rakoviny.
  • Metódy včasnej diagnostiky a liečba rakoviny
  • Pred letnými prázdninami býva najdiskutovanejšia téma rakovina kože.

    Od roku 1999 sa zúčastňujeme aj Dňa narcisov.
        Naši aktivisti vyzbierali:

26. 3. 1999 17 477, 50 Sk
07.04.2000 42 725,30 Sk
09.04.2001 118 228,20 Sk
22.03.2002 148 413,90 Sk
04.04.2003 139 723,40 Sk
02.04.2004 140 470,00 Sk
08.04.2005 154 333,50 Sk
07.04.2006 179 154,00 Sk
13.04.2007 232 193,98 Sk
11.04.2008 254 358,69 Sk
17.04.2009 326 628,20 Sk = 10 842,07 €
16.04.2010 282 931, 94 Sk = 9 391,62 €
15.04.2011 288 197, 06 Sk = 9 566, 39 €
13.04.2012 8 211, 40 €


Hodnotiace správy Dňa narcisov

        Hodnotiaca správa 16. ročníka Dňa narcisov 2012 (pdf)
        Hodnotiaca správa 15. ročníka Dňa narcisov 2011 (pdf)
        Hodnotiaca správa 14. ročníka Dňa narcisov 2010 (pdf)
        Hodnotiaca správa 13. ročníka Dňa narcisov 2009 (doc)
 
Deň narcisov

        Deň narcisov 2010  

Workshop z Onkologickej výchovy

    05. – 07. 02. 2010  Workshop z Onkologickej výchovy v Poprade            Viac ...
    20. – 22. 02. 2011  Workshop z Onkologickej výchovy v Bratislave         Viac ...
    14. – 16. 06. 2012  Workshop z Onkologickej výchovy v Bratislave         Viac ...