Cesty 2010 - výtvarné dielne

        V dňoch od 31.5. do 7.6. prebiehali výtvarné dielne návštevou našich študentov z Gymnázia L. Novomeského v partnerskej škole Velké Pavlovice v Českej republike. Výtvarné dielne sú súčasťou projektu Cesty 2010, ktorého koordinátorkou je na českej strane pani Ing. Marie Šmídová a na Slovensku PaedDr. Anna Jankovýchová. Odbornými poradcami boli pán Štefan Orth a pani Jana Skubanová zo základnej umeleckej školy v Senici. Pán prof. Peter Horáček z gymnázia Velké Pavlovice bol vedúcim tvorivej dielne mladších študentov. Tvorivých dielní sa zúčastnilo spolu 48 študentov.
      Cieľom projektu bolo nadviazať spoluprácu obidvoch škôl prostredníctvom výtvarného umenia.
Obidve skupiny okrem toho, že vytvorili pekné výtvarné diela, ktoré bude možné obdivovať 22.9.2010 v Senici a 17.11. vo Velkých Pavloviciach, spoznali kultúru týchto navzájom blízkych národov, zvyky tradície a počas aktivít viedli tvorivý dialóg.
Tento predvoj dal základ ďalším aktivitám, ktoré sú naplánované v časovom horizonte 5 rokov.
V galérii obrázkov si môžete priblížiť atmosféru tohto podujatia, ktoré bolo prežiarené vľúdnosťou, vynikajúcou atmosférou i napriek daždivému a chladnému počasiu.


Fotogaléria ...

logo projektu