Stredoškolská odborná činnosť 

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Ústrednou komisiou súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti schválil pre 33. ročník 17 nasledujúcich odborov

V súlade s jeho znením sa bude súťaž organizovať v 17. schválených súťažných odboroch:

 • 01 – Problematika voľného času
 • 02 – Matematika, fyzika
 • 03 – Chémia, potravinárstvo
 • 04 – Biológia
 • 05 – Geovedy /geografia, geológia, geodézia/
 • 06 – Zdravotníctvo
 • 07 – Poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • 08 – Hoteliérstvo a cestovný ruch
 • 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava
 • 10 – Stavebníctvo a interiérový dizajn
 • 11 – Informatika
 • 12 – Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie
 • 13 – História, politológia, filozofia, právne vedy
 • 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
 • 15 – Ekonomika a riadenie
 • 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká odevná tvorba
 • 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

    Podrobné informácie k SOČ obsahuje Metodická príručka SOČ, vydaná Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, Bratislava, 2007.

        Niekoľko vybraných informácií z tejto Metodickej príručky pre riešiteľov SOČ uvádzame v pdf súbore .Vyhodnotenie stredoškolskej odbornej činnosti za školský rok 2011/2012

Vyhodnotenie stredoškolskej odbornej činnosti za školský rok 2010/2011 

Vyhodnotenie stredoškolskej odbornej činnosti za školský rok 2009/2010