logo projektuCezhraničná spolupráca    Plenér 2012 - Projekt cesty 2010-02-10

      Naša škola sa v roku 2010 zapojila do spoločného projektu Cesty 2010 s partnerskou školou Gymnázium Velké Pavlovice, ktorý bol podporený finančne z prostriedkov európskej únie. 

       Projekt si kladie za cieľ prehĺbenie kontaktov medzi školami, výmenu skúseností pedagógov aj študentov, očami výtvarníkov spoznávať okolie spolupracujúcich regiónov, uskutočnením putovných výstav oboznámiť širšiu verejnosť s výsledkami svojej práce, odbúravať bariéry a predsudky, hľadať spoločné a odlišné znaky pre obidve kultúry. 

        V rámci udržateľnosti projektu sme aj tohto roku zorganizovali spoločnú výtvarnú dielňu –plenér2012, ktorý sa uskutočnil od 1.6.2012 do 3.6.2012 na chate OZ Gymnázia L.N. v Senici v Plaveckom Mikuláši.

Viac ...

Fotogaléria ...    Plenér 2011

       V rámci udržateľnosti projektu Cesty 2010 sme v dňoch 9.9. 2011 až 12.9.2011 uskutočnili spolu s partnerskou školou Gymnázium vo Velkých Pavloviciach výtvarný plenér. Na podujatí sa zúčastnili študenti sexty z našej školy a študenti kvarty, sekundy a sexty z partnerskej školy. Počasie nám prialo, tak bolo zážitkom maľovať a kresliť v prírode.
        Okrem klasických výtvarných techník ako je maľovanie suchým pastelom, kreslenie ceruzkou a giocondou, sme vyskúšali aj iné techniky ako otláčanie a prekrývanie. Po predstavení svojho vylosovaného partnera z opačnej strany hranice pre svojich nových kamarátov namaľovali hrnček na pamiatku. Nemálo zaujala aj technika stvárňovania, kde si študenti premysleli aký motív chcú stvárniť a pokúsili sa tento motív stvárniť rôznymi výrazovými prostriedkami. Zaujatie prácou vydržalo dlho do noci a bolo prerušené len večierkou, aby načerpali síl do nového dňa. Pekné počasie priam lákalo upiecť nad ohníkom špekačky, chutný chlebík. Rodičia, ktorí prišli pozrieť ako sa ich ratolestiam darí v práci, pomohli pripraviť drevo na táborový ohník. Vedúce projektu pani profesorka Marie Šmídová a PaedDr. Anna Jankovýchová sa okrem organizácie plenéra, výtvarného poradenstva aj vynasnažili nakŕmiť hladné študentské žalúdky, ktorým na čerstvom vzduchu veľmi dobre trávilo. V čase prípravy obeda, prišli vypomôcť ďalší výtvarníci z Velkých Pavlovíc pani profesorka Mgr. Renáta Blahová a Mgr. Peter Horáček .

Viac ...

Fotogaléria ...

PaedDr. Anna Jankovýchová
V školskom roku 2009/10 sme nadviazali aktívnu spoluprácu s Gymnáziom Velké Pavlovice.

    Projekt Cesty 2010-02-10

    Naša škola sa zapojila do spoločného projektu Cesty 2010 s partnerskou školou Gymnázium Velké Pavlovice, ktorý bude podporený finančne z prostriedkov európskej únie. Výtvarné diela vzniknú vo výtvarných dielňach –plenéroch, ktoré sa uskutočnia :
Pre starších žiakov ( V.O –VIII.O, I –IV ročník) od 31.5.2010 do 4.6.2010
Pre mladších žiakov ( I.O až IV.O ) od 4.6. 2010 do 7.6.2010 vo Velkých Pavloviciach.

Viac ...


    Po októbrovom družobnom stretnutí študentov našich škôl vo Velkých Pavloviciach sa v utorok 1. decembra 2009 uskutočnila podobná akcia na pôde nášho mesta. Na mestskom úrade privítal zúčastnených primátor Senice RNDr. Ľubomír Parízek.

    Naše tretiačky Simona Ravaszová a Dominika Vacová predstavili našim moravským priateľom históriu mesta, Jana Faboková a Zuzana Kádeková sa vo svojej prezentácii zamerali na našu školu a študentský život. Po prehliadke pamätnej izby na mestskom úrade nasledoval presun do Sobotišťa, kde nás privítala starostka obce Ing. Dana Černeková a študenti si pozreli múzeum a dokumentárny film o tradíciách družstevníctva. Počasie nám nebolo priaznivo naklonené a tak astronomická prezentácia Juraja Knapca nemohla byť doplnená o „živé“ pozorovanie Slnka v sobotištskej hvezdárni. Po obede na Salaši Sobotišťan sa celá výprava presunula naspäť do Senice. Po odohratí volejbalového zápasu s naším družstvom si ešte moravskí kolegovia prezreli priestory nášho gymnázia a po 15.00 hod. sa s nami rozlúčili. Napriek upršanému počasiu bolo stretnutie príjemné a tak veríme, že podobné podujatia sa budú konať i v budúcnosti.


    27. októbra 2009 sa vybraní študenti z tried 3. ročníka a VII.O spolu so svojimi pedagógmi zúčastnili recipročnej návštevy na velkopavlovickom gymnáziu. My privítame hostí z Velkých Pavlovíc 1.decembra 2009. Na októbrovej návšteve si študenti opäť zašportovali, tentoraz v basketbale a hostitelia pre nich zorganizovali prechádzku po meste aj s exkurziou vo vinárskych závodoch.
    My sme pre Velkopavlovičanov pripravili na 1. decembra tiež zaujímavý program. Sme radi, že sme sa do tejto cezhraničnej spolupráce mohli pustiť, a to aj vďaka už fungujúcej cezhraničnej spolupráci mesta Senica s mestom Velké Pavlovice. Ďakujeme za pomoc MsÚ Senica.

    18. septembra 2009 sa naši učitelia a študenti zúčastnili medzinárodného športového dňa, ktorý organizovalo Gymnázium Velké Pavlovice. Senickí gymnazisti vo futbalovom turnaji odsadili 2. miesto a na takom istom mieste skončili aj naši pedagógovia vo volejbalovom turnaji.