Aktuálne súťaže


       
Vyhodnotenie matematických súťaží

   Úspešní riešitelia matematickej olympiády a Pytagoriády.
      Dňa 30. marca 2010 sa uskutočnilo krajské kolo MO kat. B. Na peknom piatom mieste sa umiestnila Agáta Kubincová, ktorá jediná zastupovala našu školu v tejto kategórii. V ten istý deň sa uskutočnila aj MO kat. C. Úspešnými riešiteľkami v tejto kategórii boli tri naše žiačky, Stanislava Lisická, Eva Millová a Simona Ožvoldíková.
      V krajskom kole MO v kategórii Z9 úspešne reprezentovali našu školu Juraj Gembeš a Michal Mudroch.
      Žiaci nižších ročníkov súťažili v okresných kolách MO a Pytagoriády, kde sa tiež umiestnili na popredných miestach.
      V okresnom kole MO v kategórii Z7 sa na 1. mieste umiestnila Lenka Adamíčková, v kategórii Z6 bol Richard Mička druhý.
      Patrik Masaryk bol úspešným riešiteľom okresného kola Pytagoriády, kategória P6. Žiačky Lenka Adamíčková a Martina Pekárová boli úspešné riešiteľky v kategórii P7.
      Srdečne blahoželáme!

   Matematický klokanMatematický klokan
       Už po druhýkrát sa naša škola zaradila medzi riešiteľov medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorá sa uskutočnila dňa 22.3. 2010. Zúčastnilo sa jej spolu 53 408 súťažiacich z celého Slovenska. Medzi nimi bolo 30 našich študentov, ktorí si overili svoje matematické schopnosti v piatich kategóriách.
Pri riešení vôbec nie jednoduchých úloh úspešne obstáli
               Jozef Cibula           kategória: Kadet 9
               Matúš Pös              kategória: Kadet 9
               Filip Petrovič         kategória: Junior G12
               Daniel Tököly        kategória: Junior G12
Vo svojej kategórii sa umiestnili v prvej pätine, t.j. predbehli 80% súťažiacich.
Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a u všetkých oceňujeme záujem o matematiku.


Biologická olympiáda školský rok 2009/2010

    Školské kolo:

 1. Patrik Polák
 2. Mária Bederková
 3. Erik Nazarej
 4. Dária Adamovičová
 5. Katarína Mihályová
 6. Andrej Vyskoč
 7. Klára Sládková
 8. Eleonóra Vicianová
 9. Nina Tytykalová
    Krajské kolo:

    úspešní riešitelia teoreticko – praktickej časti:

 1. Katarína Mihályová
 2. Patrik Polák
 3. Andrej Vyskoč
 4. Klára Sládková
 5. Eleonóra Vicianová
 6. Erik Nazarej
 7. Nina Tytykalová

    Projektová časť :

    1. miesto Dária Adamovičová
     v celoštátnom kole skončila na 6. mieste a získala
    cenu za najlepší environmentálny projekt

Olympiáda biológia


Olympiáda v nemeckom jazyku

    Dňa 21.1. 2010 sa konalo v Skalici okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnila žiačka VII.O Lýdia Rosová. Vo svojej kategórii obsadila 1. miesto a postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 11.2.2010 v Trnave. Tu skončila na 5. mieste. Gratulujeme k peknému výkonu a úspešnej reprezentácii našej školy.

Olympiáda Nj


Úspešní španielčinári

    V stredu, 3.2.2010, sa v Seredi konalo krajské kolo olympiády španielskeho jazyka. V A -kategórii sa ho zúčastnili aj dvaja naši študenti z 2.A – Marianna Filípková a Zdenko Lenghardt – ktorí zaznamenali pekný úspech. Zdenko Lenghardt sa umiestnil na 2. mieste a Marianna Filípková si svojím víťazstvom zabezpečila postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 30.3. v Bratislave. Obom súťažiacim k peknému výkonu gratulujeme a Marianne želáme vo finále veľa šťastia.

Olympiáda Šj


Úspech Filipa Noska v Trnave

    Dňa 2.2.2010 sme sa zúčastnili na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku so žiakmi Filipom Noskom (IV.O), Dominikou Vacovou (III.A) a Katarínou Radočákovou (II.O). Najväčší úspech dosiahol Filip zo IV.O, ktorý vo svojej kategórii zvíťazil a tým postúpil do celoslovenského kola. Gratulujeme a držíme mu palce.

Olympiáda Aj


[19.11.2009]
Ocenenie našich študentov

    Žiaci z II.A Filip Grék, Filip Jurovatý a Hana Šteffeková sa úspešne zapojili do súťaže organizovanej Trnavským samosprávnym krajom "Kraj, ktorý je mojím domovom". V súťaži sa preverovali vedomosti z oblasti kultúry, športu, osobností Trnavského kraja s využitím internetu. Po postupe z okresného kola skončili v krajskom kole na peknom 2. mieste. Dňa 19.11.2009 boli žiaci ocenení pri príležitosti Dňa študentstva v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave. Ocenení žiaci si prevzali pamätné listy a finančnú odmenu.


Dňa 6.11.2009 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v programovaní. V kategórii A sa ho zúčastnili štyria študenti.

Vyhodnotenie školského kola:

Kategória A
1. miesto Pavol Kľačanský, III.B
2. miesto Miroslav Rýzek, IV.B
3. miesto Boris Šťastný, III.B
4. miesto Anton Flamík, III.B