Logo projektu
Tlačová konferencia

    V utorok 30. marca 2010 sa konala prvá tlačová konferencia k nášmu projektu Implementácia školského vzdelávacieho programu s inovovanými vzdelávacími metódami a pomôckami. (informácie o projekte na httpwww.sengym.skinov_met.html)
Tlačovej konferencie sa zúčastnili zástupcovia regionálnych médií TV SEN, Záhorák a Naša Senica. Projekt na úvod predstavil riaditeľ školy Mgr. Pavel Otépka. Na otázky novinárov odpovedali tiež členovia projektového tímu Mgr. Zlata Hečková (projektový manažér), Ing. Martin Lidaj (SERRA) a Ing. Roman Krištofík (publicity manažér).

Tlačová konferencia

Tlačová konferencia

Tlačová konferencia

Tlačová konferencia