Študentská výmena 2010


Študentská výmena je prirodzeným pokračovaním projektu Commenius.

Študentský výmenný program

    Minulý týždeň, ako už tradične, sme v našej škole a v rodinách zúčastnených študentov hostili študentov z belgického mesta Mol, zo strednej školy Rozenberg S.O., ktorá je našou partnerskou školou.
    Celý týždeň sme vyplnili spoločnou prácou na projekte, ktorý niesol názov „ Týždeň kultúry “.
    Cieľom projektu bolo porovnať rôzne druhy umenia na Slovensku a v Belgicku.
    Študentov sme privítali v nedeľu a v rodinách sa spoločne zoznámili z našou krajinou.
    V pondelok ich privítala naša škola a zúčastnili sa aj vyučovania. Nezabudli sme porovnať školu našu a ich. Neskôr sa formou hry a úloh, ktoré bolo potrebné splniť pred rôznymi významnými budovami a sochami v meste oboznámili s centrom Senice. Po obede ich osobnosť Ladislava Novomeského a ďalších slovenských básnikov a spisovateľov inšpirovala k napísaniu vlastných krátkych básní venovaných Senici. Keďže sme tento deň venovali literatúre, diskutovalo sa v skupinách aj o belgických básnikoch a spisovateľoch.
    Utorok bol zasvätený divadlu a filmu, tak sme sa vybrali do Sobotišťa, odkiaľ pochádzala aj prvá slovenská herečka Anička Jurkovičová. Naši študenti formou krátkych referátov a príhovorov oboznámili hostí s bohatými dejinami Sobotišťa, pozreli sme si krátky film a múzeum v Sobotišti. Po takejto inšpirácii si aj sami vyskúšali herecké umenie a snažili sa stvárniť modernú podobu rozprávky, ktorú poznajú deti v Belgicku aj na Slovensku. Samozrejme, výberu vhodnej rozprávky a jej modernému stvárneniu predchádzala diskusia v spoločnom jazyku- angličtine. Večer sme sa rozišli až po tom, čo sme si pozreli film „Na skle maľované“. Nevadilo, že film bol len v slovenskom znení, krása krojov a piesní v podaní našich hercov a herečiek chytila za srdce aj belgických študentov.
    Stredu sme venovali výtvarnému umeniu a tak sme sa rozhodli navštíviť galériu M.A .Bazovského v Trenčíne. Neobišli sme ani hrad vypínajúci sa na skalnatom brale. Po tejto vychádzke a výdatnom obede z vlastných zdrojov sme začali umeleckú dráhu. Študenti sa oboznámili s technikou frotáže, čo si hneď aj vyskúšali v teréne pri prechádzke mestom. Tieto cenné umelecké diela sme zobrali domov pre ďalšiu tvorbu.
    Vo štvrtok sa rozozneli hudobné nástroje a v ušiach znela slovenská hudba, či už vážna alebo moderná, staršia aj najnovšie hity.
    Krv rozprúdili slovenské ľudové tance, ktoré sme sa snažili naučiť našich partnerov z Belgicka. Oni nám na oplátku zatancovali ich tanec a zaspievali ich piesne. Zistili sme, že hudba veľa slov na vzájomné zblíženie nepotrebuje . Tí zručnejší schytili hudobné nástroje a hneď nastala spoločná tvorba. Ani sme nezbadali a bol čas obeda. Po obede dobre naladení sme pokračovali pri zostavovaní spoločných projektov v štyroch skupinách. Každá skupina porovnávala iný druh umenia. Pri práci na týchto projektoch sa zišli všetky materiály a poznatky, ktoré pri jednotlivých aktivitách nazbierali počas predchádzajúcich dní. Vyspovedala nás aj televízna moderátorka z TV SEN.
    Po dokončení svojich projektov sme sa zišli na ihrisku za školou, kde si študenti pripravili športové aktivity. Športovalo sa so zápalom bez ohľadu na to, kto z ktorej školy pochádza, lebo družstvá boli zmiešané a tak pri pokynoch a poveloch bolo počuť anglický jazyk.
    Piatok bol posledným dňom. Prv než sme sa rozlúčili, stihli sme ešte prezentovať spoločné projekty pred ostatnými zúčastnenými a bodku za programom dalo spoločné hodnotenie celého týždňa. Pozitívnych ohlasov bolo viac ako pripomienok , čomu sa organizátori aktivít potešili.
    Zazneli slová rozlúčky, posledné zamávanie a len spoločné projekty umiestnené vo vitrínach v škole pripomínajú týždeň plný vzrušujúcich zážitkov a dojmov. Našťastie, spoločným kontaktom nie je koniec, lebo už myslíme na spoločné stretnutie, ktoré nás čaká v Belgicku od 13. do 18. marca 2011. Naši študenti sú teraz zvedaví na domácnosti svojich partnerov a na aktivity, ktoré pre nás pripravia.

PaedDr. Anna Jankovýchová, koordinátorka výmeny študentov

Študentská výmena 2009

Študentská výmena 2009