Zmluvy, faktúry, objednávky


          Podľa Zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.Zmluvy 2013

obr
pdf, 348,44 KB

 Zmluva 27/2013
 Popis:  Zmluva o dielo Eduard Lacko - I SYSTÉMY Trnava - rekonštrukcia strechy - od 19.9.2013 - do 15 dní
 Druhá strana:  Eduard Lacko - I-SYSTÉMY, Trnava Čerešňova 13, 917 01 Trnava
  Dátum zverejnenia: 23.09.2013   

obr
pdf, 490,59 KB

 Zmluva 23/2013
 Popis:  Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania - od 2.9.2013 doba neurčitá
 Druhá strana:  Spojená škola Hlohovec Palárikova 1/A, 920 01 Hlohovec
  Dátum zverejnenia: 05.09.2013   

obr
pdf, 182,42 KB

 Zmluva 24/2013
 Popis:  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/52013 - Ďurovková Sylvia - od 18.9.2013 -30.6.2014
 Druhá strana:  MVDr. Sylvia Ďurovková Palárikova 289/9, 905 01 Senica
  Dátum zverejnenia: 09.09.2013   

obr
pdf, 171,67 KB

 Zmluva 26/2013
 Popis:  Súhlas - Zmluva o nájme nebytových priestorov - Senická volejbalová mládež, občianske združenie, Senica - od 21.9.2013 do 21.9.2013 do 15.00. hod.
 Druhá strana:  Senická volejbalová mládež, o. z., SenicaŠtefánikova 707/51, 905 01 Senica
  Dátum zverejnenia: 09.09.2013   

obr
pdf, 181,33 KB

 Zmluva 25/2013
 Popis:  Súhlas - Zmluva o nájme nebytových priestorov - Vagnerová Vlasta - do ba určitá - od 12.9.2013 - 12.6.2014
 Druhá strana:  Vlasta Vágnerová Kaplinská 1101, 905 01 Senica
  Dátum zverejnenia: 09.09.2013   

obr
pdf, 181,83 KB

 Zmluva 21/2013
 Popis:  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2013
 Druhá strana:  Autoškola PROGRES, s.r.o.Hollého 716/38, 905 01 Senica
  Dátum zverejnenia: 28.08.2013   

obr
pdf, 591,25 KB

 Zmluva 20/2013
 Popis:  Zmluva č. 1588/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu NUCEUM - od 4.7.2013 - 30. 11.015
 Druhá strana:  Národný ústav certifikov. meraní vzdel. Bratislava, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5
  Dátum zverejnenia: 12.07.2013   

obr
pdf, 4,87 MB

 Zmluva 19/2013
 Popis:  Zmluva o zverení majetku do správy - od 10.06.2013 - doba neurčitá
 Druhá strana:  Gymnázium L. Novomeského Senica
  Dátum zverejnenia: 12.07.2013   

obr
pdf, 1,16 MB

 Zmluva 17/2013
 Popis:  Zmluva o servisnej službe
 Druhá strana:  ILLE-Papier-Service-SK, s.r.o, prevádzka Skalica Lichardova 16, 909 01 
  Dátum zverejnenia: 07.05.2013   

obr
pdf, 517 KB

 Zmluva 16/2013
 Popis:  Zmluva o právnej pomoci
 Druhá strana:  Advokátska kancelária JUDr.Polák, Hurbanova 18, 90501 Senica
  Dátum zverejnenia: 04.04.2013   

obr
pdf, 22,5 KB

 Zmluva 14/2013
 Popis:  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2013
 Druhá strana:  Juraj Adamovič, Ul.Gen.L.Svobodu 1359/12, 905 01 Senica
  Dátum zverejnenia: 11.03.2013   

obr
pdf, 820 KB

 Zmluva 12/2013
 Popis:  Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky "Deň narcisov 2013"
 Druhá strana: Liga proti rakovine SR Bratislava, Brestová 2, 821 02 Bratislava
  Dátum zverejnenia: 07.02.2013   

obr
pdf, 21 KB

 Zmluva 09/2013
 Popis:  Kúpna zmluva na dodávku zemiakov
 Druhá strana: Gergel, s.r.o., Prietržka 55, 908 49 Vrádište
  Dátum zverejnenia: 04.02.2013   

obr
pdf, 29 KB

 Zmluva 07/2013
 Popis:  mrazené výrobky
 Druhá strana: Inmedia, s.r.o., Zvolen, Námestie SNP 11, 980 01 Zvolen
  Dátum zverejnenia: 17.01.2013   

obr
pdf, 28 KB

 Zmluva 06/2013
 Popis: základné potraviny  
 Druhá strana: MABONEX, s.r.o., Piešťany, Krajinská cesta 3, 921 69 Piešťany
  Dátum zverejnenia: 17.01.2013   

obr
pdf, 28 KB

 Zmluva 05/2013
 Popis: mlieko a mliekarenské výrobky 
 Druhá strana: MABONEX, s.r.o., Piešťany, Krajinská cesta 3, 921 69 Piešťany
  Dátum zverejnenia: 17.01.2013   

obr
pdf, 16 KB

 Zmluva 04/2013
 Popis: Kúpna zmluva - čistiace a pracie prostriedky a doplnkový tovar 
Druhá strana: Michal Repta - MRC, Sídlisko D. Jurkoviča 427/4, 906 13 Brezová pod Bradlom
  Dátum zverejnenia: 14.01.2013    

obr
pdf, 138 KB

 Zmluva 03/2013
 Popis: Zmluva o nájme nebytových priestorov č.10/2012 - od 12.1.2013-12.1.2013 
 Druhá strana: Urban Sivák, Kalinčiakova 295/3, 905 01 Senica
  Dátum zverejnenia: 11.01.2013

obr
pdf, 203 KB

 Zmluva 02/2013
 Popis:  Kúpna zmluva - chlieb, pečivo, pekárenské výyrobky
 Druhá strana: Senické a Skalické pekárne,a.s. Priemyselná 1338, 905 01 Senica
  Dátum zverejnenia: 11.01.2013  

zmluva
pdf, 166 KB

 Zmluva 01/2013
 Popis: Kúpna zmluva - čestvé ovocie a zelenina 
Druhá strana: Liana Suchovská, Dr. Štefana Osuského 527/16, 906 13 Brezová pod Bradlom
  Dátum zverejnenia: 11.01.2013   

 

Zmluvy 2012    - prehľad uzavretých zmlúv v roku 2012

Zmluvy 2011    - prehľad uzavretých zmlúv v roku 2011