Vážení rodičia, firmy, bývalí študenti, priatelia a zamestnanci školy,  obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z daní v prospech našich študentov

Dane

    Venujte nám 2% z Vašich daní a pomôžete tým svojim deťom a našim žiakom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Vami poukázaná suma bude použitá na zlepšenie podmienok pre študentov Gymnázia L. Novomeského v Senici.

Obchodné meno: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Senica
Sídlo: Dlhá 1037/12, Senica
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37990039

Ďakujeme!
 S úctou
Mgr. Pavel Otépka
riaditeľ školy 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) (na stiahnutie *.pdf)
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (na stiahnutie *.doc)
Poučenie vyhlásenie 2014 (na stiahnutie *.pdf)
Vyhlásenie 2014 (na stiahnutie *.rtf)


Kritériá na prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2014 / 2015Goetheho pamätník

Autor:   Mgr. Anna Hanáková   Fotogaléria

Goetheho pamätník        V utorok, 15. 4. 2014, sa konal 21. ročník Goetheho pamätníka. Zúčastnili sa ho aj 5 študenti našej školy. V kategórii poézia skončili na 2. mieste Kristína Oslejová a Martin Očko.
    Kolektív sekundy - Sophia Blažeková, Michaela Trojková, Zuzana Závodská a Samuel Vacula sa umiestnili v kategórii dramatizácia na 3. mieste s divadelným predstavením Was bin ich?
 
Všetkým ďakujeme za účasť a úspešné prezentovanie svojich ukážok.Pozvánka na rodičovské združenie

Pozvánka na rodičovské združenie


Krajské kolo 36. ročníka SOČ

Autor:   Mgr. Miroslava Gergelová 

SOČ      V piatok 4. apríla 2014 sa v Strednej odbornej škole v Hlohovci uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťažiaci prezentovali svoje práce v 17 odboroch.

   Našu školu tento rok repezentoval len jeden zástupca – René Valúšek (4.C). So svojou vysoko odbornou prácou na tému Schopnosť potkanov plniť behaviorálne úlohy pod vplyvom skopolamínu v časovej závislosti získal 2. miesto, čím si vybojoval účasť v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 22. – 25. apríla v Starej Ľubovni. Želáme mu veľa šťastia a držíme palce!

Úspešné krajské kolo Geografickej olympiády

Autor:   Mgr. Ľubomír Staňo      

     Traja žiaci senického gymnázia sa 2. apríla 2014 v Gymnáziu J. Hollého v Trnave zúčastnili krajského kola Geografickej olympiády (po postupe z okresného kola). Všetci boli úspešnými riešiteľmi, ale najväčší úspech dosiahol Andrej Búran zo sekundy, ktorý svoju kategóriu vyhral a postúpil na slovenské kolo. To sa uskutoční v dňoch 9. a 10. mája 2014 v Prešove. Okrem Andreja Búrana školu reprezentovali: Michal Serdahely z Prímy a Martin Očko z Kvarty.

Krajské kolo Dejepisnej olympiády u nás

Autor:   Mgr. Ľubomír Staňo    Fotogaléria  

Olympiádaz dejepisu      Dňa 1. apríla 2014 sa v priestoroch našej školy už po šiestykrát uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. V tomto ročníku sa v troch kategóriách predstavili až piati žiaci senického gymnázia, ktorí postúpili z predchádzajúceho okresného kola. Aj v krajskom kole (kde súťažili dvaja žiaci z každého okresu Trnavského kraja) dosiahli výborné výsledky a všetci boli úspešnými riešiteľmi olympiády. S najlepšími výsledkami sa môžu pochváliť: Pavol Adamíček zo sekundy, ktorý skončil na 2. mieste v kategórii F a František Jankovič z kvarty, ktorý v kategórii C obsadil 3. miesto.
      Ďalej školu reprezentovali: Janka Nosková zo sekundy, Adam Žák z tercie a Martin Očko z kvarty. Organizačne kolo zabezpečoval Mgr. Ľubomír Staňo s podporou vedenia školy.

Víťaz celoštátneho kola olympiády v anglickom jazyku

Autor:   Mgr. Lenka Krištofíková

Olympiáda v anglickom jazyku      Dňa 2.4.2014 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo olympiády v anglickom jazyku. Postup doň si víťazstvom v krajskom kole zabezpečil náš študent (Oktáva). Jeho účasť bola naozaj úspešná – vo svojej kategórii Filip Nosko získal skvelé 1. miesto. Srdečne blahoželáme!


Od 6.10.2013
počítadlo.abz.cz