Vyhodnotenie Súťaže o najlepší propagačný leták školy


1. miesto Lebánková Tamara, II.C Leták
udelené dve prvé miesta Mareček Jakub, II.C Leták
2. miesto Bulka Branislav, IV.C Leták
3. miesto Cvečková Gabriela, I.C Leták

         Ďakujeme za veľmi pekné návrhy propagačných letákov školy odoslaných účastníkmi súťaže.Študentská kvapka krvi

Autor:  Mgr. Miroslava Gergelová     

         V dňoch 13. a 22. októbra 2014 sa niekoľkí študenti našej školy zapojili do kampane Študentská kvapka krvi, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc.
      Tento rok sa koná jubilejný 20. ročník tejto kampane. Jej hlavným cieľom je získavanie pravidelných darcov krvi z radov mládeže. Mnohí si neuvedomujú, že darovaním tejto vzácnej tekutiny môžu zachrániť život vážne chorým ľuďom ako aj ľuďom po vážnych úrazoch a často to pochopia až vtedy, keď sa v takejto situácii ocitne niekto z ich blízkych. Pri každom odbere zdravý človek daruje 450 ml krvi, ale zároveň získa skvelý pocit, že takýmto jednoduchým spôsobom niekomu pomohol.
       A tú sú mená našich darcov: Matúš Hladík, Martin Harnoš, Adam Tarkoš, Jakub Konečný, Martin Černek, Branislav Bulka, Tomáš Černák, Adam Krčík, Martin Závodský, Michal Jozefek, Lukáš Mikuš, Dominik Pucheľ, Sebastián Mach, Daniel Krchňavý a p.prof Ravas.

LetákDopravná výchova

Autor:  Mgr. Iveta Mudrochová    Fotogaléria  

Dopravná výchova          14. októbra 2014 žiaci našej prímy absolvovali dopravnú výchovu na 1. ZŠ v Senici (ul. V. P. Tótha). Prvé dve hodiny boli teoretické - tu si zopakovali napr. vybavenie bicykla, značky, križovatky a na záver ich inštruktor preskúšal formou hry. Potom sa presunuli na dopravné ihrisko, kde si mohli teoretické vedomosti vyskúšať v praxi aj ako chodci, aj ako cyklisti. Všetkým žiakom, aj pani profesorke triednej sa veľmi páčilo, všetci odchádzali nadmieru spokojní. Za možnosť absolvovať dopravnú výchovu ako prierezovú tému na 1. ZŠ patrí veľké poďakovanie, osobitne pánovi učiteľovi Mgr. Petrovi Pastuchovi.Zoznamka s faraónom Tutanchamónom

Autor:  Mgr. Ľubomír Staňo    Fotogaléria  

Zoznamka s faraónom Tutanchamónom        9. októbra 2014 46 žiakov našej školy (prváci až tretiaci) navštívilo expozíciu v bratislavskom výstavisku Incheba s názvom „Tutanchamón – jeho hrobka a poklady“. Výstava navodila atmosféru z obdobia, keď archeológ Howard Carter objavil faraónovu hrobku. Jej súčasťou je viac ako tisíc predmetov, vrátane sarkofágu a posmrtnej masky, ktoré boli vyrobené ako dokonalé repliky nálezu z roku 1922. Najzaujímavejšia bola časť výstavy, ktorá odkrývala Carterov postup pri objavovaní – s umiestnením pokladov tak, ako boli nájdené v pohrebnej komore a pokladnici v mierke 1:1. Každý významný predmet má svoj príbeh alebo vysvetľujúci komentár, ktorý si mohli žiaci individuálne vypočuť cez zvukovú nahrávku. Výstava inovatívnym a kreatívnym spôsobom umožnila žiakom nahliadnuť do života a smrti vládcu starovekého Egypta.Od 6.10.2013
počítadlo.abz.cz