Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
v novom roku pevné zdravie, veľa šťastia a úspechov
želá svojim študentom, rodičom a priateľom školy
kolektív Gymnázia Ladislava Novomeského Senica.

Vianočné želanieVianočný šachový turnaj

Autor:  Mgr. Ľubomír Staňo     Fotogaléria
     Vianočný šachový turnaj   17. decembra 2014 sa uskutočnil už 4. ročník vianočného šachového turnaja pre študentov našej školy. Zúčastnilo sa ho 11 žiakov. Turnaj mal vysokú úroveň, veď medzi hráčmi boli aj žiaci, ktorí pravidelne nastupujú v šachových súťažiach na Slovensku a úspešne reprezentujú školu na šachových turnajoch. Vo finále sa stretli najvyššie nasadení hráči Michal Jozefek z 3. A a Martin Očko z Kvinty. Zvíťazil Michal Jozefek 2:0 na zápasy. V boji o tretie miesto zvíťazil Adam Pipíška zo Sekundy, ktorý porazil Ľubicu Čelústkovú z 3. A 1,5:0,5. Na organizácii turnaja sa podieľal Mgr. Ľubomír Staňo, materiálne a rozhodcovskou činnosťou prispel bývalý absolvent gymnázia Rastislav Diviak. Najúspešnejší boli odmenení vecnými cenami a darčekovými poukážkami.Pozvánka - 5. Študentský ples


Študentský plesFotto z rôznych akcií

Autor fotografií:  Ing. Ivan Spiššák  


Literárna Senica Ladislava Novomeského

Autor:  PhDr. Margita Hološková     

         4. decembra sa v popoludňajších hodinách konala v Záhorskej galérii Jána Mudrocha nevšedná slávnosť. Vyhodnocoval sa XXVIII. ročník autorskej súťaže Literárna Senica, ktorej sa zúčastňujú mladí autori z celého Slovenska. V pekných priestoroch galérie, uprostred výstavy autorov nášho regiónu, bolo plno. Odzneli aj zhudobnené verše Laca Novomeského, príhovory umelcov - členov hodnotiacej poroty. V prítomnosti predstaviteľov mestských inštitúcií, Literárneho informačného centra v Bratislave a záujemcov odzneli mena víťazov. Medzi ocenenými nechýbal zástupca našej školy

Martin Pagerka,

ktorý obsadil 2. miesto v III. kategórii za poéziu. K výsledku mu srdečne blahoželáme.Krajské kolo súťaže Zenit v programovaní

  Fotogaléria     Zenit  
3. decembra 2014 sa v Trnave na Strednej priemyselnej škole dopravnej  konalo krajské kolo 31. ročníka  súťaže Zenit v programovaní. Naši študenti nás reprezentovali vo všetkých troch kategóriach. V kategórii  B (študenti 1. a 2.ročníka SŠ) nás repezentoval študent sekundy Ondrej Vrábel, ktorý sa umiestnil na treťom mieste. V kategórii A (študenti 3. a 4. ročníka) sa Patrik Blanárik (IV.C) umiestnil na piatom mieste. V kategórii Webdizajnér  nás reprezentovali a skončili  na piatom mieste Jakub Mareček (II.C) a Martin Milota (III.B).  Blahoželáme.Účasť na medzinárodnej dejepisnej súťaži v Chebe

Autor:  Mgr. Ľubomír Staňo     Fotogaléria
       Medzinárodná dejepisná súťaž v Chebe  20. novembra 2014 družstvo troch našich študentov (Branislav Bulka – 4. C, Richard Keračík – 3. A, Dagmar Gajarová – 2. C) pod vedením Mgr. Ľubomíra Staňa reprezentovalo Gymnázium L. Novomeského v súťaži, ktorá v počte zúčastnených škôl nemá v predmetových súťažiach konkurenciu. V aule Západočeskej univerzity v Chebe sa zišli tímy 75 gymnázií z Českej a zo Slovenskej republiky, ktoré v apríli 2014 prekonali prvú prekážku - postúpili z krajských kôl. Medzi 16 postupujúcimi gymnáziami zo Slovenska mala zastúpenie i naša škola.
    Na cestu sme „vyrazili“ v skorých ranných hodinách 19. novembra. Prešli sme autobusom cez Česko z východu na západ až k česko-nemeckým hraniciam. Tu sme boli ubytovaní v hoteli Pyramída vo Františkových Lázňach. Na druhý deň prebehla súťaž v Chebe, odkiaľ sme sa (po jej skončení) presunuli do Prahy s individuálnym večerným programom (zažili sme večernú atmosféru na Staroměstskom námestí, Karlovom moste a Hradčanoch). Domov sme sa vrátili nadránom 21. novembra.
    A čo samotná súťaž? Mala mimoriadne dôstojnú úroveň, o čom svedčí osobná účasť popredných českých i slovenských historikov (napr.: prof. Rychlík, prof. Holec), predstaviteľov karlovarského kraja i mesta Cheb a hlavne prítomnosť českého ministra školstva pána Chládka. Pre všetkých zúčastnených študentov boli pripravené knižné publikácie z histórie a darčekové predmety. Účasť slovenských gymnázií (doprava, ubytovanie, strava) boli hradené z Ministerstva školstva SR.
   Otázky v štyroch kolách boli zamerané na dejiny prvej a druhej Československej republiky. Boli mimoriadne náročné, najmä pre slovenské družstvá (pretože pomer v otázkach bol asi 3 : 1 v prospech otázok z českého politického, kultúrneho a športového prostredia). Naše družstvo sa však držalo statočne, predovšetkým v prvých troch kolách. V celkovom poradí náš tím skončil na 42. mieste (zo 75.), v redukovanom poradí slovenských gymnázií však na veľmi peknom 3. mieste. Študentom, ktorí sa zúčastnili súťaže (vrátane T. Vizváryovej zo 4. C, ktorá bola v družstve v krajskom kole) ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.Exkurzia do ústavu anorganickej chémie SAV

Autor:  Nikola Bordáčová, 4. C     Fotto: č.1-5   Nicole Černeková, III.B;  fotto č. 6-34  Frťalová Zuzana, III.C     Fotogaléria
  Deň otvorených dverí SAV Dňa 13. 11. 2014 sme sa zúčastnili dňa otvorených dverí ústavu anorganickej chémie SAV. Pre niektorých to bolo po prvý raz a niektorý si chceli oživiť minuloročné spomienky a získané vedomosti. Hoci sme mali pol hodinové meškanie, videli sme mnoho zaujímavých pokusov a možno sme sa i čo to naučili.
    Po príchode nás personál milo uvítal prezentáciou, po ktorej sme sa rozdelili do skupiniek a s radosťou sa vrhli na prehliadku jednotlivých laboratórií a prístrojového vybavenia spolu s odborným výkladom. Samozrejme až po malom občerstvení. V laboratóriách sme mohli vidieť účinky tekutého dusíka na nafúknutý balón, alebo sme pomocou neho rozbili ružu. V inom laboratóriu sme dostali náučnú prednášku o elektrónovom mikroskope, ktorého jednoduché ovládanie sme si mohli vyskúšať. Rovnako sme sa zoznámili s „bambuľkou“, čo bol box s konštantným tlakom, teplotou i vlhkosťou. Tú si zobrala do parády spolužiačka, ktorá rozsypala takmer všetko čo bolo v miskách a tak zabezpečila pracovníkom večerný program (upratovanie). Taktiež sme sa oboznámili s vlastnosťami ílu, ktoré sme mali česť aj vyskúšať. Okrem toho sme videli ako sa vyrába „slonia pasta“, ako vytvoriť „tajné písmo“ a mnoho ďalšieho. Najviac zvedaví a najaktívnejší účastníci dostali aj malé odmeny vo forme odznakov alebo pier s logom ústavu.
     Po skončení prehliadky nasledoval rozchod, z ktorého sme mali asi najväčšiu radosť. Samozrejme sme sa všetci nakoniec stretli v Mc Donalde, odkiaľ sme sa unavení pobrali domov.Dinosaurium

Autor:  Sabína Paračková, Tercia       
       Dinosaurium  
Boli sme (my – tercia, spolu so sekundou) na školskej exkurzii v Inchebe v Bratislave na výstave prehistorických dinosaurov.
V Dinosauriu nám pedagogický dozor robili p. profesor Štefeček, p. profesorka Grečná a p. profesorka Knejpová.
Táto výstava - Dinosaurium je to pravé miesto pre tých, ktorí sa zaujímajú predovšetkým o druhohory a živočíchy, ktoré v tej dobe žili. Na tejto výstave nájdete všetko, od zrodenia dinosaurov, cez ich život až po ich vyhynutie.
Výstava bola spracovaná veľmi pútavo, s utriedením tematicko-historických okruhov a s audio sprievodcom. Úvodný film nás vniesol do atmosféry v ére dinosaurov. Nasledovala prehliadka a zaujímavé rozprávanie o každom z vystavených exponátov s prúdom nových informácií o tomto, dávno vyhynutom živočíšnom druhu.
Kostry dinosaurov vsadené do ich „prirodzeného“ prostredia spolu s odtieňom osvetlenia vytvárali ilúziu prechádzky po Jurskom parku.
Táto výstava bola poučná a zaujímavo spracovaná. Každý, kto nebol, môže ľutovať.


Výstava Tutanchamon

Autor:  Martin Škrovina, Sekunda        fotto: Adam Pipíška, Sekunda
       Výstava Tutanchamon Výstava Tutanchamon 
29.10.2014 dve triedy z Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici vyrazili na výlet do Incheby Bratislava na výstavu Tutanchamon. Podľa mňa, obe tieto triedy zažili pekný zážitok. Na výstave sme videli veľa zaujímavých exponátov zo Starého Egypta. Všetky exponáty boli očíslované. Páčilo sa mi, že nám rozdali slúchadlá a automatického sprievodcu, ktorého sme mohli po zadaní čísla exponátu zapnúť a povedal nám všetko o zadanom exponáte. Ako exponáty tam boli sarkofágy, posmrtná maska Tutanchamona, modely staroegypských lodí, bojový voz, sochy Tutanchamona, a veľa daľších zaujímavých exponátov zo Starého Egypta. Z tejto výstavy sme všetci odišli o niečo múdrejší. Bolo to naozaj zaujímavé. Ja osobne som bol výstavou nadšený a doporučujem túto výstavu navštíviť aj ostatným.


Nový Gymsen je tu!


Časopis FUNfÓN reklama
      
Na stiahnutie vo formáte *.pdf

Tlačenú verziu GymSenu si môžete požičať na 1.posch. pri riaditeľni. Prináša Vám ju FUNfÓN.

 Viac v Archíve akcií


Od 6.10.2013
počítadlo.abz.cz