29.10.2018 (pondelok) budú mať všetci žiaci riaditeľské voľno.


Zážitkové vyučovanie so sekundou

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

17. októbra 2018 sme absolvovali štvorhodinové  vyučovanie v Slovanskom hradišti v Mikulčiciach  (národná kultúrna pamiatka), významnej archeologickej lokalite z obdobia Starej Moravy (8. storočie) a Veľkomoravskej ríše (9. storočie), ktorá bola jedným zo sídelných miest veľkomoravských kráľov Mojmíra I., Rastislava, Svätopluka I., Mojmíra II., Svätopluka II. i miestom pôsobenia solúnskych bratov, svätého Cyrila a Metoda, patrónov Európy.

Hradisko v Mikulčiciach sme navštívili po dôkladnej príprave na hodinách dejepisu (to konštatovali aj lektori), ale exkurzia nám poskytla enormné množstvo nových informácií.                  Viac …


Dramatizácia Kukučínovej prózy Neprebudený

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

V poradí 261. premiéra v Divadle Jána Palárika v Trnave a prvú reprízu

videli 1.B, 1.C, 2.A a 2.C  15. októbra 2018.

Režisérom inscenácie a tiež autorom dramatizácie je Peter Palík. Úlohu Ondráša Machuľu zveril Michalovi Jánošovi, Zuzu Bežanovie hrá Silvia Soldanová. Kukučínovu poviedku minulý rok spracovali v dramatickej podobe tiež herci Divadla z  Pasáže Banská Bystrica. Inscenáciu sme sledovali s očakávaním, ako bude vyzerať dramatizácia jednoduchej dejovej línie. Realizmus psychologickej poviedky z roku 1886 je a bude aktuálny – tragické dôsledky nepochopenia, nerešpektovania inakosti, ľudskej dôstojnosti a nadradenosť a netolerancia väčšiny. Tento problém je možno aktuálnejší než kedykoľvek v minulosti. Naše študentské kolektívy sme potrápili akousi mozaikovou recenziou – poskladali sme študentské dojmy, hodnotenia a  recenzie.                   Viac …


Kúzelná fyzika

Autor: Karolína Škápiková  

    Dňa 10. 10. 2018 sa naša trieda kvarta, spoločne s triedou terciou zúčastnila podujatia s názvom Kúzelná fyzika. Prednáška sa konala v Piešťanoch. Tu sme sa stretli aj s ďalšími strednými školami, ktoré prednášku absolvovali spolu s nami. Počas asi hodinového rozprávania, sme mali možnosť spoznať fyziku ako vedu, ktorá ovláda vlastne všetko okolo nás. Od samotného človeka, po najdrobnejšie zrnko trávy. Oboznámili sme sa s ťažiskom, svetlom, energiou a rôznymi ďalšími fyzikálnymi pojmami. Videli sme množstvo pokusov, do ktorých sme sa mohli sami zapojiť a získať odmenu v tvare nálepky. Celá prednáška prebiehala vo veľmi dobrej atmosfére, poznatky nám boli podané vtipnou formou a sami sme zistili, že fyzika znamená viac ako holé riadky naučené z učebnice. Odniesli sme si tak nielen množstvo nových poznatkov, ale najmä nový pohľad na vec a hlavne veľa dobrej energie. Tešíme sa na ďalší takýto výlet, kde sa nielen veľa naučíme, ale i dobre zabavíme.


Vedecký veľtrh Bratislava

Autor: Denisa Lutovská, II.A   

    Dňa 14.9. 2018 sme sa my, druháci, vybrali na Vedecký veľtrh do Bratislavy. V blízkosti obchodného domu Eurovea nás čakali stánky s rôznym zameraním. Objavili sme v nich rôzne pokusy zo sveta fyziky, chémie, informatiky a biológie. Celú akciu sprevádzal moderátor, ktorý si na pódium volal ľudí z jednotlivých stánkov a tí predvádzali svoje pokusy a rozprávali o nich. Bolo to poučné a zároveň zábavné, keďže program bol obohatený aj o vystúpenie kúzelníka. Strávili sme v Bratislave zaujímavý vedecký deň.


Faites vivre les valeurs de la francophonie

/Oživte tradície frankofónie/

Autor: PhDr. Margita Hološková  

    – tak znel názov súťaže, vypísanej Francúzskym inštitútom v Bratislave, do ktorej sa úspešne zapojili aj žiaci našej školy. Úlohou súťažiacich bolo vybrať si niektorý zo zadaných výrokov slávnych osobností a ľubovoľnou technikou urobiť plagát ku dňom frankofónie, v ktorom využijú vybraný text. Výtvarné riešenie plagátu malo vystihnúť vybranú myšlienku.

Výsledok nás teší, keďže

1. miesto získala Mária Karásková z III. B,

3. miesto Martina Sabová zo septimy.

Blahoželáme.


Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva

Autor: Monika Maxianová, IV.B  

    Posledný týždeň minulého školského roka sme sa my, Monika Maxianová a Kristína Chudá, zúčastnili 12.ročníka Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva v Bratislave na Slovenskej technickej univerzite. Mali sme možnosť vyskúšať si vysokoškolský život so všetkým, čo k nemu patrí- internát, cestovanie MHD, prednášky a hlavne laboratórne cvičenia. Celých 5 dní sme mali pripravený zaujímavý program, ktorý pozostával nie len z chemickej oblasti, ale taktiež aj kultúrnej. Tento ročník ponúkol plavbu po Dunaji, návštevu vodného diela v Gabčíkove, areálu vodných športov Čunovo a večerné spoznávanie krás nášho hlavného mesta. Najzaujímavejšou časťou však boli samotné laboratórne cvičenia a pokusy, ktorých sme sa aktívne zúčastňovali. Mali sme možnosť pracovať so zariadeniami, prístrojmi a rôznymi pomôckami. Sprevádzali nás príjemní inžinieri a doktoronati, ochotní všetko vysvetliť a odpovedať na každú otázku. Na záver sme predviedli naše novo nadobudnuté poznatky, a to formou prezentácie. Posledný deň sme odchádzali s certifikátmi v rukách, síce trocha smutné, že naše chemické dobrodružstvo už skončilo, avšak plné skúseností, ktoré sa nám na hodinách chémie bez pochýb zídu.


Jedinečný  úspech na Medzinárodnej  fyzikálnej olympiáde

Autor: RNDr. Iveta Petrovičová            Fotto: www.iuventa.sk

Zdroj: www.iuventa.sk

    Letné prázdniny v plnom prúde, väčšina študentov si vychutnáva sladké ničnerobenie, niektorí možno skúšajú ako sa „zarába na chlebík“, no kto by sedel nad knihami?

    Predsa niekto áno. Naša maturantka Janka Švrčková. Po úspešnom celoslovenskom kole Fyzikálnej olympiády, náročnom výberovom sústredení a maturite ju v dňoch 21. – 29. júla 2018 čakalo medzinárodné kolo Fyzikálnej olympiády v hlavnom meste Portugalska v Lisabone.

    Na súťaži sa zúčastnilo 396 súťažiacich z 87 krajín sveta.
   Janka získala bronzovú medailu, čo v histórii senického gymnázia ešte nebolo.

    K dosiahnutému veľkolepému úspechu jej srdečne blahoželáme, ďakujeme za obdivuhodný výkon a reprezentáciu školy. Želáme jej veľa úspechov na medzinárodnom kole Astronomickej olympiády v novembri 2018 v Číne i v ďalšom štúdiu fyziky na Karlovej univerzite v Prahe.