Majstrovstvá okresu stredných škôl v zrýchlenom šachu

Autor: Mgr. Ľubomír Staňo

15. novembra 2017 sa v priestoroch CVČ Senica uskutočnila postupová súťaž v zrýchlenom šachu s hracím tempom 2 krát 15 minút. Traja študenti a jedna študentka našej školy (Adam Pipíška, Martin Hrdlička z kvinty, Tomáš Valent z 2. C a Michaela Trojková zo sexty) postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční opäť v Senici 29. novembra 2017.

 


Oceňovanie najlepších študentov Trnavského kraja

Autor: Mgr. Miroslava Medovičová

Trnavský samosprávny kraj každý rok pri príležitosti Dňa študentstva oceňuje najlepších študentov stredných škôl vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti. V utorok 14.novembra 2017 ocenenia odovzdali podpredsedovia Zdenko Čambal, Augustín Hambálek a Józef Berényi. Ceny prevzalo 56 úspešných žiakov, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky. Medzi nimi nemohli chýbať ani študenti našej školy.

Nina Hladíková (2.C), Kristína Jurkovičová (2.C) a Tomáš Valent (2.C) boli ocenení za 1. miesto v krajskom kole vedomostnej súťaže „Kraj, ktorý je mojím domovom“, ktorú každoročne organizuje VÚC Trnava. Tejto trojici sa podarilo zvíťaziť v konfrontácii víťazov okresných kôl Trnavského kraja.

Medzi ocenenými nemohla chýbať ani Janka Švrčková zo 4.B – úspešná riešiteľka celoštátneho kola súťaže Čo vieš o hviezdach (2. miesto), úspešná riešiteľka krajského kola Fyzikálnej olympiády (1. miesto), úspešná riešiteľka celoslovenskej Astronomickej olympiády (2016, 2017) a bronzová medailistka z Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky IOAA v Indii (2016). Janka si však cenu nemohla prevziať osobne, pretože je opäť na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky 2017 v Thajsku.
Všetkým oceneným študentom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

« 1 z 2 »

SAV- Deň otvorených dverí

Autor: Andrea Ňukovičová, 3.B

Dňa 7.11.2017 sme sa ako budúci nádejní chemici zo semináru z chémie zúčastnili Dňa otvorených dverí v Ústave anorganickej chémie SAV v Bratislave. Mali sme možnosť vidieť priebeh mnohých chemických reakcií ako napríklad horenie práškového železa, tekutý dusík, ktorý dokáže napríklad zmraziť ružu natoľko, že sa rozletí na márne kúsky, odraz svetla vo farebných roztokoch a množstvo ďalších pokusov. Pri príchode do každého z laboratórií nás ohúrili viaceré reakcie, či 2000-krát zväčšené vzorky hmyzu alebo vlasov. Na záver nás čakala rozsiahla prednáška o prínose keramiky pre rôzne oblasti života, ako napríklad keramické kĺby v medicíne a dokonca aj jej využitie vo vesmírnej technike. Táto návšteva akadémie nám poskytla cenné informácie a hlavne predstavu o tom, ako to vo svete chemikov chodí.

 

« 1 z 2 »

Primátor Senice ocenil Luciu Kollárovú (4.B) a Patríciu Maxianovú (4.A)

Autor: Mgr. Miroslava Medovičová

V rámci Dňa študentstva na radnici boli dňa 7. novembra 2017 ocenené aj Lucia Kollárová a Patrícia Maxianová za prácu v Študentskom parlamente mesta Senica. Ich prínos a aktivity boli charakterizované týmito slovami:

Lucia Kollárová – študentka Gymnázia L. Novomeského, členka Študentského parlamentu mesta je mladé, zdravo sebavedomé dievča, ktoré vie, čo chce a ide za svojím cieľom. Paleta jej záujmov je široká a nejde len o povrchný alebo krátkodobý záujem. Naopak, väčšina z nich vyžaduje ďalšie štúdium, nech už je to taliančina na zahraničnej škole, výtvarné či dramatické umenie na ZUŠ, ekológia, dobrovoľníctvo. Všade, kam príde, jej je plno a entuziazmu má na rozdávanie. V škole patrí k výborným študentom. I do ŠP priniesla svieži vietor v podobe nového cyklu podujatí s názvom Buď hladný po informáciách, ktorý má u mladých dobrý ohlas. Sme presvedčení, že je to budúci líder pracovného kolektívu.

Patrícia Maxianová – maturantka na Gymnáziu L. Novomeského je predsedníčkou triedy počas celého štúdia. V Študentskom parlamente pôsobí štvrtý rok a patrí medzi jeho piliere. Bola pri zrode podujatí, napríklad Bublinkový deň, Študentský ples, stretnutie študentských rád… Píše články do Študentských listov. V akejkoľvek práci je vždy precízna, zodpovedná i rozvážna, nechýba jej empatia. Je presvedčenou dobrovoľníčkou a aktivistkou združenia Senica 2.0 a v obci Rybky pracuje ako asistentka trénera v hasičskom športe. V škole dosahuje výborné výsledky. V každej situácii je slušná, pokojná a vždy sa pýta, s čím môže pomôcť.

Dievčatám srdečne blahoželáme!

Ako si môžete všimnúť na fotografii, moderátormi celého podujatia boli tiež naši gymnazisti Ľubomír Fábik z 3.A a Matúš Michalička z 2.A.


Deň študentstva na radnici v Senici

Autor: Mgr. Miroslava Medovičová

V znamení sviatku študentov sa už 15 rokov na radnici v Senici každoročne oceňujú najlepší študenti senických stredných škôl. Primátor mesta 7. novembra 2017 prijal a ocenil diplomom a medailou nasledovných študentov Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici:

Marek Mach

Je študentom 2. ročníka. Aktívne sa zaujíma o politické dianie na Slovensku. Založil internetovú stránku Mladí proti fašizmu. Pravidelne ju autorsky obohacuje o texty, v ktorých varuje pred politickým extrémizmom a rasovou neznášanlivosťou. V súčasnosti prezentuje príbehy z obdobia holokaustu, približuje mladým ľuďom dôsledky fašistickej ideológie. Vytvoril aj videodokument Eva Mosnáková – žena, ktorá prežila holokaust. Svojou činnosťou sa dostal do povedomia nielen organizácií, ktoré majú podobnú činnosť, ale aj verejných činiteľov a novinárov. Zúčastnil sa stretnutia s prezidentom SR A. Kiskom, v denníku N bol o jeho aktivitách a názoroch uverejnený rozsiahly rozhovor.

Laura Krenťochová

Študentka 4. ročníka je múzicky založená a svoje schopnosti opakovane preukazovala v súťažiach v umeleckom prednese poézie i prózy. Je vnímavou čitateľkou, svoje skúsenosti dokáže využívať pri interpretácii umeleckých diel. Školu reprezentuje v tíme spolužiakov aj na medzinárodnej dejepisnej súťaži v Česku. Svojou družnou povahou dokáže vytvárať pozitívnu pracovnú atmosféru.

Šimon Vrba

Študent 4. ročníka je všestranne nadaný, dosahuje dlhodobo výborné výsledky. Zapája sa do olympiád a súťaží rôznorodého zamerania, osobitne treba vyzdvihnúť jeho úspechy v súťaži tvorivého písania v cudzích jazykoch, najmä vo francúzskom a anglickom jazyku. Bol ocenený aj v literárnej súťaži. Jeho zameranie presahuje aktivity stredoškolského štúdia, robí veľa navyše, samostatne študuje odbornú literatúru. Je hĺbavý a tvorivý.

Juraj Balga

Študent 4. ročníka je predsedom a zástupcom svojej triedy v Rade školy a aktívny člen študentskej rady. Výborným prospechom je vzorom. Od 2. ročníka zastáva funkciu šéfredaktora školského časopisu a tiež funkciu ambasádora Masarykovej Univerzity Brno. Vo voľnom čase sa venuje maľovaniu a tancovaniu vo FS Kopaničiar. V zimných mesiacoch sa venuje lyžovaniu, a to aj profesionálne ako inštruktor. Aktívne pôsobí v dobrovoľníckej organizácii Senica 2.0 a je členom Študentského parlamentu v Senici. Svojím optimizmom a dobrou náladou poteší každého, kto s ním príde do styku.

Kristína Oslejová

Je výbornou študentkou oktávy. Aktívne a dlhoročne sa podieľa na tvorbe školského časopisu Gymsen, je herečkou a recitátorkou divadelného súboru Zádrapky pri ZUŠ v Senici, milovníčkou hudby, tanca a dobrých kníh, úspešnou inštruktorkou jumpingu. Bola ocenená na literárnych súťažiach: Literárny Kežmarok, Literárna Senica L. Novomeského, Škultétyho rečňovanky, Petržalské Súzvuky Ferka Urbánka, Ihnátove Hanušovce, Zrkadlenia… Zúčastňuje sa pravidelne literárnych workshopov.

 


Študentská kvapka krvi 2017

Autor: Mgr. Miroslava Gergelová

7. november 2017 bol nielen dňom, kedy sme si pripomenuli 100. výročie VOSR 🙂 , ale aj dňom, kedy sa niekoľko žiakov našej školy pridalo k veľkej skupine dobrovoľných darcov krvi. V rámci 23. ročníka kampane Študentská kvapka krvi tentokrát prekonali obavy deviati študenti a po obvyklom postupe (vyplnenie dotazníkov, občerstvenie, kontrolný odber krvi, pohovor s lekárkou) po prvýkrát darovali krv. Všetci zvládli odber na jednotku a veríme, že s radosťou a nadšením opíšu svoje zážitky spolužiakom a spolu sa vyberieme na Valentínsku kvapku krvi vo februári 🙂

Naši darcovia: Juraj Balga, Patrik Mihalcsak, Šimon Škápik, Jakub Čederle, Patrícia Čederlová, Filip Čižmár a páni profesori Staňo a Ravas.

 

« 1 z 2 »

XIV. Mladá slovenská poviedka 2017

Autor: Mgr. Jana Kováčová

 

        Študentka 1. A triedy Denisa Lutovská sa dňa 7. novembra 2017 zúčastnila slávnostného vyhodnotenia celoštátnej súťaže Mladá slovenská poviedka, ktoré sa konalo v Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. V 1. kategórii sa umiestnila so svojou poviedkou Láska v daždi na peknom III.mieste.

Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších tvorivých nápadov.

 


Tohtoročný Halloween v tercii…

Autor: Mgr. Erika Vícenová


Timravina studnička 2017

Autor: PhDr. Margita Hološková

V uplynulých dňoch sa v priestoroch ZUŠ konal 12. ročník regionálneho kola v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy. Našu školu v nej v rámci IV. kategórie úspešne reprezentovali

Monika Maxianová z III. B – obsadila 2. miesto a

Simona Svatíková z III. B – obsadila 3. miesto.

K dosiahnutému výsleku obidvom dievčatám blahoželáme.

 


Úspech v celoslovenskej recitačnej súťaži

Autor: Mgr. Erika Vícenová

Dňa 18.10. 2017 sa konalo celoslovenské kolo súťaže Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas v prednese slovenskej rozprávky, na ktorom získala Daniela Rybnikárová z tercie krásne druhé miesto.

Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších recitačných úspechov.
PK SJL


 Európsky certifikát kvality

Blahoželám! Vašej škole bol udelený európsky certifikát kvality ako 
ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu "This is art, or 
…?" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená to, že vaša 
práca, práca vašich žiakov i celej vašej školy bola ocenená na najvyššej 
európskej úrovni.

Certifikát, ktorý obdržíte, sa môže stať súčasťou vašej webovej stránky 
a môžete ho i vystaviť na vhodnom mieste vo vašej škole. S vaším 
projektom sa bude možné oboznámiť v špeciálnom oddieli európskeho 
portálu eTwinning www.etwinning.net.

Ešte raz blahoželám k vášmu významnému úspechu a dúfam, že sa stretneme 
na niektorom z podujatí, ktoré bude v priebehu roka organizované v rámci 
programu partnerstvo škôl eTwinning.

 

  Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka – kategória C

Autor: Mgr. Erika Vícenová

          Dňa 19. októbra 2017 sa na našej škole konalo ako každoročne v októbri školské kolo OSJL v kategórii C, ktorá je určená žiakom tercie a kvarty. Žiaci si opäť zmerali sily v troch častiach súťaže, v ktorých si preverili svoje vedomosti z jazykovej, slohovej i literárnej zložky predmetu SJL, svoje schopnosti v čítaní s porozumením, v transformácii textu na iný slohový útvar, či svoje rečnícke schopnosti. A tu sú mená víťazov:
1. miesto: Alexandra Bobotová (kvarta)
2. miesto: Lucia Rapáková (tercia)
3. miesto: Lívia Vilková (kvarta)

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a Alexandre Bobotovej budeme držať palce v ďalšom kole súťaže.


 

 Topoľčianske textobranie 2017

Autor: Mgr. Miroslava Medovičová

            Mesto Topoľčany, Mestské kultúrne stredisko Topoľčany a Literárny klub TakSi Topoľčany udelili Cenu Literárneho klubu TakSi Alexandre Bobotovej (kvarta) za tradičný príspevok do oblasti Fantasy literatúry v próze I. kategórie literárnej súťaže Topoľčianske Textobranie 2017.
Autorke blahoželáme!

 

 


 

Študentská rada informuje

 


KRAJSKÉ KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY – MIMORIADNE VÝSLEDKY

Autor: Mgr. Iveta Mudrochová

Výsledky krajského kola fyzikálnej olympiády sa oneskorili a môžeme ich zverejniť až teraz. Školský rok 2016/2017 bol mimoriadne úspešný. V kategórii B, ktorá je určená pre tretiakov, boli obidve naše študentky úspešné riešiteľky – Jana Švrčková na 1. mieste, Veronika Funková na 2. mieste. Ide o extrémne náročnú kategóriu, dievčatá sa museli naučiť a aplikovať aj vysokoškolské učivo fyziky, preto si zaslúžia veľký obdiv nás všetkých. Aj v kategórii D sme mali úspešnú riešiteľku a veľký úspech, na 1. mieste sa umiestnila Martina Sabová a tým nás tiež vzorne reprezentovala. Riešiteľmi boli Matúš Nečas, Andrej Búran, Richard Ladislav, Jakub Bartoň a Filip Tomek. V kategórii E bol úspešným riešiteľom Adam Pipíška, riešiteľom bol Ondrej Vrábel. Všetkým účastníkom blahoželáme a ďakujeme za účasť v náročnej súťaži.

ARCHIMEDIÁDA

Nesmieme zabudnúť na okresné kolo Archimediády, aj tu naši študenti dosiahli vynikajúce výsledky. Úspešní riešitelia boli
1. miesto Lucia Marková, 2. miesto Roman Nečas, 3. miesto Alexej Markovič, 4. miesto Karolína Škápiková. Riešiteľkou bola Viktória Chocholáčková. Ďakujeme a srdečne blahoželáme.


Múzeum holokaustu v Seredi

Autor: Kristína Chudá, 3.B

Dňa 9.9.2017 sme si pripomínali obete holokaustu a rasového násilia, a preto sme sa my študenti 3.B rozhodli navštíviť Múzeum holokaustu v Seredi. Na mieste plnom žiaľu, kde sa hrôzy 2.svetovej vojny skutočne odohrali, sme so záujmom a zatajeným dychom počúvali slová sprievodkyne. Videli sme dôkazy zverstiev, ktoré sa diali už od marca 1942, kedy 1. dobytčí vozeň s 1000 mladými ženami vyrazil do Osvienčimu.
Tak začal transport Židov a ich masové vraždenie. Inštalácie v interiéri múzea podrobne informovali o táboroch, do ktorých boli vagóny vysielané, ale aj o veľkých míľnikoch a počiatkoch nenávisti, ktorá viedla k uvedeným hrôzostrašným činom.
Toto miesto ponúka mnohé: údiv, strach, ale aj uvedomenie si temnej minulosti.

 


Návšteva priamo z Bruselu

Autor: Sabína Huťová, IV.A

V piatok 08.09.2017 do našej školy zavítala Zuzana Gentner Vavrová, absolventka senického gymnázia a zamestnankyňa Európskeho parlamentu v Bruseli. Študentom štvrtého ročníka a oktávy, ktorí sa chystajú maturovať zo spoločenských vied, prišla porozprávať zopár zaujímavostí o Európskej únii, európskych inštitúciách, či o vlastnom kariérnom raste a pracovných skúsenostiach. Nedalo jej nepriniesť na ochutnávku pravú belgickú čokoládu, ktorou si študenti spríjemnili obohacujúcu prednášku. Táto usmievavá pani taktiež poskytla cenné informácie pre tých, ktorí by sa chceli uberať podobným smerom ako ona. Za jej čas ďakujeme!


Študentská  rada informuje

 

 

 


Marek Mach na stretnutí s prezidentom

Autori: Mgr. Ľubomír Staňo, Marek Mach
Zdroj fotografií: kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Marek Mach, žiak 2. C, v stredu 6. septembra prijal pozvanie klubu „Proti nenávisti“. Klub vedie pani Eva Mosnáková, ktorá priamo prežila útrapy holokaustu. Okrem iných pozvaných hostí bol na stretnutí prítomný aj prezident SR Andrej Kiska. Marek sa stretnutia klubu zúčastnil ako najmladší pozvaný hosť. Okrem vystúpenia v diskusii absolvoval aj krátky osobný rozhovor s prezidentom.

Záznam Markovho prejavu v diskusii je dostupný aj na prezidentovej facebookovej stránke https://www.facebook.com/AndrejKiska/videos/1417112448409529/.

Marek sa aktívne venuje problematike extrémizmu a rasovej neznášanlivosti, vedie internetovú stránku „Mladí proti fašizmu“. Na nej prezentuje články o holokauste, upozorňuje na nebezpečenstvo extrémizmu v slovenskej spoločnosti v súčasnosti.


Archív 2017/2018