Dôležité termíny prijímacieho konania na gymnáziách podľa zákona č. 245/2008

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(pre štvorročné a osemročné štúdium)
  • * do 10.apríla 2015 – odovzdať prihlášku riaditeľovi ZŠ
  • * do 20.apríla 2015 – riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na strednú školu
  • * do 31.marca 2015 – zverejnenie kritérií prijímacieho konania pre školský rok 2015/16 školou
  • 11. a 14.mája  2015– 1. a 2. termín 1.kola prijímacej skúšky
  • * rozhodnutie uchádzačovi o prijatí bez prijímacej skúšky – najneskôr 10 dní pred termínom prijímacej skúšky
  • * pozvanie na prijímaciu skúšku riaditeľom gymnázia – najneskôr 5 dní pred termínom jej konania

Čo by ste určite mali ešte vedieť
1. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

 2. Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:

a) meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,

b) meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.

 3. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

 4. Pre štvorročné a osemročné štúdium platia rovnaké termíny.

 
Vážení rodičia, firmy, bývalí študenti, priatelia a zamestnanci školy,  obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z daní v prospech našich študentov

Dane

    Venujte nám 2% z Vašich daní a pomôžete tým svojim deťom a našim žiakom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Vami poukázaná suma bude použitá na zlepšenie podmienok pre študentov Gymnázia L. Novomeského v Senici.

Obchodné meno: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Senica
Sídlo: Dlhá 1037/12, Senica
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37990039

Ďakujeme!
 S úctou
Mgr. Pavel Otépka
riaditeľ školy 

** Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.  (na stiahnutie *.pdf)
** Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby  (na stiahnutie *.pdf)
** Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2015  (na stiahnutie *.pdf)

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (na stiahnutie *.doc)
Vyhlásenie 2014 (na stiahnutie *.rtf)Naši nemčinári úspešní

           Máme za sebou ďalší ročník olympiády v nemeckom jazyku a naši žiaci boli opäť úspešní. Terézia Cintulová z 2. A (pripravovala Mgr. D. Blažeková) a Matúš Hladík zo 4. C (pripravovala Mgr. A. Zburinová) nás reprezentovali v okresnom kole súťaže, ktoré sa konalo 13. januára 2015 sa na Strednej zdravotníckej škole Skalica. Obaja obsadili vo svojich kategóriách 1. miesto a postúpili tak do krajského kola.
       11. februára 2015 sa na Športovom gymnáziu J. Herdu v Trnave konalo krajské kolo. T. Cintulová v ňom získala výborné druhé miesto, pričom víťazstvo i postup do celoslovenského kola jej unikol len o jeden bod. Blahoželáme.
Športovec roka

     Športovec roka  


HLASUJTE – ZVOĽTE SI NAJOBĽÚBENEJŠIEHO ŠPORTOVCA
Lyžiarsky kurz

    Fotogaléria
     LVVK                 Slniečko svietilo, rozospaté tváre študentov hýrili radosťou ba nedočkavosťou a rodičia si užívali posledné chvíle s nami pred lyžiarskym kurzom. Takto prebiehalo nedeľné ráno pred odchodom do Tatranskej Lomnice. Po zrátaní všetkých študentov pán autobusár šliapol na plyn a naša výprava sa mohla začať.
        Cesta prebiehala plynule. Krátili sme si ju spevom, rozprávaním sa medzi sebou a morom zábavy. Po 4 hodinách strávených v autobuse sme v Tatranskej Lomnici vystúpili ako partia ľudí, ktorí sa poznajú celý život. Tam už nás čakal pripravený hotel Sasanka. Krátko po vybalení sa, sme išli ukázať svoje zručnosti na svah. Pani profesorky Blažeková a Oravcová a páni profesori Bíly a Vágner si nás roztriedili do skupín podľa zdatnosti. V nasledovných skupinách sme jazdili celý týždeň. Prvý večer v spoločenskej miestnosti prebehol v príjemnej atmosfére v spoločnosti gitary a spoločenských hier. Večierku sme rešpektovali, i keď tajné ponocovanie bolo samozrejmosťou. Prvý deň uplynul ako voda. Každý nasledovný deň bol niečím výnimočný a krásny. Veľa z nás vďaka lyžiarskemu získalo v seba väčšiu istotu na svahu. Profesori sa nám venovali, ak videli akýkoľvek problém v našom lyžovaní poprípade jazde na snowboarde. Najväčší zážitok však majú študenti, ktorí mali možnosť sa dostať so svojou skupinou do Lomnického Sedla. Počasie nám prialo a tak čierna zjazdovka čakala len na nás. Burcujúce pokriky neodradili ani toho najväčšieho bojka. Práve tam sa ukázala naša súdržnosť. V tento deň dostali naše telá poriadne zabrať. A tak v strede týždňa, keď si naše svalstvo potrebovalo najviac oddýchnuť, nás profesori vzali do miestneho aquaparku. Po 2 hodinách šantenia vo vode sme sa pobrali na hotel.
        Celý kurz sme prežili v kruhu zábavných ľudí, priateľských profesorov a starostlivej pani doktorky. Tak ako nám dni utekali pomedzi prsty, sa naša výprava blížila ku koncu. Avšak my sme tomu nevenovali žiadnu pozornosť, pretože sme mali plnú hlavu nových zážitkov a dobrodružstiev. A tak sme s príjemným pocitom, že sme spoznali nových ľudí a prežili nové veci aj odchádzali. Cesta bola dva krát dlhšia ako keď sme cestovali do Lomnice, ale my sme boli len radi. Užívali sme si, že môžeme spolu tráviť čas navyše. Cestu sme si spríjemnili niečím čo sa spev asi nazvať nedalo, ale úsmev na tvári to vyčarilo každému. Náš dlho očakávaný lyžiarsky vyšiel podľa predstáv a už len dúfame či dostaneme príležitosť si ho zopakovať.
 Viac v Archíve akcií


Od 6.10.2013
počítadlo.abz.cz