KRAJSKÉ KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY – MIMORIADNE VÝSLEDKY

Autor: Mgr. Iveta Mudrochová

Výsledky krajského kola fyzikálnej olympiády sa oneskorili a môžeme ich zverejniť až teraz. Školský rok 2016/2017 bol mimoriadne úspešný. V kategórii B, ktorá je určená pre tretiakov, boli obidve naše študentky úspešné riešiteľky – Jana Švrčková na 1. mieste, Veronika Funková na 2. mieste. Ide o extrémne náročnú kategóriu, dievčatá sa museli naučiť a aplikovať aj vysokoškolské učivo fyziky, preto si zaslúžia veľký obdiv nás všetkých. Aj v kategórii D sme mali úspešnú riešiteľku a veľký úspech, na 1. mieste sa umiestnila Martina Sabová a tým nás tiež vzorne reprezentovala. Riešiteľmi boli Matúš Nečas, Andrej Búran, Richard Ladislav, Jakub Bartoň a Filip Tomek. V kategórii E bol úspešným riešiteľom Adam Pipíška, riešiteľom bol Ondrej Vrábel. Všetkým účastníkom blahoželáme a ďakujeme za účasť v náročnej súťaži.

ARCHIMEDIÁDA

Nesmieme zabudnúť na okresné kolo Archimediády, aj tu naši študenti dosiahli vynikajúce výsledky. Úspešní riešitelia boli
1. miesto Lucia Marková, 2. miesto Roman Nečas, 3. miesto Alexej Markovič, 4. miesto Karolína Škápiková. Riešiteľkou bola Viktória Chocholáčková. Ďakujeme a srdečne blahoželáme.


Múzeum holokaustu v Seredi

Autor: Kristína Chudá, 3B

Dňa 9.9.2017 sme si pripomínali obete holokaustu a rasového násilia a preto sme sa my študenti 3B rozhodli navštíviť Múzeum holokaustu v Seredi. Na mieste plnom žiaľu, kde sa hrôzy 2.svetovej vojny skutočne odohrali, sme so záujmom a zatajeným dychom počúvali slová sprievodkyne. Videli sme dôkazy zverstiev, ktoré sa diali už od marca 1941, kedy 1. dobytčí vozeň s 1000 mladými ženami vyrazil do Osvienčimu.
Tak začal transport židov a ich masové vraždenie. Inštalácie v interiéri múzea podrobne informovali o táboroch do ktorých boli vagóny vysielané, ale aj o veľkých míľnikoch a počiatkoch nenávisti, ktorá viedla k uvedeným hrôzostrašným činom.
Toto miesto ponúka mnohé: údiv, strach ale aj uvedomenie si temnej minulosti.

 


Návšteva priamo z Bruselu

Autor: Sabína Huťová, IV.A

V piatok 08.09.2017 do našej školy zavítala Zuzana Gentner Vavrová, absolventka senického gymnázia a zamestnankyňa Európskeho parlamentu v Bruseli. Študentom štvrtého ročníka a oktávy, ktorí sa chystajú maturovať zo spoločenských vied, prišla porozprávať zopár zaujímavostí o Európskej únii, európskych inštitúciách, či o vlastnom kariérnom raste a pracovných skúsenostiach. Nedalo jej nepriniesť na ochutnávku pravú belgickú čokoládu, ktorou si študenti spríjemnili obohacujúcu prednášku. Táto usmievavá pani taktiež poskytla cenné informácie pre tých, ktorí by sa chceli uberať podobným smerom ako ona. Za jej čas ďakujeme!


Študentská  rada informuje

 

 

 


Marek Mach na stretnutí s prezidentom

Autori: Mgr. Ľubomír Staňo, Marek Mach
Zdroj fotografií: kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Marek Mach, žiak 2. C, v stredu 6. septembra prijal pozvanie klubu „Proti nenávisti“. Klub vedie pani Eva Mosnáková, ktorá priamo prežila útrapy holokaustu. Okrem iných pozvaných hostí bol na stretnutí prítomný aj prezident SR Andrej Kiska. Marek sa stretnutia klubu zúčastnil ako najmladší pozvaný hosť. Okrem vystúpenia v diskusii absolvoval aj krátky osobný rozhovor s prezidentom.

Záznam Markovho prejavu v diskusii je dostupný aj na prezidentovej facebookovej stránke https://www.facebook.com/AndrejKiska/videos/1417112448409529/.

Marek sa aktívne venuje problematike extrémizmu a rasovej neznášanlivosti, vedie internetovú stránku „Mladí proti fašizmu“. Na nej prezentuje články o holokauste, upozorňuje na nebezpečenstvo extrémizmu v slovenskej spoločnosti v súčasnosti.


Archív 2017/2018