Organizácia vyučovania počas maturitného týždňa od 29. 5. do 1. 6. 2017

POZOR ZMENA

!!!! Z organizačných dôvodov majú triedy 1.A a 1.C v stredu 31.5.2017 riaditeľské voľno !!!!! 

  Obedy si každý žiak odhlasuje individuálne.

 


MATEMATICKÝ NÁBOJ BRATISLAVA

Autor: RNDr. Eva Millová

        Matematický náboj je medzinárodná matematická súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. V roku 2011 prevzala garanciu nad kvalitou príkladov Katedra matematickej analýzy MFF UK.

Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia na jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac príkladov.
Na začiatku súťaže dostane každý tím zadania šiestich príkladov. Akonáhle tím dospeje u niektorého z nich k správnemu, väčšinou číselnému výsledku, dostane zadanie ďalšieho. Kto vyrieši v časovom limite najviac príkladov, vyhráva.
Viac o priebehu súťaže nájdete na https://math.naboj.org/

V tomto školskom roku súťažilo, 17.apríla 2017 v piatok, 111 juniorských a 97 seniorských tímov,

Za našu školu v Bratislave súťažili dva tímy:

Tím JUNIORI: Richard Čederle 2.B, Lenka Mudrochová sexta, Sabina Rýzková 2.B, Teodor Šefčovič sexta, Peter Slovák 2.A

Tím SENIORI: Veronika Funková 3.B, František Jankovič septima, Samuel Križan 3.C, Kristína Oslejová septima, Jana Švrčková 3.B

Naši žiaci bojovali v tejto známej medzinárodnej tímovej súťaži s nadšením a za dosiahnuté výsledky im srdečne blahoželáme.

 


Sekunda v prírode

Autor: Lucia Rapáková, Sekunda

     24.4. 2017 sme sa plní očakávaní vydali na cestu do ŠVP v Tesároch. Keď nás autobus vyhodil v príjemnom prírodnom areáli plnom zelene a športových ihrísk, bolo nám hneď jasné, že nás čaká veselý týždeň. Deň sme odštartovali výbornými raňajkami od tesárskych kuchárok, ktoré nás živili celý týždeň, za čo im veľmi ďakujeme. Dopoludnia sme sa zabávali na športových ihriskách sekundoballom a keď nám už počasie neprialo, vystačili sme si so spoločenskými hrami. Dlhé chvíle sme trávili na útulných izbách zahĺbení do skupinových rozhovorov.
Poobede sme sa väčšinou mučili na nekonečných túrach, ktoré navždy posilnili našu kondíciu. Navštívili sme napr. zubriu zvernicu, ale aj mnoho ďalších vymožeností v okolí Tesár. Deň sme zakončili večerným programom, ktorý je napr. na priloženom obrázku a potom už sme sa rozpustili na izby, kde sme zaľahli do tesárskych matracov. Takto sme si hodovali 5 dní a myslím si, že sme si Tesáre užili naplno!

« 1 z 5 »

Nemčinári vo Viedni

Autor: Mgr. Zuzana Pípová

        15. mája 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie do Viedne. Tentokrát sme navštívili budovu parlamentu, kde sme si prezreli nielen rokovacie sály, ale sami si vyskúšali parlamentnú debatu i hlasovanie o zákonoch.
Ďalšou zastávkou bola prehliadka viedenskej radnice, navštívili sme i areál univerzity. Potom sme sa pešo presunuli do centra mesta, pozreli sme si klenotnicu v Hofburgu a prešli sa historickým centrom Viedne k Dómu sv. Štefana. Deň sme zakončili prechádzkou po záhradách Schönbrunnu.

« 1 z 12 »

 


Cassini Scientist For A Day – Staň sa na deň vedcom

Autor: Miriam Srogončíková, 2.A , RNDr. Svetozár Štefeček

        Ide o celosvetovú súťaž, ktorú každoročne už po 16-krát vypisuje americká vládna agentúra zodpovedná za americký kozmický program a všeobecný výskum v oblasti letectva – Národný úrad pre letectvo a vesmír (National Aeronautics and Space Administration; NASA) v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) pre študentov.
Cieľom súťaže bolo vyskúšať si život skutočného vesmírneho bádateľa. Úlohou študentov bolo napísať esej s maximálne 500 slovami vysvetľujúcu ich výber jedného z troch cieľov, ktoré fotografovala sonda Cassini obiehajúca okolo planéty Saturn.
Tohtoročné ciele boli:
Cieľ 1: Výtrysky na južnom póle mesiaca Enceladus
Cieľ 2: Jazerá na Titane
Cieľ 3: Šesťuholník na severnom póle Saturnu
Študenti boli rozdelení do troch kategórií podľa veku (10 – 12 rokov, 13 – 15 rokov, 16 – 18 rokov). V každej vekovej kategórii a za každý cieľ mohol byť vybraný len jeden víťaz. Mne sa podarilo zvíťaziť v najstaršej kategórii, cieľ 2.
Víťazné práce boli odoslané organizátorom do ESA (European Space Agency; Európska vesmírna agentúra / Európska kozmická agentúra) a budú zverejnené na oficiálnej stránke súťaže. Každý víťaz dostane oficiálny certifikát od ESA a Prírodovedného múzea SNM spoločne s balíčkom s vecnými cenami od ESA.
Študenti budú pozvaní na oficiálne odovzdávanie cien a certifikátov do Objavovne Prírodovedného múzea SNM na Vajanského nábreží v Bratislave.
Bližšie podrobnosti nájdete na webovej stránke:
https://solarsystem.nasa.gov/educ/scientist-for-a-day

K úspechu našej mladej astronómky srdečne blahoželáme!


Dejepisná exkurzia do Buchlovíc a do Modrej

Autor: Mgr. Anna Zburinová

        Dňa 16. mája 2017 získavali študenti II. A triedy dejepisné vedomosti namiesto sedenia v laviciach prostredníctvom autentických zážitkov. Najskôr absolvovali prehliadku barokového zámku a zámockého parku v Buchloviciach.
Po krátkom rozchode sa presunuli približne o 7 km ďalej- do obce Modrá. Cieľom bol archeoskanzen– replika veľkomoravského opevneného sídliska. Od pána sprievodcu sa dozvedeli ako bývali, ako sa stravovali a akým remeslám sa venovali naši predkovia v čase Veľkej Moravy. Žiaci videli aj názornú ukážku výroby keramiky na hrnčiarskom kruhu.
K príjemne prežitému dňu prispelo aj pekné májové počasie, ktoré nás sprevádzalo počas celej exkurzie.

 

« 1 z 4 »

Bilancovanie Dejepisnej olympiády

Autor: Mgr. Ľubomír Staňo

        V tomto školskom roku dosiahli najvýraznejšie výsledky nasledujúci žiaci: v kategórii D Matej Zahumenský z kvarty (1. miesto v okresnom kole, 11. miesto v krajskom kole) a Michal Serdahely z kvarty (3. miesto v okresnom kole). V kategórii E žiačka sekundy Lucia Rapáková (3. miesto v okresnom kole) a v kategórii F Richard Jačanin (3. miesto v okresnom kole). Medzi študentmi vyššieho stupňa gymnázia získala Sabína Huťová z 3. A 3. miesto v krajskom kole.
Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

 


Štvrtýkrát do Chebu

Autor: Mgr. Ľubomír Staňo

        Trojčlennému tímu našej školy (Laura Krenťochová – 3. C, Bianka Péčiová – 3. C a Pavol Adamíček – Kvinta) sa podarilo opäť postúpiť z krajského do finálového kola česko-slovenskej vedomostnej dejepisnej súťaže, ktoré sa uskutoční v novembri 2017 v priestoroch západočeskej univerzity v Chebe. Zaradili sme sa medzi 16 slovenských gymnázii, ktoré budú súťažiť s ďalšími 60 gymnáziami z Českej republiky. Aj keď pravidelná účasť v chebskom finále môže byť vnímaná ako samozrejmá, treba zdôrazniť, že príprava vyžaduje podrobné zvládnutie určenej dejepisnej témy a úspešný výsledok v krajskom kole. Medzi slovenskými gymnáziami dosiahli naši študenti štvrtý najvyšší počet bodov.

 

 


Úspechy v krajských kolách matematických súťaží.

Autor: RNDr. Eva Millová

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

        Krajské kolo matematickej olympiády kategória Z9 sa uskutočnilo 21.marca 2017 v Trnave. Reprezentovali nás traja žiaci z kvarty, ktorí si postup vybojovali v obvodnom kole v Senici. Úspešní riešitelia boli dvaja z nich. Adam Pipíška získal 10.miesto a Zuzana Durcová bola šestnásta. Treťou riešiteľkou v kraji bola Miroslava Sukupová.
Dňa 11. apríla 2017 súťažili žiaci prvých ročníkov v krajskom kole matematickej olympiády v kategóriách B a C. V kategórii C bola úspešnou riešiteľkou a obsadila 11 miesto žiačka kvinty Martina Sabová. Riešiteľmi krajského kola matematickej olympiády v kategórii B boli žiaci 2.A triedy a sexty Peter Denkóci, Lenka Iveta Mudrochová a Peter Slovák.
Krajské kolo matematickej olympiády kategória A sa uskutočnilo 10. januára 2017 v Trnave. Tu nás reprezentovali a riešiteľmi boli dvaja žiaci tretích ročníkov Veronika Funková z 3.B a Samuel Križan z 3.C triedy.
Súťažiacim srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v matematických súťažiach.

 


Daniela Rybnikárová druhá v krajskom kole Hurbanovho pamätníka

Autor: Mgr. Erika Vícenová

        Dňa 27.4.2017 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník, v ktorom sa naša študentka Daniela Rybnikárová zo Sekundy umiestnila na krásnom druhom mieste. Srdečne jej blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v umeleckom prednese.

 

 


Úspechy v obvodných kolách matematických súťaží.

Autor: RNDr. Eva Millová

OLYMPIÁDA

         Obvodné kolo matematickej olympiády kategória Z9 sa uskutočnilo 24. januára 2017 v Senici. Reprezentovali nás traja žiaci z kvarty, pričom všetci boli aj úspešnými riešiteľmi. Na druhom mieste sa umiestnila aj úspešná riešiteľka Zuzana Durcová, na štvrtom mieste úspešný riešiteľ bol Adam Pipíška a piate miesto získala úspešná riešiteľka Miroslava Sukupová. Všetci traja si týmto vybojovali  postup do krajského kola v Trnave.
Dňa 4. apríla 2017 sa súťažilo obvodnom kole matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8.
V kategórii Z6 1. miesto v obvodnom kole matematickej olympiády získali a úspešnými riešiteľmi boli štyria žiaci. Medzi nimi bol náš žiak prímy Matej Škrabák. Ďalším úspešným riešiteľom našej školy v tejto kategórii bol Richard Jačanin, riešiteľmi Andrej Mihel a Adam Bílý.
V kategórii Z7 v obvodnom kole matematickej olympiády našu školu reprezentoval Alex Markovič zo sekundy.
V kategórii Z8 v obvodnom kole matematickej olympiády získalo 1. miesto sedem žiakov. Medzi nimi boli naši žiaci tercie Shadije Bordáčová a Juraj Gergel. Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli Jakub Petrovič a Viliam Šimon, Jakub Buchel a Andrej Rampáček boli riešiteľmi.
Všetkým súťažiacim k výborným dosiahnutým výsledkom blahoželáme.


 

39. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

Autor: Mgr. Miroslava Gergelová

            Po niekoľkých vynechaných ročníkoch sme sa tento rok opäť zapojili do Stredoškolskej odbornej činnosti. Tí, ktorí sa rozhodnú zúčastniť, obetujú veľa svojho voľného času na štúdium problematiky, napísanie práce a prípravu obhajoby. Samozrejmosťou je aj pomoc konzultanta, ktorý danej oblasti rozumie. No a keďže každá práca navyše sa cení, naše uznanie si zaslúžia všetci tohtoroční súťažiaci.
V krajskom kole v Galante našu školu reprezentovali:
Richard Vyskočil (kvinta) s prácou Podporné popruhy pri ťažbe dreva
Martin Očko (septima) s prácou Psychika a psychológia v šachu
Tatiana Dobiašová a Jozef Varga (3.B) s prácou Systém a poznávanie živočíchov s využitím didaktických technológií.
Tatiana s Jozefom postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa konalo 26.-28. apríla 2017 v Banskej Bystrici. Ich spoločná práca vo forme internetových stránok poskytuje nielen prehľad systému cicavcov a článkonožcov, ale umožňuje aj ich poznávanie a to nielen podľa vzhľadu, ale aj podľa hlasových prejavov. Záujemcovia si ich môžu pozrieť a prípadne sa aj vyskúšať na: http://cicavce.sengym-moodle.sk/system.html alebo http://clankonozce.sengym-moodle.sk/system.html.

         Aj keď sa neumiestnili na stupňoch víťazov, získali cenné skúsenosti, ktoré určite využijú v ďalšom štúdiu.   Všetkým štyrom žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a želáme veľa elánu a vytrvalosti do budúcnosti.


Úspechy v obvodných kolách matematických súťaží.

Autor: RNDr. Eva Millová

PYTAGORIÁDA

        Dňa 15. marca 2017 a uskutočnilo obvodné kolo Pytagoriády.
     Úspešnými riešiteľmi v kategórii P6 boli dvaja naši žiaci prímy. Prvé miesto získal Jakub Fischer a tretie miesto Matej Škrabák. Riešiteľom v tejto kategórii bol Richard Jačanin.
V kategórii P7 bol jeden úspešný riešiteľ obvodného kola. Riešiteľmi našej školy boli žiaci sekundy Radka Žáková, Lucia Marková a Alexej Markovič.
V kategórii P8 nebol v obvodnom kole úspešný riešiteľ. Medzi riešiteľmi na druhom mieste sa umiestnil z tercie Miroslav Blažek a na treťom mieste Viliam Šimon. Ďalším riešiteľom v tejto kategórii bol z tercie Juraj Gergel.
Ceníme si záujem aj reprezentáciu našich žiakov v tejto tradičnej matematickej súťaži a k dosiahnutým výsledkom blahoželáme.


Marek Mach – mladý aktivista proti extrémizmu

Autor: Mgr. Miroslava Medovičová

       Iba 15-ročný Marek Mach, žiak 1.C nášho gymnázia, má aktívny prístup k dianiu v spoločnosti, ktoré mu nie je ľahostajné. Zaujíma sa o politiku, históriu i súčasnosť. Výsledkom jeho doterajšej aktivity je založenie stránky Mladí proti fašizmu (mladiprotifasizmu.sk). Jej súčasťou je aj zdokumentovaný príbeh o holokauste, ktorý sám natočil. Nájdete ho pod názvom Eva Mosnáková – žena, ktorá prežila holokaust. Veríme, že o Marekovi budeme v budúcnosti ešte veľa počuť.

 

 


Fyzikálna olympiáda kategórie E,F

Autor: Mgr. Iveta Mudrochová

       Ako každý rok, aj tento sme sa zúčastnili okresného kola fyzikálnej olympiády pre kvartu a terciu. Z kvarty nás reprezentovali Adam Pipíška a Ondrej Vrábel, obaja boli úspešní riešitelia, Adam na 3. mieste a Ondrej na 4. mieste. Za krásne umiestnenia ďakujeme a blahoželáme. Chlapci postúpili aj na krajské kolo. Z tercie nás reprezentovali Lívia Vilková, Juraj Gergel, Filip Buchel, Viliam Šimon, Jakub Petrovič, Shadije Bordáčová, Miroslav Blažek a Jakub Buchel. Najlepšie sa umiestnili Lívia na 3. mieste a Juraj na 4. mieste.

    Za vzornú reprezentáciu všetkým ďakujeme a blahoželáme.


Ďalšie úspechy našich mladých astronómov

Autor: RNDr. Svetozár Štefeček

               Členovia astronomického krúžku nás už zopár rokov úspešne reprezentujú na súťažiach venovaných tejto krásnej prírodnej vede. Janka Švčková (3. B), ktorá sa pred pár mesiacmi vrátila s bronzovou medailou z Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA) v indickom meste Bhubaneswar, opäť ukázala, že jej výsledky nie sú náhodné, ale odrážajú dlhoročnú systematickú prípravu. V celoštátnom finále Astronomickej olympiády v Piešťanoch obsadila 3. miesto a tým získala miestenku na IOAA 2017. Dejiskom bude mesto Phuket v Thajsku, kde pred 11 rokmi táto súťaž vznikla.

               Našu konkurencieschopnosť sme ukázali aj vo vedomostnej súťaži Čo vieš o hviezdach, ktorej história sa píše už 27 rokov. V utorok 25. apríla sme za zúčastnili jej krajského kola vo Hvezdárni a planetáriu M. R. Štefánika a naše dievčenské trio si počínalo mimoriadne úspešne. Tu sú výsledky:
1. miesto – Jana Švrčková (3. B); 2. miesto – Martina Sabová (kvinta); 4. miesto – Miriam Srogončíková (2. A). Všetky dievčatá súťažili v tretej, najstaršej vekovej kategórii.
Do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční začiatkom júna v Nitre, postúpili Janka Švrčková a Martinka Sabová.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a postupujúcim želáme výbornú formu v ďalšom kole.

Foto: Naša úspešná výprava spolu s účastníkmi zo ZŠ Sobotište


eTwinning projekt s názvom This is art, or …?

Autor: PaedDr. Anna Jankovýchová

za eTwinning projekt s názvom This is art, or …?
bol udelený certifikát eTwinning a značka kvality od národnej kancelárie eTwinning


Prednáška k štúdiu v zahraničí, prednáša Miroslav Vereš.


Deň narcisov

Autor: Mgr. Miroslava Medovičová

   V piatok 7. apríla 2017 sa na Slovensku konal už 21. ročník tejto jedinečnej verejnej zbierky Ligy proti rakovine. Vyzbierané finančné prostriedky pomáhajú onkologickým pacientom a ich rodinám. Pripnutím žltého kvietku v tento deň zároveň vyjadrujeme, že pacienti nie sú v boji s týmto ochorením sami.

      Naša škola už dlhých 19 rokov spolupracuje s Ligou proti rakovine. Túto tradíciu založila RNDr. Mária Holická, ktorá bola koordinátorkou projektu 15 rokov. V súčasnosti je ňou štvrtý rok Mgr. Terézia Ravasová.
A aká je tohtoročná bilancia?
  •     50 gymnazistov – dobrovoľníkov v uliciach Senice
  •     15 pokladničiek
  •    5 tisíc predaných narcisov
  •   6779,70 vyzbieraných eur!

Dnes učíme my!

Autor: Simona Gašparíková, člen študentskej rady

       Dňa 31.3.2017 sa pri príležitosti Dňa učiteľov na našom gymnáziu uskutočnil deň s názvom „Dnes učíme my“. Deň, kedy môžeme my študenti uchopiť vyučovanie do vlastných rúk a viesť ho formou, akou chceme. Učitelia si tak trocha zopakujú, aké to je ,,drieť“ v školských laviciach a zo žiakov sa stávajú v tento deň učitelia. Mali sme síce bežný rozvrh, no učili nás naši spolužiaci. Forma vyučovania bola rôzna – zaujímavé prezentácie, rozmanité vedomostné kvízy a súťaže. Na cudzom jazyku si napr. študenti zahrali známu hru Aktivity, prirodzene, v angličtine alebo inom cudzom jazyku, viedli zaujímavé diskusie, na telesnej výchove si pripravili rozmanité pohybové vyučovanie a hry, na slovenčine písali napr. zábavné diktáty. V každom prípade sa na tento deň každoročne tešíme nielen preto, lebo sa neučíme, ale hlavne preto, že sa takto istým spôsobom poďakujeme učiteľom za všetku ich prácu a čas, ktorý do nás vkladajú.


Dvaja víťazi v okresnom kole Hurbanovho pamätníka

Autor: Mgr. Erika Vícenová


     Dňa 4.4.2017 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník. Pri príležitosti 200.výročia narodenia J. M. Hurbana sa konalo netradične priamo v obci Hlboké, s ktorou sa spája významná časť života tejto významnej osobnosti nášho národa. V prednese poézie a prózy v III.kategórii zvíťazili dvaja študenti. Daniela Rybnikárová zo Sekundy obsadila 1. miesto v prednese poézie a Adam Praskač z Kvarty 1. miesto v prednese prózy. Obom študentom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole.

 

 


Min  Rob & Mary

Autor: Betka Chropúvková 1.B. Kurz anglického jazyka

       Zatiaľ čo pre našich štvrtákov sa týždeň 13.- 17. marec niesol v znamení písomných maturitných skúšok, žiaci prvého ročníka, kvinty a kvarty sa mohli zúčastniť kurzu anglického jazyka s nesmierne milým a pohodovým párom Robom a Mary. Študenti zdokonalili svoje schopnosti prostredníctvom zábavných aktivít, vzdelávacích hier, či mohli ukázať svoj skrytý divadelný talent pri hraní scénok z každodenného života alebo naopak popustiť uzdu fantázii pri vymýšľaní vlastných. Keďže nechýbala skvelá atmosféra, aj hanblivejšie typy po chvíli odhodili zábrany. Robovi a Mary za tento týždeň ďakujeme a dúfame, že sa im u nás páčilo. Snáď sme ich na oplátku my naučili niečo málo o Slovensku!


Krajské kolo biologickej olympiády

Autor: Mr. Roman Ravas

             Dňa 22. marca 2017 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo BO. Našu školu v ňom reprezentovali 4 dievčatá: Zuzka Velická, Tatiana Španková, Radka Heráková a Simona Michalicová.  Zuzka s Tatianou sa vďaka svojim vedomostiam dokázali zaradiť medzi úspešných riešiteľov.

Gratulujeme!


Jarné vydanie Gymsenu už je tu!

Autor: Mgr. Miroslava Medovičová


Deň astronómie 2017

Autor: RNDr. Svetozár Štefeček

          Prelom medzi zimným a jarným obdobím sa už tradične spája s podujatiami ku Dňu astronómie. Tento rok sa konal v sobotu 18. marca v priestoroch jedálne pri Základnej škole v Sobotišti.
Už po dva roky sa prezentácií na aktuálne témy z astronómie a kozmického výskumu zhosťujú študenti nášho gymnázia – členovia astronomického krúžku. Tak sa stalo i tento rok a bolo vidieť, že naši mladí kolegovia nezaspali na vavrínoch a stále sa posúvajú dopredu.
Sériu vystúpení začal Pavol Adamíček (kvinta), ktorý nám porozprával o misii sondy Juno k najväčšej planéte slnečnej sústavy – Jupiteru. O nových objavoch týkajúcich sa bývalej planéty Pluto a perspektívach ďalšieho výskumu jej okolia informoval Matúš Nečas (kvinta). Sonda Cassini získala pred pár mesiacmi snímky Saturna a jeho sústavy prstencov i mesiacov vo vysokom rozlíšení a chystá sa na Veľké finále, pri ktorom bude prelietavať medzi planétou a vnútornou hranou prstencov. O priebehu týchto udalostí sme sa dozvedeli vďaka príspevku Martiny Sabovej (kvinta). Gravitačné vlny sú „hitom“ súčasnej teoretickej fyziky, prezentáciu o ich potvrdení v roku 2016 (prakticky 100 rokov po predpovedi ich existencie) si pripravila Jana Švrčková (3. B). Exoplanéty, najmä tie podobné našej Zemi sú tiež populárnou témou, úspešne sa jej zhostila Miriam Srogončíková (2. A). Rok 2017 je rokom návratov viacerých známych komét (niektoré majú aj užší vzťah ku Slovensku) a o nich porozprával Štefan Šinko (kvinta). Na záver vystúpil Svetozár Štefeček, pomocou softvéru Stellarium priblížil účastníkom podujatia virtuálnu hviezdnu oblohu, keďže tá reálna bola zahalená oblakmi.
Na záver chceme poďakovať pánovi Mariánovi Ligasovi z firmy Agro – AZ Senica za sponzorský príspevok ako aj všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu akcie.


Športové súťaže

Autor: Mgr. Rudolf Bíly

« 1 z 2 »

          


Jozef Miloslav Hurban – seminár pri príležitosti 200. výročia narodenia

Autor: Mgr. Anna Zburinová

           Študenti 2. ročníkov, sexty a seminaristi z dejepisu sa zúčastnili 16. marca  2017 odborného seminára v Dome kultúry v Senici. V prvej prednáške, spojenej s prezentáciou, predstavil doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. Jozefa Miloslava Hurbana vo vojenských výpravách meruôsmych rokov. V druhej prednáške nám priblížil doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. životné osudy J. M. Hurbana. Obidve prednášky študenti so záujmom sledovali a prehĺbili si tak svoje doterajšie vedomosti o živote jedného z našich národných buditeľov.


Študentská rada informuje

 

 

 

 

 

 

 

 


Tvorivé písanie vo francúzskom jazyku

Autor: PhDr.  Margita Hološková

          Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny /SAUF/ vypísala súťaž v tvorivom písaní vo francúzštine pre žiakov všetkých typov škôl na tému La liste /Zoznam/.
Súťažilo sa v písaní poézie a prózy. Žiaci našej školy sa rozhodli pre poéziu a počínali si veľmi dobre. Najlepší výsledok dosiahli

Katarína Šimková, kvinta /4 .miesto/
Ema Vícenová, kvinta /5. miesto/

a ich básne boli zaradené do zborníka víťazných prác.

V tesnej blízkosti za nimi nasledujú:

Lukáš Ludva, kvinta
Šimon Vrba, III. C
Matúš Nečas, kvinta
Alžbeta Chropúvková , 1. B.

Srdečne blahoželáme.


Olympiáda v nemeckom jazyku

Autor: Mgr. Zuzana Pípová

19. januára 2017 sa na Strednej zdravotníckej škole v Skalici uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali Sabina Rýzková a Marek Polák z 2.B a Terézia Cintulová a Dominika Šajdíková zo 4.A. V kategórii 2A pre žiakov 1. – 2. ročníka obsadila Sabina Rýzková 1. miesto, Marek Polák skončil druhý. V kategórii 2B (žiaci 3. – 4. ročníka) zvíťazila Terézia Cintulová. Dominika Šajdíková získala 2. miesto. Všetci si zároveň vybojovali postup do krajského kola olympiády, ktoré sa uskutočnilo 16.2.2017 v Trnave. Ani tu sa naši študenti nestratili. Najviac sa darilo Terézii Cintulovej, ktorá vo svojej kategórii obsadila 5. miesto.

K dosiahnutým výsledkom všetkým blahoželáme.

 


 Olympiáda vo francúzskom jazyku úspešná

Autor: PhDr.  Margita Hološková

          6. februára 2017 sa v Trnave už tradične konalo krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Našu školu úspešne reprezentovala žiačka kvinty

EMA VÍCENOVÁ.

         V kategórii 2A obsadila pekné druhé miesto. K dosiahnutému výsledku blahoželáme a želáme veľa úspechov.

 


Úspech v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Autor: Za PK SJL Mgr. Erika Vícenová

   Dňa 1.2. 2017 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo OSJL. V kategórii B nás reprezentovala študentka 1.B triedy Mária Karásková, ktorá sa v tvrdej konkurencii umiestnila na peknom treťom mieste. Tretie miesto obsadila i študentka Septimy Dominika Hamerlíková, ktorá nás reprezentovala v kategórii A.

         Obom dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a želáme veľa ďalších úspechov.

 

 


 

Archív 2016/2017