Kampaň k problematike boja proti obchodovaniu s ľuďmi

           Ministerstvo vnútra SR sa v rámci šírenia povedomia o fenoméne nachytávania obetí za účelom obchodovania s  ľuďmi rozhodlo v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť vizuál komunikačnej  kampane, v rámci ktorej upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania.  Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že aj pri zdanlivo lákavých ponukách sľubujúcich nečakané zážitky sa môžu tieto skončiť tragicky, v prípade, že si neoveria všetky skutočnosti, ktoré im inak majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie. Pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovania. Pri cestovaní do zahraničia za prácou je to ešte o to dôležitejšie, že sa môžu ocitnúť v prostredí, ktoré je im cudzie, v niektorých prípadoch nemusia ovládať reč a následne sa dovolať pomoci býva náročné. Nikto nechce, aby jeho snaha skončila tragicky, preto odporúčame byť vždy opatrní a prezieraví aj pri hľadaní si práce nielen doma, ale ja v zahraničí.

                         


Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva 2019

Autor: Natália Dujková, IV.A

         Posledný týždeň minulého školského roka som sa zúčastnila 13. ročníka Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva v Bratislave na Slovenskej technickej univerzite. Všetci účastníci letnej školy boli ubytovaní na internáte Mladá Garda. Krátkodobý pobyt v Bratislave mi umožnilo vyskúšať si pravý vysokoškolský život – prednášky, cestovanie MHD a najmä laboratórne cvičenia. Prvý deň som bola zadelená do skupinky, v ktorej som pracovala celý čas s ďalšími tromi študentmi. Svojimi predstavami o pobyte sme si „sadli“ natoľko, že celý čas sme tvorili jeden priateľský tím a čas trávili spolu.

       Letná škola trvala 5 dní, počas ktorých sme mali pripravený bohatý program zameraný nielen na laboratórne cvičenia. Mali sme možnosť zúčastniť sa fakultného podujatia ChemShow, kde boli pre nás pripravené zaujímavé prednášky a experimenty. Ďalej sme navštívili hrad Devín s návratom loďou a tento rok bola pre nás pripravená exkurzia vo firme Slovnaft. Každý večer po škole sme mali voľný program, takže sme tento čas väčšinou využívali na spoznávanie krás nášho hlavného mesta. Najzaujímavejšou časťou boli pre všetkých účastníkov letnej školy laboratórne cvičenia, počas ktorých sme mali možnosť pracovať so zaujímavými prístrojmi, zariadeniami a pomôckami. Sprevádzali nás príjemní inžinieri a doktoranti. V posledný deň nášho pobytu sme naše poznatky formou prezentácie predviedli pred očami zástupcov fakulty chemického a environmentálneho inžinierstva a zástupcov rôznych firiem.

A úplný záver:  len prevzatie certifikátov a aj smútok, že to trvalo len tak krátko, rozlúčka s novými priateľmi a odchod domov.

Tak to bola moja prvá skúška vysokoškolského pobytu!

« 1 z 2 »

Ďakovný list od organizátorov Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva

Vážená pani profesorka, vážený pán profesor,

dovoľte, aby sme sa Vám my, organizátori 13. letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, menovite prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. – riaditeľ ústavu ChEI, Ing. Miroslav Variny, PhD. – vedúci letnej školy a ďalší vrátane mňa, poďakovali za tohtoročnú, podľa všetkých znakov veľmi úspešnú letnú školu. Umožnili ste nám to Vy účasťou Vašich šikovných študentov. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať a úspech tejto školy nebol posledný. Viac v ďakovnom liste (*.pdf) riaditeľa nášho ústavu.

Pripájam sa k želaniu zaslúženého oddychu počas letných prázdnin a všetkého dobrého do budúcna.

S pozdravom V. Rizman, tajomník letnej školy

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita
Radlinského 9, 812 37 Bratislava


ŠTUDENTSKÁ RADA INFORMUJE