Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2015/2016  ESEJ JÁNA JOHANIDESA

  Esej Jána Johanidesa Esej Jána Johanidesa

              V utorok 21.apríla 2015 sa na Mestskom úrade v Šali odovzdávali ceny v súťaži Esej Jána Johanidesa. Cieľom súťaže je pripomenúť stredoškolákom Johanidesovu tvorbu a rozvíjať tvorivé písanie. V tomto roku sa zapojilo 28 škôl a súťažilo až 82 žiakov vo veku 15-19 rokov. Zo Senice to bola iba jediná žiačka - Kristína Oslejová z kvinty. Hoci má iba 15 rokov, získala 3. miesto! Dôstojne tak nadviazala na úspech minuloročného absolútneho víťaza, ktorým bol náš (dnes už bývalý) žiak Martin Pagerka.

  Kristínke ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme veľa tvorivých nápadov.

  Mgr. Miroslava Medovičová
  Rok Ľudovíta Štúra

  Školská súťaž v písaní diktátov

       Ľudovít Štúr
       Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ.Štúra, jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského národa,sa na našej škole uskutočnila súťaž v písaní diktátov. Súťažilo sa v troch kategóriách:
                          1. kategória- študenti Prímy a Sekundy,
                          2. kategória- študenti Tercie a Kvarty,
                          3. kategória- študenti Kvinty, Septimy a 1. až 4. ročníkov.

          Študenti sa v rámci všetkých troch kategórií popasovali s pravopisne veľmi náročnými textami. Svedčí o tom i fakt, že sa ani v jednej kategórii nepodarilo žiadnemu študentovi napísať diktát bez chyby. Mnohí však vyšli zo vzájomného súboja diktát-študent so cťou. A tu sú mená víťazov:
  1. kategória:
  1.miesto /1 chyba v diktáte/ - Simona Španková/Príma/, Filip Buchel/Príma/, Ján Sukupa/Príma/, Jakub Jankových/Sekunda/.
  2.miesto /2 chyby v diktáte/- Jakub Buchel/Príma/, Samuel Adásek/Príma/, Juraj Gergel/Príma/, Miroslava Sukupová/Sekunda/, Richard Zelenka/Sekunda/, Zuzana Durcová/Sekunda/, Michal Serdahely/Sekunda/, Gregor Polák/Sekunda/.
  3.miesto /3 chyby/-  Alexandra Bobotová/Príma/, Shadije Bordáčová/Príma/, Ondrej Vrábel/Sekunda/, Juraj Slezák/Sekunda/, Adam Pipíška/Sekunda/, Michaela Mikušová/Sekunda/, Adriana Nemcová/Sekunda/, Martin Gergel/Sekunda/.

   2.kategória:
  1.miesto /1 chyba/- Samuel Vacula/Tercia/, Sabina Paracková/Tercia/, Andrej Búran/Tercia/, Katarína Šimková/Tercia/, Lenka Mudrochová /Kvarta/.
  2.miesto /2 chyby/- Veronika Jurkovičová/Tercia/, Štefan Šinko/Tercia/, Martina Sabová/Tercia/,  Veronika Strnadíková/ Kvarta/
  3.miesto /3 chyby/- Michaela Trojková/Tercia/.

    3.kategória
  1.miesto /1 chyba/- Dávid Baša /III.C/, Hana Kubinová/III.C/.
  2.miesto /2 chyby/-  Tibor Schneider/III.C/, Katarína Gažová/IV.B/, Nikola Jankovičová/IV.B/, Petra Šefčíková/II.B/,  Dagmar Gajarová/II.C/.
  3.miesto /3 chyby/- Sabina Huťová/I.A/, Patrícia Čederlová /I.C/, Šimon Vrba /I.C/, Bianka Filípková/III.A/, Sára Filová/III.A/, Anna Škrhová/III.C/, Sandra Hajdúchová/IV.A/, Jana Švrčková/1.B/, Nicolette Válková/III.B/, Terézia Vašková/III.B/,  Denis Šimon/Kvinta/, Adriana Slezáková /Kvinta/, Marek Motus/IV.B/.
              Veľa ďalších úspechov a dobrých známok z diktátov želá víťazom, ale i všetkým žiakom školy PK SJL.

  Mgr. Erika Vícenová
  47. Hurbanov pamätník - okresné kolo

  Hurbanov pamätník

              Uskutočnilo sa 14.apríla 2015. Našu školu výborne reprezentovala Zuzana Frťalová z 3.C. Získala krásne 2. miesto (4. kategória - poézia) a postúpila do krajského kola Hollého pamätníka v Trnave.

  Gratulujeme a držíme palce!

  Mgr. Miroslava Medovičová
  47. Hurbanov pamätník - obvodné kolo

  Hurbanov pamätník Hurbanov pamätník


              Uskutočnilo sa dňa 31.3.2015 v ZUŠ v Senici a našu školu v prednese poézie a prózy reprezentovali Miroslav Blažek (príma), Alexandra Bobotová (príma), Michaela Mikušová (sekunda) a Zuzana Závodská (tercia). Konkurencia bola tento rok naozaj veľká, ale máme aj víťazné pozície. Alexandra Bobotová získala 3. miesto v 2. kategórii - próza a Michaela Mikušová 3.miesto v 3. kategórii - poézia. 

  Srdečne blahoželáme!

  Mgr. Miroslava Medovičová
  Súťaž Junior Internet. Článok na www.živé.sk

              Ondrej Vrábel (sekunda) sa v dňoch 27. až 28. marca 2015 zúčastnil súťažnej konferencie Junior Internet. Je to odrazový mostík pre začínajúcich webových programátorov, grafikov a dizajnérov, programátorov mobilných aplikácií a blogerov. Na túto konferenciu postúpil až v dvoch kategóriach: JuniorWEB a JuniorLEARN. V oboch bol veľmi úspešný. V kategórii JuniorWEB sa umiestnil na 2. mieste, v kategórii JuniorLEARN na 1. mieste. Za svoje projekty http://edu.pinf.exo.eu a http://www.pinf.exo.eu a ich prezentáciu získal Cenu dekana Fakulty informatiky a informačných technológií STU.
              O Ondrejovi Vrábelovi sa môžeme dočítať aj v článku "Mladý Slovák vytvoril hry pre deti s mozgovou obrnou. Pomôžu im s farbami i písmenami" na www.Živé.sk.

  Blahoželáme!
  PaedDr. Erika Knejpová, PhD.  Dva dni s astronómiou

  Astronómia Atronómia Astronómia

              Marec je v našich zemepisných šírkach spájaný so začiatkom jari, tento rok však bol pre astronómov i niektorých našich študentov mimoriadne zaujímavý. Hoci na celej Zemi nastávajú počas roka minimálne dve zatmenia Slnka, tento úkaz na určitom mieste je oveľa vzácnejší a vždy na seba sústredí pozornosť nielen astronómov, ale aj širokej verejnosti. Nebolo tomu inak ani v piatok 20. marca 2015 v dopoludňajších hodinách. Štvorročná absencia tohto javu na Slovensku sa prejavila už pár dní pred týmto termínom, telefonáty, maily i osobné kontakty nás presvedčili, že sa treba prichystať nielen na odbornú stránku, ale aj na záujem početnejšieho publika. A tak sme oprášili ďalekohľady, vyčistili čipy kamier, upratali interiér i okolie hvezdárne. Predpovedné modely vývoja počasia naznačovali, že obloha bude jasná a tak nezostaneme len pri „mokrom“ variante. V piatok ráno sme sa spolu s kolegom Mgr. Ľubomírom Staňom a približne 20 študentmi nášho gymnázia stretli v budove Hvezdárne v Sobotišti. Po krátkej prednáške o zatmeniach sme „naštartovali“ techniku a čakali na 1. kontakt. Ten nastal po 9:38 SEČ ako predpovedala interaktívna mapka tieňa a polotieňa Mesiaca na stránke francúzskeho odborníka Xaviera Jubiera (http://xjubier.free.fr). Pri maximálnej fáze o 10:47 SEČ mesačný disk zakryl 63% slnečnej fotosféry, čo sa prejavilo i poklesom teploty asi o 2 °C. Úkaz skončil tesne pred obedom, o 11:59 SEČ.

  Viac ...

  RNDr. Svetozár Štefeček
  Dôležité termíny prijímacieho konania na gymnáziách podľa zákona č. 245/2008

  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (pre štvorročné a osemročné štúdium)
  • * do 10.apríla 2015 – odovzdať prihlášku riaditeľovi ZŠ
  • * do 20.apríla 2015 – riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na strednú školu
  • * do 31.marca 2015 – zverejnenie kritérií prijímacieho konania pre školský rok 2015/16 školou
  • 11. a 14.mája  2015– 1. a 2. termín 1.kola prijímacej skúšky
  • * rozhodnutie uchádzačovi o prijatí bez prijímacej skúšky – najneskôr 10 dní pred termínom prijímacej skúšky
  • * pozvanie na prijímaciu skúšku riaditeľom gymnázia – najneskôr 5 dní pred termínom jej konania

  Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2015/2016

   Čo by ste určite mali ešte vedieť
   1. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

    2. Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:

   a) meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,

   b) meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.

    3. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

    4. Pre štvorročné a osemročné štúdium platia rovnaké termíny.

    
  Vážení rodičia, firmy, bývalí študenti, priatelia a zamestnanci školy,  obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z daní v prospech našich študentov

  Dane

      Venujte nám 2% z Vašich daní a pomôžete tým svojim deťom a našim žiakom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Vami poukázaná suma bude použitá na zlepšenie podmienok pre študentov Gymnázia L. Novomeského v Senici.

  Obchodné meno: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Senica
  Sídlo: Dlhá 1037/12, Senica
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO: 37990039

  Ďakujeme!
   S úctou
  Mgr. Pavel Otépka
  riaditeľ školy 

  ** Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.  (na stiahnutie *.pdf)
  ** Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby  (na stiahnutie *.pdf)
  ** Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2015  (na stiahnutie *.pdf)

  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (na stiahnutie *.doc)
  Vyhlásenie 2014 (na stiahnutie *.rtf)

Od 6.10.2013
počítadlo.abz.cz