Dopravná výchova

Autor:  Mgr. Iveta Mudrochová    Fotogaléria  

Dopravná výchova          14. októbra 2014 žiaci našej prímy absolvovali dopravnú výchovu na 1. ZŠ v Senici (ul. V. P. Tótha). Prvé dve hodiny boli teoretické - tu si zopakovali napr. vybavenie bicykla, značky, križovatky a na záver ich inštruktor preskúšal formou hry. Potom sa presunuli na dopravné ihrisko, kde si mohli teoretické vedomosti vyskúšať v praxi aj ako chodci, aj ako cyklisti. Všetkým žiakom, aj pani profesorke triednej sa veľmi páčilo, všetci odchádzali nadmieru spokojní. Za možnosť absolvovať dopravnú výchovu ako prierezovú tému na 1. ZŠ patrí veľké poďakovanie, osobitne pánovi učiteľovi Mgr. Petrovi Pastuchovi.Zoznamka s faraónom Tutanchamónom

Autor:  Mgr. Ľubomír Staňo    Fotogaléria  

Zoznamka s faraónom Tutanchamónom        9. októbra 2014 46 žiakov našej školy (prváci až tretiaci) navštívilo expozíciu v bratislavskom výstavisku Incheba s názvom „Tutanchamón – jeho hrobka a poklady“. Výstava navodila atmosféru z obdobia, keď archeológ Howard Carter objavil faraónovu hrobku. Jej súčasťou je viac ako tisíc predmetov, vrátane sarkofágu a posmrtnej masky, ktoré boli vyrobené ako dokonalé repliky nálezu z roku 1922. Najzaujímavejšia bola časť výstavy, ktorá odkrývala Carterov postup pri objavovaní – s umiestnením pokladov tak, ako boli nájdené v pohrebnej komore a pokladnici v mierke 1:1. Každý významný predmet má svoj príbeh alebo vysvetľujúci komentár, ktorý si mohli žiaci individuálne vypočuť cez zvukovú nahrávku. Výstava inovatívnym a kreatívnym spôsobom umožnila žiakom nahliadnuť do života a smrti vládcu starovekého Egypta.Výsledky Literárneho Zvolena sú známe

Autor:  PhDr. Margita Hološková   

     Pred pár dňami slávnostne vyhlásili výsledky celoslovenskej literárnej súťaže, v ktorej získal Martin Pagerka čestné uznanie za poéziu. Dnes je už Martin vysokoškolským študentom v Prahe, práce však posielal ešte ako študent 4. C triedy nášho gymnázia. K úspechu mu blahoželáme a držíme palce v ďalšom štúdiu.Návšteva z Moravského Krumlova

Autor:  RNDr. Eva Millová    Fotogaléria  

Návšteva z Moravského Krumlova       30. septembra 2014 navštívili našu školu žiaci 3.A triedy a sexty Gymnázia Moravský Krumlov so svojimi pedagógmi i riaditeľkou školy. Návšteva nadviazala na projekt “Extrémy Čiech a Slovenska v Európskej Únii“, ktorý sme realizovali spoločne so žiakmi 3.B triedy v máji a v júni školského roka 2013/2014.
      Žiaci partnerskej školy si prezreli priestory nášho gymnázia a v učebni biológie sa prostredníctvom prezentácií informovali o činnosti obidvoch škôl. Po prehliadke námestia sme spoločne absolvovali výstavu obrazov v Záhorskej galérii. Nasledoval malý výlet k zrúcanine hradu Branč, kde sa na náučnom chodníku naši hostia poučili o jeho histórii a obdivovali prekrásnu panorámu okolitej prírody.
       V priateľskej atmosfére sme naplánovali ďalšie projekty a spoluprácu, o priebehu ktorej budeme priebežne informovať.


Riaditeľ školy vypisuje pre študentov gymnázia


„Súťaž o najlepší propagačný leták školy“

     Propozície súťaže spolu s fotografiami a iným materiálom nájdete po prihlásení sa na www.sengym-moodle.sk v kurze „Súťaž o najlepší propagačný leták školy“.

    Súťažné práce odovzdávajte do 20. októbra 2014 v prostredí LMS Moodle v hore uvedenom kurze.

Ceny pre 3 víťazné návrhy:
1. miesto USB flash disk 16 GB
2. miesto sada pier s logom školy
3. miesto pero s logomPoznávame prírodu – poznávame seba

Autor:  Dagmar Gajarová, Hana Michalicová, 2.C, Foto: Ing. Marie Šmídová      

Poznávame prírodu  Zaujal nás názov projektu Poznávame prírodu-poznávame seba, ktorý sa skladal zo štyroch hlavných aktivít: mapovať sysľa pasienkového v katastri Velkých Pavlovic, poznať Lednicko-valtický areál ako kultúrnu pamiatku na zozname UNESCO, naučiť sa pracovať s astronomickým ďalekohľadom a zhodnotiť mieru biodiverzity v biocentre Zahájka. A tak dňa 7.7.2014 sme plní očakávania čakali pred Gymnáziom Ladislava Novomeského v Senici na mikrobus. Mikrobus nás doviezol do Ekocentra Trkmanka vo Velkých Pavloviciach, kde sme strávili celý projekt. V Ekocentre nás privítala Marie Šmídová a naši českí kamaráti. Na úvod sme mali odbornú prednášku o sysľoch od pána Zajíčka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, ktorú dopĺňal odborný lektor Stanislav Prát. Pán Prát nám s projektom pomáhal celý týždeň a priblížil nám mapované územia a mesto Velké Pavlovice. Prvé dva dni sme mapovali sysľa pasienkového v určených lokalitách, bolo ich celkovo 6. Boli sme rozdelení na štyri skupiny. Každá skupina dostala GPS a územie, kde mala zaznamenávať nory. Tretí deň sa k nám pripojili deti z Ekocentra, s ktorými sme mapovali. Jedna skupina odoberala vzorky z tôní v biocentre Zahájka a druhá mapovala syslie nory. Na večer sme zisťovali látky nájdené vo vode a vyhodnocovali výskyt rastlín a živočíchov.
Štvrtý deň sme navštívili Lednicko-valtický areál. Najviac nás zaujali pamiatky: Lednický a Valtický zámek, Tri grácie a úplne najviac Minaret. Počas každého večera sme pozorovali nočnú oblohu a pán profesor Svetozár Štefeček nás naučil pracovať s ďalekohľadom a poznávať nočnú oblohu. V piatok sme ukončili projekt a každá skupina odprezentovala svoje zistenia. Rozlúčili sme sa s pani Šmídovou , pánom Prátem a s českými kamarátmi. Tento projekt bol pre nás dobrým zážitkom, pri ktorom bola naša práca aj užitočná. A na rozdiel od prvého workshopu sme videli aj sysľa. Odniesli sme si nové zážitky, nové slová a nové vedomosti. Ak by bol ešte podobný workshop, neváhali by sme a prihlásili sa znova.
Dagmar Gajarová, Hana Michalicová, 2.C
 Letná škola chemikov

Autor:   Jana Končitá, Nikola Jankovičová a Kristína Holotová    Fotogaléria  

Letná škola chemikov     V dňoch 30.6.- 4.7.2014 sme sa zúčastnili 8. ročníka Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT na STU v Bratislave. Neboli sme však samé, celkovo sa nás zúčastnilo 45 najlepších študentov chémie z celého Slovenska. Počas tohto týždňa bol pre nás pripravený bohatý program. Do Bratislavy sme sa vydali v pondelok ráno ešte za tmy a vôbec sa nám tam nechcelo ísť, keďže to bol prvý prázdninový deň. Po dvoch hodinách cesty a chvíli blúdenia sme konečne dorazili na miesto, kde sme boli ubytovaní. Tam nás srdečne privítal a ubytoval tajomník LCHŠ Viliam Rizman. Hneď v prvý deň sme sa oboznámili so zameraním tejto fakulty pri 1. Laboratórnej práci po ktorej nás čakala zaujímavá prednáška o STU a jej študijných programoch. Počas tohto týždňa sme absolvovali ďalších 5 laboratórnych prác, z ktorých každá bola inak zameraná. Tieto práce nám pomáhali robiť doktorandi z FCHPT, ktorí nás taktiež oboznámili so štúdiom na tejto škole. Na konci týždňa nás čakala nemilá povinnosť pripraviť prezentáciu o jednej z laboratórnych prác. Takisto sme sa každý deň zúčastňovali rôznych poučných prednášok s biologickou, a najmä chemickou tematikou. Program sme mali aj mimo školy. Jedno poobedie sme navštívili Bratislavský hrad a prezreli si Staré mesto. Ďalšie sme strávili prehliadkou čističky odpadových vôd v Hamuliakove, vodného diela Gabčíkovo, s ktorou bola spojená plavba loďou po Dunaji. Na záver tohto výletného dňa sme navštívili areál Divoká voda v Čunove. Najmä tu sa nám všetkým najviac páčilo. Štvrtok bol deň športu a vedomostí. My sme sa rozhodli zapojiť do volejbalového turnaju, kde sme zostavili družstvo aj s našimi novými kamarátmi. Na začiatku sme ani nedúfali v úspech, no celý turnaj vyhralo práve naše družstvo zvané „Zlokoti“. Boli sme vo vytržení až tak, že sa nám podarilo vyhrať aj vedomostný kvíz, ktorý nasledoval po turnaji. Za takto úspešný deň sme získali veľmi chutnú tortu a vecné ceny. Posledný deň sme všetci prezentovali svoje práce z laboratórnych prác a slávnostne sme ukončili LCHŠ. Nielen, že sme získali certifikáty o jej absolvovaní, ale aj nezabudnuteľné zážitky, nové skúsenosti, a najmä veľa nových kamarátov z celého Slovenska. Tento týždeň by sme si opäť s radosťou zopakovali a odporučili by sme ho každému zanietenému chemikovi.

S pozdravom chemické inžinierky
Jana Končitá, Nikola Jankovičová a Kristína Holotová Od 6.10.2013
počítadlo.abz.cz