Organizácia vyučovania počas ústnych maturitných skúšok

Pondelok 21. 5. 2018:

 • Te, Kv – ochrana života a zdravia – Bí, Chl, Ma, Or
 • Pr, Se – DAV – Jk, Mi, Rv treba si zobrať prezuvky, 50 centov, (hry, filmy…)
 • Ostatné triedy majú riaditeľské voľno.

Utorok 22. 5. 2018:

 • Pr, Se – ochrana života a zdravia – Bí, Ma, Or, Rv 
 • Te – divadlo Trnava – Pí, Ml
 • Kv – DAV – Zb, Bu – treba si zobrať prezuvky, 50 centov, (hry, filmy…)
 • Učí sa podľa nasledovného rozvrhu Kn a I.A, ostatné triedy majú riaditeľské voľno.

Trieda/učebňa

1.h

2.h 3.h

4.h

I.A/ IV.A

MAT/Mi

ANJ/Jk FYZ/Mu

UMK/Jk

Kn/ Se

INF/Sp/I3

MAT/Mu FYZ/Hc

MAT/Mu

Streda 23. 5. 2018:

 • Sx, II.A, II.B, II.C – ochrana života a zdravia – Bí, Chl, Ma, Or, Sn, Št
 • III.A, III.B – DAV – Bu, Jk, Mltreba si zobrať prezuvky, 30 centov, (hry, filmy…)
 • Učí sa podľa nasledovného rozvrhu Pr, Se, Te, I.B, I.Costatné triedy majú riaditeľské voľno.

Trieda/učebňa

1.h 2.h 3.h 4.h

Pr/III.A

MAT/Rv ANJ/Bz MAT/Rv

FYZ/Hc

Se/Se

FYZ/Mu NEJ/Zb OBN/Bz

MAT/Mi

Te/I.A DEJ/Pí FYZ/Hc NEJ/Pí

CHEM/Sv

I.B/I.B MAT/Mi/supl. BIO/Rv FYZ/Mu ANJ/Bz/supl.
I.C/I.C FYZ/Hc CHEM/Sv/supl. NEJ/Zb MAT/Rv

Štvrtok 24. 5. 2018:

 • Pr, Se, Te – riaditeľské voľno 
 • Kn, I.A, I.B, I.C – ochrana života a zdravia – Bí, Ba, Ma, Or, Chl, Sp 
 • Ostatné triedy sa učia podľa riadneho rozvrhu a zastupovania.

Školské MSR vo volejbale dievčat SŠ v Detve

Autor: Mgr. Vladimíra Bajanová


    V dňoch 9.-10.mája 2018 sa naše žiacky zúčastnili školských MSR vo volejbale dievčat SŠ v Detve. Na toto podujatie sme postúpili po víťazstve na Župnej olympiáde v Trnave. Z Detvy sme si priviezli pekné 6. miesto s pomedzi všetkých stredných škol na Slovensku. Dievčatá reprezentovali našu školu pod vedením Mgr. V. Bajanovej, PhD. a Mgr. Z. Oravcovej v tomto zložení: Simona Baniková, Simona Jurková, Janka Nosková, Lujza Pappová, Ema Ravasová, Eva Michalicová, Adriana Obulaná, Claudia Benková, Mária Machová.
Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 


Študentská rada informuje


Voľné pracovné miesto

učiteľ strednej školy pre všeobecnovzdelávacie predmety,

aprobácia anglický jazyk s nástupom od 1.9.2018

(Viac …)


Daniela Rybnikárová – bronzová v krajskom kole Hollého pamätníka

Autor: Mgr. Erika Vícenová

        Dňa 26.4. 2018 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hollého pamätník, na ktorom Daniela Rybnikárová z tercie obsadila veľmi pekné tretie miesto. K dosiahnutému úspechu jej srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v umeleckom prednese.

 


Z návštevy prezidenta Slovenskej republiky v našej škole


Esej Jána Johanidesa 2018

Autor: PhDr. Margita Hološková

     V uplynulých dňoch boli v Bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Šali slávnostne vyhlásené výsledky 8. ročníka súťaže pre stredoškolákov Esej Jána Johanidesa, ktorej poslaním je objavovať nové talenty z radov študentov. V tomto roku odborná porota posudzovala 128 prác takmer z celého Slovenska. Témou bola jedna z troch myšlienok z diela J. Johanidesa. Naša škola mala aj v tomto ročníku svoje zastúpenie. S potešením sme prijali správu o ocenení

Šimona Vrbu zo 4. C,

ktorý získal Prémiu za esej na citát: „Našou najväčšou chybou je fakt, že sme pripustili odumieranie citov.“

Šimonovi gratulujeme, ďalším súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

&nsbp;


Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2018/2019


 

Po roku opäť postup do Chebu, úspech na krajskom kole DO

Autor: Mgr. Ľubomír Staňo

    5. apríla 2018 sa v priestoroch Gymnázia v Galante uskutočnilo krajské kolo Medzinárodnej dejepisnej postupovej súťaže, ktorá vyvrcholí v novembri 2018 v aule Západočeskej univerzity v Chebe. Súťažné družstvo našej školy: Marek Mach – 2. C, Anna Studeničová – 2. A, Matej Zahumenský – kvinta skončilo na 2. miesto v Trnavskom kraji (v neoficiálnom poradí slovenských gymnázií na 8. mieste) a postúpilo do finálového kola. Naša škola bude mať v Chebe zastúpenie už piaty raz, čo sa podarilo iba niekoľkým slovenským gymnáziám.
Výborný výsledok dosiahla i Lucia Rapáková z tercie, ktorá v krajskom kole Dejepisnej olympiády skončila na 2. mieste (iba jedno miesto jej chýbalo na postup do celoštátneho kola).
Študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 


Deň Zeme na gymnáziu

Autorky: Mgr. Miroslava Gergelová

      V utorok 17. apríla 2018 sa žiaci niekoľkých tried (2.B, 4.B, 4.C) a učitelia R. Ravas, T.Ravasová, L. Jurigová a M. Gergelová počas 6. hodiny stretli pred školou s pánom Ľudovítom Šurinom zo Šajdíkových Humeniec. Tento pán a pani Jurigová st. nám priviezli malé stromčeky, ktoré sme potom vysadili okolo školy. Po celý čas na nás dohliadal a vysvetľoval, ako máme stromčeky sadiť, aby sme ich nepoškodili a aby sa ich čo najviac ujalo.

      Ďakujeme p. profesorke Jurigovej, ktorá bola hlavná organizátorka celej akcie, pánovi Šurinovi, pani Jurigovej za pomoc pri doprave a aj pánom školníkom, ktorí nové stromčeky teraz pravidelne polievajú. Veríme, že po rokoch vyrastú a skrášlia okolie školy.

« 1 z 2 »

Hodina slovenčiny a beseda s Danielom Hevierom

Autorky: Karolína Škápiková, Lea Boledovičová, Lujza Pappová, Laura Valičeková Tercia

      Dňa 11. 4. 2018 zavítal na našu školu Daniel Hevier, charizmatický pán s jedinečným zmyslom pre humor, slovenský básnik, prozaik, scenárista, autor textov populárnych piesní a autor literatúry pre deti a mládež. Práve s týmto výnimočným človekom sme mali tú česť sa osobne stretnúť a spoznať ho trocha netradične – ako učiteľa. Pripravil si pre nás terciánov zaujímavú a originálnu hodinu slovenčiny, na ktorej nám ukázal, že učenie môže byť i zábavné. Oboznámil nás s novým slohovým útvarom – úvahou, ktorú nám predstavil s veľkým vtipom. Na hodine sme nadobudli nové vedomosti, ale aj dobrý pocit z našich vlastných výkonov. A dokonca padali aj jednotky! Po skončení nášho vyučovania s pánom Hevierom sme sa so žiakmi prímy, sekundy a kvarty pobrali na besedu, na ktorej nás zoznámil s jeho kariérou spisovateľa, porozprával nám zážitky z čias, keď on sám ešte sadal do školských lavíc a predstavil nám jeho novú knihu Stopy do temnoty. Dostala nás nielen svojím obsahom, ale aj ideou Daniela Heviera zapojiť do jej tvorby samotné deti. Malých autorov, ktorí sa možno raz vyberú práve po jeho stopách. Dve hodiny prežité s pánom spisovateľom stáli za to. Otvoril nám okná do dnešného sveta literatúry a ukázal nám slovenčinu v inom svetle. No a povedzme si úprimne, kto z vás sa môže pýšiť jednotkou od Daniela Heviera?

www.sengym.sk/video/danielhavier.mpg


 

Návšteva z Ministerstva školstva SR na našom gymnáziu


Aj v astronomickej olympiáde sa nám darí

Autor: RNDr. Svetozár Štefeček

        Po úspechu Janky Švrčkovej na FO sa jej talent a usilovnosť odrazili aj v Astronomickej olympiáde. Jej celoslovenské kolo sa uskutočnilo 16. – 17. apríla 2018 v priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Naša maturantka sa s touto súťažou rozlúčila veľkolepo – zvíťazila a získala už tretiu miestenku na medzinárodnú súťaž IOAA, ktorá sa tentokrát bude konať v čínskom Pekingu.
        Martinka Sabová zo sexty sa stala úspešnou riešiteľkou tejto súťaže a iba jedno miesto ju delilo od postupu na IOAA.

Obom našim reprezentantkám srdečne blahoželáme, Janke prajeme veľa úspechov na jeseň v Číne a veríme, že Martinka bude kráčať v jej šľapajách.

 


GymSen – už ste čítali aktuálne číslo?

Autor: Mgr. Miroslava Medovičová


Archív 2017/2018