Deň otvorených dverí


Deň otvorených dveríNový Gymsen je tu!


Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Autor:  Mgr. Erika Vícenová     

       Dňa 7.11. 2014 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka vo všetkých troch kategóriách. Študenti si v rámci svojich kategórií zmerali sily až v troch samostatných súťažných častiach. Prvé dve boli zamerané na vedomosti z jazykovej, slohovej i literárnej zložky predmetu SJL, ďalej na čítanie s porozumením a na transformáciu textu. V tretej časti si súťažiaci preverili svoje schopnosti v rečníckych prejavoch. A tu sú mená víťazov v jednotlivých kategóriách:

Kategória C

1.miesto : Teodor Šefčovič - Kvarta
2.miesto : Michaela Trojková - Tercia
3.miesto : Samuel Vacula - Tercia

Kategória B

1.miesto : Dominika Hamerlíková - Kvinta
2.miesto : Aida AL Khufash - 1.B
3.miesto : Laura Krenťochová - 1.C

Kategória A

1.miesto : Róbert Ravas - 3.A
2.miesto : Emma Závodská - 3.B
3.miesto : Kristína Hílková - Septima

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v ďalších kolách súťaže.

Školské kolo súťaže Zenit v programovaní

Autor:  PaedDr. Erika Knejpová, PhD.     

       Dňa 6.11. 2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v programovaní. V tomto školskom roku sme sa zapojili okrem tradičnej kategórie Programovanie (v jazyku C, C++, Pascal, Python, Delphi) aj do kategórie Programovanie - Web. V kategórii programovanie súťažili Ondrej Vrábel (sekunda), Ján Balga (III.B), Patrik Blanárik (IV.C), Ondrej Harnúšek (IV.C), Pavel Klečko (IV.B), Ľubomír Koprla (IV.C), Adam Žúrek (Oktáva). V kategórii Programovanie webu sme mali dve súťažné družstvá Martin Chovanec (I.A), Jozef Chovanec (I.A) a druhé družstvo v zložení Jakub Šuran (II.A),  Martin Milota (III.B).

Výsledky školského kola súťaže Zenit v programovaní:

Zenit v programovaní kategória A
1.miesto : 
Patrik Blanárik (IV.C)
2.miesto : 
Ľubomír Koprla (IV.C)
3.miesto :
Ondrej Harnúšek (IV.C)

Zenit v programovaní kategória B
1.miesto : Ondrej Vrábel (Sekunda)

Zenit v programovaní kategória Web
1.miesto : 
 Jakub Šuran (II.A),  Martin Milota (III.B)
2.miesto :  
Martin Chovanec (I.A), Jozef Chovanec (I.A)

Blahoželáme a postupujúcim želáme veľa úspechov v krajskom kole súťaže.

Deň študentstva na radnici

Autor:  Tibor Schneider, III.C     

       Deň študentstva na radnici Deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu si každoročne pripomíname začiatkom novembra na pôde Mestského úradu v Senici podujatím Deň študentstva na radnici. 6. novembra sa na mestskom úrade v Senici konalo už po 12. krát udeľovanie cien pre 17 najčinorodejších študentov z celej Senice, ktorí boli ocenení primátorom mesta. Z nášho gymnázia to boli 5 študenti, Branislav Bulka, Natália Plešová, Richard Keračík, Martin Očko a Dominika Hamerlíková. Študenti boli ocenení hlavne za ich študijné výsledky ale aj za mimoškolské aktivity a reprezentáciu mesta.
           Gratulujeme!
 Viac v Archíve akcií


Od 6.10.2013
počítadlo.abz.cz