Radlinského Kúty

Autor: PhDr. Margita Hološková      
Andrej radlinský       Žiačky 1. C triedy úspechom v XVI. ročníku literárnej súťaže Radlinského Kúty veľmi dobre zavŕšili prvý rok štúdia na našej škole. Laura Krenťochová obsadila 1. a Tamara Poláková 3.miesto.
       K dosiahnutému výsledku im blahoželáme a prajeme pekné prázdniny.

Výmena študentov s partnerskou školou v Taliansku

Autor: PaedDr. Anna Jankovýchová      Fotogaléria
Výmenný pobyt       V novembri 2014 sme začali v rámci projektu E-Twinning spolupracovať na projekte Kultúra a tradície v našich krajinách. Projekt sa posunul do skype videokonferencií, kde študenti prezentovali tradície a kultúru našich regiónov - slovenského Záhoria a talianskeho regiónu Friuli. Naša partnerská škola ISIS "A. Malignani" di Udine je v meste Udine. Práca na projete E-Twinning prirodzene dospela do spoločnej výmeny študentov. Od 31.5.2015 sme hostili našich partnerov na Slovensku, kde sme im pripravili bohatý program. Navštívili sme Bratislavu, múzeum na Bratislavskom hrade, potulky mestom absolvovali v malých skupinkách v spoločnosti našich študentov, ktorí ich oboznámili s pamätihodnosťami tohto mesta v spoločnom komunikačnom jazyku, ktorým bola angličtina.
Na záver dňa odišli do rodín partnerov, kde získali nový domov a rodinu na celý týždeň. V pondelok sme po návšteve 2 vyučovacích hodín porovnali školské systémy na Slovensku a v Taliansku, po výdatnom obede sa formou hry zoznámili so Senicou . Pekné a slnečné počasie nás sprevádzalo aj na výlete do Trnavy, kde v barokovom kostole Jána Krstiteľa kde sa okrem angličtiny mohli potešiť rodným talianskym jazykom z úst kňaza, ktorý nám prehliadku umožnil. Nové nápady mali aj študentky, ktoré im pripravili prehliadku mesta netradičnou formou a vláčik nás večer odviezol do rodín, aby sme ráno vyrazili spoznávať kráľovské mesto Skalicu. Osvieženie priniesla plavba po Baťovom kanáli a kulinárske umenie sme spoločne obdivovali u Františkánov, kde sme vychutnávali vôňu čerstvých značkou chránených skalických trdelníkov a po upečení sme ich aj ochutnali. Ani po večeroch sa študenti nenudili, ale pozvali svojich partnerov na ďalšie zaujímavé aktivity ako jazda na koníkoch v Sobotišti, bicyklovanie a podobne. Vo štvrtok sme vyšľapali na zrúcaninu hradu Branč, zažili tradičnú slovenskú „opekačku“, ktorá mala veľký úspech u všetkých študentov. Po návrate do Senice sme si pozreli výrobu ultraľahkých lietadiel Shark v spoločnosti Shark s.r.o.

Exchange (prezentácia)
Exchange 2 (prezentácia)

PaedDr. Anna Jankovýchová
Exkurzia do Blanska v Českej republike

Autor: Mgr. Ivana Petráková      Fotogaléria
Exkurzia       15.-17. júna 2015 sa trieda 2.C pod vedením triednej profesorky Havlovej a profesorky Petrákovej zúčastnila exkurzie do Blanska v Českej republike. V týchto dňoch si svet pripomína 200-ročnicu od porážky Napoleonovej armády pri Waterloo. V náväznosti na toto výročie si naši študenti pozreli pamätník Mohyla míru a múzeum venované Bitke troch cisárov pri Slavkove . /Austerlitz/ Oboznámili sa aj s prírodnými krásami Moravského krasu a priepasti Macocha. Navštívili aj novo zrekonštruovaný renesančný zámok v Blansku, ktorého expozícia je zameraná na históriu umeleckého hutníctva v tejto oblasti.

Mgr. Ivana Petráková
Nový Gymsen je tu!


Časopis
      
Na stiahnutie vo formáte *.pdfFotogaléria

Autor fotografií:  Ing. Ivan Spiššák  


Poznajme sa navzájom.

Autor: RNDr. Eva Millová      
Poznajme sa navzájom     V tomto školskom roku 2014/2015 žiaci 4. A triedy Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici v spolupráci so žiakmi Gymnázia Moravský Krumlov realizovali projekt „Poznajme sa navzájom“.
     Projekt sa realizoval prostredníctvom portálu eTwinning (www.etwinning.net), pomocou ktorého môžu zapojené školy spolu komunikovať. Je prístupný v dvadsiatich piatich jazykoch, zaregistrovalo sa na ňom už viac ako 230 277 individuálnych realizátorov programu a viac ako 5 462 projektov.
      Cieľom projektu bolo získanie a porovnanie informácií zo života žiakov obidvoch škôl. Na úvod projektu sa žiaci navzájom predstavili v prezentáciách „Naše koníčky“. V rámci štatistiky sme vytvorili dotazníky „Kam na vysokú školu“, „Ako trávim voľný čas“. Žiaci partnerskej školy vytvorili dotazníky „Výše kapesného a jeho využití“ a „Oblíbený a neoblíbený předmĕt“. Dotazníky sme si navzájom poslali a nasledovalo štatistické vyhodnocovanie. Boli určení žiaci a triedy, v ktorých sa dali dotazníky vyplniť, potom sa vyhodnocovali, spracovávali a sumarizovali získané odpovede v programoch Excel a v PowerPoint. Výsledkom boli štyri prezentácie našich žiakov na každú tému, ktoré sme zverejnili na stránkach portálu eTwinning. Rovnako to bolo aj na moravskej strane.
      Aby naša spoločná práca mala očakávaný prínos, bolo potrebné výsledky obidvoch škôl porovnať. Urobili sme to vytvorením záverečných prezentácií, ktoré si môžete pozrieť aj na tejto stránke.
      Čo žiaci štatistickým prieskumom zistili?   Viac ...
Dotazníky:
Kam na vysokú školu    (pdf formát)
Vreckové a jeho využitie   (pdf formát)
Obľúbený a neobľúbený predmet   (pdf formát)
Voľný čas   (pdf formát)
Poznajme sa navzájom
Poznajme sa navzájom
Poznajme sa navzájom
Prezentácie na dotazníky
Kam na vysokú školu    (ppsx formát)
Vreckové a jeho využitie   (ppsx formát)
Obľúbený a neobľúbený predmet   (ppsx formát)
Voľný čas   (ppsx formát)
Porovnanie výsledkov
Voľný čas - porovnanie (ppsx formát)
Vysoké školy - porovnanie (ppsx formát)Bilancia úspechov našich žiakov v Geografickej olympiáde

Autor: Mgr. Ľubomír Staňo      
Dejepisná exkurzia      Dejepisná exkurzia     
V školskom roku 2014/15 sa v jednotlivých kategóriach a kolách opäť darilo študentom našej školy. V porovnaní s minulým školským rokom však bolo ťažšie presadiť sa pre zlúčenie kategórií (príma + sekunda resp. 6. a 7. ročník ZŠ a tercia + kvarta resp. 8. a 9. ročník ZŠ). Z tohto dôvodu sa zvýšila náročnosť pri príprave na súťaž i konkurencia v jednotlivých kolách.
      Žiak tercie – Andrej Búran zvíťazil v okresnom kole, v krajskom sa umiestnil na 3. mieste a v slovenskom kole (uskutočnilo sa v Nitre) obsadil 4. miesto. Jeho úspešné vystúpenie je o to cennejšie, že v slovenskom kole mal 30 súperov (najlepších zástupcov jednotlivých krajov) a väčšina z nich patrila k starším žiakom.
      Darilo sa aj M. Serdahelymu zo sekundy – 1. miesto v okresnom kole a 2. miesto v krajskom kole (z tejto kategórie sa žiaľ nepostupuje ďalej) a A. Slezákovi, tiež zo sekundy 2. miesto v okresnom kole a 8. miesto v krajskom kole.
      Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Ľubomír StaňoVýlet do Technického múzea vo Viedni

     
      Vo štvrtok 28. mája 2015 sme ráno o ôsmej vyštartovali na niekoľkohodinovú cestu autobusom až k našim susedom Rakúšanom. Po zaparkovaní nášho autobusu sa pani profesorky Gergelová a Mudrochová, a pán profesor Štefeček zhostili úlohy a previedli nás spleťou uličiek k bielej budove múzea. So vstupenkami a informáciami o cene exponátov sme dostali trojhodinový rozchod po múzeu. Hneď na začiatku si všetci prezreli mapu a vybrali cieľové časti múzea, ktoré chceli vidieť. Expozícia je obrovská a každý si určite prišiel na svoje. Niektorí behali v koliesku ako škrečok, iní kričali z plných pľúc v malej búdke merajúcej decibely, ďalší sa šmýkali zo šmýkačky zobrazujúcej svoju rýchlosť. Zaujímavé boli aj miniatúry lodí, historické hudobné nástroje alebo nábytok a spotrebiče.
      Niektoré veci by sa mohli uplatniť v každodennom živote aj dnes. Napríklad, aby sme nesedeli len tak pred televíziou, ale aby sme energiu na jej spustenie získali šliapaním na bicykli. Po prehliadke múzea a postláčaní všetkých možných tlačidiel sme si unavene posadali na futuristické lavičky lievikovitého tvaru vo vchode a čakali na profesorov. Tí nás priviedli k autobusu a po hodinovej zastávke v obchodnom centre pri štadióne, sme sa o šiestej vrátili naspäť pred naše gymnázium.Spoznávanie histórie južnej Moravy- dejepisná exkurzia

Autor: Mgr. Anna Zburínová      Fotogaléria
Dejepisná exkurzia       Dňa 4. 6. 2015 sa študenti II. C triedy zúčastnili dejepisnej exkurzie na južnú Moravu.
      Dopoludnia sme navštívili zámok a zámocký park Buchlovice, ktorý patrí k najkrajším barokovým šľachtickým sídlam v Čechách. Hneď pri príchode do zámockého areálu nás privítal škrekot pávov. Voľne sa pohybujú po záhrade a sú už zvyknutí na návštevníkov. Žiaci obdivovali znaky barokovej architektúry a porovnali ich s poznatkami, ktoré nadobudli na hodine dejepisu.
     Po krátkom rozchode sme opäť nasadli do autobusu a presunuli sa o pár kilometrov ďalej - do obce Modrá, kde sme navštívili archeoskanzen-repliku veľkomoravského opevneného sídliska z 9. storočia. Od pani sprievodkyne sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o tom, ako žili naši predkovia v čase Veľkej Moravy. Porovnali sme príbytok chudobných s veľmožským palácom, prezreli sme si pekáreň, školu, kostolík, kováčsku dielňu....Voľne po areáli pobehovali zvieratká, ktoré chovali ľudia vo veľkomoravskom období -kozy, hydina, prasiatka...
      Verím, že poznatky, získané prostredníctvom autentických zážitkov, si žiaci budú schopní dlhšie pamätať .

Mgr. Anna Zburínová
Francúzsky inštitút hodnotil

           V uplynulých dňoch Francúzsky inštitút v Bratislave vyhodnotil súťaž "Dis-moi dix mots 2015" /Povedz mi desať slov/, do ktorej sa zapojilo osem žiakov našej školy v dvoch kategóriách. Medzi najlepšími sa ocitli
Martina Sabová z tercie - v kategórii A1 obsadila 3. miesto
a Emma Závodská z III. B - v kategórii A2 - B1 obsadila 2. miesto.
 Nadviazali tak na výsledky predchádzajúcich ročníkov, v ktorých sme získali viaceré ocenenia. Srdečne blahoželáme.

PhDr. Margita Hološková

Od 6.10.2013
počítadlo.abz.cz