2% z daní

Vážení rodičia, firmy, bývalí študenti, priatelia a zamestnanci školy,

obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z daní v prospech našich študentov.  

Venujte nám 2% z Vašich daní a pomôžete tým  svojim deťom a našim žiakom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Vami poukázaná suma bude použitá na zlepšenie podmienok pre študentov Gymnázia L. Novomeského v Senici.

Potrebné tlačivo nájdete na tu  www.sengym.sk

Obchodné meno:               Rodičovské združenie pri Gymnáziu Senica

Sídlo:                                    Dlhá 1037/12, Senica

Právna forma:                   Občianske združenie

IČO:                                      37990039

Ďakujeme!

S úctou             Mgr. Pavel Otépka, riaditeľ školy


Všetky potrebné tlačivá  a postupy krokov na poukázanie nájdete tu: