Workshop s Richardom Pupalom

Workshop s Richardom Pupalom

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

      Richard Pupala, talentovaný empatický spisovateľ, ktorý sa v zbierke poviedok Čierny zošit snaží čitateľovi priblížiť každodennú realitu sociálnych problémov, netradične využíva hororové prvky a prvky mysteriózneho – ako rekvizity, ako ozvláštnenie, ako tajomstvo a prekvapenie.

Takto študenti kvinty, prvého ročníka a IV.B charakterizovali autora, s ktorým diskutovali 12. novembra 2018. Workshop vznikol ako súčasť projektu Cena René ̛Anasoft litera gymnazistov, do ktorého sme sa zapojili. Cieľom projektu je podporiť čítanie študentov, zoznámiť ich so súčasnou literatúrou a recipročne podporiť aj talentovaných autorov. Cenu udeľujú študenti vybraných gymnázií raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera, ocenenie vzniklo v roku 2017.

Organizátori podujatia oslovili v tomto školskom roku aj Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici, tiež sme sa zviditeľnili kvalitnou autorskou tvorbou našich študentov – popredné umiestnenia v Mladej literárnej poviedke, v Literárnej Senici Ladislava Novomeského, v súťaži Esej Jána Johanidesa…

IV.B pod vedením PhDr. Hološkovej sa do projektu zapojila ešte v júni, študenti odvtedy aktívne čítajú päticu vybraných kníh, diskutujú medzi sebou i na hodinách literatúry. Keď sme ako dar získali tri sady kníh, v septembri sa pripojili tiež študenti 1. ročníka, niektorí druháci a študenti kvinty. Hodiny literatúry sú spestrené recenziami, zaujímavými debatami a sledovaním besedy LQ – Literárny kvocient, v ktorej vybrané tituly analyzujú a interpretujú poprední literárni teoretici. Študenti, ktorí počas troch mesiacov prečítali 5 kníh, rozhodnú o víťaznej knihe – nominantovi nášho gymnázia. Projekt vstúpi do finále, keď aj študent našej školy sa spoločnom stretnutí študentov vybraných škôl vystúpi ako hovorca nášho gymnázia. Študenti zapojených škôl rozhodnú o laureátovi ceny René – Anasoft litera gymnazistov.

Súčasťou výnimočného projektu sú atraktívne besedy a workshopy s autormi vybraných titulov. Naše gymnázium privítalo novinára, scenáristu, dramaturga a spisovateľa Richarda Pupalu, ktorý s nami diskutoval nielen o svojich poviedkach. Na všetkých zapôsobil originálnymi textami, inteligenciou, úprimnosťou a erudovanosťou.

Srostredkúvame postrehy študentov:
„Stretli sme sa s filmovým a televíznym scenáristom, spisovateľom, ktorý sa sústavne posúva dopredu vo veciach, ktoré ho napĺňajú. Nazreli sme do mysle autora a zistili sme, čo ho inšpiruje, ako vytvára svoje poviedky. Oceňujem jeho humor, príjemné vystupovanie a životný postoj.“
(Lucia Poláková, kvinta)

„Keď píšem, v hlave mi beží film,“ to nám prezradil charizmatický spisovateľ a scenárista. Rád si predstavuje situácie bežné i nezvyčajné, kreslí, je nadšencom biológie. Jeho zbierka sociálne ladených príbehov, originálnych strašidelným, nás určite zaujala.“
(Alexandra Bobotová, kvinta)

„Stretnutie so spisovateľom Richardom Pupalom, tiež maliarom, hudobníkom a entomológom nás veľmi zaujalo. Vyjadrili sme svoj čitateľský názor na jeho poviedky – aj kladný, tiež záporný. Za každé kladné hodnotenie a ocenenie nám poďakoval. Páčil sa nám Pupalov štýl – zaujímavá práca s detailom, opis a charakteristika postavy jednou vetou, vecný štýl a scenáristické prvky. Konštatovali sme spolu s recenzentmi, že aj nám sa občas zdalo, že prvky hororu sú zbytočné a niekedy nudné. Všetci sme pozitívne hodnotili poviedky Starostlivosť a Nôž so žltou rúčkou. Knihu Čierny zošit odporúčam! Zrejme sa nebudete báť, ale texty vás prinútia rozmýšľať nad situáciami, ktoré sa dejú práve teraz za zatvorenými dverami všade okolo nás.“
(Shadije Bordáčová, kvinta)