Zmluvy, faktúry, objednávky


          Podľa Zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

 

Objednávky 2011


pdf, 536 kB

 Objednávka číslo 0003/11
 Popis: prečistenie kanalizácie
 Dodávateľ: INFRA SERVIS, Bratislava
  Dátum zverejnenia: 18.03.2011


pdf, 592 kB

 Objednávka číslo 0002/11
 Popis: stravné balíčky na exkurziu
 Dodávateľ: J+V, spol. s r.o.,  Senica
  Dátum zverejnenia: 18.03.2011


pdf, 541 kB

 Objednávka číslo 0001/11
 Popis: vodoinštalatérske práce
 Dodávateľ: BYTSERVIS - UM, s.r.o. Senica
  Dátum zverejnenia: 25.01.2011