Literárna Ilava 2016

Literárna Ilava
Autor: PhDr. Margita Hološková

V pekných letných prázdninových dňoch bola vyhodnotená súťaž Literárna Ilava 2016, v ktorej bola úspešná aj žiačka 2. A triedy

Tatiana Dvorská,

v kategórii poézia obsadila 3. miesto.

K dosiahnutému výsledku jej blahoželáme.