Výchovné poradenstvo

 

Výchovný poradca: Mgr. Peter Chlupík (kabinet Geo, prízemie)

e-mail: chlupik.p@sengym.sk
tel.: 034/6941318 (vrátnica)
034/6941329 (kabinet)
Konzultačné hodiny: piatok – 9:00 – 11:00, resp. podľa dohody

 

Linka detskej istoty (LDI) pracuje pri Slovenskom výbore pre UNICEF ako:

• Telefonická LDI – 116 111 – non-stop a bezplatne pre všetky deti
• Internetová LDI – www.pokec.sk – denne od 17:00 – 21:00 hod.
• Rodičovská LDI – 116 111 – vždy v stredu od 14:00 – 20:00 hod.
• Sociálno-právna poradňa – 116 111 – štvrtok a sobotu od 14:00 – 20:00 hod.
• Ambulantné krízové stredisko – 116 111 – non-stop a bezplatne

http://www.unicef.sk/sk/ldi/

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senici

Robotnícka 62
905 01 Senica
Tel/fax: 034 651 2060
Tel: 034 651 2061
pppsenica@centrum.sk